Webinar 16 sept 2020,"Nieuwe Sektarische Bewegingen"

De COVID-19 crisis bracht ook de problematiek van sektarische ontsporingen opnieuw in de schijnwerpers. Zo signaleerde de Belgische sektewaakhond IACSSO een toenemend aantal onrustwekkende meldingen: de volksgezondheid komt in het gevaar doordat sekten preventieve en vaccinatie-inspanningen dreigen te ondermijnen.

De terreuraanslagen in Europa leidden tot een heroriëntatie van mensen en middelen naar het contra-terrorisme. De sektarische dimensie van radicaliseringsprocessen in islamistische en extreem-rechtse groeperingen werd vooralsnog onvoldoende tegen het licht gehouden. In een opmerkelijk recent vonnis werd de vereniging Christengemeente (Getuigen van Jehova) onlangs in eerste aanleg in Gent veroordeeld  op grond van de anti-discriminatiewetgeving. 

De uitdagingen worden er echter niet minder om.

Het sektelandschap evolueert immers snel en past zich vrij flexibel aan de gewijzigde maatschappelijke omstandigheden aan. Vaak is er ook een internationale dimensie. De handhavingsinspanningen hinken echter achterop. De slachtoffers dreigen hierdoor in de kou te blijven staan. Experten en hulpverleners luiden daarom meer en meer via de media de alarmbel.

  • Wat zijn sektarische bewegingen?
  • Hoe werken de mechanismen van hersenspoeling, financiële oplichting en seksueel misbruik?
  • Is het strafbaar iemand bij een sekte in te lijven?
  • Wat kan politie concreet doen als de familie of buren aangifte doen?

Deze en andere vragen komen in dit webinar aan bod.

WEBINAR -

Elke deelnemer krijgt het Cahier Politiestudies nummer 60 'Sektarische bewegingen' (Gompel&Svacina Uitgevers) per post toegestuurd. U krijgt de kans na elke lezing aan het debat deel te nemen door vragen te stellen en te stemmen naar aanleiding van stellingen. Tot slot worden de belangrijkste pijnpunten bij detectie, opsporing en vervolging van sektarische bewegingen blootgelegd door een van de gasteditoren van cahier 60. Tevens worden pistes voor de toekomst aangereikt door sprekers en deelnemers samengevat.


Schrijf je hier in.