Studienamiddag 28 januari 2021 "Politie in Crisis"

De politie is één van de belangrijkste actoren in de hedendaagse crisis- en rampenbestrijding, maar krijgt in die hoedanigheid betrekkelijk weinig aandacht. Recente crisissituaties, zoals COVID 19, de Europese vluchtelingencrisis, vermissingen in Nederland of de terroristische aanslagen in Brussel, illustreren niet alleen de belangrijke rol van politie, maar evengoed dat de rol en de aard van politiewerk tijdens crisissituaties aan constante veranderingen onderhevig is. Deze studiedag stelt het nieuwe Cahier “politie in crisissituaties” (Cahier 57,  met meer dan 12 bijdragen) voor. De studienamiddag biedt een antwoord op de vraag hoe politie in België en in Nederland georganiseerd is om crisissituaties en rampen het hoofd te bieden. Hoe goed is politie voorbereid op nieuwe crises en rampensituaties? Verder komen SWOT analyses van de medische rampenmanagement opleiding en de crisisopleiding bij de brandweer aan bod en wordt het crisismanagement tijdens de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019 geanalyseerd.Deze studienamiddag is onmisbaar voor al wie professioneel met crisis bezig is (politie, hulpdiensten, nooddiensten, eerstelijnswerkers, brandweer, medisch personeel en civiele bescherming). Het Cahier is inbegrepen in de prijs en u krijgt de kans te discussiëren in een afsluitend debat.


Schrijf je hier in.


 

Cahier nr 57 inzake "Politie in Nood"

De politie is één van de belangrijkste actoren in de hedendaagse crisis- en rampenbestrijding, maar krijgt in die hoedanigheid betrekkelijk weinig wetenschappelijke aandacht. Recente crisissituaties, zoals COVID 19, de Europese vluchtelingencrisis en de terroristische aanslagen in Brussel illustreren niet alleen de belangrijke rol van politie, maar evengoed dat de rol en de aard van politiewerk tijdens crisessituaties aan constante veranderingen onderhevig is. In dit Cahier wordt een antwoord gezocht op de vraag hoe goed politieorganisaties in Nederland en België voorbereid zijn op nieuwe crises en rampensituaties? Onderwerpen die aan bod komen zijn: de relaties tussen politie, brandweer en andere hulpdiensten ten tijde van crisis; politiehervormingen en de gevolgen voor politie-inzet inzet bij crises en rampen; het nieuwe Belgische wettelijke kader dat de structuren aanreikt; de interactie tussen burgers en politie tijdens crisissituaties (of vermissingen), adhoc besluitvormingprocessen onder toenemende druk en de verschillende opleidingen tot crisismanager.  

Dit Cahier 57  is samengesteld onder redactie van Evelien De Pauw, Dimitri Defré, Lodewijk Gunther Moor en Jeroen Wolbers. Het biedt een waaier aan interessante kennis rond het functioneren van politie in crisissituaties. Het is kortom van groot belang voor politie, brandweer- en medische diensten, bestuurlijke overheden, justitie en iedereen die betrokken is bij noodsituaties.

De Cahiers Politiestudies verschijnen trimestrieel. Zij zijn onderworpen aan een internationale double blind peer review en worden samengesteld door de gasteditoren, de hoofdredacteur en de editorial board, i.s.m. de redactie.

GPRC-uitgave (Guaranteed Peer Reviewed Content)

ISBN: 9789463712262

Bestel Cahier Politiestudies nr 57