Cahiers Politiestudies

Cahiers Politiestudies

De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines. 

In deze reeks vinden Nederlandstalige publicaties hun plaats. De reeks wordt begeleid door een adviesraad waarin ondermeer leden zetelen van het Centre for Policing & Security [CPS] (België) en de Stichting Maatschappij en Veiligheid [SMV] (Nederland). De adviesraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

Reebokweg 1 | B-2360 Oud-Turnhout BTW BE 0688.872.323 RPR Antwerpen afdeling Turnhout Huug Van Gompel - Uitgever - Directie huug.vangompel@gompel-svacina.eu T. +32 (0)475 280 276 Stephan Svacina - Uitgever - Directie stephan.svacina@gompel-svacina.eu T. +32 (0)486 449 618

Sinds 2018 worden de Cahiers Politiestudies uitgegeven door Uitgeverij Gompel-Svacina.