Jaargang 2011

Cahiers Politiestudies (december 2011), 2011/4, n° 21 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Proces-verbaal, Aangifte en Forensisch Onderzoek

Editoren : Lotte Smets, Lodewijk Gunther Moor, Jan De Kinder

In dit Cahier komt het tot stand komen van het proces-verbaal en de aangifte in relatie tot het politionele recherchewerk aan bod. Dit zijn immers, naast een aantal andere belangrijke recherche aspecten, twee essentiële dagdagelijkse politiepraktijken. Gelet op de informatieve doeleinden van deze schriftelijke verslaggevingen vinden huidige verbaliseringscapaciteiten, -methoden en de kwaliteit ervan in dit Cahier een plaats. In tweede instantie bespreekt Cahier 21 implicaties bij expertise in strafzaken en het forensisch werk tijdens het politieonderzoek aan bod (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2011), 2011/3, n° 20 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Technological Led Policing (engelstalig)

Editoren : Evelien De Pauw, Paul Ponsaers, Cees van der Vijver, Willy Bruggeman

Technology has always played an important role in the activities of policing. That role has ot only expanded in the last years, but also been renewed. On the one hand, technology is used in the assistance of police work (CCTV, scan equipment, resources for investigation, and so on). On the other hand, technology also provides new opportunities for crime, mainly in the sphere of information technology, which demands continuous adaptations from the police in terms of investigation methods. The use of technology leads to many interesting questions. One of them is of course the privacy issue, but there are also questions with regard to the consequences of investing in technology for the manner in which the police carries out her tasks. Can police investigations keep pace with technological developments? (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2011), 2011/2, n° 19 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Burgerparticipatie

Editoren : Lodewijk Gunther Moor, Frank Hutsebaut, Peter Van Os, Dominique van Rijckeghem

De laatste jaren wordt een actieve rol van burgers in de veiligheidszorg ook door de overheid benadrukt. De overheid ziet burgerparticipatie als een middel om de kloof met de bevolking te dichten. Cahier 19 brengt verschillende vormen van burgerparticipatie in beeld. Aandacht wordt gegeven aan burgers die beroepsmatig bij de politie werken. Het CPS-onderzoek ‘calogisering’ vindt een plaats in dit Cahier. Ook komen de thema’s burgers als vrijwilliger bij de politie werken, burgers die helpen bij de opsporing (Burgernet, SMS Alert, Buurt Informatie Netwerken), burgers die actief zijn bij preventie van criminaliteit en overlast (buurtmoeders en –vaders, community watching) en burgers die het heft in eigen hand nemen (sociale zelfredzaamheid, noodweer, burgerarrest, eigen richting) aan bod. Waar liggen grenzen voor burgerparticipatie? Wat is (on)wenselijk? Wat zijn (on)mogelijkheden? Wat is de betekenis voor de politie? (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2011), 2011/1, n° 18 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Social Disorder

Editoren : Bas Van Stokkom, Jan Terpstra, Marleen Easton

Spanningen en conflicten maken onlosmakelijk deel uit van de grootstedelijke leefomgeving. In een dynamische, stedelijke samenleving hebben politici, beleidsmakers, buurtbewoners, belangenbehartigers en andere betrokkenen voortdurend te maken met onverwachte conflicten en onlusten waar vaak direct op dient te worden gereageerd. Cahier 18 geeft inzicht in (etnische) spanningen en conflicten in (probleem)wijken en het management daarvan. Meestal richt onderzoek naar onlusten zich alleen op de belangrijkste incidenten. De sociaal-culturele ontwikkelingen binnen de wijken (lange termijn spanningen, symbolische orde, mechanismen van zelfrechtvaardiging) komen nauwelijks aan bod. Strategieën worden vaak uitsluitend via klant en klare instrumentele modellen van crisisbeheersing verwoord vanuit het perspectief van politie (en bestuur). Cahier 18 geeft een antwoord op de vragen welk lange termijn management mogelijk is en wat de rol van de politie hierbij kan zijn (ISN-nummer : 1784-5300).