SVA

English - Edited books

Cools, M., De Kimpe, S., Dormaels, A., Easton, M., Enhus, E., Ponsaers, P. , Vande Walle, G., Verhage, A. (eds.) (2010). Police, Policing, Policy and the City in Europe, , The Hague: Eleven International Publishing, Reeks Het groene gras, pp. 287.

English - Chapter in the book

Ponsaers, P ., Cools, M., Dormaels, A., Easton, M., Vande Walle, G., Verhage, A. (2010). “The Spatial Asymmetry of the Police : The Geographical Anchoring of the Police and the Delocalisation of Crime and Disorder”, in Police, Policing, Policy and the City in Europe, Cools, M., De Kimpe, S., Dormaels, A., Easton, M., Enhus, E., Ponsaers, P. , Vande Walle, G., Verhage, A. (eds.), The Hague: Eleven International Publishing, Reeks Het groene gras, 235-278. 

Cools, M., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Vande Walle, G., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vermeulen, G., Vynckier, G. (eds.) (2010). Topical Issues in EU and International Crime Control, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, Governance of Security Research Papers Series, n°4, pp. 220.

Cools, M., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Vande Walle, G., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vermeulen, G., Vynckier, G. (eds.) (2010). New Empirical Data, Theories and Analyses on Safety, Societal Problems and Citizens’ Perceptions, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, Governance of Security Research Papers Series, n°3, pp. 312. 

English - Chapter in the book

Easton, M., Ponsaers, P. (2010). “The view of the police on community policing in Belgian multicultural Neighbourhoods”, in New Empirical Data, Theories and Analyses on Safety, Societal Problems and Citizens’ Perceptions, Cools, M., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P., Vande Walle, G., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vermeulen, G., Vynckier, G. (eds.), Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, Governance of Security Research Papers Series, n°3, 161-182. 

Dutch - Edited books

Pauwels, L., De Keulenaer, S., Deltenre, S., Deschamps, L., Elffers, H., Forceville, J., Goethals, J., Kerbab, R., Maes, E., Pleysier, S., Ponsaers, P. , Van Daele, E. (eds.) (2010). Criminografische Ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek, Panopticion Libri n°3, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 160.

Chapter in the book

Hardyns, W., Van de Velde, M., Pauwels, L., Ponsaers, P. (2010). “Veelvoorkomende criminaliteit, slachtofferschap en stedelijkheid in België”, in Criminografische Ontwikkelingen: van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek, Pauwels, L., De Keulenaer, S., Deltenre, S., Deschamps, L., Elffers, H., Forceville, J., Goethals, J., Kerbab, R., Maes, E., Pleysier, S., Ponsaers, P., Van Daele, E. (eds.), Panopticion Libri n°3, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 27-60. 

Noppe, J., Ponsaers, P. , Verhage, A., De Ruyver, B., Easton, M. (2010). Preventie van radicalisering in België, Governance of Security Research Report Series, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 185 . 

De Ruyver, B., Ponsaers, P., Vermeulen, G., Vander Beken, T. (eds.) (2010). Strafrechtshandhaving in België en Nederland. Uitgave ter gelegenheid van het eredoctoraat aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut door de Universiteit Gent, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 170. 

Dutch - Chapter in the book

Ponsaers, P. (2010). “Een terugblik met zicht op de toekomst. Evaluatie van de politiehervorming in België”, in Strafrechtshandhaving in België en Nederland. Uitgave ter gelegenheid van het eredoctoraat aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut door de Universiteit Gent, De Ruyver, B., Ponsaers, P. , Vermeulen, G., Vander Beken, T. (eds.), Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 21-40. 

French- Articles in journals 

Cools, M., Ponsaers, P. (2010). “Les études de renseignement en Belgique : un état de la question provisoire”, Cahiers de la Sécurité– Le défi du renseignement, INHESJ, Paris, n°13, 145-149. 

Dutch - Articles in journals 

Gilleir, F., Easton, M., Ponsaers, P. (2010). “Een U-Turn voor jongvolwassen veelplegers – Kanttekeningen bij een empirisch onderzoek naar het effect van een controlerend-begeleidend programma”, Panopticon, Vol. 31, n°1, 5-19. 

Bisschop, L., Devroe, E., Easton, M., Ponsaers, P. , Verhage, A. (2010). “Politie in de Maatschappij – Bakens voor de toekomst. De kerk in het midden houden”, Panopticon, Vol. 31, n°6, 54-64. 

Dutch - Guest-editor journals 

Ponsaers, P. (2010). “Onderzoek als vormgever van beleid, of beleid als vormgever van onderzoek?”, Themanummer Evaluatieonderzoek , Panopticon, Vol. 31, n°3, 1-10. 

Verhage, A., De Baets, Ph., Ponsaers, P. , De Bie, B., Cools, M. (2010). “Het debat geopend : Meervoudige fraude”, Themanummer Meervoudige Fraude , Orde van de Dag, n°51, 3-6. 

English - Chapters in books

Pauwels, L., Ponsaers, P. , Svensson, R. (2010). “An analytical perspective on the study of crime at multiple levels”, in Social disorganisation, offending, fear and victimisation – Findings from Belgian studies on the urban context of crime, Pauwels, L., Hardyns, W., Van de Velde, M. (eds.), The Hague: BJu Legal Publishers, Reeks Het groene gras, 195-211. 

Dutch - Chapters in books

Ponsaers, P. (2010). “De politieke economie van de punitiviteit”, in Hoe punitief is België, Aertsen, I., Beyens, K., Daems, T., Maes, E. (eds.), Reeks Panopticon Libri, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 27-42. 

Ponsaers, P. (2010). “Politieonderzoek, of caleidoscoop zonder lichtinval”, in De verantwoordelijkheid voor veiligheid – Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van drs. Lodewijk Gunther Moor, Van der Vijver, K., Deelman, P. (eds.), Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, Dordrecht, 51-76. 

Ponsaers, P. (2010). “Lokale recherche binnen het perspectief van community policing. Weerstanden en mogelijkheden”, in De politie en haar opdracht: de kerntakendiscussie voorbij, Van Stokkom, B., Terpstra, J., Gunther Moor, L. (eds.), Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 219-242. 

Easton, M., Ponsaers, P. , Demaree, C., Enhus, E., Elffers, H., Hutsebaut, F, Gunther Moor, L. (2010). “Politiewerking in multiculturele buurten. De beeldvorming bij burgers en agenten over de gemeenschapsgerichte politiezorg”, in Meer kleur op straat. Diversiteit en veiligheid in België en Nederland, Van Craen, M. (ed.), Brugge: Uitgeverij Vandenbroele, Reeks Burger, Bestuur & Beleid, 45-78. 

Ponsaers, P. (2010). “De verhouding politie en wetenschappelijk onderzoek - Kritische analyse van 25 jaar politieonderzoek in Europa en de Angelsaksische wereld”, in Evaluatie van 10 jaar politiehervorming, Bruggeman, W., Devroe, E., Easton, M. (eds.), Panopticon Libri n°4, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 131-150. 

Bruggeman, W., Easton, M., Devroe, E., Ponsaers, P. (2010). “Conclusie : Kijken naar de toekomst van de politie”, in Evaluatie van 10 jaar politiehervorming, Bruggeman, W., Devroe, E., Easton, M. (eds.), Panopticon Libri n°4, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 281-285. 

Dutch - Columns

Ponsaers, P. (2010). “Patchwork in Brussel”, in : Crimelink, over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 3 (1), 9. 

Ponsaers, P. (2010). “Waarschijnlijk is niet zeker”, in : Crimelink, over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 3 (2), 9. 

Ponsaers, P. (2010). “Afscheid van een reus”, in : Crimelink, over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 3 (3), 9.

Cahiers Politiestudies

Nr. 17, Jg. 2010-4, "Evidence based policing"

Eveline De Wree, Elke Devroe, Wim Broer & Peter van der Laan (eds.)

Editoriaal

 • Ecidence based policing – Eveline De Wree, Elke Devroe, Wim Broer & Peter van der Laan

Artikels

 • Evidence based policing: ook voor politie? - Elke Devroe
 • Evidence based criminaliteitsbeleid en evaluatieonderzoek - Frans L. Leeuw
 • Halen we met het ‘evidence based model’ het paard van Troje binnen? - Hilde Tubex
 • Evidence gebruiken een vanzelfsprekendheid? - Mariëlle den Hengst
 • Kennisgestuurd rechercheren: evidence based onderzoek voor de opsporingspraktijk - Christianne J. de Poot
 • Evidence based policing: (hoe) werkt het? - Frits Vlek
 • Evidence based policing in België vanuit een strategie voor politioneel kennisbeheer - Frederik Torreele
 • Politieonderwijs in Nederland - Peije de Meij & Jan Prins
 • Evaluatie van het Nederlandse veiligheidsprogramma 2002-2006 - Karin Wittebrood & Lonneke van Noije
 • The empirical evidence for hot spots policing - Anthony A. Braga
 • The Efficiency of Place-Based Policing - David Weisburd & Cody W. Telep
 • Is CCTV Effective in Preventing Crime in Public Places? - Brandon C. Welsh & David P. Farrington
 • (Strafrechtelijk) optreden ten aanzien van druggebruikers: nuloperatie of wondermiddel? - Eveline De Wree
 • Effectiever politiewerk met The Best of 3 Worlds - Peter Versteegh, Theo van der Plas & Hans Nieuwstraten
 • Een evidence based handelingskader voor reassurance? - Marnix W.B. Eysink Smeets & Koen van ’t Hof
 • Leefbaarheid in Sint-Truiden: hoe te meten? -  Alexander van Liempt
 • Gevalideerde kennis als basis voor de toepassing van Evidence Based Policing. Kennis als Kans -Wim Broer

Nr. 16, Jg. 2010-3, "Policing in Europe"

Antoinette Verhage, Jan Terpstra, Piet Deelman, Eddy Muylaert & Patrick Van Parys (eds.)

Editoriaal

 • Policing in Europe, an introduction - Antoinette Verhage, Jan Terpstra, Piet Deelman, Eddy Muylaert & Patrick Van Parys

Artikels

 • The past, present and future of general police cooperation within the European Union - Cyrille Fijnaut
 • The Raft of the Medusa; further contributions towards a Constabulary Ethics - James Sheptycki
 • The proliferation of parallel tracks in police and judicial cooperation in Europe: the current ‘chaos’ - Laure Guille
 • The Politics of Partnership: Challenges to Institution Building in European Policing - Peter Neyroud & Peter Vassilas
 • Standardization in the area of scientific evidence in European Union - Pawel Rybicki
 • Europe’s police information exchange: an exercise in information management - Guy Cordeel
 • The “new” principal task for Europol to support Member States in connection with major international events. The blurring of boundaries between law enforcement and public order? - Alexandra De Moor & Gert Vermeulen
 • Europol, the high potential EU law enforcement agency, despite the Member States. How serious is the problem, knowing that Belgium is “a good pupil in the Europol class”? - Roger Vande Sompel
 • Cross-border public order policing in the Dutch border areas - Toine Spapens
 • Europeanization of the Hungarian National Police - Jozsef Boda
 • COP´s vulnerability to paradigm swing - Maurice Punch
 • Community policing in the Netherlands and the use of other related police models: problem-oriented, disorder and reassurance policing - Jan Terpstra
 • Ideology as a cover up: Community policing in Norway - Paul Larsson
 • Police socialisation in France and in England: How do they stand towards the community policing model? - Damien Cassan
 • Community-oriented Policing in the Netherlands: a process with many obstacles - Peter van Os
 • Plural policing The World of Policing and Security is Not Flat - Bob Hoogenboom
 • Explaining the growth of plural policing: Comparing the Netherlands and Britain - Ronald van Steden & Trevor Jones
 • Renaissance, Reassurance and Restoration? Community Wardens and the urban realm in Scotland - Donna Marie Brown & Nicholas R. Fyfe
 • More effective policing? Intensify private police partnership! - Bert Wijbenga & Pieter-Jaap Aalbersberg
 • Private Security in a Plural Policing Environment in Slovenia - Andrej Sotlar

Nr. 15, Jg. 2010-2, Policing multiple communities

Marleen Easton, Paul Ponsaers, Frank Bovenkerk & Lodewijk Gunther Moor (eds.)

Editoriaal

Artikels

 • De politiële ruimtelijke asymmetrie. De geografische politiële verankering en de de-lokalisering van criminaliteit en ordeverstoring - Paul Ponsaers
 • Organisatorische uitdaging verbonden aan multiple community policing@be - Marleen Easton
 • Politiestijlen en conflictpotentieel in multiculturele achterstandswijken - Lianne Kleijer-Kool
 • Handhaving in havens tegen de achtergrond van het ‘nodal governance’-model. De positie van de politie in een netwerksamenleving - Fien Gilleir
 • Laag-Molem, Kuregemse Kuren en Buitenlandse Buren - Johan Leman
 • De betekenis van vluchtigheid voor gemeenschap en conflict. Ambiguïteit als uitdaging voor politiewerk - Ruth Soenen
 • Gestrande samenwerking tussen politie en opbouwwerk in Oud Krispijn in Dordrecht - Lodewijk Gunther Moor en Jasper Veldhuis
 • De actieradius van problematische jeugdgroepen - Henk Ferwerda en Anton van Wijk
 • Multicultureel vakmanschap: voorwaarde voor effectief politiewerk in een diverse buurt - Sjiera de Vries
 • Op jacht naar loverboys op het internet - Viola Zanetti
 • Migrant boyz ’n the hood. Over transnationale en buurtgebonden jeugdbendes - Frank van Gemert en Jan Dirk de Jong
 • Trainingskampen voor terroristen - Frank Bovenkerk en Ineke Roex
 • Nigerian Advance Fee Fraud in Transnational Perspective - Jude Oboh & Yvette Schoenmakers

Nr. 14, Jg. 2010-1, Politieleiderschap

Lieselot Bisschop, Kees Buijnink, Sofie De Kimpe en Mirko Noordegraaf  (eds.)

Editoriaal

 • Politieleiderschap - Lieselot Bisschop, Kees Buijnink, Sofie De Kimpe en Mirko Noordegraaf

Artikels