2022

MVSC

Mijn nieuwste boek is uit. Wat is dat toch altijd fijn om het te kunnen vasthouden en te bepotelen.

Dutch - Edited Book

Ponsaers, P. (2022). Het terreurproces van Parijs, Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, p. 378.

Dutch - Chapters in book

Ponsaers, P. (2022). “Haatzaaiers, extreemrechtse radicalisering”, In Vorming Vrede & Burgerschap, Reeks Vredeswijzer nr 3, Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, 109-141.


 

Cahiers Politiestudies

Nr 64., Jg. 2022-3, "Politiecultuur"

Janine Janssen, Bart Defrancq, Dorian Schaap & Paul Ponsaers (eds.)

Editoriaal

 • Voor een multidimensionele visie op politiecultuur - Janine Janssen, Bart Defrancq, Dorian Schaap en Paul Ponsaers

Artikels

 • Hoe blauw is de recherche? Een onderzoek naar de drie recherche-identiteiten - Anouk van Schaik
 • Zelf-legitimering en politiecultuur - Steven Debbaut
 • De bewakingsopleiding als motor van socialisatie? De rol van de opleiding in de overdracht van bedrijfs- en bewakingscultuur in de bewakingssector - Jonas Maas, Pieter Leloup en Marc Cools
 • "Bij ons gaat dat zo" - Empirische inzichten over aangehaalde cultuurverschillen tijdens getolkte politieverhoren in schijnrelatieprocedures in België - Bart Defrancq, Sofie Verliefde en Mieke Vandenbroucke
 • Werken aan politiecultuur - Een professionaliseringsperspectief - Teun Meurs en Bert Jan Kreulen
 • Gemeentelijke handhavers over hun vak - Een beroep met een missie? - Teun Eikenaar

Opinieteksten

 • Maar heb he dat dan zelf ook allemaal meegemaakt? Een persoonlijk verhaal over de waardering van (ervarings)kennis bij de aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties - Janine Janssen
 • Politiecultuur: de bescherming tegen een boze buitenwereld - Hij wordt sterker en sterker - Piet van Reenen
 • Over de rol en inhoud van politiewerk - In tijden van "Black Lives Matter" - Rik Pinxten
 • Diversiteit tijdens de clusteropleiding - Sven van Eenaeme

Boekbesprekingen


 

Nr 63., Jg. 2022-2, "Zedenzaken"

Sofie De Kimpe, Janine Janssen, Pia Struyf & Jan Winter (eds.)

Editoriaal

 • Zedenzaken en de politie - Sofie De Kimpe, Janine Janssen, Pia Struyf en Jan Winter

Artikels

 • De samenwerking tussen de politie en de gezondheidszorg in het kader van seksuele misdrijven, Het ontstaan en de werking van de nieuwe Zorgcentra na Seksueel Geweld - David Cummins
 • Actuele uitdagingen bij de Belgische aanpak van seksueel geweld in de intrafamiliale context - Nienke Scholten en Kasia Uzieblo
 • De forensische opvang van slachtoffers van zedenzaken - Caroline Stappers, Anne Lemonne en Bertrand Renard
 • De (on)toegankelijkheid van de seksindustrie, Reflecties over hoe politie, beleid, hulpverlening en wetenschap sekswerkers het best kunnen bereiken - Pia Struyf en Yente Neelen
 • To report or not to report?, Aangiftebereidheid van slachtoffers van seksueel geweld in België - Joke Depraetere, Ines Keygnaert en Christophe Vandeviver
 • Zoeken naar zedendaders, Over gegevensbestanden, criminologisch onderzoek en opsporingsstrategieën - Jasper J. van der Kemp
 • Het beoordelen van complexe zedenzaken door de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ) – periode 2008-2020 - Mirjam ter Beek en Nicole Nierop

 

Nr 62., Jg. 2022-1, "Politie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving"

Auke van Dijk, Philippe De Baets, Lodewijk Gunther Moor, Elke Devroe & Stavros Zouridis (eds.)

Editoriaal

 • Politie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving - Auke van Dijk, Philippe De Baets, Lodewijk Gunther Moor, Elke Devroe en Stavros Zouridis

Kadertekst

 • Politie en rechtsstaat in de gedigitaliseerde samenleving, Filosofische bespiegelingen met praktische betekenis - Auke van Dijk, Frank Hoogewoning en Bernard Welten

Artikels

 • De digitalisering van de Belgische sociale zekerheid en de impact ervan op de handhaving door de arbeidsinspectie - Philippe De Baets
 • Agenten zijn geen spionnen en spionnen zijn geen agenten; Een verkenning van de verwevenheid van intelligence met politiewerk - Kenneth Lasoen
 • Nederlandse politie en ketenpartners onderzoeken noodzakelijke ontwikkelsprongen voor versnelling in digitale transformatie - Theo van der Plas, Gerard Kuijlaars en Henk Geveke
 • Drugshandel via poststukken vanuit Nederland - Judith van Valkenhoef, Nienke de Groes en Pieter Tops
 • Digitale argusogen gericht op de politie, Sociale mediabeelden van politieoptreden en de maatschappelijke legitimiteit van de politie - Rianne Dekker
 • Het data gedreven bestrijden, Nieuwe loot aan de stam in de bescherming van de rechtsstaat - Erik van de Sandt, Mariëlle den Hengst, Patty de Bruine, Rick Westerhof en Sander van der Maden
 • Innovatieve cybercrimeverhalen, De toepassing van de Book of Crime-methode door het Openbaar Ministerie en zijn partners - Michiel Swinkels en Lodewijk van Zwieten
 • Online ontspoord, Naar een beter begrip van schadelijk en immoreel gedrag online - Wouter Nieuwenhuizen en Mariëtte van Huijstee
 • De beelden waren de druppel, Waarom beelden van seksuele misdrijven online gedeeld worden vanuit een sociaalwetenschappelijk en juridisch perspectief - Michel Walrave en Catherine Van de Heyning

Opinieteksten

 • Politie en rechtsstaat, Kansen en bedreigingen - Ybo Buruma
 • Nood breekt wet in besmette tijden, De rechtsstatelijkheid van de pandemiepolitie en pandemiewetgeving - Paul de Hert

Boekbespreking

 • Georganiseerde wanorde - Rik Pinxten