MVSC

English - Edited books

Cools, M., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Vande Walle, G., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vermeulen, G., Vynckier, G. (Eds.) (2012). Social Conflicts, Citizens and Policing, Governance of Security Research Papers (GofS), n°6, Antwerpen: Maklu, pp. 178.

Cools, M., De Ruyver, B., Easton, M., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Vande Walle, G., Vander Beken, T., Vander Laenen, F., Vermeulen, G., Vynckier, G. (Eds.) (2012). European Criminal Justice and Policy, Governance of Security Research Papers (GofS), n°7, Antwerpen: Maklu, pp. 230.

Dutch - Edited books 

Hubeau, B., Gibens, S., Mercelis, S., Parmentier, S., Ponsaers, P. , Van Aeken, K., Vande Walle, G., Van Houtte, J. (eds.) (2012). Dialoog tussen recht en samenleving - Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen, Leuven: ACCO.


Chapters in the book

Ponsaers, P., Parmentier, S. (2012). “De Vlaamse advocatuur, een empirisch onderzoek”, in Hubeau, B., Gibens, S., Mercelis, S., Parmentier, S., Ponsaers, P. , Van Aeken, K., Vande Walle, G., Van Houtte, J. (eds.), Dialoog tussen recht en samenleving - Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen , Leuven: ACCO, 323-351.

Ponsaers, P. , Easton, M. (2012). “Vervormende spiegels tussen politie en gemeenschap”, in Hubeau, B., Gibens, S., Mercelis, S., Parmentier, S., Ponsaers, P. , Van Aeken, K., Vande Walle, G., Van Houtte, J. (eds.), Dialoog tussen recht en samenleving - Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen , Leuven: ACCO, 467-479.

Ponsaers, P., Hoogenboom, B. (2012). “Het moeilijke spel van wortel en stok - Organisatiecriminaliteit en handhavingsstrategieën van bijzondere inspectie- en opsporingsdiensten”, in Hubeau, B., Gibens, S., Mercelis, S., Parmentier, S., Ponsaers, P., Van Aeken, K., Vande Walle, G., Van Houtte, J. (eds.), Dialoog tussen recht en samenleving - Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen, Leuven: ACCO, 481-499.

Vande Walle, G. Verhage, A., Enhus, E., Ponsaers, P. (2012). “Klachten voorkomen door klachten te behandelen: naar een vernieuwd model van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde”, in Hubeau, B., Gibens, S., Mercelis, S., Parmentier, S., Ponsaers, P. , Van Aeken, K., Vande Walle, G., Van Houtte, J. (eds.) (2012), Dialoog tussen recht en samenleving - Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen , Leuven: ACCO, 693-713.

Pauwels, L., De Keulenaer, S., Delterne, S., Devroe, E., Elffers, H., Forceville, J., Kerbab, R., Maes, E., Moons, D., Pleysier, S., Ponsaers, P. (Eds.) (2012). Criminografische Ontwikkelingen II - Van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek, Panopticon Libri n° 5, Antwerpen: Maklu, pp. 177.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P. (2012). “De maatschappelijke opdracht van de politie”, Tijdschrift voor Criminologie , 54 (1), 70-75.

Bruggeman, W., Ponsaers, P. , De Kimpe, S., Bisschop, L. (2012). “Wat met de politieschaal en het politiebestel anno 2012 in ons land?”, Orde van de Dag , n°57, 3-5.

Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Bisschop, L., De Kimpe, S. (2012). “Bestellen en Schalen”, Orde van de Dag , n°57, 6-11.

Cachet, L., Prins, R., Ponsaers, P. , Hughes, G. (2012). “Fragmentatie en samenhang in de aanpak van veiligheid - Een vergelijking tussen Nederland”, Belgie en Engeland, Orde van de Dag , n°57, 12-31.

Dutch - Guest-editor journals 

Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Bisschop, L., De Kimpe, S. (eds.) (2012). Themanummer Bestellen en SchalenOrde van de Dag , n°57, Mechelen: Kluwer, pp. 105.

English - Chapters in books 

Prins, R., Cachet, L., Ponsaers, P. & Hughes, G. (2012). “Fragmentation and Interconnection in Public Safety Governance in the Netherlands, Belgium and England”. In M. Fenger & V. Bekkers (Eds.), Beyond Fragmentation and Interconnectivity , Amsterdam: IOS Press, 19-43.

Verhage, A., Ponsaers, P. (2012). “The Political Geography of Public Space – On Criminalisation and Punishment, Privatisation, Dispersion and Exclusion”, in Zurawski, N., Vande Walle, G., Van Den Herrewegen, E. (eds), Crime, Security and Surveillance - Effects for the surveillant and the surveilled, Den Haag: Eleven International Publishing, 147-164.

Dutch - Chapters in books 

Bruggeman, W., Ponsaers, P. (2012). “De Nederlandse politiehervorming, gezien vanuit een Belgisch perspectief”, in Vlek, F., Van Reenen, P. (Eds.), Voer voor Kwartiermakers, Wetenschappelijke kennis voor de inrichting van de Nationale Politie, Politie & Wetenschap Overzichtsstudies, Amsterdam: Reed Business, 57-78. .

Hardyns, W., Pauwels, L., Ponsaers, P. (2012). “Sociaal vertrouwen als basis voor een veilige samenleving”, in Social Profit Jaarboek – Vlaanderen 2012-2013, Vereniging voor Social Profit Ondernemingen, Brussel: Standaard Uitgeverij, 133-137.

Ponsaers, P. (2012). “Krachtlijnen voor een vernieuwd preventiebeleid”, in De Bie, M., Roose, R., Vandenbroeck, M. (Eds.), Maatschappelijk engagement: Een besef van kwetsbaarheid , Liber Amicorum Nicole Vettenburg, Gent: Academia Press, 235-254 .

Ponsaers, P. (2012). “Moet het hoger politieonderwijs al dan niet academiseren?”, in Pauwels, L., Vermeulen, G. (eds.), Actuele ontwikkelingen inzake Europees strafrecht, veiligheid, preventie, politie, strafprocedure, prostitutie en mensenhandel, drugsbeleid en penologie , Update in de Criminologie n°6, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 143-158.

Ponsaers, P. , Boels, D., Hellinckx, J., Hemmerechts, K. (2012). “België”, Blauw, hier en daar, Onderzoek naar de sterkte van de politie in Nederland, België, Denemarken, Engeland & Wales en Nordrhein-Westfalen , J.H. Haagsma, I. Smits, H. Waarsing, C.J. Wiebrens (eds.), Reed Business, Amsterdam, Politie & Wetenschap, Apeldoorn, 87-99.

Ponsaers, P., Balthazar, H., Bisschop, L. (2012). “De scriptieprijs van het Centrum voor Politiestudies. Een woordje uitleg”, in Niet bang maar onzeker, CPS Scriptieprijs 2012 , Ponsaers, P. , Bisschop, L., Balthazar, H. (eds.), Antwerpen/Apeldoorn : Maklu, 9-12.

Ponsaers, P., Crispel, M. (2012). “Corporate Governance Code van het Centrum voor Politiestudies vzw”, in Niet bang maar onzeker CPS Scriptieprijs 2012 , Ponsaers, P. , Bisschop, L., Balthazar, H. (eds.), Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 141-149.

Ponsaers, P., Vynckier, G. (2012). “Politiele ankers in het forensisch welzijnswerk”, in Handboek Forensisch Welzijnswerk - Ontwikkeling, beleid, organisatie & praktijk , Roose, R., Vander Laenen, F., Aertsen, I., Van Garsse, L. (eds.), Gent: Academia Press, 303-310.

Ponsaers, P. (2012). “Eigen-aardigheden van het criminologisch onderzoek”, in Inleiding in de Criminologie , Goethals, J. (ed.), Leuven: ACCO, 16-29.

Ponsaers, P. (2012). “Woord vooraf”, in Hendriks, M. (ed.), Straatkinderen (bashege) in Kinshasa – Structureel geweld versus agency, Gandaius Meesterlijk, Prijs Beste Scriptie Criminologische Wetenschappen academiejaar 2011-2012 UGent, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 6.

Ponsaers, P. , Vande Walle, G., De Pauw, E. (2012). "De bijzondere inspectiediensten", Dragers van de politiefunctie – Een dwarsdoorsnede van de reguliere politie, de Veiligheid van de Staat, de bijzondere inspectiediensten en de private politie , F. Goossens (ed.), Mechelen: Kluwer, 209-256.

Ponsaers, P. , Bisschop, L., Balthazar, H. (eds.) (2012). Niet bang maar onzeker, CPS Scriptieprijs 2012, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 153.

Dutch - Policy reports 

Ponsaers, P. (2012). Een gemeenschappelijke strategie voor OPAC, Gent: Oost-Vlaamse Politieacademie. Rapport naar aanleiding van de visitatiecommissie.

Dutch -Columns

Ponsaers, P. (2012). “Nationale politie : Met de snelheid van het licht?”, Crimelink, over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 5 (1), 6.

Ponsaers, P. (2012). “Radicalisering : Klikken of Empowerment?”, in : Crimelink , over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 5 (2), 6.

Cahiers Politiestudies

Nr. 25, Jg. 2012-4, "Tides and currents in police theories"

Elke Devroe, Arjen Schmidt, Lodewijk Gunther Moor en Paul Ponsaers (eds.)

Editoriaal

 • Proficiat, een écht jubileum - Elke Devroe, Arjen Schmidt, Lodewijk Gunther Moor en Paul Ponsaers

Artikels

 • Reinventing Reassurance - Martin Innes
 • Eb of vloed? Over informatiestromen over de muur publiek-privaat - Gerwinde Vynckier
 • Herstelgericht politiewerk: knelpunten en uitdagingen - Bas van Stokkom
 • Welke politie wil de burger? - Isabel Verwee
 • Digitalisering brengt politie dichter bij de essentie van een gemeenschapsgerichte politiezorg - Marleen Easton
 • Een grenzeloos perspectief - Timo Kansil
 • Politie in de open stad - Elke Devroe
 • Technologie in beweging - Evelien De Pauw
 • Geweldgebruik door en tegen de politie in de huidige context - Yinthe Feys en Jannie Noppe
 • Integriteit en deontologie, een voortdurende zorg - Emile Kolthoff
 • De schaalgrootte van de politie doet er weinig toe wel de afstand tot het gezag - Paul Ponsaers
 • Een verdachtenverhoor is geen koffiekransje, Evoluties in enkele kerntaken van de recherche - Marc Bockstaele
 • Veranderend veiligheidslandschap vraagt om herbezinning van politie én haar maatschappelijke partners - Marnix Eysink Smeets
 • De toekomst van de politie: big data policing en de lessen uit het verleden - Wim Hardyns en Auke van Dijk
 • Gooi het kind niet met het badwater weg - Henk Ferwerda
 • Democratie, mensenrechten en kleur bekennen bij de politie - Janine Janssen
 • Naar de kern van het politiewerk: van debat naar ingrijpende keuzes - Eddy De Raedt en Marc Cools
 • Verantwoording door de politie - Jan Terpstra
 • Witte jassen en blauwe pakken: samenwerken kan ook zonder kletsen - Tom Balthazar
 • Ongenoegen bij de normaliteit, Over polarisatie, radicalisering en politiewerk - Hans Moors
 • Discussie over eigenrichting en andere vormen van burgeringrijpen - Lodewijk Gunther Moor en Arjen Schmidt
 • Politiegeschiedenis: meer dan een beetje zand in de vergeetmachine? - Guus Meershoek
 • Internationalisering - Willy Bruggeman
 • Permanente bezorgdheid voor een kwalitatief hoogstaand politieonderwijs - Marc Bloeyaert
 • De rek is eruit, Over de rol van de (nationale) politie in een samenleving op drift - Pieter Broertjes
 • Essentie van politiewerk: visie van het Openbaar Ministerie - Gerrit van der Burg en Peter Klerks
 • Markante evoluties bij politie- en strafvorderingswerk gezien door de bril van een parketmagistraat - Frank Schuermans
 • Politiewerk, Over essentie in meervoud - Lex Cachet
 • De essentie van politiewerk, Een essay - Piet van Reenen
 • Passie is de essentie van politiewerk, Een Belgisch politiechef aan het woord - Mark Crispel
 • Over de essentie van hedendaags politiewerk in Rotterdam - Frank Paauw

Nr. 24, Jg. 2012-3, "Integriteit en deontologie"

Annelies De Schrijver, Patrick Van Parys, Emile Kolthoff, Karin Lasthuizen en Elke Devroe (eds.)

Editoriaal

 • Integriteit en deontologie - Annelies De Schrijver, Patrick Van Parys, Emile Kolthoff, Karin Lasthuizen en Elke Devroe

Artikels

 • Integriteit van de politie: waar gaat het om? - Leo Huberts
 • Percepties van de Vlaamse burger over corruptie - Arne Dormaels
 • Verantwoording afleggen over disciplinaire onderzoeken: de Nederlandse politie - Terry Lamboo
 • Veranderingen na Van Traa: op weg naar een nieuwe crisis in opsporing? - Erwin Muller
 • Regels bij de politie: volgen, buigen of breken - Kim Loyens en Annelies De Schrijver
 • Kan een integriteitsbeleid in de politie werkelijk een verschil maken op de werkvloer? - Jeroen Maesschalck
 • Schieten we er ook wat mee op? De effectiviteit van het integriteitsbeleid van de Nederlandse politie - Mieke van Tankeren en André van Montfort
 • Training als antidotum tegen corruptie bij Douane en Accijnzen - Gudrun Vande Walle
 • Corruption prevention model in the Republic of Slovenia - Bojan Dobovšek and Jure Škrbec
 • De deontologische code van de Belgische politie -Carlos De Troch
 • Integriteit en bedrijfsmatig werken bij de politie - Emile Kolthoff 
 • Twinning effectiveness and integrity: lessons from management reforms in the fight against police corruption in New York City - Frank Anechiarico and Dennis Smith

Nr. 23, Jg. 2012-2, "Geweld en politie"

Gerwinde Vynckier, Willem de Haan, Otto Adang & Franky Goossens (eds.)

Editoriaal

 • Geweld en politie - Gerwinde Vynckier, Willem de Haan, Otto Adang & Franky Goossens

Artikels

 • Sociale percepties over jongeren en geweld. Adolescenten als vergeten groep (potentiële) slachtoffers? - Gerwinde Vynckier
 • Rechts-extremistisch geweld in Vlaanderen - Jannie Noppe
 • Niet zonder slag of stoot. Een impressie van de aard, omvang en afhandeling van geweld tegen politiemensen - Ilse van Leiden & Henk Ferwerda
 • De aanpak van geweld bij de Nederlandse politie - Marjan Hanrath & Frans Heeres
 • Geweld tegen en door de politie: een kijk op het Belgische en Nederlandse materiële strafrecht - Kristien Vanderheiden, Franky Goossens & Jaap Timmer
 • Professionele weerbaarheid - Annika Smit, Jan Struijs & Pieter Tops
 • Geweld tegen veiligheidspersoneel in de uitoefening van hun beroep: een exploratieve kijk - Stefanie Van der Burght
 • De taakuitvoering van de politie bij geweld en agressie tegen werknemers met een publieke taak - Jeroen Obdam
 • Geweldsbeheersing door de Nederlandse politie in een gewelddadige eeuw - Piet van Reenen en Guus Meershoek
 • De verwachting van de burger over het politionele geweldgebruik - Isabel Verwee
 • De AMOK-situatie. Een uitloper van een orkaan of een tornado voor het politieoptreden in de toekomst? - Peter De Clerck
 • When Heroes Are Villains. … if we don’t police our own, how do we maintain the trust of those we serve? - Glenna Trout

Nr. 22, Jg. 2012-1, "Professionalisering en socialisatie"

Sofie De Kimpe, Lodewijk Gunther Moor, Piet van Reenen en Frits Vlek (eds.)

Editoriaal

 • Professionalisering en socialisatie - Sofie De Kimpe, Lodewijk Gunther Moor, Piet van Reenen en Frits Vlek

Artikels

 • De betekenis en de rol van socialisatie tijdens de politieopleiding - Demarée Chaim en Sofie De Kimpe
 • Accreditatie van de opleidingen kms: een feit! - Peter Lodewyckx, Olivier Suy, Stefan Steyaert
 • “Academisering” van het Hoger Politieonderwijs – Kansen en Gevaren - Paul Ponsaers
 • Externalisering van het politieonderwijs: paradigmashift of logische evolutie? - Marc Bloeyaert, Koen Milis, Jacky Vastmans
 • Levenslang leren om professioneel te dienen…  De visie van een korpschef van de lokale politie op een hernieuwde politieopleiding - Marc Snels
 • Meerstemmig evalueren: doelen, verwachtingen en opbrengsten van het Nederlandse politieonderwijs - Henk Huisjes
 • Tussen politiepraktijk en politieopleiding - Piet van Reenen
 • De “iedereen moet alles kunnen”-cultuur - Else Pragt
 • Verbinding verbroken? (Politie)wetenschappelijke kennis en (de scholing in) politiekunde - Frits Vlek