2022

 • Devroe, E. (2022). “De bestuurlijke politievoogdij in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest”, in Leloup P., Goovaerts, M., Goesaert, S., Maas, J., Lenjou, F., Cools, M. (eds), PolBru 20 ans/jaar – Contributions et réflections sur un riche passé policier – Bijdragen en reflecties over een rijk politieverleden, Antwerpen/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 201-248.
 • Devroe, E., Ponsaers, P. (2022). “L’histoire de la fusion des polices de Bruxelles et d’Ixelles”, in Leloup P., Goovaerts, M., Goesaert, S., Maas, J., Lenjou, F., Cools, M. (eds), PolBru 20 ans/jaar – Contributions et réflections sur un riche passé policier – Bijdragen en reflecties over een rijk politieverleden, Antwerpen/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 273-290.
 • Dijk, van, A. De Baets, P., Gunther Moor, L., Devroe, E. & Zouridis, S. (2022) ‘Politie en rechtsstaat in een gedigitaliseerde samenleving’,  Cahiers Politiestudies , Jaargang 2022, 1, nr 62.
 • Dijk, van, A. De Baets, P., Gunther Moor, L., Devroe, E. & Zouridis, S. (2022) ‘Editoriaal Politie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving’, Cahiers Politiestudies, Jaargang 2022-1, nr. 62, p. 7-14.


2021

 • Elke Devroe & Paul Ponsaers (2021) The Power Context of Police Reform in Belgium—The Brussels Case: A Shift in the Style of Policing after the Terrorist Attacks, Policing: A Journal of Policy and Practice, Volume 15, Issue 1, p 299–313.


2020

 • Devroe, E., Matthys, J., Van den Broeck,T & Gunther Moor, L. (2020) (Eds.) Toezicht op de politie, Cahiers Politiestudies, Jaargang 2020-2, nr 55.
 • Devroe, E. ‘Wie bekijkt wie en wie bewaakt wie? Toezicht op politie in België en in Nederland’,Cahiers Politiestudies, Jaargang 2020-2, nr. 55 p. 23-48
 • Van Sluis, A. & Devroe, E. (2020) Checks and balances in democratic control of public police. A case study of the Dutch national police after the reform,Police Practice and Research, DOI: 10.1080/15614263.2019.1699410 To link to this article: https://doi.org/10.1080/15614263.2019.1699410


2019

 • Devroe, E., Schmidt, A., Gunther Moor, L., Ponsaers, P.Proficiat: een écht jubileum, in Devroe, E., Schmidt, A., Gunther Moor, L., Ponsaers, P. (Eds) De essentie van politie,Cahiers Politiestudies, 50.
 • Devroe, E. (2019),Politie in de open stad, in Devroe, E., Schmidt, A., Gunther Moor, L., Ponsaers, P. (Eds). ‘De essentie van politie’,Cahiers Politiestudies, 50, 73-80.
 • Devroe, E., Schmidt, A., Gunther Moor, L., Ponsaers, P. (Eds). De essentie van politie,Cahiers Politiestudies, 50.


2018

 • Ponsaers, P. & Devroe, E. (2018),Politie en parlementaire controle in België en Nederland - De stille kracht van de parlementaire democratie,in Devroe, E., Cachet, L., Kop, N. & Bruggeman, W. ‘Evaluatie van de politie’,Cahiers Politiestudies, 103-133.
 • Devroe, E., Cachet, L., Kop, N. & Bruggeman, W., (2018) Een reflectie over de evaluatie van politie in België en Nederland, in Devroe, E., Cachet, L., Kop, N. & Bruggeman, W. ‘Evaluatie van de politie’,Cahiers Politiestudies, 7-17.
 • Devroe, E., Cachet, L., Kop, N. & Bruggeman (2018) (Eds.) Evaluatie van de politie, Cahiers Politiestudies,49.
 • Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). The power context of police reform in Belgium - The Brussels case: a shift in the style of policing after the terrorist attacks,Policing: A Journal of Policy and Practice,1-15,https://doi.org/10.1093/police/pay038
 • Gunther Moor, L., Van den Broeck, T., Devroe, E. & Verhage, A. (2018), (Eds.) Dienstverlening door de politie, Cahiers Politiestudies, 46.
 • Gunther Moor, L., Van den Broeck, T., Devroe, E. & Verhage, A. (2018),Dienstverlening door de politie: vinken of vonken?,Cahiers Politiestudies, 46, 7-13.
 • Gunther Moor, L., Van den Broeck, T., Devroe, E. & Verhage, A. (2018), (Eds.)Dienstverlening door de politie ‘In service’ of ‘out of service’?Cahiers Politiestudies, 46, 13-19.
 • Devroe, E. (2018), Steden en hun poortwachters. Divergenties en convergenties in veiligheidsbeleid in metropolen,Cahiers Politiestudies, Glocalisering, 47, 27-45.
 • Devroe, E. & Ponsaers, P. (2018), Policing European Metropolises Project (PEMP). De veiligheidsagen­da in Europese grootsteden,Handboek Politiediensten, aflevering 125, 27, 3-44.
 • Devroe, E. (2018), Toezicht op politie in België en in Nederland,Handboek Politiediensten, aflevering 125, 27, 2-83.
 • Devroe, E. & Ponsaers, P. (2018) ‘Terrorism and governance strategies in Brussels’Forensic Research and Criminology International Journal, 6(1),00178, 1-7.http://medcraveonline.com/FRCIJ/FRCIJ-06-00178.pdf


2017

 • Devroe, E. (2017), Over toekomstbestendige policing. De dilemma’s van veiligheidsregimes in grote steden,Justitiële Verkenningen, De toekomstbestendigheid van de politie, (4) 43, 81-97.
 • https://www.wodc.nl/binaries/JV1704_Volledige%20tekst_tcm28-280526.pdf#page=81
 • Bekkers, V., Devroe, E., Sluis, A. van der, Prins, R., Cachet, L., Akerboom, M., Nuij, W., Waltheer, J. (2017)Politiebestel in balans? Politiek-bestuurlijke sturing, democratische verantwoording , samenwerking en maatschappelijke inbedding in een nationaal politiebestel,Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs,WODC
 • Devroe, E., Malsch, M. Matthys, J. & Minderman, G. (2017)Toezicht op strafvorderlijk overheidsoptreden, Universiteit van Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, NSCR, Vrije Universiteit Amsterdam,WODCrapport, Den Haag.
 • Ponsaers, P., Devroe, E. (2017). “The Brussels Bombings - Striking a Balance Between Law Enforcement and Risk Management”, in Kellner A.M. (ed.),Democracy and Terrorism - Experiences in Coping with Terror Attacks - Case Studies from Belgium, France, Israel and Norway, Friedrich Ebert Stiftung, International Policy Analysis, 5-14.
 • Devroe, E. (2017). Over kleine alledaagse dingen die storen. De overlastaanpak in Groot Brittannië, in C. Bijleveld, P. Van der Laan, (eds.).Liber Amicorum Gerben Bruinsma, Den Haag: Boom, 257-265.
 • Devroe, E. & Ponsaers, P. (2017) Burgemeester van de grote stad wordt politie en rechter tegelijk, De Correspondent, febr. 2017.
 • Ponsaers, P. Van der Vijver, K., Devroe, E., Gunther Moor, L., Janssen, J. Van Stokkom, B. (2017) (eds.) Eigenrichting? De grenzen van democratische zelfbescherming,Cahier Politiestudies, 43 (2), 7-11.
 • Ponsaers, P. Devroe, E., Van der Vijver, K. Gunther Moor, L., Janssen, J. Van Stokkom, B. (2017) (eds.) Eigenrichting,Cahier Politiestudies, 43 (2), Maklu.
 • Van der Vijver, K., Devroe, E., Gunther Moor, L., Janssen, J, P. Ponsaers, J. Van Stokkom, B. (2017) (eds.) Discussie. Eigenrichting en rechtshandhaving door burgers. Een overzicht van dimensies, vormen en praktijken,Cahier Politiestudies, 43 (2), 11-31.
 • Clerix (2017) Interview met Elke Devroe en Paul Ponsaers ‘Criminologen over de lokale verschillen in het veiligheidsbeleid: in Engeland zitten nu zelfs twaalfjarigen in de cel’,Knack, Security for sale, 47 (8) 40-41.
 • Devroe, E., De Raedt, E., Elffers, H. & Schaap, D. (Eds.) (2017),Meten is weten, Cahier Politiestudies, 41 (4), Maklu.
 • Devroe, E. & Van der Eng, W. (2017) Data uit de strafrechtsketen in internationaal perspectief, in E. Devroe, E. De Raedt, H. Elffers D.Schaap (Eds.) (2017),Meten is weten,Cahiers Politiestudies, 41 (4), 95-116.
 • Devroe, E., Edwards, A & Ponsaers, P. (2017) Policing European Metropolises.The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge.
 • Prins, R., Devroe, E. (2017). “Local strategies for glocal challenges. Comparing policing agendas in Amsterdam and Rotterdam” in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 268 - 299.
 • Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (2017). “Processes of convergence and divergence in the policy formulation of policing strategies for European metropolises”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.).Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 15-34.
 • Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “European national police systems and metropolitan realities ”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.).Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-RegionsLondon and New York: Routledge, 35-86.
 • Edwards, A., Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “The European world of metropolitan policing, Interpreting patterns of governance, policy and politics”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.).Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 315-343.


2016

 • Devroe, E. & Ponsaers, P. (2016) Radicalisering in Molenbeek, Belgisch tweesporenbeleid verhindert integrale aanpak,Proces, 96(1), 40-58.
 • Ponsaers, P. & Devroe, E. (2016) ‘How integrated is local prevention of radicalisation and terrorism?’ in T. Renard (Ed.)Counterterrorism in Belgium. Key challenges and policy options(23-32), Egmont papers
 • http://www.egmontinstitute.be/publication_article/counterterrorism-in-belgium-key-challenges-and-policy-options/
 • Ponsaers, P. & Devroe, E., (2016), De politie draagt wapens en kiest zelf waar en wanneer,De Standaard,12.08.2016
 • Devroe, E. & Ponsaers, P. (2016) We moeten nu de echte oorzaken van radicalisering aanpakken,De Morgen, 16.03.2016
 • Devroe, E. (2016) Hoe politie de burgers en zichzelf kunnen beschermen,De Morgen, 09.08.2016
 • Ponsaers, P. & Devroe, E. (2016) Politiebestellen van transitielanden in Centraal- en Oost-Europa,Handboek Politiediensten, 119, 15-55.
 • Devroe, E. & Ponsaers, P. (2016) De wonden en littekens van Molenbeek Parijs, 13 november 2015 – Brussel, 22 maart 2016,Handboek Politiediensten,119, 285-311.
 • Ponsaers, P. & Devroe, E. (2016) Une nouvelle structure pour la police de Bruxelles, Vigiles, 2, 51-56.
 • Ponsaers, P. & Devroe, E. (2016) Een nieuwe structuur voor de Brusselse politie?Vigiles, 2, 45-50.
 • Devroe, E. (2016) Waarom sanctioneren als het anders kan? De genese van het Belgisch overlastbeleid doorheen diverse staatshervormingen,Panopticon, 37(4), 290-310.
 • Devroe, E., Bruinsma, G. & Vander Beken, T. ’An expanding culture of control? The municipal administrative Sanctions Act in Belgium,European Journal of Criminal Policy and Research,doi:10.1007/s10610-016-9321-2
 • Ponsaers, P. & Devroe, E. (2016) De dilemma’s van beleidsregimes bij ‘high impact crime’ in Europese metropolen,Strafblad. Tijdschrift voor Wetenschap enpraktijk, 14 (2), 131-138.
 • Devroe, E. (2016) “Mind the GAP. Over ASBOS en CRASBOS in Groot Brittannië,Orde van de Dag,73(2) 47-57.
 • Devroe, E. & Ponsaers, P. (2016) The informal economy of intelligence into terrorism: a Maroccan-Belgian case study,Forensic Research and Criminology International Journal, 2(2),doi: 10.15406/frcij-2016.02.00051
 • Ponsaers, P. & Devroe, E. Molenbeek (maart 2016) na Parijs (november 2015). Het kanaalplan en de sluipende privatisering, (2016),Cahiers Politiestudies, 39(2), 213-236.


2015

 • Devroe, E. (2015) The power of the locality: does plural policing really exist in Belgium?Forensic Research and Criminology International Journal, 1(4),doi: 10.15406/frcij-2015.01.00023
 • Devroe, E., Duchatelet, A., Ponsaers, P., Easton, M., Gunther Moor, L. en Wondergem, L. (2015). Zicht op First responders. Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België,Reeks Veiligheidsstudies,(12), 17-33.
 • Devroe, E., Duchatelet, A., Ponsaers, P., Easton, M., Gunther Moor, L. en Wondergem, L. (Eds.) (2015).Zicht op First responders. Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België,Reeks Veiligheidsstudies, Apeldoorn/ Antwerpen, Maklu.
 • Schmidt, A., Prins, R. & Devroe, E. Integraal veiligheidsbeleid in België en Nederland. Eenzelfde beleidsconcept voor een totaal andere realiteit, in Devroe, E., Duchatelet, A., Ponsaers, P., Easton, M., Gunther Moor, L. en Wondergem, L. (Eds.) (2015).Zicht op First responders. Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België,Reeks Veiligheidsstudies, 35-57.
 • Devroe, E. & Terwel, Ph. (2015). De politiefunctie geprivatiseerd? Private beveiliging in België en Nederland,Cahiers Politiestudies, 3 (36), 11-31.
 • Devroe, E. (2015). Toekomstige pluralisering van de politiefunctie? De kannibalistische reactie van de Belgische politie. In: P. Ponsaers, W. Bruggeman, M. Easton & A. Lemaitre (Eds.),Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat,Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 85-104.
 • Ponsaers, P. en Devroe, E. (2015) De toekomst van Europese nationale politiebestellen? In: P. Ponsaers en W. Bruggeman, In: P. Ponsaers, W. Bruggeman, M. Easton & A. Lemaitre (Eds.),Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat,Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 45-85.
 • Devroe, E., Hardyns, W., Van der vijver, K. en Van Dijk, A. (Eds.) (2015). De toekomst van de politie,Cahiers Politiestudies,33. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu
 • Terpstra, J. en Devroe, E. (Eds.) (2015). Plural policing,European Journal of Policing studies, 2 (3).
 • Devroe, E. (2015). ‘Purple vests. The origins of plural policing in Belgium’,European Journal of Policing studies, 2(3), 304-325.
 • Devroe, E. en Terpstra, J. (2015). ‘Plural policing in Western Europe: a comparison,European Journal of Policing studies, 2(3), 235-245.
 • Devroe, E. (2015). Bringing politics back into the study of policing. A case-study on the policing of social disorder in Belgium,Policing & Society: an international Journal on Research and Policy, 25(4),published online April 30 2015.
 • Devroe, E. (2015). ‘La création d’une culture de contrôle? Les intentions politiques derrière la genèse des Sanctions Administratives Communales’,Revue de Droit pénal et de criminologie, (23)21-45.


2014

 • Devroe, E. (2014). Boekbespreking Ch. Grijsen, De handhaving van discriminatiewetgeving in de politiepraktijk (diss. Utrecht). Den Haag: Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen/Boom Lemma Uitgevers 2013,Delikt en Delinquent, (3)1, 35-37.
 • Devroe, E. (2014). ‘Het kopje naast het schoteltje. Over de gestructureerde versnippering in het integrale veiligheidsbeleid’. In P. Ponsaers, L.G.Moor, W. D’Haese, M.E. Smeets (Eds.).Politie en haar maatschappelijke partners,Cahiers Politiestudies(pp.159-181). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • Devroe, E. en Lague, L. (2014). Gras wordt niet groener door er aan te trekken, Orde van de Dag, 66, 7-23.
 • Lague, L. en Devroe, L. (Eds.) (2014). Tussen droom en daad: modern management en de zetel,Orde van de Dag, 66.Mechelen: Kluwer
 • Lague, L. en Devroe, L. (2014). Modern management en de zetel: editoriaal,Orde van de Dag, 66, 2-6.
 • Ponsaers, P. en Devroe, E. (2014). Nationale politiebestellen in beweging in Europa.Handboek politiediensten, Internationaal. Mechelen: Kluwer, 41-98.
 • Pauwels, L., De Keulenaer, S., Delterne, S., Devroe, E., Elffers, H., Forceville, J., Kerbab, R., Maes, E., Moons, D., Pleysier, S. en Ponsaers, P. (Eds.) (2014).Criminografische Ontwikkelingen III - Van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek, Panopticon Libri n° 7. Antwerpen: Maklu, pp. 167
 • Devroe, E. en Petrov, M. (2014) Policing in Sofia. From centralisation to decentralisation,European Journal of Policing studies, 2(1), 372-403.
 • Devroe, E. (2014).Ice bucket challenge, Beste Idee.
 • Devroe, E. en Petrov, M. (2014). Politie in Sofia. Van centralisatie naar decentralisatie,Orde van de Dag,68, 60-68.
 • Devroe, E., Ponsaers, P. en De Pauw, E. (2014). Policing in Europese metropolen,Orde van de Dag,68, 1-6.
 • Devroe, E., Ponsaers, P., Bruggeman, W., De Pauw, E. en Easton, M. (Eds.) (2014). Policing in Europese metropolen,Orde van de Dag,68.
 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (2014). Evidence-based beleid en praktijk bij de politie in België en Nederland,Tijdschrift voor de politie, 76 (10), 20-25.


2013

 • Devroe, E. (2013).‘Local political leadership and the governance of urban security in Belgium and the Netherlands’, European Journal of Criminology, 10(3), 314-325.
 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (2013). Reforming the Belgian police system between central and local. In: N.F. Fyfe, J. Terpstra en P. Tops (Eds.).Centralizing forces? Comparative perspectives on contemporary police reform in northern and western Europe,(pp.77-98). The Hague: Boom Legal Publishers/Eleven.
 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (2013). Het historisch dunne vernis van de gemeentelijke autonomie. In: E. Devroe, P. Ponsaers, M. Easton, L. Cachet en G. Meershoek (Eds.).Schaalveranderingen,Cahiers Politiestudies,(pp. 193-212).Antwerpen/Apeldoorn, Maklu,1,26
 • Devroe, E., Ponsaers, P., Easton, M., Cachet, L. en Meershoek, G. (Eds.) (2013).Schaalveranderingen, Cahiers Politiestudies,26, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • Devroe, E. (2013) ‘Kiezen voor stadsrepublieken? Over administratieve afhandeling van overlast in de steden’,Tijdschrift voor Veiligheid, (12)2, 37-62.
 • Devroe, E. (2013) ‘Zalven of bestraffen? De staatshervorming als spelbreker voor een geïntegreerde overlastaanpak’,Handboek Politiediensten, Katern Integrale veiligheid – Veiligheidsbeleid,106(419), 1-42.
 • Devroe, E. (2013). ‘Overlastaanpak in de steden Antwerpen en Luik: pleidooi voor een inclusief beleid’,Handboek politiediensten, Katern Integrale veiligheid – Veiligheidsbeleid,108(199), 213 - 284.


2012

 • Devroe, E. (2012). ‘A swelling culture of control.De genese en de toepassing van de wet op de administratieve sancties in België’. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 529 p.
 • De Schrijver, A., Van Parys, P., Kolthoff, E., Lasthuizen, K. en Devroe, E. (Eds.) (2012). Integriteit en deontologie,Reeks Cahiers politiestudies,24, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • Ponsaers, P. en Devroe, E. (2012), “On how a failing government creates an intrusive police force”, In E. Devroe, P. Ponsaers, L. Gunther Moor, J. Greene, L. Skinns, L. Bisschop, A. Verhage en M. Bacon (Eds.). Tides and currents in police theories,Cahiers Politiestudies,25, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 115-135.
 • Devroe, E. Ponsaers, P., Gunther Moor, L., Greene, J., Skinns, L., Bisschop, L., Verhage, A. en Bacon, M. (Eds.) (2012). Tides and currents in police theories,Cahiers Politiestudies,25.Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • Noppe, J. en Devroe, E. (2012). Glocalisation, inDe Deinzer scheepsalmanak, Stichting Maatschappij & Veiligheid, 64-69.
 • Devroe, E. (2012). ‘Overlast: beboeten of voorkomen?’,Nederlands Juristenblad, 2016.
 • Devroe, E. (2012). ‘A swelling culture of control. The genesis and application of the incivilities law in Belgium’, In P. Ponsaers (Ed.)Social analysis of security. Financial, economic and ecological crime, crime(in)security & distrust, public and private policing, The Hague: Eleven international Publishing, 355-362.
 • Devroe, E. en Beullens, M. (2012). ‘Het verhaal van een kamikazepiloot. De geboorte van de Belgische criminaliteitsstatistiek’, In E. Devroe, L. Pauwels, A. Verhage, M. Easton en M.Cools (Eds.)Tegendraadse criminologie, Liber Amicorum Paul Ponsaers. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 87-100.
 • Devroe, E. (2012). ‘Kroniek van een ontembaar arbeidsethos’. In: E. Devroe, L. Pauwels, A. Verhage, M. Easton en M. Cools (Eds.)Tegendraadse criminologie, Liber Amicorum Paul Ponsaers. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 9-26.
 • Devroe, E., Pauwels, L., Verhage, A., Easton, M. en Cools, M. (2012) (Eds.).Tegendraadse criminologie, Liber Amicorum Paul Ponsaers, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • Pauwels, L., De Keulenaer, S., Deltenre, S., Devroe, E., Elffers, H., Forceville, J., Kerkab, R., Maes, E., Moons, D., Pleysier, S. en Ponsaers, P. (Eds.) (2012).Criminografische ontwikkelingen II - Van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek, Reeks Panopticon Libri n°5. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
 • De Pauw, E., De Pauw, K., Devroe, E., Dormaels, A. en Gunst, J.C. (Eds.) (2012).Integraal veiligheidsbeleid revisited, Reeks Orde van de Dag, nr. 59, Mechelen: Kluwer.


2011

 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (2011). “Bestuurlijke aanpak van kleine vormen van ordeverstoring in 3 Europese landen”. In: B. van Stokkom, J. Terpstra en M. Easton (Eds.). Social disorder,Cahiers Politiestudies, nr. 18, Maklu, 221-247.
 • Bockstaele, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (2011). “Editoriaal”. In: M. Bockstaele, E. Devroe en P. Ponsaers (Eds.). Salduz - Bijstand van advocaten bij verhoren, Reeks Politiestudies nr. 1. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 7-12.
 • Bockstaele, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (Eds.) (2011), Salduz - Bijstand van advocaten bij verhoren, Reeks Politiestudies nr. 1. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 362
 • Devroe, E. (2011). ‘Niets nieuws onder de zon. Onafhankelijkheid van onderzoekers in de Belgische en de Nederlandse criminologie’,Tijdschrift voor criminologie,53(2), 178-182.
 • Devroe, E. en Renders, A. (2011).Carte de la criminographie2008, Politeia, 40 p.
 • Devroe, E. (2011). ‘Een kennisgestuurd strafrechtelijk beleid’Fatik,29(131), 5-10.


2010

 • Bisschop, L., Devroe, E., Easton, M., Ponsaers, P. en Verhage, A. (2010). “Politie in de Maatschappij – Bakens voor de toekomst. De kerk in het midden houden”,Panopticon,Antwerpen,31(6), 54-64 (ISSN 0771-1409).
 • Bruggeman, W., Easton, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (2010). “Conclusie : Kijken naar de toekomst van de politie”. In: W. Bruggeman, E. Devroe en M. Easton (Eds.).Evaluatie van 10 jaar politiehervorming, Panopticon Libri n°4, Maklu, Antwerpen-Apeldoorn, 281-285
 • Devroe, E. (2010). "Evidence-based policing: van begrip tot praktijk",Handboek Politiediensten, Katern Organisatieverandering - strategie en beleid - Veiligheidsbeleid, Kluwer, afl. 92, 1-66.
 • Devroe, E. (2010). "Overlast voor of door jongeren?",Handboek Politiediensten, Katern Integrale veiligheid - Veiligheidsbeleid, Kluwer, afl. 93, 1-28.
 • Devroe, E., (2010). "Naar een evidence-based strafrechtelijk beleid in België". In: A. Raes, S. Thomaes e.a.. Strafrechtelijk beleid: beleidsvoering: evoluties en uitdagingen,Politeia, 99-111.
 • Bruggeman, W., Devroe, E. en Easton, M. (Eds.) (2010).Evaluatie van tien jaar politiehervorming, Panopticon, libri 3, 285 p.
 • Devroe, E., (2010), “Een academisch wederwoord’’. In: W. Bruggeman, E. Devroe, en M. Easton (2010).Evaluatie vantien jaar politiehervorming, Panopticon, libri 3, 151-195.
 • Devroe, E., (2010) “Les nuisances commisses par les jeunes – overlast door jongeren”. In: F.N. Gazan, Ch. de Craim e.a..Jeugddelinquentie: op zoek naar passende antwoorden, Politeia, 115-135.
 • Devroe, E., De Keulenaer, S. en Reynders, D. (2010). Evaluation de la qualité dans les services du parquet: un cas Belge. In: P. Staes en N. Thijs. 'Développement de la qualité dans le domaine judiciaire, European Institute of Public Administration, Maastricht, 115-131.
 • Devroe, E. (2010), “Evidence-based policing: ook voor politie? In E. de Wree, W. Broer, E. Devroe en P. Vanderlaan. Evidence-based Policing,Cahiers Politiestudies, nr. 17, 17-53.
 • De Wree, E., Broer, W., Devroe, E. en Vanderlaan, P. (2010), Editoriaal Evidence-based Policing,Cahiers Politiestudies, nr. 17, 7-17.


2009

 • Devroe, E., De Keulenaer, S., Thomaes, S., en Reynders, D. (2009).Beleidsinstrumenten voor het openbaar ministerie,Vandenbroele, 187 p.
 • Devroe, E., De Keulenaer, S., Thomaes, S., en Reynders, D. (2009). Instruments stratégiques pour le Ministère Public, Maklu, 2009, 151p.
 • Devroe, E., De Keulenaer, S. en Reynders, D. (2009). Measuring Quality in the Public Prosecution. In: P. Staes en N. Thijs.Quality Development in de Field of Justice.EIPA nr. 6, 121-137.
 • Devroe, E. en Reynders, D. (2009). “Naar een evidence-based strafrechtelijk beleid”,Justnews, 18-19.
 • Thomaes, S. en Devroe, E. (2009). "Pleidooi voor meer empirie in de strafrechtsketen. De plaats van het parketbeleidsplan in de keten". In: M. Vanderhallen, E. Jaspaert en G. Vervaeke (Eds.), De relatie in de strafrechtsketen tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank,Cahiers Politiestudies,3(12), 63-93.
 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (2009). “Het afdwingbaarheidsvraagstuk bij overlast: een vergelijkend perspectief”. In: S. Christiaens en W. Bruggeman (Eds.). Afdwingbaarheid integrale veiligheid: met zachte of harde hand, of helemaal niet,Cahiers Integrale Veiligheid, 8,Politeia, Brussel, 107-133.
 • Devroe, E. (2009). 'Aan de onderkant van de politiestatistiek. Administratieve afhandeling van overlast en vormen van kleine criminaliteit'. In W. Bruggeman, E. de Wree, J. Goethals, P. Ponsaers, P. van Calster, T. Vander Beken en G. Vermeulen. Van pionier naar onmisbaar, over 30 jaar Panopticon, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 769-777.


2008

 • Thomaes, S. en Devroe, E. (2008).Naar een parketbeleidsplan voor het openbaar ministerie.Antwerpen/Apeldoorn:
 • Maklu, 222 p.
 • Thomaes, S. en Devroe, E. (2008).Vers un plan de politique du parquet pour les parquets de première instance,Politeia, 245 p.
 • Devroe, E. en De Keulenaer, S. (2008).Kwaliteit onderzocht, een evaluatieonderzoek van een kwaliteitsmeting in het parket,Story-Scientia, 148 p.
 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (2008). Veel beleidsinformatie, weinig gebruik: over het informatiedeficit van verborgen tendensen. In: K. van Cauwenberghe. ‘De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide slagorde, jubileumboek Orde van de Dag, Kluwer, 161-175.
 • De Keulenaer, S., Thomaes, S. en Devroe, E. (2008), “Naar een knowledge- en evidence-based parketbeleid”,Handboek politiediensten,organisatieverandering, strategie en beleid, afl. 85, 213, 32 p.
 • Devroe, E. en Reynders, D. (2008), “Naar een wetenschappelijke ondersteuning voor het parketbeleid”,Handboek politiediensten,organisatieverandering, strategie en beleid, afl. 85, 215, 17 p.
 • Ponsaers, P. en Devroe, E. (Eds.) (2008). Themanummer publieke ruimte,Cahiers Integrale veiligheid, nummer 4, 218 p.
 • Ponsaers, P. en Devroe, E. (2008). “Het lezen van een stadsplan”. In: P. Ponsaers en E. Devroe (Eds.), Themanummer publieke ruimte,Cahiers Integrale veiligheid, nummer 4, 5-13.
 • Devroe, E. (2008). “Overlast geregeld. De intrede van de bestuurlijke boete in de publieke ruimte”. In: E. Devroe en P. Ponsaers (Eds). themanummer publieke ruimte,Cahiers Integrale veiligheid, nummer 4, 71-113.
 • Devroe, E. (2008). “The policy approach of nuisance problems in public space in Belgium and The Netherlands”. In: L. Cachet e.a. (Eds.),Governance of security in the Netherlands and Belgium,het groene gras, Boom legal publishers, 149-175.
 • Devroe, E. (2008). “Towards a knowledge based total quality management for the public prosecution”, inXV Congreso mundial de la sociedad international de criminologia,Congresboek Barcelona, Thomson, Aranzadi, 639-640.
 • Devroe, E. (2008). “Over evidence based werken in de criminologie”, Campbell Nieuwsbrief, sept. 2008.
 • Devroe, E. en Thomaes, S. (2008). “Zonder afstemming van beleidsplannen geen beleid. Over de plaats van een parketbeleidsplan in de beleidscyclus”. In: A. Dormaels en P. Scharff (Eds.), Themanummer beleidsplannen,Cahiers Integrale veiligheid, nummer 5, 93-111.
 • Devroe, E. en De Keulenaer, S. (2008). La qualité passée au crible. Etude d’évaluation d’une mesure de la qualité au sein du parquet, Story Publishers, 152 p.
 • Collier, A., Devroe, E. en Hendrickx, E. (Eds.) (2008). Politie en cultuur,Cahiers Politiestudies,nr. 9, 233 p.
 • Devroe, E. en Hendrickx, E. (Eds.) (2008). “Voorwoord”. In: A. Collier, E. Devroe en E. Hendrickx (Eds.), Politie en cultuur,Cahiers Politiestudies,nr. 9, 5-15.
 • Devroe, E., Deschamps, L. en Hannes, K. (2008). “Evidence-based beleidsvoering in de kijker. Twee Belgische initiatieven”,Panopticon,2008/6, 59-66.


2007

 • De Keulenaer, S., en Devroe, E. (2007). “Sturing via beleidsprioriteiten: de inbreng van de procureurs des Konings in de zonale veiligheidsplannen”,Cahiers Politiestudies,nummer 1, Politeia, 31-53.
 • Devroe, E. en Reynders, D. (2007). ‘Vers un appui scientifique de la politique des parquets’,Revue de droit pénal et de criminologie, 7-8, La Charte, 694-704.
 • De Keulenaer, S, en Devroe, E. (2007). ‘Kwaliteit meten binnen het parket. Handleiding voor een kwaliteitsmodel op maat’,Politeia, 165 p.
 • Reynders, D. en Devroe, E. (2007). “Biedt reassurance policing een meerwaarde voor de geintegreerde werking in België?’”,Samen werken aan veiligheid, Stichting maatschappij, veiligheid en politie, SMVP,Dordrecht, 21-27.
 • De Keulenaer, S. en Devroe, E. (2007). ‘Un instrument de mésure de qualité’, Politeia, 165 p.
 • Devroe, E., Denolf, J. en Hendrickx, E. (Eds.) (2007). Recherche: verzelfstandigd of geïntegreerd?,Cahiers Politiestudies,nummer 4, Politeia, 186 p.
 • Devroe, E. (2007), “De recherche onderzocht”. In: E. Devroe, J. Denolf en E. Hendrickx (Eds.). Recherche: verzelfstandigd of geïntegreerd?,Cahiers Politiestudies,nummer 4, Politeia, 7-17.


2006

 • Ponsaers, P., Devroe, E. en Meert, D. (Eds.) (2006). Tot de kern van de taak: het politionele kerntakendebat,Orde van de dag,nr. 33, Kluwer, 56 p.
 • Ponsaers, P., Devroe, E. en Meert, D. (2006). ‘Kiezen voor een democratische politie: wat is dat?’. In: ‘Tot de kern van de taak’: het politionele kerntakendebat,Orde van de dag,nr. 33, Kluwer, 56 p.
 • Devroe, E., Beyens, K. en Enhus, E. (Eds.) (2006).Zwart op wit?Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België, Handboek criminografie, VUB-press, Politeia, 431 p.
 • Devroe, E. en Eliaerts, C. (2006). “De criminografie-schaarste in België”. In: E. Devroe, K. Beyens, K. en E. Enhus (Eds.),Zwart op wit?Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België, Handboek criminografie, VUB-press, Politeia, 13-28.
 • Devroe, E. (2006). “Het parket als spil in de strafrechtelijke keten”. In: De criminografie-schaarste in België”, In: E. Devroe, K. Beyens en E. Enhus (Eds.),Zwart op wit?Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België, Handboek criminografie, VUB-press, Politeia, 181-196.
 • Devroe, E. (2006). “Onveiligheid getoetst: de stem van de bevolking”, in: De criminografie-schaarste in België”, in: E. Devroe, K. Beyens, K. en E. Enhus (Eds.),Zwart op wit?Duiding van cijfers over onveiligheid en strafrechtsbedeling in België, Handboek criminografie, VUB-press, Politeia, 59-68.
 • Devroe, E., en Dormaels, A. (Eds.) (2006). Lokaal integraal preventiebeleid: van programma naar schakel,Orde van de Dag,nr. 35, Kluwer, 52 p.
 • Devroe, E. en Dormaels, A. (2006). “Van geïntegreerde preventie naar integrale veiligheid”,Orde van de Dag,nr. 35, Kluwer, 3-9.
 • Devroe, E., Matthijs, S. en De Keulenaer, S. (2006).Les Procureurs des Roi ont la parole, recherche d’evaluation plans zonaux de sécurité.Antwerpen/Apeldoorn:Maklu, 290 p.


2005 

 • Devroe, E. en Van de Velde, L. (2005).Onderzoek Justitie doorgelicht,Academia press,390 p.
 • Devroe, E. en Van de Velde, L. (2005).Recherche Justice, Academia press,390 p.
 • Devroe, E. en Van de Velde, L. (2005). “Evaluatie-onderzoek bij Justitie België: het onontgonnen land”,. In: P. Ponsaers, E. Enhus, M. Easton, W. Bruggeman en A. Collier (Eds.),Tien miljoen klanten moet je verdienen, Bijdragen tot de evaluatie van politie en Justitie, Centrum voor Politiestudies, Politeia, 145-173.
 • Devroe, E. (2005). “Twee recente publicaties onder de loep: “European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics” en “criminaliteit en rechtshandhaving”,Panopticon, criminografische basisinformatie, Maklu, 2005/1, 93-99.
 • Devroe, E. (2005). Criminaliteit in een ruim perspectief: de postacademische vormingscyclus ‘criminaliteit en rechtshandhaving in beeld’ aan de VUB,Panopticon, criminografische basisinformatie, Maklu, 2005/1, 91-93.
 • Reynders, E., Thomaes, S. en Devroe, E. (2005). “Het openbaar ministerie in de beleidscyclus: naar een samenwerkingsdynamiek met de dienst voor het Strafrechtelijk beleid”. In: R. Depre, J. Plessers en A. Hondeghem,Managementhervormingen in Justitie, van internationale ontwikkelingen tot dagelijkse praktijk,Instituut van de Overheid, Overheidsmanagement 19, Die Keure, 153-183.
 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (2005). “De discussie inzake (drug)overlast: enkele wetenschappelijke bevindingen”. In: M. Santens (Ed.),Gewapend bestuur, Cohier tegenspraak, nr. 24, 141-159.
 • Devroe, E. (2005). “The sense and non-sense of scientific opinion research for scientific policy”. In: S. Parmentier, G. Vervaeke, R. Doutrelepont e.a.,Public opinion and the administration of justice, Politeia, 187-195.
 • Devroe, E. en Reynders, D. (2005). “Het veiligheidsprobleem als een maatschappelijk proces: naar een geïntegreerd veiligheidsbeleid”. In: P. Ponsaers (Ed.).Integraal veiligheidsbeleid 2005,Kluwer, 2005, 81-108.
 • Devroe, E., Matthijs, S. en De Keulenaer, S. (2005).De procureurs des Konings aan het woord, Evaluatieonderzoek zonale veiligheidsplannen,Maklu, 290 p.
 • Devroe, E., Van De Velde, L., Keppens, L, Reynders, D., Dormaels, A. en Van Daele, L. (2005).Criminologisch onderzoek in kaart,Academia Press, 298 p.
 • Devroe, E., Van De Velde, L., Keppens, L, Reynders, D., Dormaels, A. en Van Daele, L. (2005).Recherche criminologique analysée, Academia Press, 298 p.
 • Devroe, E. en Deschamps, L. (2005). ‘Bronnen voor een lokale omgevingsanalyse: nuttige cijfers voor nuttig gebruik”,Handboek politiediensten, Veiligheidsbeleid, Beleidscyclus, Cijfers en statistische gegevens, Kluwer, afl. 77, 1-36.


2004

 • Devroe, E. (2004). “Over communicerende en complementaire vaten: beleidsrelevant onderzoek in België en Nederland”,Tijdschrift voor Criminologie, jubileumuitgave 30 jaar NVK, 45 jaar TVC, mei 2004
 • Devroe, E. en Keppens, L. (2004). “Evaluatie van zonale veiligheidsplannen: politie en prioriteiten”,Politienieuws,Actuele informatie uit de politiepraktijk, Kluwer,8, 3.
 • Devroe, E. en Keppens, L. (2004). “Evaluatie van zonale veiligheidsplannen. Lokale prints van federale directieven: politie en prioriteiten”,Handboek politiediensten,Veiligheidsbeleid, Evaluatie, Kluwer,70, 3-48.
 • Devroe, E. en Mathijs, S. (2004). “Zonale veiligheidsplannen: van jaarlijkse naar vierjaarlijkse strategische plannen”,Actuele informatie uit de politiepraktijk, Politienieuws, Kluwer,2(11), 2-5.
 • Devroe, E. en Mathijs, S. (2004). “Het kaf en het koren, evaluatie van zonale veiligheidsplannen”,Handboek politiediensten, Veiligheidsbeleid, Evaluatie, Kluwer,71, 1-24.
 • Devroe, E., De Keulenaer, S., en Matthijs, S. (2004). “Zonale veiligheidsplannen: de prokureurs des konings aan het woord”,Parketbrief, 9, 18-20.
 • Devroe, E., De Keulenaer, S., en Matthijs, S. (2004). “Plan zonaux de sécurité: les procureurs des lois ont la parole”,Lettre parquet, 9, 18-20.
 • Devroe, E. (2004).Le rencontre entre la recherche criminologique er la politique criminelle,Politeia, 332 p.


2003

 • Devroe, E. (2003).Inzicht incriminologische onderzoeksinstituties,Politeia, 194 p.
 • Devroe, E. (2003). “Politie, parket en plannen: een harmonieuze relatie?”. In: “De politiehervorming: een evaluatie vanuit de praktijk”,Orde van de dag,Kluwer, afl. 23, 75-91.
 • Devroe, E. (2003). “Evaluatie van beleid. Beleid voeren en aan wetenschap doen: communicerende vaten of onverenigbare stielen?”,Praktijkgids management lokale besturen, Kluwer, afl. 75, 27-52.
 • Devroe, E. (2003). “Het evaluatieproces: een cyclisch gebeuren. De verschillende stappen in een evaluatie-onderzoek”,Praktijkgids management lokale besturen, Kluwer, afl. 77, 53-72.
 • Devroe, E. (Ed.) (2003). “Last van overlast”, ThemanummerOrde van de dag, Kluwer, afl. 24.
 • Devroe, E. (2003). “Overlast: containerbegrip voor onbegrip”. In: “Last van overlast”,Orde van de dag, Kluwer,24, 3-6.
 • Devroe, E. (2003). “Last van overlast: volle G.A.S. vooruit? In: “Last van overlast”,Orde van de dag, Kluwer,24, 7-32.


2002

 • Devroe, E. (2002). “Evaluatie van preventie: de triangel van beleidsparadoxen”, in:Orde van de Dag,Kluwer, afl. 19, 53-71.
 • Devroe, E. (2002). “Criminologie en beleid: een spannende relatie, Over de band tussen criminologisch onderzoek en strafrechtelijk beleid”. In: K. Beyens, J. Goethals, P. Ponsaers en G. Vervaeke (Eds.),Criminologie in actie, Politeia, 73-93.
 • Goethals, J., Ponsaers, P., Beyens, K., Pauwels, L. en Devroe, E. (2002). “Criminografisch onderzoek in België”. In: K. Beyens, J. Goethals, P. Ponsaers en G. Vervaeke (Eds.),Criminologie in actie, Politeia, 137-187.
 • Devroe, E. en Scheers, M. (2002). “Spanningen in de publieke ruimte: overlast en verkeerscriminaliteit”, in: G. Duhaut, P. Ponsaers, G. Pyl en R. van de Sompel (Eds.).Voor verder onderzoek…essays over de politie en haar rol in onze samenleving, Politeia. Brussel, 727-754.
 • Devroe, E. (2002).De ontmoeting tussen criminologisch onderzoek en strafrechtelijk beleid, beleidsrelevant onderzoek binnen het criminologisch veld: aantrekken of afstoten?Politeia, 344 p.


2001

 • Devroe, E. (2001). “Media en gerecht: op gespannen voet”,Orde van de Dag, Kluwer, afl. 14, juni 2001, 3-7.
 • Devroe, E. (2001). “Evaluatie van beleid. Beleid voeren en aan wetenschap doen: communicerende vaten of onverenigbare stielen?”,Handboek politiediensten, veiligheidsbeleid,Kadertekst, handboek politiediensten, Kluwer, afl. 57, 273-301.
 • Devroe, E. (2001). “Het evaluatieproces: een cyclisch gebeuren. De verschillende stappen in een evaluatie-onderzoek”,Handboek politiediensten, Veiligheidsbeleid, evaluatie,fasen, Kluwer,58, 291-316.
 • Devroe, E. en Reynders, D. (2001). “Het veiligheidsprobleem als maatschappelijk proces, naar een geïntegreerd veiligheidsbeleid”,Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid,Integrale Veiligheid, kadertekst,,Kluwer,58, 227-264.
 • Devroe, E. en Reynders, D. (2001). “Integrale veiligheidszorg en de ontwikkeling van een criminaliteitsbeleid: een belangrijke rol voor de Dienst Strafrechtelijk Beleid”,Handboek politiediensten, Veiligheidsbeleid, actoren,Kluwer,58, 317-338.
 • Devroe, E. (2001). “Criminaliteit in internationaal perspectief: naar gestandaardiseerde registratie-instrumenten”,Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid, cases,registratie internationaal, Kluwer,58, 339-384.
 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (2001). "Prioriteitstelling : nog meer van hetzelfde?". In:Custodes,Cahiers voor politie- en justitievraagstukken, Politeia, N° 2001/3, Prioriteitenstelling-La définition des Priorités, 13-30.


2000

 • Devroe, E. en Deschamps, L. (2000). “De basiskaart in Vlaanderen”, criminologische basisinformatie,Panopticon, nr. 3, 285-289.


1999

 • Beullens, M. en Devroe, E. (1999). “Het Compstat Project: een ervaring met misdaadanalyse te New York”,Handboek Preventie, Kluwer, maart 1999, 85 p.
 • Beullens, M. en Devroe, E. (1999). “Geweldscriminaliteit”,Handboek Security, Kluwer,15, 15 maart 1999, 81 p.
 • Devroe, E. (1999), “Het programma beleidsgericht onderzoek van de Vlaamse Regering”,Nieuwsbriefvan Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming,9(3), 163-171.
 • Devroe, E., Ponsaers, P., Stoop, R. en Beullens, M. (1999). “De fetish van de grootstedelijke criminaliteit, over verschillen in geweldspatronen”,Planologisch nieuws,9(3), 282-291.


1998

 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. en Terryn, N. (1998).Criminaliteitsstatistieken pergerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, jaarrapport 1997, Handboek Politiediensten.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. en Terryn, N. (1998).La criminalité pararrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, rapport annuel 1997, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1998).Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1996-1997,op basis van geïntegreerde interpolitiële criminaliteitsstatistiek (GICS), handboek Politiediensten, dossier, uitgeverij Kluwer, 310 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1998).Une étude comparative de la criminalité en 1996-1997, basée sur la statistique criminelle interpolicière intégrée (SCII), Manuel des services de police, Kluwer, 320 p.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. en Terryn, N. (1998).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, jan-juni 1998, Handboek Politiediensten.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. en Terryn, N. (1998).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, janv-juin 1998, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. en Terryn, N. (1998).Criminaliteitsstatistieken pergerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, jan-sept. 1998, Handboek Politiediensten.
 • Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. en Terryn, N. (1998).La criminalite pararrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, janv-sept. 1998, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Diverse publicaties in “Crime On Line”, Tijdschrift Steunpuntpool Universiteit Gent Afdeling Criminologie
 • Devroe, E. en Ponsaers, P. (1998). “De criminaliteitsstatistiek in België, een evolutieve schets”,Panopticon, december 1998.
 • Beullens, M. en Devroe, E. (1998). “Vermogenscriminaliteit”,Handboek Security, Kluwer,13, 15 juni 1998, 109 p.


1997

 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).Apercus trimestriels de criminalite par arrondissement judiciare,commentaires,Handboek Politiediensten, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, jaarrapport 1996, Handboek Politiediensten.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, rapport annuel 1996, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1995-1996,op basis van geïntegreerde interpolitiële criminaliteitsstatistiek (GICS), handboek Politiediensten, dossier, uitgeverij Kluwer, 245 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).Une étude comparative de la criminalité en 1995-1996, basée sur la statistique criminelle interpolicière intégrée (SCII), Manuel des services de police, Kluwer, 248 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, eerste trimester 1997, Handboek Politiediensten.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, première trimestre 1997, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, jan-juni 1997, Handboek Politiediensten.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1997).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, janv-juin 1997, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. en Terryn, N. (1997).Criminaliteitsstatistieken pergerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, jan-sept. 1997, Handboek Politiediensten.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. en Terryn, N. (1997).La criminalite pararrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, janv-sept. 1997, Manuel des services de police, Kluwer.


1996

 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, eerste trimester 1995, Handboek Politiediensten, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, premier trimestre 1995, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, tweede trimester 1995, Handboek Politiediensten, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, deuxième trimestre 1995, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, derde trimester 1995, Handboek Politiediensten, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, troisième trimestre 1995, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, vierde trimester 1995, Handboek Politiediensten, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires,14 dossiers, quatrième trimestre 1995, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1994-1995, op basis van geïntegreerde interpolitiële criminaliteitsstatistiek (GICS), handboek Politiediensten, dossier, uitgeverij Kluwer, 207 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).Une étude comparative de la criminalité en 1994-1995, basée sur la statistique criminelle interpolicière intégrée (SCII), Manuel des services de police, Kluwer, 206 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).De criminaliteit in 1995, Nationaal, Vlaanderen, Brussel op basis van de geïntegreerde interpolitiële criminaliteitsstatistiek (GICS), handboek Politiediensten, dossier, uitgeverij Kluwer, 179 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).La criminalité en 1995, National, Wallonie, Bruxelles, basée sur la statistique criminelle interpolicière intégrée (SCII), Manuel des services de police, Kluwer, 173 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, eerste semester 1996, Handboek Politiediensten, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, première semestre 1996, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement, 14 boekdelen, jan-sept. 1996, Handboek Politiediensten, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1996).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, jan-sept. 1996, Manuel des services de police, Kluwer.


1995

 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1995).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement,14 boekdelen, jaarrapport 1994 per gemeente, Handboek Politiediensten, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E., en Ponsaers, P. (1995).La criminalite par arrondissement judiciare, commentaires, 14 dossiers, Manuel des services de police, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1995).Criminaliteitsstatistieken per gerechtelijk arrondissement,toelichting,Handboek Politiediensten, Kluwer, 21 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1995).Politionele statistische informatieverwerking, communicatie en informatie (statistieken), Handboek politiediensten, Kluwer, 104 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1995).Traitement des informations statistiques policières, Communication et information (statistique), Manuel des services de police, Kluwer, 131 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1995).Statistiek van de geregistreerde criminaliteit: de stap naar depraktijk, Handboek Criminaliteitspreventie, Kluwer,
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1995).Statistique de la criminalité enregistree par la police franchir lepas vers la pratique, Manuel de prévention de la criminalité, Kluwer.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1995).De criminaliteit in 1994, een jaaroverzicht op basis van geïntegreerde interpolitiële criminaliteitsstatistiek (GICS), handboek Politiediensten, Kluwer, 159 p.
 • Beullens, M., Devroe, E. en Ponsaers, P. (1995).Statistique de criminalité 1994, statistique criminelle interpolicière intégrée (SCII), Manuel des services de police, Kluwer, 152 p.


1992

 • Ponsaers, P., Devroe, E., en Janssen, Ch. (1992).Feedback van de morfologische gegevens van de politiediensten, syntheserapport, 1992/2, Politeia, Brugge, 165 p.


1991

  • Put, V., Thys, J., Van Kerckvoorde, J., Devroe, E., en Puttaert, M. (1991). “Politieel geregistreerdecriminaliteit”, onderzoeksrapport onderzoek geïntegreerde politiestatistiek, Politeia, 130 p.
  • Ponsaers, P. en Devroe, E. (1991).Feedback morfologische gegevens van de politiediensten, syntheserapport, Steunpuntuitgave, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Rijkspolitie, Vandenbroele, 107 p.
  • Devroe, E. (1991).Nieuwsfeiten, Politeia,1, (2), 31-32.
  • Devroe, E., en Ponsaers, P. (1991). “Politiekorps Mechelen. Wij leggen de loodjes niet meer op de lijkkist”,Politiejournaal,Politeia,1,(2), 31-33.