Kwartaalreeks "Cahiers Politiestudies"

De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, met hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. Redactie en lezerspubliek zijn uitdrukkelijk op Nederland én België gericht. Het is zodoende de enige vakpublicatie terzake die zich tot het volledige Nederlandse taalgebied richt.

De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines.

De reeks wordt begeleid door een editorial board die waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten, dankzij een double blind peerreview-procedure. De Cahiers worden gepubliceerd onder het academisch erkende GPRC-label - Guaranteed Peer Reviewed Content.

De kernredactie ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van themanummers. Zij doet dit in samenspraak met ad hoc gasteditoren die aangezocht worden in het hele Nederlandse taalgebied.

Ga naar de eigen webstek van het tijdschrift hier

Editorial Board

Elke Devroe
Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

devroeelke@gmail.com | tel: +32 488 29 33 60
Lodewijk G. Moor
Algemeen Editor Nederland Cahiers Politiestudies

lodewijkgunthermoor@yahoo.com | tel: +31 6 48 07 14 42
Paul Ponsaers
Algemeen Editor België Cahiers Politiestudies

pponsaers@gmail.com | tel: +32 477 72 23 14

Kernredactie

Antoinette Verhage
Docent Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht, Univ Gent, België
antoinette.verhage@ugent.be

Philippe De Baets
ABVV Oost-Vlaanderen, Expert groene criminologie en inspectiediensten
philippe.debaets@skynet.be
Sofie De Kimpe
Hoofddocent Vakgroep Criminologie, Vrije Univ Brussel, België
sofie.de.kimpe@vub.be
Janine Janssen
Lector Avans Hogeschool; Lectoraat Korps Nationale Politie, Nederland
janine.janssen@politie.nl
Timo Kansil
Hoofd Beleidsontwikkeling, Directeur Operatiën Korps Nationale Politie, Nederland
timo.kansil@politie.nl
Renze Salet
Universitair docent, Vaksectie Strafrecht & Criminologie, Univ Nijmegen, Nederland
r.salet@jur.ru.nl
Auke van Dijk
Senior strategisch adviseur Korps Nationale Politie, Nederland
auke.van.dijk@politie.nl
Jo Forceville
Senior adviseur politie, onderzoek en ontwikkeling, Politiezone Antwerpen, Directie Intelligence Led Policing

Reviewers jaargang 2020

Arits Nathalie
Berckmoes Henri
Bersée Tom
Bloeyaert Marc
Blomme Eva
Bodrij Johan
Boekhoorn Paul
Boing Bas
Boon Kaat
Bos Peter
Broer Wim
Bruggeman Willy
De Baets Philippe
De Bie Bart
De Boeck Minne
De Cock Philippe
de Jong Hidde
De Kimpe Lies
De Pauw Evelien
De Smet Steven
de Wit Johan
Deltour Feia
den Hengst Mariëlle
Depovere Kris
Devroe Elke
Dormaels Arne
Fiselier Jan
Goossens Franky
Groenendaal Jelle
Gunther Moor Lodewijk
Haelterman Harald
Holtacker Michiel
Huisman Sander
Huls Frits
Ivaneau Tatiana
Janine Janssens
Janssens Jelle
Jochems Theo
Junger Marianne
Kansil Timo
Klerks Peter
Klomp Auke
Kolthoff Emile
Kommer Max
Kop Nicolien
Lammers Jos
Lasoen Kenneth
Leloup Pieter
Lettinga Berber
Maes Gerritjan
Meershoek Guus
Merckx Gwen
Moors Hans
Noppe Jannie
Obdam Jeroen
Opfergelt Anita
Pauwels Lieven
Ponsaers Paul
Pragt Else
Rienks Rutger
Ringeling Arthur
Ruiter Stijn
Salet Renze
Sas Marlies
Schmidt Arjen
Stol Wouter
Strobbe Koen
Van Der Ham Jeroen
van der Meulen Martijn
Van der Vijver Kees
Van Gijsegem Veerle
Van Paemel Niels
van Reenen Piet
van Stokkom Bas
Van Wilsem Johan
Vandenbosch Laura
Vander Beken Tom
Vander Biest Wim
Verhoeven Maité
Versteegh Peter
Walrave Michel
Wauters Paul
Westerman Lex

Uitgever

Bezoek de website van de uitgever hier