MVSC

Dutch - Edited Book

Ponsaers, P. (2017). Jihadi's in België - De route van Maalbeek en Zaventem, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 252. 

English - Edited Book 

Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.) (2017). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, pp. 343.

 • Order, Routledge
 • Presentation (“Policing European Metropolises - Convergence and Divergence in the Politics of Security in City-Regions”) on 10 november 2016 on the International Police Conference of the University of Edinburgh, awarded with the James Smart Medal

English - Chapters in the book 

Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (2017). “Processes of convergence and divergence in the policy formulation of policing strategies for European metropolises”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 15-34.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “European national police systems and metropolitan realities”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 35-86.  

Edwards, A., Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “The European world of metropolitan policing, Interpreting patterns of governance, policy and politics”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 315-343.  

Dutch - Articles in journals

Ponsaers, P. (2017). “De historische wortels van de Brusselse aanslagen”, Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid - Cases, Afl. 123, 65, 31 augustus, 3-49.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “Radicalisering in Molenbeek, Belgisch tweesporenbeleid verhindert integrale aanpak”, Proces, 96/1, 40-58.

Ponsaers, P. (2017). “Geweldgebruik is bij uitstek een politieke kwestie”, De Morgen, 29 juni 2017.

Ponsaers, P., Devroe, E. (2017). “Criminologen over de lokale verschillen in het veiligheidsbeleid”, Knack, 22 februari.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). De burgemeester van de grote stad wordt politieagent en rechter tegelijkDe Correspondent, Februari.

English - Chapters in books      

Ponsaers, P., Devroe, E. (2017). “The Brussels Bombings - Striking a Balance Between Law Enforcement and Risk Management”, in Kellner A.M. (ed.), Democracy and Terrorism - Experiences in Coping with Terror Attacks - Case Studies from Belgium, France, Israel and Norway, Friedrich Ebert Stiftung, International Policy Analysis, 5-14.

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2017). “De politieke ambities bij de invoering van het verbod op private milities in België: Een historische inkijk”, in Bijleveld, C., Van der Laan, P. (eds.). Liber Amicorum Gerben Bruinsma, Den Haag: Boom, 257-265.

Cahiers Politiestudies

Nr 45., Jg. 2017-4, "Herinneren en vergeten in de politie"

Paul Ponsaers, Guus Meershoek, Margo De Koster (eds.)

Editoriaal

 • De geschiedenis van de Belgische en Nederlandse politie: een tussenstand - Margo De Koster, Guus Meershoek, Paul Ponsaers

Artikels

 • Eeuwig ambigu en problematisch? Heden en verleden van de verhouding politie-bevolking - Margo De Koster & Els Enhus
 • “Een van de gevaarlijkste werktuigen in den Staat”? - De wording en ontwikkeling van de politie in Nederland in een tijd van revolutie, transitie en modernisering (1795-1858) - Johan Joor
 • De strijd om de controle op politie en inlichtingendiensten - Paul Ponsaers
 • Situering van de ‘organisatie T’,  R.B. Tinsley, a biographical note - Frans Kluiters (†)- Etienne Verhoeyen -
 • Bewakers van orde, beschermers der democratie, De Centrale Inlichtingendienst en de politieverbindingen in het Interbellum - Constant Willem Hijzen
 • “Useful Liaisons”, De werking van de Secret Intelligence Service in België in het interbellum (1936-1940) - Etienne Verhoeyen
 • Duitse spionage en subversie in het Groot-Hertogdom Luxemburg (1936-1940) - Etienne Verhoeyen
 • De wording van het Korps Politie Suriname, Continuïteit en verandering - Ellen Klinkers & Danny Lo-Fo-Sang
 • De bijdrage van politionele en gerechtelijke bronnen in de oplossing van een “cold case” – De zaak-Lahaut (1950) - Emmanuel Gerard & Françoise Muller
 • Nederlandse politievakbladen sinds de Tweede Wereldoorlog - Jack Wever
 • De private veiligheidsindustrie in België (1960-1990),Controle en uitbreiding van een sector in wording - Pieter Leloup
 • Onveiligheid, politionele reacties en grensregio’s, Henegouwen en Noord-Frankrijk (20e 21e eeuw) - Jonas Campion 

Boekbespreking

 • Devroe, E., Edwards, A. & Ponsaers, P. (red.) (2017). Policing European Metropolises. The Politics of Security in City-Regions. Londen & New York: Routledge - Frank Hoogewoning

Boekbespreking

 • Politiechefs: Eroderend leiderschap. Piet van Reenen (2016) Politiechefs. Boom Criminologie, Den Haag - Arjen Boin

Nr 44., Jg. 2017-3, "Vervloeiïng interne en externe veiligheid"

Timo Kansil, Willy Bruggeman, Jelle Janssens en Jan Terpstra (eds.)

Editoriaal

 • Vervloeiïng interne en externe veiligheid - Timo Kansil, Willy Bruggeman, Jelle Janssens en Jan Terpstra

Artikels

 • Veranderende veiligheidsomgeving, Grip op het grenzeloze werkveld van de Nederlandse politie - Franca Van der Laan & Margriet Drent
 • De staat versterkt. Over het nieuwe veiligheidslandschap en de Nederlandse politie - Timo Kansil
 • Veiligheidsorganisaties, De vervlechting tussen politie en krijgsmacht in Europa. Impact van een hybridiserende veiligheidsagenda - Monica den Boer & Hans Leijtens
 • The Blurring of Boundaries between Security Organizations in Belgium: A Sociological Approach - Philippe Manigart
 • Radicalisering van bewakingsagenten in België: ‘Background checks’ als een antwoord op feit of fictie? - Marc Cools
 • Georganiseerde criminaliteit, cybercriminaliteit en vredesmissies, Georganiseerde misdaad en ondermijning in het Belgisch-Nederlandse grensgebied: het probleem en de aanpak - Stephan van Nimwegen, Freja De Middeleer, Toine Spapens & Brice De Ruyver
 • Van Azewijn tot Troje: digitale paardensprongen van de cybercrimineel - Roeland van Zeijst
 • Een veiliger Europa via Timboektoe? Politie-inzet in vredesmissies als middel tegen de effecten van internationale onveiligheid - Jessica van der Werf
 • Informatie uitwisseling, Het dichten der mazen. Informatie-uitwisseling in de Europese Unie - Jelle van Buuren
 • De internationale informatie-uitwisseling in tijden van terreur: een wake-up call? - Peter De Buysscher

Nr 43., Jg. 2017-2, "Eigenrichting"

Elke Devroe, Janine Janssen, Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Bas van Stokkom, Kees van der Vijver (eds.)

Editoriaal

Discussie

Artikels

Discussie

 • Vigilantes en digilantes, Democratische spelregels voor burgerpatrouilles en opsporingsmeutes - Bas van Stokkom, Eric Bervoets

Boekbespreking

 • De offschore wereld ontmaskerd. Over vage vennootschappe, anonieme eigenaren en onbekende geldstromen - Marcel Pheijffer
 • Juridische grenzen van geoorloofde eigenrichting, Noodweer en burgerarrest: verwant maar verschillend - Ad Machielse
 • De politieke ambities bij de invoering van het verbod op private milities in België, Een historische inkijk - Paul Ponsaers
 • Meer of minder eigenrichting door burgerwachten? - Marco van der Land
 • Eigenrichting in het kader van eerherstel - Janine Janssen
 • Van cohesie naar conflict, Een hypothese over ontwikkelingen in eigenrichting - Ben Rovers
 • Het digitale schandaal als vorm van eigenrichting - Peter Vasterman
 • Vrijwilligers in een politiezone, Het geheim van een goed huwelijk - Eddy Van Daele, Joyce Van de Voorde

Nr 42., Jg. 2017-1, "Aanpak van gewelddadige radicalisering"

Maarten De Waele, Hans Moors, Jannie Noppe & Aart Garssen (eds.)

Editoriaal

 • Aanpak van gewelddadige radicalisering - Maarten De Waele, Hans Moors, Jannie Noppe & Aart Garssen

Artikels

 • Ze hebben het op ons gemunt, maar wie zijn het nu weer? De telkens wisselende fenomenen van terrorisme, radicalisering, extremisme en fanatisme - Bob de Graaff
 • Aansluiten bij het ‘grote fascistische monster’. Inzicht in het toetredingsproces van extreem-rechtse individuen - Maarten De Waele
 • Leidt online gewelddadig extremistische inhoud tot gewelddadige radicalisering? Gebruik en invloed van het internet en nieuwe sociale media - Nele Schils
 • De sociale problematiek in Molenbeek en het gewelddadig jihadisme - Johan Leman
 • Radicaliseringsbeleid als de blijvende en actieve strijd om het vertrouwen. De Mechelse integrale aanpak in radicaliseringsprocessen: een antropologische kijk - Alexander Van Leuven
 • Lokale regie op een mondiaal thema. Een zoektocht in de aanpak van radicalisering en terrorisme - Erwin Kerstens
 • Van pioniers naar professionals. Mogelijkheden voor een politiële aanpak van jihadistische netwerken na Context - Alexandra Jones
 • Identificatie en registratie van asielzoekers in Nederland. Toekomstscenario’s voor de Nationale Politie - Mieke Struik, Femke Sickler, Laura Moerenhout & Pieter Jan Huijskes
 • ‘Bijen vang je niet met azijn, maar met honing’ - Rob Witte & Fatimazohra Hadjar
 • Radicalisering door een hulpverleningsbril. Een positieve en sociaaleconomische benadering van veiligheid - Wouter Wanzeele
 • Een stukje van de puzzel! Over de bijdrage van de recherchepsycholoog bij de lokale aanpak van terroristische dreigingen en geweld - Ellen Harbers & Ursula de Vries
 • The Aarhus Model. The Advantage of a Multiagency Approach in Preventing Radicalization and Violent Extremism - Allan Aarslev
 • Policing Terrorism. Canadian Perspectives and Practices - Laura Huey, Rose Ricciardelli & Curt Taylor Griffiths
 • (De)radicalisering tussen praktijk en ambiguïteit - Rik Coolsaet
 • ‘Vanuit de aard en geest van de bevolking’. Lokale preventieve benaderingen van radicalisering - Wouter Klem

Boekbespreking

 • Slim netwerken als basis voor een goede informatie positie - Sjiera de Vries
 • Handelen naar waarheid - Janine Janssen, Sander Huisman, Michiel Princen, Peter Klerks & Nicolien Kop