MVSC

Mijn nieuwste boek is uit. Wat is dat toch altijd fijn om het te kunnen vasthouden en te bepotelen.

Dutch - Edited Book

Ponsaers, P. (2022). Het terreurproces van Parijs, Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, p. 378.

Dutch - Chapters in book

Ponsaers, P. (2022). “Une brève histoire des services de police jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale”, in Leloup P., Goovaerts, M., Goesaert, S., Maas, J., Lenjou, F., Cools, M. (eds), PolBru 20 ans/jaar – Contributions et réflections sur un riche passé policier – Bijdragen en reflecties over een rijk politieverleden, Antwerpen/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 35-76.

Ponsaers, P. (2022). “De moeizame tocht naar een hervorming na de Tweede Wereldoorlog”, in Leloup P., Goovaerts, M., Goesaert, S., Maas, J., Lenjou, F., Cools, M. (eds), PolBru 20 ans/jaar – Contributions et réflections sur un riche passé policier – Bijdragen en reflecties over een rijk politieverleden, Antwerpen/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 133-164.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2022). “L’histoire de la fusion des polices de Bruxelles et d’Ixelles”, in Leloup P., Goovaerts, M., Goesaert, S., Maas, J., Lenjou, F., Cools, M. (eds), PolBru 20 ans/jaar – Contributions et réflections sur un riche passé policier – Bijdragen en reflecties over een rijk politieverleden, Antwerpen/’s Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 273-290.

Ponsaers, P. (2022). “Haatzaaiers, extreemrechtse radicalisering”, In Vorming Vrede & Burgerschap, Reeks Vredeswijzer nr 3, Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 109-141.

Cahiers Politiestudies

Opinieteksten

 • Maar heb he dat dan zelf ook allemaal meegemaakt? Een persoonlijk verhaal over de waardering van (ervarings)kennis bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties - Janine Janssen
 • Politiecultuur: de bescherming tegen een boze buitenwereld - Hij wordt sterker en sterker - Piet van Reenen
 • Over de rol en inhoud van politiewerk - In tijden van "Black Lives Matter" - Rik Pinxten
 • Diversiteit tijdens de clusteropleiding - Sven van Eenaeme

Boekbesprekingen

Nr 64., Jg. 2022-3, "Politiecultuur"

Janine Janssen, Bart Defrancq, Dorian Schaap & Paul Ponsaers (eds.)

Editoriaal

 • Voor een multidimensionele visie op politiecultuur - Janine Janssen, Bart Defrancq, Dorian Schaap en Paul Ponsaers

Artikels

 • Hoe blauw is de recherche? Een onderzoek naar de drie recherche-identiteiten - Anouk van Schaik
 • Zelf-legitimering en politiecultuur - Steven Debbaut
 • De bewakingsopleiding als motor van socialisatie? De rol van de opleiding in de overdracht van bedrijfs- en bewakingscultuur in de bewakingssector - Jonas Maas, Pieter Leloup en Marc Cools
 • "Bij ons gaat dat zo" - Empirische inzichten over aangehaalde cultuurverschillen tijdens getolkte politieverhoren in schijnrelatieprocedures in België - Bart Defrancq, Sofie Verliefde en Mieke Vandenbroucke
 • Werken aan politiecultuur - Een professionaliseringsperspectief - Teun Meurs en Bert Jan Kreulen
 • Gemeentelijke handhavers over hun vak - Een beroep met een missie? - Teun Eikenaar

Nr 63., Jg. 2022-2, "Zedenzaken"

Sofie De Kimpe, Janine Janssen, Pia Struyf & Jan Winter (eds.)

Editoriaal

 • Zedenzaken en de politie - Sofie De Kimpe, Janine Janssen, Pia Struyf en Jan Winter

Artikels

 • De samenwerking tussen de politie en de gezondheidszorg in het kader van seksuele misdrijven, Het ontstaan en de werking van de nieuwe Zorgcentra na Seksueel Geweld - David Cummins
 • Actuele uitdagingen bij de Belgische aanpak van seksueel geweld in de intrafamiliale context - Nienke Scholten en Kasia Uzieblo
 • De forensische opvang van slachtoffers van zedenzaken - Caroline Stappers, Anne Lemonne en Bertrand Renard
 • De (on)toegankelijkheid van de seksindustrie, Reflecties over hoe politie, beleid, hulpverlening en wetenschap sekswerkers het best kunnen bereiken - Pia Struyf en Yente Neelen
 • To report or not to report?, Aangiftebereidheid van slachtoffers van seksueel geweld in België - Joke Depraetere, Ines Keygnaert en Christophe Vandeviver
 • Zoeken naar zedendaders, Over gegevensbestanden, criminologisch onderzoek en opsporingsstrategieën - Jasper J. van der Kemp
 • Het beoordelen van complexe zedenzaken door de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) – periode 2008-2020 - Mirjam ter Beek en Nicole Nierop

Nr 62., Jg. 2022-1, "Politie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving"

Auke van Dijk, Philippe De Baets, Lodewijk Gunther Moor, Elke Devroe & Stavros Zouridis (eds.)

Editoriaal

 • Politie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving - Auke van Dijk, Philippe De Baets, Lodewijk Gunther Moor, Elke Devroe en Stavros Zouridis

Kadertekst

 • Politie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving, Filosofische bespiegelingen met praktische betekenis - Auke van Dijk, Frank Hoogewoning en Bernard Welten

Artikels

Opinieteksten

 • Politie en rechtsstaat, Kansen en bedreigingen - Ybo Buruma
 • Nood breekt wet in besmette tijden, De rechtsstatelijkheid van de pandemiepolitie en pandemiewetgeving - Paul de Hert

Boekbespreking

 • Georganiseerde wanorde - Rik Pinxten
 • De digitalisering van de Belgische sociale zekerheid en de impact ervan op de handhaving door de arbeidsinspectie - Philippe De Baets
 • Agenten zijn geen spionnen en spionnen zijn geen agenten; Een verkenning van de verwevenheid van intelligence met politiewerk - Kenneth Lasoen
 • Nederlandse politie en ketenpartners onderzoeken noodzakelijke ontwikkelsprongen voor versnelling in digitale transformatie - Theo van der Plas, Gerard Kuijlaars en Henk Geveke
 • Drugshandel via poststukken vanuit Nederland - Judith van Valkenhoef, Nienke de Groes en Pieter Tops
 • Digitale argusogen gericht op de politie, Sociale mediabeelden van politieoptreden en de maatschappelijke legitimiteit van de politie - Rianne Dekker
 • Het data gedreven bestrijden, Nieuwe loot aan de stam in de bescherming van de rechtsstaat - Erik van de Sandt, Mariëlle den Hengst, Patty de Bruine, Rick Westerhof en Sander van der Maden
 • Innovatieve cybercrimeverhalen, De toepassing van de Book of Crime-methode door het Openbaar Ministerie en zijn partners - Michiel Swinkels en Lodewijk van Zwieten
 • Online ontspoord, Naar een beter begrip van schadelijk en immoreel gedrag online - Wouter Nieuwenhuizen en Mariëtte van Huijstee
 • De beelden waren de druppel, Waarom beelden van seksuele misdrijven online gedeeld worden vanuit een sociaalwetenschappelijk en juridisch perspectief - Michel Walrave en Catherine Van de Heyning