Van 1976 tot 1983 was Paul achtereenvolgens wetenschappelijk medewerker en assistent aan de afdeling Criminologie van de KULeuven. Hij legde daar zijn doctoraal proefschrift neer onder het promotorschap van wijlen prof. dr. Lode Van Outrive.

Hieronder staan de bijdragen vermeld die hij in die periode schreef.

1984

Dutch - Chapters in books 

Ponsaers, P. (1984). “Witteboordenkriminaliteit als wetenschappelijke fiktie”, in Witteboordenkriminaliteit, Berghuis, A., Brants, C., Willemse, H. (eds.), Nijmegen: Ars Aequi Libri, 39-52.

1983

Dutch - PhD dissertation

Ponsaers, P. (1983). Arbeidsinspectie en kapitalisme : structuralistische analyse van de functie van een bijzonder strafrechtsbedelingsapparaat binnen de kapitalistische productiewijze, PhD in de Criminologische Wetenschappen, KUL, Faculteit rechtsgeleerdheid, Afdeling Strafrecht, Strafvordering & Criminologie, drie volumes:

  1. Conceptueel kader.
  2. Synchronische analyse.
  3. Toepassing en evaluatie van de geëxpliciteerd-structuralistische methode.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P., Rosseeuw, I., Vettenburg, N., Walgrave, L. (1983). “Alternatieve hulpverlening en jeugdrechtbank. Complement of contradictie?”, Panopticon , Vol. 3, n°6,   518-532.

1982

Dutch - Articles in journals 

De Cuyper, R., Ponsaers, P. (1982). “De controle op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden”, Tijdschrift voor Sociologie , Vol. 3, n°1, 5-24.

Ponsaers, P. (1982). "Boekbespreking Hoefnagels: Witte boorden criminaliteit", Panopticon, Vol. 2, 271-274.

1981

English - Edited books 

Brusten, M., Ponsaers, P., (eds.) (1981). State Control on Information in the field of Deviance and Social Control , Working papers in European Criminology n°2, European Group for the Study of Deviance and Social Control, Leuven/Vienna/Wuppertal, pp. 262. 

French - Articles in journals 

Ponsaers, P., De Cuyper, R. (1981). “L’inspection du Travail: Mission de l’autorité ou affaire privé?”, Déviance et Société , Vol. 5, n°4, 347-367.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P., De Cuyper, R., Van Outrive, L. (1981). “Omtrent de beheersbaarheid van economische crisisfenomenen: een wetenschap in crisis?”, Tijdschrift voor Criminologie , Vol. 23, n°5, 236-248.

1980

Dutch - Edited books 

Ponsaers, P., De Cuyper, R. (1980). Arbeidsinspektie: Overheidszaak of privé-aangelegenheid?, Interuniversitaire Reeks Criminologie en Strafwetenschappen, Antwerpen: Kluwer, pp. 380.

English - Edited books

Brusten, M., Ponsaers, P.(1980). Working papers in European Criminology n° 1, European Group for the Study of Deviance and Social Control, Leuven/Vienna/Wuppertal, pp.86.

English - Chapter in the book

De Wit, J., Ponsaers, P.(1980). “The Mescalero Case”, in Terrorism and the violence of the State , Working papers in European Criminology n° 1, European Group for the Study of Deviance and Social Control, Leuven/Vienna/Wuppertal, 57-71.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P., Goethals, J., e.a. (1980). “De ontwikkeling van de criminologie”, Panopticon, Vol. 1, n°4, 33-40.

Ponsaers, P. (1980). "Over wiens veiligheid gaat het nu in feite?", in Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de Arbeid, Een inspectie waarvoor?, 94-101.

1979

Dutch - Guest-editor journals 

Ponsaers, P., De Cuyper, P., Van Pethegem, R. (1979). “Dossier Arbeidsgeneeskunde”, Palfijn , Vol. 38, n°3, 77-123.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P. (1979). “De arbeidsinspektie: een papieren tijger”, De Nieuwe Maand , Vol. 22, n°1, 59-68.

Ponsaers, P. (1979). “Van Protest tot Verzet”, KIB Vizier , Vol. 2, n°2-3, 34-49.

1978

English - Articles in journals 

Ponsaers, P., De Wit, J. (1978). “On facts and how to use them”, Terrorism, an international journal , Vol . 1, n°4, 363-375.

French - Articles in journals 

Ponsaers, P.(1978). “Modèles à analyser le phénomène du terrorisme”, Déviance et Société, Vol. 2, n°1, 1-38.

Ponsaers, P.(1978). “Police: Une initiative originale en Hollande”, Actes , n°18, 31-34.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P. (1978). “Staatscontrole op het sociaal-economisch-industrieel bestel”, Tijdschrift voor Criminologie , Vol. 20, n°1, 26-38.

Ponsaers, P.(1978). “Legitimatie van de restauratie”, Potemkin , Vol. 2, n°2-3, 125-135.

1977

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P. (1977). “Het verschijnsel Baader-Meinhof”, De Nieuwe Maand , Vol. 20, n°3, Antwerpen, 146-168.

1976

Dutch – Master DIssertations 

Ponsaers, P.(1976). Terrorisme - Actie-Reactie Interactie - Deel II: Historische analyse - Case-study: De Baader-Meinhof Groep , Proefschrift aangeboden tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Criminologie, KULeuven, september 1976, pp. 238.

Ponsaers, P.(1976). Terrorisme - Actie-Reactie Interactie - Deel I: Theoretisch kader - Poging tot algemene duiding van het begrip terrorisme , Proefschrift aangeboden tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Sociologie, KULeuven, juli 1976, pp. 153.