Webinar 13 oktober 2022,"Politiecultuur"

Live webinar inclusief nieuwe publicatie

Politiecultuur

Nu inschrijven

Wantrouwen van politiemensen jegens de samenleving en wantrouwen van bepaalde groepen jegens de politie. Het is slechts één van de vaak gemelde onderwerpen in de overwegend negatieve beeldvorming rond politiecultuurZijn beeldvorming en praktijk daadwerkelijk met elkaar in overeenstemming? Dit webinar gaat dieper in op de laatste ontwikkelingen en schetst de culturele verschillen tussen de verschillende functies bij de politie.

Programma

 13.30 Verwelkoming en spelregels Webinar

Stephan Svacina, uitgever Gompel&Svacina

13.35 – 13.45 Inleiding op het thema, voorstelling gast-editoren Cahier 64 en dagindeling

Elke Devroe (dagvoorzitter), Doctor in de criminologie VU Amsterdam en UGent, Hoofdredacteur Cahiers Politiestudies

13.45 – 14.05 Politiewerk in tijden van Black Lives Matter

Rik Pinxten, emeritus hoogleraar Antropologie Universiteit Gent

Het fenomeen van “Black lives Matter” is een hedendaagse vorm van de oudere actievormen tegen racisme, vooral in de VS. In de wereldwijde trend naar dekolonisering worden oude discriminatievormen aanhoudend aangevallen.“Black lives matter” doet zich echter voor in een diepe omslag naar virtualisering van politieke actie. Het is van wezenlijk belang om dit in te zien. Het werkt sneller en is niet territoriaal begrensd. Dat stelt de manier van optreden van politie ter discussie. Bijscholing is hier noodzakelijk binnen een democratische maatschappij. Onderhandelingskunde in een gemengde samenleving wordt een belangrijke kwaliteit voor politiediensten.

14.05 – 14.20 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.20 – 14.40 De bewakingsopleiding als motor van socialisatie?

De rol van de opleiding in de overdracht van bedrijfs- en bewakingscultuur in de bewakingssector

Marc Cools, Hoogleraar Criminologie, Faculteit Recht en Criminologie, Departement Criminologie (IRCP).

Heeft de private bewaker dezelfde professionele cultuur als deze binnen de politie? Deze lezing gaat in op de vraag in welke mate de opleiding in de veiligheidsindustrie een rol speelt in het socialisatieproces van nieuwe cursisten en de overdracht van cultuur. Wat is de specifieke bedrijfs- en bewakingscultuur van de bewakingssector? Hoe ziet de opleiding er inhoudelijk uit? En wat is tenslotte de impact en rol van deze opleiding in de overdracht van cultuur?

14.40 – 14.55 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

14.55 – 15.05 Koffiepauze

15.05 – 15.25 Werken aan politiecultuur: een professionaliteitsperspectief

Teun Meurs, Politieacademie, Apeldoorn

Sinds 2000 investeert de Nederlandse politie structureel in het werven en scholen van hoger opgeleide politiemensen. Het is verleidelijk om hun entree in de beroepsuitoefening te presenteren als een cultuurclash tussen de oude rotten in het vak enerzijds en de dwarse nieuwlichters anderzijds. Deze definitieve tweedeling doet echter geen recht aan de dynamische werkelijkheid waarin de institutie, de identiteit en kennis zich gaandeweg ontwikkelen. Door in te zoomen op de wijzen waarop nieuwe professionals in hun dagelijks werk hieraan vormgeven ontstaat een rijker begrip van de opgave waar nieuwe professionals in de politie voor staan en hoe cultuurverandering daadwerkelijk plaatsvindt.

15.25 – 15.40 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

15.40 – 16.00 Bij ons gaat dat zo.

Empirische inzichten over aangehaalde cultuurverschillen tijdens getolkte politieverhoren in schijnrelatieprocedures in België

Bart Defrancq, Associate Professor, Universiteit Gent, Vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie

Deze lezing behandelt de verhoorpraktijken, meer bepaald de interactie tussen politie en verhoorden met een andere culturele achtergrond. Het is belangrijk in een verhoorsituatie elkaar goed te verstaan, denk maar aan de zaak Chovanec. Culturele verschillen komen immers ook ter sprake tijdens verhoren. In deze lezing gaan we dieper in op de manier waarop deelnemers aan verhoren, namelijk inspecteurs, verhoorden en tolken, samen culturele verschillen construeren en discursief afhandelen.

16.00 – 16.15 Vragen aan de spreker en bespreking twee stellingen

16.15 – 16.30 Samenvatting en afsluiting

Marc Cools, gasteditor en auteur van Cahier 64 en lid van de kernredactie

--> meer informatie

--> inschrijven