Jaargang 2012

Cahiers Politiestudies (december 2012), 2012/4, n° 25 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Tides and Current in Police Theories (engelstalig)

Editoren : Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor, Jack Greene, Layla Skinns, Lieselot Bisschop, Elke Devroe, Antoinette Verhage

In this volume of the Journal of Police Studies, authors are invited to reflect on the substance of theoretical developments concerning police. The volume will be focused on a paper from Jack R. Greene, called “The Tides and Currents, Eddies and Whirlpools and Riptides of Modern Policing: Connecting Thoughts”. The paper was the outcome of a seminar organized at Ghent University in the framework of the working group on policing of the European Society of Criminology (ESC), held in September 2010. The contribution of Greene is referring to original backgroundpapers which were published earlier. With this volume, we want to push the analysis further, starting from the observations Jack Greene makes in his provocative roundup (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2012), 2012/3, n° 24 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Integriteit en Deontologie

Editoren : Annelies De Schryver, Patrick Van Parys, Emile Kolthoff, Karin Lasthuizen

In dit Cahier worden verschillende aspecten behandeld over het ‘fair’ handelen van politiemensen. ‘Fair handelen’ betekent zowel  handelen ten opzichte van de burger als  ten opzichte van de werkgever (overheden). Deontologie is eigen aan ieder beroep, en werkt zoveel als mogelijk zelfregulerend. Deontologie is een hulpmiddel, een leidraad om politiemensen te helpen de juiste keuzes te maken wanneer zij te maken hebben met moeilijke dilemma’s. Deontologie is een  instrument dat kan helpen bij deze  dilemma’s,  terwijl  ‘integriteit’  zich dieper in de persoonlijkheid situeert. Dit is bij uitstek één van de elementen die men bij de selectieproeven zou kunnen meten. Beide hoger vernoemde aspecten raken aan het  geladen begrip: ‘normvervaging’. In dit Cahier zal het thema vanuit deze verschillende invalshoeken bestudeerd worden (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2012), 2012/2, n° 23 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Geweld en Politie

Editoren : Gerwinde Vynckier, Otto Adang, Willem De Haan, Franky Goossens

Algemeen wordt gesteld dat de samenleving agressiever en gewelddadiger wordt. Afnemende tolerantie en verdraagzaamheid, individualisering, ‘korte lontjes’, maar ook alcohol en drugs zijn veronderstelde oorzaken. Naast burgers in het algemeen zijn juist functionarissen die in de publieke ruimte optreden (ambulancepersoneel, brandweerlieden, toezichthouders, bus/trambestuurders, maar zeker ook de politie) stelselmatig voorwerp en slachtoffer van agressie en geweld. Ernstige geweldsincidenten die zich het afgelopen jaar voordeden, voeden de discussie over de oorzaken van de geweldstoename in de maatschappij en doen vragen rijzen bij het optreden van politie. Is zij nog wel  opgewassen tegen dat geweld?  Dit Cahier brengt meningen en visies bij elkaar over beide aspecten (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2012), 2012/1, n° 22 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Professionalisering en Socialisatie

Editoren : Sofie de Kimpe, Lodewijk Gunther Moor, Frits Vlek, Piet van Reenen

Opleiding speelt een belangrijke rol in de professionalisering en de socialisatie van het politieberoep. Naast het aanleren van de kennis, vaardigheden en attitudes om het politieberoep uit te oefenen, doet er zich tijdens de opleiding ook een interactieproces voor waarbij de nieuwkomers in het beroep culturele elementen (waarden, normen, denkbeelden, etc.) absorberen. Met andere woorden, bij iedere opleiding vindt er evenzeer een transfer plaats van competenties en kennis, als van cultuur. Cahier 22 wenst inzicht te geven in beide opleidingsfuncties. Daarbij wordt de vaststelling dat er in de politieorganisatie vooral wordt gezocht naar methoden om de eerste opleidingsfunctie te optimaliseren, geproblematiseerd. Weinigen stellen zich echter de vraag hoe de - door de literatuur fel bekritiseerde - socialisatiefunctie van de politieopleiding verbeterd kan worden. Met de blik op de toekomst wil dit Cahier zich dan ook richten op hoe de politieopleiding van morgen een motor van verandering kan vormen voor de politieorganisatie? (ISN-nummer : 1784-5300).