MVSC

English - Edited books

Ponsaers, P., Crawford, A., de Maillard, J., Shapland, J., Verhage, A. (eds.) (2013). Crime, Violence, Justice and Social Order – Monitoring Contemporary Security Issues, GERN Research Paper Series n° 1, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 298.

Chapter in the book

Ponsaers, P., Crawford, A., de Maillard, J., Shapland, J., Verhage, A., “Crime, violence, justice and social order – Monitoring Contemporary Security Issues”, in Ponsaers, P., Crawford, A., de Maillard, J., Shapland, J., Verhage, A. (eds.), Crime, Violence, Justice and Social Order – Monitoring Contemporary Security Issues, GERN Research Paper Series n°1, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 7-14.

Cools, M., Daems, T., De Boeck, A., Decorte, T., De Ruyver, B., Pauwels, L. Persak, N., Ponsaers, P., Vandeviver, Ch. (eds.) (2013). 75 Jaar Criminologie aan de Universiteit Gent, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 120.

Chapter in the book

(503) Cools, M., Ponsaers, P. (2013). “Nico Gunzburg: "Ik heb een huis, wilt u het hebben?"”, In Cools, M., Daems, T., De Boeck, A., Decorte, T., De Ruyver, B., Pauwels, L., Persak, N., Ponsaers, P., Vandeviver, Ch. (eds.) (2013), 75 Jaar Criminologie aan de Universiteit Gent, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 19-30.

Dutch - Edited books

Liedenbaum, C., Descheemaeker, L., Easton, M., Noppe, J., Ponsaers, P., Terpstra, J., Vande Walle, G., Verhage, A. (2013). De Wijk achter de Botsing – Een Onderzoek naar Wijken in Nederland en België met ernstige Ordeverstoringen, Reeks Politiestudies n°7, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 268.

Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2013). Evoluties in Verhoortechnieken, Reeks Politiestudies n° 5, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 368.

Chapter in the book

(501) Bockstaele, M., Ponsaers, P. (2013). “Een bundeling van wetenschappelijke kennis over de actuele politiële verhoorpraktijk”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2013). Evoluties in Verhoortechnieken, Reeks Politiestudies n° 5, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 7-12.

English - Articles in journals 

Hendriks, M., Ponsaers, P., Shomba Kinyamba, S. (2013). “Street Children in Kinshasa - Striking a balance between perpetrator and victim through agency”, Etnografia e Ricerca Qualitativa, Vol. 1, 82-96.

Verhage, A., Ponsaers, P. (2013). “Community policing as a police strategy: effects and future outlook”. In EUCPN Secretariat (eds.), EUCPN Toolbox Series, no. 2, European Crime Prevention Network: Brussels, 7-15.

Dutch - Articles in journals 

De Waele, M., Pauwels, P., Ponsaers, P., Schils, N., Easton, M. (2013). “De overbodige punitieve reactie tot uitbreiding van de wet op de privémilities”, Orde van de Dag – Dimensies van Punitiviteit, Mechelen: Kluwer, n°61, 20-28.

Ponsaers, P. (2013). “Openbare veiligheid in België: anderhalve eeuw strijd om zeggenschap over de politie”, Handboek Politiediensten, Organisatie Politiewezen, Openbare veiligheid in België, Afl. 107, 1-50.

Ponsaers, P. (2013). “Hoe zit dat nu met het politieonderwijs?”, Politiejournaal, Januari n°1, Brussel, 28-30.

English - Chapters in books

Ponsaers, P. (2013). “Policing in Central and Eastern Europe as an epiphenomenon of geopolitical events”. In Mesko, G., Fields, Ch., Lobnikar, B., Sotlar, A. (Eds). Handbook on Policing in Central and Eastern Europe, New York: Springer, 5-13.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2013). “Reforming the Belgian police system between central and local”, In Fyfe, N.R., Terpstra, J., Tops, P. (Eds.), Centralizing forces? Comparative perspectives on contemporary police reform in northern and western Europe, The Hague: Boom Legal Publishers/Eleven, 77-98.

Hendriks, M., Ponsaers, P., Mulamba Tshondo, J. (2013). “Catch me if you can - Ambiguities and Complexities of street children [bashege] of Kinshasa”, In Saitta, P., Shapland, J., Verhage, A. (eds.), Getting by or Getting Rich? The Formal, Informal and Criminal Economy in a Globalized World, The Hague: Eleven Publishers, Reeks Het Groene Gras, 369-388.

Verhage, A., Ponsaers, P.(2013). “Impacts of Community Oriented Policing”, In Bruinsma, G., Weisburd, D. (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (ECCJ), New York: Springer, 2430-2435.

Boels, D., Verhage, A., Ponsaers, P. (2013), “The Informal Economy in Europe”, In Body-Gendrot, S., Hough, M., Kerezsi, K., Levy, R., Snacken, S. (Eds.), European Handbook on Criminology, London and New York: Routledge, 204-221.

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2013). “161 jaar wachten op parlementaire controle”, in W. Van Laethem, J. Vanderborght (eds.), Inzicht in toezicht – Twintig jaar democratische controle op de inlichtingendiensten / Regards sur le controle – Vingt ans de controle démocratique sur les services de renseignement, Antwerpen/Cambridge: Intersentia, 7-28.

Ponsaers, P. (2013). “De Belgische Onafhankelijkheid: Het orangisme, de oprichting van de openbare veiligheid en de gemeentelijke autonomie”, In Ruiter, S., Bernasco, W., Huisman, W., Bruinsma, G. (Eds.), Eenvoud & Verscheidenheid, Liber amicorum voor Henk Elffers, Amsterdam: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit & Rechtshandhaving (NSCR) & Afdeling Strafrecht& Criminologie, Vrije Universiteit Amsterdam, 229-244.

Ponsaers, P., Bisschop, L., Balthazar, H. (2013), “De scriptieprijs van het Centrum voor Politiestudies. Editie 2011-2012”, in Wat denkt politie over personen met een psychiatrische stoornis?, CPS Scriptieprijs 2013, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 9-12.

Ponsaers, P., Bisschop, L., Balthazar, H. (eds.) (2013). Wat denkt politie over personen met een psychiatrische stoornis?, CPS Scriptieprijs 2013, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 170.

Cahiers Politiestudies

Actualiteit

 • Wat is er nu tot stand gekomen van COP op de Belgische werkvloer? Een casus uit de politiezone AMOW. Pars pro toto? - Kurt Tirez

Boekbespreking

 • GAS als ‘sluitstuk’, GAS als ‘hefboom’. Bespreking van Devroe, E. (2012). A Swelling Culture of Control? De genese en toepassing van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties in België. Antwerpen: Maklu - Stefaan Pleysier

Nr. 29, Jg. 2013-4, "Informele en illegale economie"

Lieselot Bisschop, Dominique Boels, Edward Kleemans & Kees van der Vijver (eds.)

Editoriaal

 • Informele en illegale economie: een inleiding - Lieselot Bisschop, Dominique Boels, Edward Kleemans & Kees van der Vijver

Artikels

 • Illegale of informele economie. Of hoe twee gelijkaardige concepten verschillen van elkaar - Paul Ponsaers
 • Illegale en informele economie, een economische visie - Jozef Pacolet & Frederic De Wispelaere
 • De informele en illegale economie aan de basis van de samenleving Illegale migranten en informele arbeid in België en Nederland - Masja van Meeteren
 • Waar rook is, is vuur? Straatverkoop van niet-legale sigaretten - Dominique Boels & Noel Klima
 • Hawala-bankieren: een belangrijke schakel binnen de informele economie. Een empirisch onderzoek naar het hawala-systeem binnen de Afghaanse gemeenschap - Shir Shah Nabi
 • Legale sector, informele praktijken. De informele economie van de legale raamprostitutie in Nederland - Maite Verhoeven, Barbra van Gestel & Edward Kleemans
 • Handel in afval en tweedehandsgoederen Elektronisch afval op de grens tussen legaal en illegaal - Lieselot Bisschop
 • Sharing ideas en putting pressure. Criminologische inzichten uit actieonderzoek naar informeel ondernemerschap in de grootste autowijk ter wereld - Joost Hendrik Rudolf van Onna
 • Afschrikking en generale preventie in de Nederlandse afvalbranche - Karin van Wingerde
 • Illegale internationale afvaltransporten: aspecten van toezicht, handhaving en opsporing - Henk Ruessink & Jeannine Pensaert
 • Illegale arbeid en mensenhandel Illegale arbeid binnen de Haspengouwse fruitteelt en de strijd hiertegen vanuit het oogpunt van de sociale inspectiediensten - Guy De Rocker
 • Financiële stromen Illegale geldverplaatsingen vanuit Nederland naar Colombia: een analyse van criminele administratieve gegevens - Melvin Soudijn
 • Naar een onderzoeksagenda voor witteboordencriminaliteit - Bob Hoogenboom & Marcel Pheijffer
 • Kilo’s, kerels én pegels. Op weg naar een effectieve financiële aanpak door de politie van wijk tot wereld - Frederik Jansen & Inge Gorissen
 • Als er opzet in het spel is, waar zet je dan op in? - Dick de Waard

Nr. 28, Jg. 2013-3, "Vernieuwing in de opsporing"

Jan Terpstra, Paul Ponsaers, Christianne de Poot, Marc Bockstaele & Lodewijk Gunther Moor (eds.)

Editoriaal

 • Vernieuwing in de opsporing: een terreinverkenning - Jan Terpstra, Paul Ponsaers, Christianne de Poot, Marc Bockstaele & Lodewijk Gunther Moor

Artikels

 • Naar een programma versterking van de opsporing in België? - Yve Driesen
 • Het schaap met vijf poten. Een historische reconstructie van de recherchekundige masteropleiding - Else Pragt & Andries Zoutendijk
 • Particuliere instituten in het forensisch onderzoek: bekend maakt bemind - Niko Struiksma & Heinrich Winter
 • Relaties tussen verdachten en slachtoffers en de opsporing van mensenhandel - Maite Verhoeven & Barbra van Gestel
 • Infiltrating organized crime groups. Theory, regulation and results of a last resort method of investigation - Edwin W. Kruisbergen
 • Kiezen voor keuzeconfrontatie? - Lien Onghena
 • Verandering in verhoor- en onderzoekstechnieken ingevolge de ‘Salduzwet’ - Marc Bockstaele
 • Rechtsbijstand bij het politieverhoor in Nederland - Willem-Jan Verhoeven
 • Morele emoties in een narratief kader. De subjectieve ervaring van het politieverhoor - Frederik Braeckman
 • De ziel en het doel van de Belgische strafrechtsbedeling. Reflecties naar aanleiding van Salduz en de verruimde minnelijke schikking - Tom Vander Beken
 • Waardoor laat de strafrechter zich overtuigen? - De rol van onmiddellijkheid bij het bewijs - Marijke Malsch
 • Tegenspraak bij de politie als inhoudelijk en sociaal proces - Renze Salet
 • Tunnelvisie op tunnelvisie? PVO en de spanning tussen voorzorg en daadkracht in de grootschalige opsporing - Ira Helsloot & Jelle Groenendaal

Boekbespreking

 • Bervoets, E. (2012). Vlindermessen en djonko’s. Jeugdcriminaliteit, hangjongeren en een praktijkverhaal uit West. Den Haag: Boom Lemma uitgevers -  Jelle Kort

Nr. 27, Jg. 2013-2, "Mensenrechten en politie"

Jannie Noppe, Veerle Pashley, Paul De Hert & Wim Huisman (eds.)

Editoriaal

 • Mensenrechten en politie - Jannie Noppe, Veerle Pashley, Paul De Hert & Wim Huisman

Artikels

 • De wet op het politieambt: mensenrechten verankerd in de politiefunctie - Eddy De Raedt
 • Human Rights and Police Co-operation in the European Union: Recent Developments in Accountability and Oversight - Monica den Boer
 • Het gebruik van location tracking-technologieën door politiediensten: nood aan verdere regulering? - Mathias Vermeulen
 • Opvorderen van camerabeelden een evidentie of toch niet?! - Liesbeth Caals
 • Gedwongen hulpverlening - Niels F. van Manen
 • De aanhoudende invloed van Europa op de Belgische Salduzwet - Maarten De Waele
 • Politie en mensenrechten bij demonstraties en betogingen. Rechters zijn er nooit bij, maar kijken er wel naar - Paul De Hert en Auke Willems
 • Hoe serieus nemen ze mij? Politiecontacten in het licht van mensenrechten/kinderrechten - Gerwinde Vynckier, Annemieke Wolthuis en Nele Desmet
 • Rechtshandhaving en Mensenrechtentraining in Costa Rica: Professionele politieagenten versus traditionele politieagenten? - Quirine Eijkman

Nr. 26, Jg. 2013-2, "Schaalveranderingen"

Elke Devroe, Paul Ponsaers, Marleen Easton, Lex Cachet en Guus Meershoek (eds.)

Editoriaal

 • Schaalveranderingen - Elke Devroe, Paul Ponsaers, Marleen Easton, Lex Cachet en Guus Meershoek

Artikels

 • Op zoek naar een optimale schaal. De moeizame zoektocht naar balans tussen centraal en decentraal - Arie van Sluis en Lex Cachet
 • Politie (-veiligheids-)plannen maken in België en in Nederland - Willy Bruggeman
 • Schaal in de strijd en strijd om de schaal. Over de ontwikkeling richting een nationale politie in Nederland - Ruben Spelier
 • De oprichting van het nationale politiekorps in Nederland - Cyrille Fijnaut
 • Tast het nationale politiebestel de positie van de burgemeester aan? - Hubert Hennekens
 • Tussen wijk en rijk. Schaalvergroting bij de Nederlandse politie en het gedachtegoed van Politie in Verandering - M. A. (Ries) Straver
 • Bestuur, justitie en nationale politie in Nederland - Jaap Koopman
 • Over schaalvergroting van het Nederlands openbaar ministerie - Cas Wiebrens en Bert Berghuis
 • Veiligheidssturing én prestatiesturing, een uitstekende match - Paul van Musscher en Peter Versteegh
 • Het historisch dunne vernis van de gemeentelijke autonomie - Elke Devroe en Paul Ponsaers
 • Schaalgrootte: een verhaal van evenwichten, verantwoordelijkheden en keuzes - Brice De Ruyver
 • Naar een schaalvergroting van de politiezones? - Walter Dejaegher

Boekbespreking

 • Buurtregie met maten. Over de spanning tussen nabijheid en distantie in de relatie tussen politie en burgers - Edward van der Torre