2002

English - Edited books 

(180) Ponsaers, P., Ruggiero, V. (eds.) (2002). La criminalité économique et financière en Europe – Economic and financial crime in Europe , Paris : L’Harmattan, pp. 253.

English - Chapters in books 

English - Articles in journals 

(152) Ponsaers, P. (2001). “Reading about ‘community (oriented) policing’ and police models”, Policing : An International Journal of Police Strategies& Management, Vol. 24, n°4, 470-496.

Dutch - Edited books

(151) Enhus, E., Ponsaers, P. , Hutsebaut, F., Van Outrive, L. (eds.) (2001). De Politiehervorming, Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, pp. 216. 

(150) Ponsaers , P. , Vervaeke, G., Goethals, J. (2001). De Veiligheidsmonitor – Behoeftendetectie bij de bevolking, Brussel: Politeia, pp. 135. 

(149) Ponsaers, P. , De Kimpe, S. (2001). Consensusmania - Over de achtergronden van de politiehervorming, Leuven/Leusden: ACCO, pp. 283. 

(148) Ponsaers, P. , Mulkers, J. (2001). Politionele recherchetechnieken - Een praktijkoverzicht, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 209. 

(147) Ponsaers, P. , Mulkers, J., Stoop, R. (2001). De ondervraging – Analyse van een politietechniek, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 151.

Dutch - Chapters in books

(146) Ponsaers, P. (2001). “Op zoek naar een integraal veiligheidsbeleid – Het politiebeleid vervat in de nationale en zonale veiligheidsplannen”, in De Politiehervorming, Enhus, E., Ponsaers, P. , Hutsebaut, F., Van Outrive, L. (eds.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 61-86. 

(145) Ponsaers, P. (2001). “Community (Oriented) Policing en sociaal discretionair politie-optreden”, in Herstelrecht tussen toekomst en verleden - Liber Amicorum Tony Peters, Dupont, L., Hutsebaut, F. (eds.), Leuven: Universitaire Pers, 441-454. 

(144) Ponsaers, P. (2001). “De plaats van lokale veiligheidsplannen in een Community Policy-model”, in Veiligheid, Een Illusie? - Theorie, Onderzoek en Praktijk, Casselman, J., Goethals, J., Goossens, F., Hutsebaut, F., Vervaeke, G., Walgrave, L. (eds.), Brussel: Politeia, 103-118. 

(143) Ponsaers, P. , Mulkers, J. (2001). “Pragmatisme met aandacht voor het algemeen belang, Over kansen en gevaren van publiek-private samenwerking bij fraudebestrijding”, in Publiek-private fraudebestrijding, Over de mogelijkheden van samenwerking tussen publieke en private actoren in de strijd tegen de fraude, Brussel: Politeia, 51-64. 

(142) Ponsaers, P. (2001), “Heroriëntatie van evaluatiemethodieken inzake preventie”, in Les ateliers de la prévention – Workshops preventie – Actes – Congresboek, Centre Interuniversitaire de Formation Permanente, CIFOP, 275-281. 

(141) Ponsaers, P. (2001). “Tussen private en publieke conflictoplossing”, in Bedrijfsspionage, Van Altert, K. (ed.), Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 2-4. 

(140) Ponsaers, P. (2001). “Tijdsreeksanalyse, een onmisbaar beleidsinstrument”, in Criminaliteit in de tijd, Methodes van tijdsreeksanalyse, Deel 1, Stoop, R. (ed.), Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 2-4. 

(139) Ponsaers, P. (2001). “Voorwoord”, in Criminaliteit in de ruimte, Ruimtelijke spreiding van criminaliteit, Deel 2, Stoop, R., Pauwels, L. (eds.), Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 4-5. 

(138) Ponsaers, P. (2001). “Geïntegreerd verslag van de werkgroepen“, in De Politiehervorming, Enhus, E., Ponsaers, P. , Hutsebaut, F., Van Outrive, L. (eds.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 93-100. 

Dutch - Articles in journals 

(137) Devroe, E., Ponsaers, P. (2001). “Prioriteitstelling : nog meer van hetzelfde?”, Custodes, Cahiers voor politie- en justitievraagstukken, n°3, 13-30. 

(136) Ponsaers, P. (2001). “De ontwikkeling van community (oriented) policing en de verhouding tot andere politiemodellen”, Handboek Politiediensten, Gemeenschapsgerichte politiezorg, Afl. 57, 1-42. 

(135) Mulkers, J., Ponsaers, P. (2001). “Samenwerking tussen private rechercheurs en de reguliere politie”, Private Veiligheid - Sécurité Privée, n°11, 20-24. 

(134) Mulkers, J., Ponsaers, P. (2001). “De doelmatigheid van de politionele recherche: politionele recherchemethoden en -technieken”, Handboek Politiediensten, Afl. 58, 1-26. 

(133) Mulkers, J., Ponsaers, P. (2001). “Het politioneel rechercheproces”, Handboek Politiediensten, Afl. 59, 1-34. 

(132) Ponsaers, P. (2001). “Vat krijgen op onveiligheid”, Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid, Afl. 57, 1-9. 

(131) Ponsaers, P. (2001). “Voor een democratische politie: Community Policing en Schaderegeling”, Nieuwsbrief Suggnomè, Forum voor herstelrecht en bemiddeling, Vol. 2, n°1, 6-7. 

Dutch - Policy reports 

(130) Ponsaers, P. , Enhus, E. (2001). “Werkbundel bij het vademecum veiligheidsplannen ten behoeve van het opstellen van het nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen”, in Vademecum Politiezones, Politeia, Addendum 3, 1-127. 

(129) Ponsaers, P. (2001). “Pleidooi voor een hervorming van het denken over politie”, in Feestbrochure 100 jaar Koninklijke kring der commissarissen en adjunct-commissarissen van politie der stad Antwerpen en omliggende gemeenten, Academische zitting ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan op vrijdag 27 april 2001, Antwerpen, 7-20.

(179) Ponsaers, P. (2002). “On evaluating ‘Community (Oriented) Policing’ through other police models”, in Evaluating Community Policing , Van den Broeck, T., Eliaerts, Ch. (eds.), Brussels: Politeia, 51-76.

(178) Ponsaers, P. (2002). “A few considerations by way of a conclusion and comparison of an exploratory project”, in La criminalité économique et financière en Europe – Economic and financial crime in Europe , Ponsaers, P. , Ruggiero, V., Paris : L’Harmattan, 205-224.

English - Articles in journals 

(177) Ponsaers, P. (2002). “What is so organised about financial-economic crime? - The Belgian case”, Crime, Law & Social Change , Vol. 37, N°3, 191-201.

French - Chapters in books 

(176) Ponsaers, P. , Ruggiero, V. (2002). “La criminalité d’affaires”, in Crime et sécurité, L’état des savoirs , Robert, Ph., Muchielli, L. (eds.), Paris : La Découverte, 223-231.

(175) Ponsaers, P. (2002). “Quelques considérations en guise de conclusion et de comparaison d’un projet exploratoire”, in La criminalité économique et financière en Europe – Economic and financial crime in Europe , Ponsaers, P. , Ruggiero, V., Paris : L’Harmattan, 205-214.

Dutch - Edited books 

(174) Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. , Vervaeke, G. (eds.) (2002). Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek , Brussel: Politeia, pp. 519.

(173) Duhaut, G., Ponsaers, P. , Pyl, G., Van de Sompel, R. (eds.) (2002), Voor verder onderzoek … - Pour suite d’enquête … , Brussel: Politeia, Brussel, pp. 878.

(172) Ponsaers, P. (ed.) (2002). Vernieuwing in de Recherche , Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 172.

(171) Ponsaers, P. (2002). Van Nuffel, D., Van Outrive, L. (eds.) (2002). Partnership en Politie , Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, pp. 104.

(170) Ponsaers, P. (ed.) (2002). Interzonale Samenwerking , Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, pp. 122.

Dutch - Chapters in books 

(168) Ponsaers, P. (2002). “De politie in de ‘community’ of de ‘community’ in de politie?”, in Handboek Forensisch Welzijnswerk , Bouverne-De Bie, M., Kloeck, K., Meyvis, W., Roose, R., Vanacker, J. (eds.), Gent: Academia Press, 417-456.

(167) Ponsaers, P. (2002). “Naar een reële vernieuwing van de recherche? Een bilan van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek inzake LPM”, in Vernieuwing in de Recherche , Ponsaers, P. (ed.), Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 7-10.

(166) Ponsaers, P. (2002). “De plaats van het Lawful Policing Model ten aanzien van Community Policing”, in Vernieuwing in de Recherche , Ponsaers, P. (ed.), Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 11-38.

(165) Ponsaers, P. (2002). “Wat betekent partnership voor de lokale politie? Community-partnership: kansen en risico’s”, in Partnership en Politie , Ponsaers, P. , Van Nuffel, D., Van Outrive, L. (eds.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 9-24.

(164) Ponsaers, P. , Pauwels, L. (2002). “De methodenstrijd in de criminologie?”, in Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek , Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. , Vervaeke, G. (eds.), Brussel: Politeia, 55-72.

(163) Goethals, J., Ponsaers, P. , Devroe, E., Pauwels, L., Beyens, K. (2002). “Criminografisch onderzoek in België”, in Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek , Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. , Vervaeke, G. (eds.), Brussel: Politeia, 137-188.

(162) Ponsaers, P. (2002). “Methoden van het onderzoek naar politie in België”, in Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek , Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. , Vervaeke, G. (eds.), Brussel: Politeia, 299-332.

(161) Ponsaers, P. , Vandevoorde, N. (2002). “Een kans tot herschikking van onevenwichten? Kansen en mogelijkheden van interzonale samenwerking”, in Interzonale Samenwerking , Ponsaers, P. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 9-26.

(160) Ponsaers, P. (2002). “Woord vooraf”, in Van Genua tot Laken. Het beheren van grootschalige risicogebeurtenissen in het kader van openbare orde , Van Parys, P. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 3-5.

(159) Ponsaers, P. (2002). “Een kwestie van evenwichten. De plaats van politieoverheden in het vernieuwde politiebestel en de uittekening van het politiebeleid”, in Voor verder onderzoek … - Pour suite d’enquête … , Duhaut, G., Ponsaers, P. , Pyl, G., Van de Sompel, R., Brussel: Politeia, 32-51.

(158) Ponsaers, P. (2002). “Doorduwen of onderhandelen? De betekenis van sociaal discretionair optreden in het kader van gemeenschapsgerichte politie”, in Voor verder onderzoek … - Pour suite d’enquête … , Duhaut, G., Ponsaers, P. , Pyl, G., Van de Sompel, R., Brussel: Politeia, 649-666.

(157) Ponsaers, P. (2002). “Van conservatieve verhoorder tot sluwe onderzoeker - Een empirische poging tot typologering van verhoorders”, in Politieverhoor en Personality-profiling , Bockstaele, M. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 13-21.

(156) Ponsaers, P. (2002). “Na de Octopus-omwenteling. – De torens (van politie en justitie) zinderen nog na”, in Justitie in Beweging – Justice en Mouvement , Cools, M., Thuy, J. (eds.), Brussel: Politeia, 55-64

(155) Ponsaers, P. (2002). “Voorwoord”, in De ene buurt is de andere niet – Exploratie van mogelijkheden tot contextualisering van geregistreerde criminaliteit op buurtniveau , Pauwels, L. (ed.), Brussel: VUBPress, 9-11.

Dutch - Guest-editor journals 

(154) Van Cauwenberghe, K., Ponsaers, P. (eds.) (2002). Beleid van het O.M.: klare taal?, Orde van de Dag , n°18, pp. 69.

Dutch - Articles in journals 

(153)   Ponsaers, P. , Snacken, S. (eds.) (2002). “Privatisering en nachtwakersstaat”, Panopticon , Vol. 23, n°2, 97-101.

2001

2000

Catalan - Articles in journals 

(128) Ponsaers, P. (2000). “Nuevas formas de conflicto : la revolución tecnológica y la transformación del control público”, in Revista Catalana de Seguretat Pública – Las nuevas políticas de seguridad , n°6-7, Generalitat de Catalunya, Escola de policia de Catalunya, 43-56.

Dutch - Chapters in books 

(126) Decorte, T., Hebberecht, P., Ponsaers, P. (2000). “De opleiding criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent”, in Criminologie, De Wetenschap, De Mens , Vanderborght, J., Vanacker, J., Maes, E. (eds.), Brussel: Politeia, 247-256.

(125) Ponsaers, P. (2000). “Lokeren, criminaliteit en onveiligheid : is er reden tot paniek?“, in Voorbij de nuloptie, Beschouwingen over nultolerantie en lokale (on)veiligheid , Lippens, R. (ed.), Brussel: Imavo, 38-53.

Dutch - Guest-editor journals 

(124) Ponsaers , P. (ed.) (2000), Witte boorden en vuile handen, Orde van de Dag , n°12.

Dutch - Articles in journals 

(122) Ponsaers , P. (2000). “Het debat geopend”, Orde van de Dag - Thema : Witte boorden en vuile handen, n°12, 3-6.

(121) Ponsaers, P. (2000). “Wat is er zo georganiseerd aan financieel-economische criminaliteit?”, Orde van de Dag - Thema : Witte boorden en vuile handen, n°12, 75-82.

(120) Ponsaers, P. (2000). “K. Beyens: Straffen als sociale praktijk, Een penologisch onderzoek naar straftoemeting” , Panopticon , Vol. 21, n°, 483-486.

(119) Ponsaers , P. , Stoop, R. (2000). “Criminografische basisinformatie”, Panopticon , Vol. 21, n°1, 87-88.

(118) Vandevoorde, N., Vanderhallen, M., Stoop, R., Pleysier, S., Ponsaers, P. , Vervaeke, G., Goethals, J. (2000). “Actieonderzoek Veiligheidsmonitor: inventarisatie van de bestaande exploitatieprocedures en inherente knelpunten van de lokale Veiligheidsmonitoren in Vlaanderen”, Panopticon , Vol. 21, n°5, 457-462.

Dutch - Policy reports 

(117) Ponsaers, P. , Enhus, E. (2000). Vademecum veiligheidsplannen ten behoeve van het opstellen van het nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen , in Vademecum Politiezones , Brussel: Politeia, 2000, 1-108.

(116) Ponsaers, P. , Enhus, E. (2000). ste nationaal veiligheidsplan 2001 – Krachtlijnen , Bijlage bij : Het Politiejournaal , Brussel: Politeia, 1-61.

1999

French - Articles in journals 

(115) Ponsaers, P.(1999). “La réforme de la police en Belgique : Un compromis à huit tentacules”, Revue française d’administration publique , Chevallier, J., Gleizal, J. (eds.), L’administration de la Sécurité, n°91, 565-576. 

Dutch - Edited books 

(114) Bogaerts, S., Scharff, P., Ponsaers, P., et al. (1999). De Veiligheidsmonitor 1998 – Beschrijving van de federale bevraging , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 113. 

(127) Ponsaers , P. , Hebberecht, P. (2000). “Criminologie in België : Beleidsgerichte wetenschap, met een geïmporteerde theorie?”, in Criminologie, De Wetenschap, De Mens, Vanderborght, J., Vanacker, J., Maes, E. (eds.), Brussel: Politeia, 45-60.

(113) Depovere, K., Ponsaers, P.(1999). Evaluatie Preventiecontracten, Vijf jaar preventiecontracten in Vlaanderen (‘93-’98) , Gent: Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 130. 

(112) Vlek, F., Ponsaers, P. (eds.) (1999), Monitoring public safety , Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland / Algemene Politiesteundienst, pp. 47. 

Dutch - Chapters in books 

(111) Ponsaers, P.(1999). “Een blik in de toekomst: Sturen vanop wel heel grote afstand”, in Fijnaut, C., De Ruyver, B., Goossens, F. (eds.), De reorganisatie van het politiewezen , Samenleving Criminaliteit & Strafrechtspleging n°17, Leuven: Universitaire Pers, 265-275. 

(110) Ponsaers, P.(1999). “Het beheer van beleidsinformatie: Virtual Reality”, in Van Elchingen, S. (ed.), Informatiebeheer in het kader van de Politiehervorming , Leuven: Centrum voor Politiestudies, 29-52. 

(109) Ponsaers, P., Van Outrive, L. (1999). “Politiehervorming en Informatie - Alles staat in de steigers”, in VAN ELCHINGEN, S. (ed.), Informatiebeheer in het kader van de Politiehervorming , Leuven: Centrum voor Politiestudies, 197-208. 

Dutch - Guest-editor journals 

(108) Ponsaers, P., Hebberecht, P. (eds.) (1999). “Vliegen zonder vleugels, wetenschap zonder theorie”, Panopticon , Themanummer Theoretische Criminologie, Vol. 20, n°6, 505-509. 

(107) Ponsaers, P. (ed.) (1999). “ Octopus - De politiehervorming”, Orde van de Dag, n°6. 

Dutch - Articles in journals 

(106) Ponsaers, P.(1999). “Gezocht: Onderkomen voor verweesd Belgisch beleidsondersteunend onderzoek – Een pleidooi voor een rationeel informatiebeleid”, Tijdschrift voor Criminologie , Vol. 41, n°4, 409-418. 

(104) Devroe , E., Ponsaers, P., Stoop, R., Beullens, M. (1999). “De fetisj van de grootstedelijke criminaliteit - Over verschillen in geweldspatronen”, Planologisch Nieuws , Vol. 19, n°3, 282-291. 

(103) Depovere , K., Ponsaers, P.(1999). “Veiligheidspreventie – Op zoek naar een tussenpositie”, Welzijnsgids-Welzijnszorg , Afl. 31, 123-150. 

(102) Depovere, K., Ponsaers, P. (1999). “Veiligheidspreventie – Op zoek naar een tussenpositie”, Handboek Criminaliteitspreventie , Afl. 9, 1-27. 

(101) Ponsaers , P.(1999). ”Pacificatie of hernieuwde politiestrijd?”, Orde van de Dag , n°6, 7-18. 

(100) Ponsaers, P. (1999). “Drijven op de maalstroom van de tijd”, Tijdschrift voor Criminologie , Veertig jaar Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 41, n°2, 198-202. 

(099) Ponsaers, P.(1999). “Diegene die niet evalueert riskeert geëvalueerd te worden”, Handboek Politiediensten , Actuele voorinformatie n°293, 37-43. 

(098) Ponsaers, P.(1999). “De wijkagent in België: een evaluatie”, Handboek Politiediensten , Actuele voorinformatie n°300, 12-15.