https://gompel-svacina.eu/product/webinar-politie-en-diversiteit/
WEBINAR POLITIE en DIVERSITEIT
live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen, donderdag 6 juni 2024


Het webinar is intussen geschrapt van de agenda. 


INSCHRIJVEN: KLIK HIER

De politie opereert in een bonte wereld. Geregeld wordt de vraag gesteld in hoeverre de politieorganisatie daadwerkelijk die diversiteit representeert. Bij diversiteitsbeleid gaat het niet alleen om aandacht voor de etnische en culturele achtergrond, maar ook om leeftijd, seksuele oriëntatie en gender van medewerkers.
Dit webinar gaat dieper in op het belang van diversiteit binnen politieorganisaties. Welke uitdagingen gaan gepaard met het integreren van diversiteit en het creëren van een inclusieve werkomgeving? Hoe kunnen we een inclusief klimaat bevorderen? Wat is superdiversiteit en welke invloed heeft dit op het politiewerk?
Sinds 2021 is 'Politie voor iedereen' het nieuwe perspectief van de Nationale Politie. Wat houdt dit in? Hoe maakt diversiteit een integraal onderdeel uit van het politiewerk? En hoe is het met de inzet van streefcijfers voor een divers politiekorps?

Voorzitter: Dr. Elke Devroe- Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

Moderator: Sofie De Kimpe


Programma

13.30 Verwelkoming en spelregels Webinar
Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Cahierwerking en voorstelling gasteditors Cahier 71
Elke Devroe(dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 Het diversiteitsbeleid bij de Brusselse politie: een verplicht nummer?

Esther de Graaf, Postdoctorale onderzoeker, VUB, Onderzoeksgroep Crime & Society Research Group

Sofie De Kimpe, Prof. dr. Vakgroep Criminologie, CRiS Research Group, Vrije Universiteit Brussel

  • Deze lezing licht het essentiële belang van diversiteit voor politieorganisaties toe. Welke uitdagingen gaan gepaard met het integreren van diversiteit en het creëren van een inclusieve werkomgeving? Ook de complexiteit van registeren en meten van diversiteit binnen de politie komt aan bod. Concreet worden de diverse diversiteits-initiatieven en -praktijken binnen de zes Brusselse politiezones belicht. De sprekers formuleren tot slot enkele adviezen, zoals de behoefte aan herziening van het wervingsbeleid, het belang van consistente diversiteitstrainingen en het bevorderen van een inclusief klimaat binnen de politie.


14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.20 – 14.40 Politiewerk in een superdiverse samenleving

Prof. dr. Dirk Geldof, Universiteit Antwerpen & Kenniscentrum Gezinswetenschappen Odisee

  • België en Nederland worden op steeds meer plaatsen superdiverse samenlevingen. Wat is nu superdiversiteit? Waarom helpt dit kader ons om de diversiteit en complexiteit in steden en gemeenten beter te begrijpen? Vanuit onderzoek in Vlaanderen en Nederland wordt in deze lezing de superdiversiteit in kaart gebracht, met het ontstaan van majority-minority-steden, maar ook met de uitwaaiering en suburbanisering van superdiversiteit. De onvermijdelijke verdere superdiversifiëring confronteert ons met de vraag welk soort politiewerk in contexten van superdiversiteit noodzakelijk is.


14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


14.55 – 15.05 Koffiepauze


15.05 – 15.25 Een politie voor iedereen vraagt om divers vakmanschap

Maike Gieling, onderzoeker Politieacademie, Onderzoeksleider onderzoekslijn diversiteit en divers vakmanschap, Kenniscentrum Mens en Politieorganisatie.

  • Politie voor iedereen is sinds 2021 het nieuwe perspectief van de Nationale Politie op de al langer bestaande thema’s diversiteit, inclusie en divers vakmanschap. Een perspectief gericht op veilige, competente en effectieve teams, waarin heel verschillende politiemensen werken voor een ieder die dat nodig heeft(Politie, 2020).Meer dan ooit wordt er dit keer een beroep gedaan op de politieprofessional zelf. Het vakmanschap en het gedrag dat deze professional buiten én binnen vertoont, vormt de leidraad. Divers vakmanschap is één van de vaandeldragers van het nieuwe beleid. Deze lezing licht toe wat er allemaal bestaat en hoe we ervoor zorgen dat diversiteit integraal onderdeel uitmaakt van het politiewerk.


15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen


15.40 – 16.00 Streefcijfers diversiteit: zegen of zorg? Empirische inzichten over de inzet van streefcijfers voor een divers politiekorps

Marieken Westerink,adviseur binnen de Staf Korpsleiding van Politie Nederland. Ze is in verschillende rollen op landelijk niveau actief in onderwerpen die te maken hebben met diversiteit, inclusie en sociale veiligheid. Ze was programmamanager van “De Kracht van het Verschil” en medeauteur van de “visie Politie voor Iedereen”.

  • Bij diversiteit draait het in Nederland al snel om streefcijfers. Vaak wordt als eerste naar dit middel gegrepen om het personeelsbestand van organisaties en bedrijven versneld divers te maken. Maar doen organisaties daar nu goed aan? Is een streefcijfer nu wel of geen goed middel? De literatuur laat over streefcijfers voor diversiteit een tegenstrijdig beeld zien. De Nederlandse politie kan putten uit bijna veertig jaar ervaring met streefcijfers voor vrouwen en medewerkers met buitenlandse roots. Met wisselend succes. Deze lezing toont aan dat de bedoeling van streefcijfers vaak goed is, maar dat de effecten ervan confronterend kunnen zijn.


16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

16.15 – 16.30 Enkele kritische bedenkingen en afsluiting
Sofie De Kimpe, Hoofdeditor Cahier 71, Lid van de kernredactie Cahiers Politiestudies


Waar?

LIVE WEBINAR -

U volgt comfortabel bij u thuis of kantoor.

De voordrachten gebeuren grotendeels live vanuit uitgeverij Gompel&Svacina, Antwerpen. Met veel ruimte tot interactie en discussie.


Wanneer?

Donderdag 6 juni 2024


Inschrijven

Deelnameprijs: 74,95 euro

Inbegrepen: per post ontvangt u gratis het bijhorende Cahier enkele dagen vóór aanvang van het webinar (t.w.v. 43,95 euro).

Enkele dagen vóór aanvang ontvangt u per e-mail de registratielink voor uw deelname (Zoom).


INSCHRIJVEN: KLIK HIER


Inschrijven met bestelbon?

Als u niet online kunt afrekenen, kunt u een inschrijvingsverzoek sturen naar:info@gompel-svacina.eu. Met duidelijke vermelding van: naam en mailadres van de deelnemer(s), volledige facturatiegegevens (btw-nummer, bestelbonnummer, uw referentie,… indien van toepassing) en het e-mailadres waarnaar de factuur verstuurd moet worden. Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via e-mail wordt verstuurd.


Annuleren

Annuleren kan enkel per e-mail of schriftelijk. Annuleringen worden kosteloos aanvaard tot 7 werkdagen vóór de datum van de studiedag. Bij latere annuleringen is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Ingeschreven deelnemers kunnen zich steeds door een collega laten vervangen.