Webinar 14 december 2022,"Discretionaire Ruimte"

Live webinar inclusief nieuwe publicatie

Discretionaire ruimte in de handhaving

Redactie Cahiers Politiestudies en Gompel&Svacina Uitgevers

nodigen u graag uit voor:

Live webinar

Discretionaire ruimte in de handhaving

Woensdag 14 december 2022 om 13.30 uur

 74,95 euro - inclusief boek

Frontlijnwerkers beschikken over handelingsmarge of beslissingsvrijheid om zinvol en professioneel te handelen. Deze 'discretionaire ruimte' wordt niet altijd als positief ervaren: te weinig sturing op die ruimte zou zorgen voor te veel beslissingsmarge en leiden tot ongelijke  behandeling van burgers, willekeur, rechtsongelijkheid en ten slotte rechtsonzekerheid. Toch heeft een ruime handelingsvrijheid ook positieve kanten. Op maat en oplossingsgericht werken, beide kenmerken van gemeenschapsgerichte politiezorg, wordt mogelijk en de ambtenaar neemt zelf zijn verantwoordelijkheid. Dit webinar belicht verschillende facetten van het fenomeen. Aan bod komen specifiek de marge bij het gebruik van bodycams, bij politieleiderschap en het recht van verdediging.

PRAKTISCH

Waar? 

Waar u maar wil: comfortabel thuis of op kantoor

Wanneer?

Woensdag 14 december 2022, 13.30 - 16.30 uur

Deelnameprijs

74,95 euro (inclusief verzending boek)

Inbegrepen

- Een exemplaar Cahiers Politiestudies nr. 65 'Discretionaire ruimte in de handhaving' (ter waarde van 39 euro)

- Veel ruimte voor interactie en discussie

PROGRAMMA

13.30 Verwelkoming en spelregels Webinar - Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier 64 en dagindeling - Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 Discretionaire ruimte voor professionals - Jan Nap, Lector en strategisch adviseur bij de Nederlandse Politieacademie

Deze lezing licht toe waar het bij discretionaire ruimte om draait. Welke vragen zijn er aan de orde? Discretionaire ruimte is sterk verbonden met de legitimiteit van de politie. Is die legitimiteit gebaat met “meer ruimte voor professionals”? Of zou de legitimiteit van de politie juist gediend zijn met beperking van de vrije ruimte? Welke argumenten zijn er voor deze posities? Hoe kun je omgaan met wellicht onvermijdelijke spanning tussen “droom en daad?” En wat leert de politiepraktijk?

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.20 – 14.40 De beoordelingsmarge inzake het dragen en activeren van bodycams door de politie in België: een stand van zaken en aanbevelingen - Jeroen Maesschack, Gewoon hoogleraar, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven en Valerie Goyvaerts, wetenschappelijk medewerker, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC), KU Leuven; Advocaat, Balie Antwerpen

Deze presentatie rapporteert empirische bevindingen uit een onderzoek naar het gebruik van de bodycam in 16 Belgische politiezones en focust op de beoordelingsmarge van politieambtenaren om de bodycam al dan niet te dragen en om, indien die gedragen wordt, deze al dan niet te activeren. Er blijkt heel wat diversiteit te zijn tussen de onderzochte politiezones, zowel inzake beleid als praktijk. De lezing sluit af met een aantal aanbevelingen.

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.55 – 15.05 Koffiepauze

15.05 – 15.25 Politieleiderschap en discretionaire (of professionele) ruimte - Jaco van Hoorn, Strategisch Adviseur van de Korpsleiding van de Nederlandse Politie en Hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Politie

Deze lezing gaat in op de ruimte waarin ‘vrije’ politiemensen hun werk doen en hoe politieleiders zich daartoe moeten verhouden. Die verhouding is in de afgelopen decennia niet vanzelfsprekend gebleken, mede ten gevolge van de doorwerking van het New Public Management. De ambitie van de Nederlandse politie, neergelegd in de visie op Politieleiderschap, schijnt hier met een ander licht op. Wat vraagt dat en hoe kan dat uitwerken in de praktijk?

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

15.40 – 16.00 Discretionaire ruimte en het recht van verdediging - Joris Van Cauter, Van Cauter advocaten; advocaat balie Gent en Catherine Gysels, Van Cauter advocaten; advocaat balie Gent en praktijkassistent Universiteit Antwerpen 

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting - Paul Ponsaers, Algemeen Editor en Redacteur België Cahiers Politiestudies, Emeritus Hoogleraar Universiteit Gent, België

--> inschrijven

--> meer informatie