Paul was van 1989 tot 1998 achtereenvolgens werkzaam bij de Algemene Rijkspolitie (ARP) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als onderzoekcoördinator, als adviseur op het kabinet van de minister en als Hoofd van de Afdeling Politiebeleidsondersteuning van de Algemene Politiesteundienst (APSD).


Op deze pagina staan chronologisch per jaar de publicaties opgesomd die hij in die periode realiseerde.

1998


Nederlands - Hoofdstukken in boeken

 • Ponsaers, P. (1998). "Vers une réforme de la structure policière belge?", inPolitique, Politie en Justitie op de rand van de toekomst. Mélanges pour et avec L. Van Outrive, Cartuyvels, Y., Robert, Ph. (red.), Parijs: L'Harmattan, 247-268.
 • Ponsaers, P. (1998). "De plaats van la criminologie dans la recherche et l'aide à la décision ", te Kellens, G., Lemaitre, A., (Eds.),Criminologie et Société, Brussel: Bruylant, 145-152.

Frans - Artikelen in tijdschriften

 • Ponsaers, P., Tanghe, C., et al. (1998). "Het juiste gebruik van statistieken bij beleidsevaluatie",Beweging Gemeenschappelijk, n°1, 31-37.

Nederlands - Bewerkte boeken

 • Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. et al. (1998).Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1996-1997 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS), APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 190.
 • Spiessens, G., Ponsaers, P. (1998).Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie: Gebeurtenissen Openbare Orde, Rapport 1997, gegevens 1996, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 199.
 • Trepant, M., Ponsaers, P., et al. (1998).Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1997, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 71.
 • De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1998).De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1996-1997 – Een statistische benadering, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 136.
 • Anciaux , O., Muylle, K., Ponsaers, P. (1998). Federaal rapport vijfhoeksoverleg –Jaar 1997 – De IPZ's in de schoot van het vijfhoeksoverleg, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 108.

Nederlands- Hoofdstukken in boeken

 • Ponsaers, P. (1998). "De interne werkverdeling inzake recherchewerk en de interne controle op het recherchewerk", inDe organisatie van de recherche-activiteiten van de politie, Van Elchingen, S. (red.), Leuven: Centrum voor Politiestudies, 77-92.
 • Ponsaers, P. (1998). "Betekenis van een nieuwe geïntegreerde politiestructuur", inStrafrecht – Wie is er bang van het Strafrecht?, Ph. Traest &A. De Nauw (red.), Postgraduaat Willy Delva '97-'98, Uitg. Mys &Breesch, 205-241.

Nederlands - Gastredacteur tijdschriften

 • Ponsaers , P.(red.) (1998). " Autonome politionele afhandeling ",Orde van deDag, Vol. 1, n°1.

Nederlands - Artikelen in tijdschriften


1997


Nederlands - Beleidsrapporten

 • Huybrechts, L., Ponsaers, P. (1997).Eenheid in verscheidenheid – Vrijheid in de Unie,Verslagdefinitieve Commissie voor een effectievere politiestructuur, Brussel: Federale Dienst Voorlichting, Brussel, blz. 116.

Nederlands - Bewerkte boeken

 • De Vreese , S., Scharff, P., Ponsaers, P.et al. (1997). De Veiligheidsmonitor– Beschrijving van de federale veiligheidsmonitor en vergelijking tussen de lokale veiligheidsmonitoren, APSD, Diegem: Kluwer Redactioneel, pp. 133.
 • Spiessens, G., Ponsaers, P.et al. (1997).Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie: Gebeurtenissen Openbare Orde, Rapport 1996, gegevens 1995, APSD, Diegem: Kluwer Redactioneel, pp. 120.
 • Trepant, M., Ponsaers, P.et al. (1997).Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1996, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 71.
 • Anciaux, O., Muylle, K., Cappelle, J., Ponsaers, P. (1997).Federaal rapport vijfhoeksoverleg werkjaren 1995-1996, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 139.
 • De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1997).De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1995-1996 – Een statistische benadering, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 144.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1997).Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1995-1996 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS), APSD, Diegem: Kluwer Redactioneel, pp. 246.

Nederlands - Artikelen in tijdschriften

 • Ponsaers, P. (1997). "Criminaliteit en onveiligheid in België; Recente cijfers en gegevens",Justitiële Verkenningen, Vol. 23, n°8, 45-61.
 • Ponsaers, P. (1997). "Terug naar de orde van de dag",Panopticon, Vol. 18, n°6, 537-542.
 • Ponsaers, P., Tanghe, C., et al. (1997). "Het gebruik van criminaliteitscijfers bij evaluatieonderzoek",De Gemeente, n°11, 717-725.

Nederlands - Beleidsrapporten

 • Huybrechts, L., Ponsaers, P., et al. (1997).Eenheid in verscheidenheid - Vrijheid in gebondenheid, Eindrapport Commissie voor een Efficiëntere Politiestructuur, Brussel: Federale Voorlichtingsdienst, Brussel, pp. 118.


1996


Engels – Bewerkte boeken

 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P. et al. (1996).Misdaad in 1995. Nationaal Wallonië, Brussel – gebaseerd op criminaliteitsstatistieken van de politie (SCII),SGAP, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 173.

Nederlands - Artikelen in tijdschriften

 • Ponsaers, P., Devroe, E., Beullens, M. (1996). " Traitement des informations statistiques policières ",Police Services Manual, Suppl. 37, 1-132.

Nederlands - Bewerkte boeken

 • Spiessens, G., Ponsaers, P.et al. (1996).Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie Jaarrapport 1995 - Gebeurtenissen Openbare Orde, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 169.
 • Trepant, M., Ponsaers, P. (1996).Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1995, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 123.
 • De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1996).De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1994-1995 – Een statistische benadering, APSD , Diegem: Kluwer Editorial, pp. 123.
 • Beullens , M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1996).De criminaliteit in 1995. Nationaal, Vlaanderen, Brussel – Op basis van de geïntegreerde interpolitiële criminaliteitsstatistiek, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 179.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., et al. (1996).Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1994-1995 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS), APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 207.

Nederlands - Artikelen in tijdschriften

 • Ponsaers, P., Trepant, M. (1996). "Beleidsondersteuning in een veranderend politielandschap",Panopticon, Vol. 17, n°2, 130-151.
 • Ponsaers, P. (1996). "Eerste vergelijkend GICS-rapport: Gewijzigd aangiftegedrag en meer pro-actief optreden",Panopticon, Vol. 17, No. 6, 605-606.
 • Ponsaers, P. (1996). “Pilootprojecten interpolitiezones: nulmeting en veiligheidsmonitoring”,Panopticon, Vol. 17, n°6, 606-608.


1995


English - Chapters in books

 • Ponsaers, P.(1995). “The production of order and the control of crime in Belgium: Research in the 1980s”, inResearch, Crime and Justice in Europe. An assessment and some recommendations, Robert, Ph., Van Outrive, L., Jefferson, T., Shapland, J. (eds.), Sheffield: Centre for Criminological and Legal Research, 19-46.

French - Articles in journals

 • Beullens, M, Devroe, E., Ponsaers, P. (1995). “ Statistique de la criminalité enregistrée par la police: Franchir le pas vers la pratique”,Manuel des Services de Police, Suppl. 33, 1-23.
 • Ponsaers, P.(1995). “Vers une statistique de criminalité renouvelée”,Revue de la Gendarmerie, août, 26-29.

Dutch - Edited books

 • Trepant, M., Ponsaers, P.et al. (1995).Morfologie van de Politiediensten – Syntheserapport op 1 januari 1994, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 152.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1995).De criminaliteit in 1994. Een jaaroverzicht op basis van geïntegreerde interpolitiële criminalteitsstatistiek (GICS), APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 159.
 • Boon, K., Cappelle, J., Anciaux, O., Brouillard, I., Guisset, A-S., Scharff, P., Ponsaers, P.(1995).Het vijfhoeksoverleg : van plan tot realiteit – Een terugblik op de periode 1990-1995, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 102.
 • De Vreese, S., Lameyse, A., Warrant, T.,Ponsaers, P.(1995).De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1993-1994 – Een statistische benadering, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 166.
 • Spiessens , G., De Vreese, S., Cappelle, J., Ponsaers, P.(1995).Statistiekgebeurtenissen bestuurlijke politie – Basisregistratie – Rapport 1994 – Gegevens 1993, APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 262.

Dutch - Articles in journals

 • Ponsaers, P., Devroe, E., Beullens, M. (1995). “Politionele statistische informatieverwerking”,Handboek Politiediensten, Afl. 37, 1-101.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.(1995). “Statistieken door de Algemene Politiesteundienst: De stap naar de lokale preventiepraktijk”,Handboek Criminaliteitspreventie, Afl. 1, 1-24.
 • Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.(1995). “Statistiek van de geregistreerde criminaliteit: De stap naar de praktijk”,Handboek Politiediensten, Afl. 36, 1-23.
 • Ponsaers, P.(1995). “Naar een vernieuwde criminaliteitsstatistiek” ,Revue van de Rijkswacht, aug., 26-29.


1994


Dutch - Edited books

 • Devroe, E., Beullens, M., Ponsaers, P.(1994).Testrapport Criminaliteitscijfers 1993 (Periode 1-7-93 tot 31-12-93), Binnenlandse Zaken, Werkgroep Politiële Statistiek.

Dutch - Articles in journals

 • Cramwinckel, M.N., Ponsaers, P.(1994). “Het politiebestel van België en Nederland. Enige ontwikkelingen”,Bestuurskunde, Vol. 3, n°6, 263-273.


1993


French - Chapters in books

 • Ponsaers, P., Janssen, Ch. (1993). “Les travaux de recherche sur la production de l’ordre et le controle pénal en Belgique: bilan des années 1980”, inCrime et Justice en Europe. Etat des recherches, évaluations et recommandations, Robert, Ph., Van Outrive, L. (eds.), Paris: L’Harmattan, 39-80

Catalan - Chapters in books

 • Ponsaers, P., Janssens, Ch. (1993). “Els treballs de recerca sobre la produccio d’ordre I control penal a Belgica: balanç dels anys 80”, inRecerca, Delinqüència I justicia a Europa - Avaluacio I recomanacions, Robert, Ph., Van Outrive, L. (eds.), Centre d’Estudis Juridics I Formacio Espedialitzada, n°10, 51-86.

Dutch - Articles in journals

 • Ponsaers, P., Devroe, E., Janssen, Ch. (1993). “Feedback des données morphologiques sur les services de police”,Mouvement Communal, n°3, 81-91.

Ponsaers, P.(1993). “Politie-informatica-project”,Panopticon, Vol. 14, n°3, 270-271.


1992


French - Chapters in books

 • Ponsaers, P.(1992). “Le système policier belge ” , inPolices d’Europe, ERBES, J.-M., e.a. (eds.), IHESI, Paris: L’Harmattan, 63-110.

Dutch -Edited books

 • Ponsaers, P., Devroe, E., Janssen, Ch., mmv. Colle, P. (1992).Feedback morfologische gegevens van de politiediensten(1-1-92), Ministerie van Binnenlandse Zaken, In het kader van het Steunpunt “Criminaliteit, Bestuurlijke Politie en Strafrechtsbedeling”, Brugge: Politeia, pp. 165.

Dutch - Articles in journals

 • Ponsaers, P.(1992). “Nationale magistraten: 365 dagen, 24 uur op 24, all-round-men zijn”,Politeia, Vol. 2, n°1, 8-11.


1991


Français - Hoofdstukken in boeken

 • Ponsaers, P.(1991). “Structuralism and research on the labour inspectorate“, inLa Création de la Loi et ses Acteurs.L’exemple du Droit Pénal, editor : Robert, Ph. (ed.), Onati, 103-128.

French - Edited books

 • Van Outrive, L., Cartuyvels, Y., Ponsaers, P.(1991).Les polices en Belgique, Histoire socio-politique du système policier de 1794 à nos jours, Bruxelles: Vie Ouvrière, pp. 336.

French - Articles in journals

 • Ponsaers, P.(1991). “L’autonomie communale, un alibi“,Politeia, Vol. 1, n°3, 33-36.
 • Ponsaers, P.(1991). “Radioscopie des services de police“,Politeia, Vol. 1, n°1, 46-48.

Dutch - Edited books

 • Van Outrive, L., Cartuyvels, Y., Ponsaers, P.(1991).Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de Belgische politie 1794-1991, Leuven: Kritak, pp. 367.
 • Ponsaers, P.(1991).Louis Tobback, Afscheid van een stiefzoon - Een gesprek over het socialisme en de staat, Leuven: Kritak, pp. 79.
 • Devroe, E., Ponsaers, P. (1991).Feedback morfologische gegevens van de politiediensten. Syntheserapport 1-1-91, in het kader van het Steunpunt “Criminaliteit, Bestuurlijke Politie en Strafrechtsbedeling“, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Rijkspolitie, Brussel, pp. 107.

Dutch - Articles in journals

 • Devroe, E., Ponsaers, P. (1991). “Politiekorps Mechelen: Wij leggen de loodjes niet meer op de lijkkist“,Politeia, Vol. 1, n°2, 31-33.
 • Devroe, E., Janssens, Ch., Nuyts, CH., Ponsaers, P. (1991). “Demilitarisering: Te ver gegrepen of niet ver genoeg?”,Politeia, Vol. 1, n°4, 7-12.
 • Ponsaers, P.(1991). “Politiediensten in kaart gebracht“,Politeia, Vol. 1, n°1, 46-48.
 • Cappelle, J., Ponsaers, P.(1991). “Vijfhoeksoverleg: Met hoop of wanhoop de toekomst tegemoet?“,Politeia, Vol. 1, n°2, 19-30.
 • Cappelle, J., Ponsaers, P., “Vijfhoeksoverleg: De toekomst of de laatste uitstel?“,Politeia, Vol. 1, n°3, 25-32.


1990


French - Articles in journals

 • Ponsaers, P. (1990). "La recherche empirique en sciences sociales sur la police en Belgique", in Les Cahier de la Sécurité Intérieur, Parijs: IHESI, 275-287.

Nederlands - Artikelen in tijdschriften


1989


Nederlands - Bewerkte boeken

 • Blankenburg, E.R., mmv. Ponsaers, P., Ippel, P.C., Van Swaaningen, R. (1889).Rechtssociologie, Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Criminologie en Rechtsgeleerdheid, Amsterdam, pp. 284.