Op de onderlijnde publicaties in deze rubriek "Emeritaat" kan je klikken. Dan kom je in mijn persoonlijk profiel op “Researchgate” terecht, waar je de publicatie kan raadplegen.

In de sub-rubrieken per jaar staan de publicaties chronologisch gerangschikt. Daar vinden jullie de publicaties die werden gerealiseerd in de periode 2012 tot op heden. Telkens worden de publicaties per pagina opgedeeld naar:

  1. deze die persoonlijk werden geschreven, onder MVSC,
  2. de Cahiers Politiestudies die dat jaar verschenen.


Hieronder, op deze pagina, vinden jullie dan de publicaties terug die verband houden met de emeritaatsviering in december 2012 als zodanig.

Emeritaatsviering

Eén - In december 2012 ging Paul Ponsaers op emeritaat. Bij die gelegenheid boden zijn collega's hem een indrukwekkend liber amicorum aan:

Devroe, E., Pauwels, L., Verhage, A., Easton, M. en Cools, M. (2012) (Eds.). Tegendraadse criminologie, Liber Amicorum Paul Ponsaers, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.
Twee - Bij diezelfde gelegenheid stelde Paul een bundel samen waarinalzijn PhD-studenten bijdragen leverden:

Ponsaers, P. (ed.) (2012),Social Analysis of Security – Financial, Economic and Ecological Crime – Crime, (In)security and (Dis)trust – Public and Private Policing, Reeks Het Groene Gras, The Hague: Eleven International Publishers, pp. 435.

Chapter in the book

Ponsaers, P. (2012). “On the development and the transition of empirical based criminological theory”, in Ponsaers, P. (ed.),Social Analysis of Security – Financial, Economic and Ecological Crime – Crime, (In)security and (Dis)trust – Public and Private Policing, Reeks Het Groene Gras, The Hague: Eleven International Publishers, 15-28.

Drie - Nog steeds bij die gelegenheid werd een tweedaagse internationale residentiële conferentie "Tides and currents in police theories" georganiseerd. Gedurende deze tweedaagse conferentie werd gereflecteerd over “Wat zijn de onderliggende stromen en evoluties in politietheorieën?”. Rond dit thema werd een Cahier Politiestudies samengesteld:

English - Guest-editor journals

Devroe, E., Ponsaers, P. , Gunther Moor, L., Green, J., Skinns, L., Bisschop, L., Verhage, A., Bacon, M. (eds.) (2012). Cahier Politiestudies, Tides and currents in police theories, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, Jg. 2012-4, n°25.

Bestellen, Maklu

English -Articles in this journal

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2012), “On how a failing government creates an intrusive police force”,Cahiers Politiestudies, n° 25.

Vier - Een uitvoerig verslag werd na deze tweedaagse uitgegeven in eigen beheer door het CPS en SMV:

Ponsaers, P., Gunther Moor, L. (eds.) (2013). De Deinzer Scheepsalmanak – Verslag van de conferentie ‘Tides and currents in police theories’ op 12 en 13 december 2012 in Deinze, Den Haag: Stichting Maatschappij & Veiligheid - Centrum voor Politiestudies, pp. 91.

Chapter in this book:

Ponsaers, P., Gunther Moor, L. (2013). “Inleiding”, in Ponsaers, P., Gunther Moor, L. (eds.).De Deinzer Scheepsalmanak – Verslag van de conferentie ‘Tides and currents in police theories’ op 12 en 13 december 2012 in Deinze, Den Haag: Stichting Maatschappij & Veiligheid - Centrum voor Politiestudies, 3-8.

Vijf - Ter gelegenheid van het emeritaat nodigde de faculteit van UGent Paul uit om een afscheidscollege te geven in de Grote Aula:

Ponsaers, P. (2012). Criminologen op de arbeidsmarkt. Nood aan herijking?, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 55.

Een interview kwam tot stand dankzij Archie Barnevelt en Jan Willems.