2000-2004

2004

English - Chapters in books

(223) Ponsaers, P. (2004). “Community (Oriented) Policing and its Ethical Consequences: The Belgian situation”, in Bourdoux, G., Cumps, G. (eds.), Proceedings of the International Conference on Policing, Ethics and Corruption– Brussels, September 29-October 4 2002 , Standing Committee P – Intercenter, Brussels: Politeia, 207-220. 

French- Articles in journals 

(222) Verhage, A., Ponsaers, P. (2004). “Du hopper au Criminal Justice Unit : les rapports police-parquet aux Pays-Bas et en Angleterre”, Droit et Société - Revue Internationale de Théorie du Droit et de Sociologie Juridique, Dossier : Vers une transformation des relations entre la police et le parquet ? La situation en Angleterre, Belgique, France, Italie et Pays-Bas, Cartuyvels, Y., Vogliotti, M. (eds.), 2004/58, 545-563.

(221) Ponsaers, P. (2004). “Chronique de Criminologie : Criminalité, centres-villes et villes centrales. Une critique de la théorie de la vitre brisée”, Revue de Droit Pénal et de Criminologie, juillet-aôut, 798-810. 

Dutch - Edited books

(220) Decorte, T., De Ruyver, B., Ponsaers, P. , Bodein, M., Lacroix, A-C., Lauwers, S., Tuteleers, P. (2004). Drugs en overlast - Drogues et nuisances, Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs, Reeks Actuele Problemen met betrekking tot de Sociale Cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 335. 

(219) Balthazar, T., Christiaens, J., Cools, M., Decorte, T., De Ruyver, B., Hebberecht, P., Ponsaers, P. , SnackenN, S., Traest, Ph., Vander Beken, T., Vermeulen, G. (eds.) (2004). Reeks Update in de Criminologie, n°2, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, pp. 197. 

Dutch - Chapters in books

(218) Vandevoorde, N., Enhus, E., Ponsaers, P. (2004). Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom en selectie in de gerechtelijke jeugdbeschermingsketen, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n°5, Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid - Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Brussel: Politeia, pp. 130. 

(217) Ponsaers, P. (2004). “Eén van de grote mazen in het controlenet: de bijzondere inspectiediensten”, in Bourdoux, G., Berkmoes, H., Vandoren, A. (eds.), Voor een verantwoorde, transparante, democratische politiezorg - Pour une police responsable, transparente, démocratique, Brussel: Politeia, 253-268. 

(216) Ponsaers, P. , Verhage, A. (2004). “Empirische studies naar de verzadiging van het Openbaar Ministerie - Instroom en doorstroom van P.V.’s op het niveau van het parket”, in Het strafrechtssysteem in de Laatmoderniteit, Balthazar, T., Christiaens, J., Cools, M., Decorte, T., De Ruyver, B., Hebberecht, P., Ponsaers, P. , SnackenN, S., Traest, Ph., Vander Beken, T., Vermeulen, G. (eds.), Reeks Update in de Criminologie, n°2, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, 27-54. 

(215) Ponsaers, P. (2004). “Ten geleide”, in Moraliteitsverslagen in assisenzaken, Bockstaele, M. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 9-17. 

Dutch - Guest-editor journals 

(214) Kleemans, E., Van der Laan, P., Ponsaers, P. (ed.) (2004), Criminologie in Nederland, een Vlaamse spiegel,Jubileumuitgave – 30 jaar NVK, 45 jaar TvC, Tijdschrift voor Criminologie , SISWO, Amsterdam, pp. 84. 

Dutch - Articles in journals 

(213) Ponsaers, P. , Hoogenboom, B. (2004). “Het moeilijke spel van wortel en stok - Organisatiecriminaliteit en handhaving-strategieën van bijzondere inspectie- en opsporingsdiensten”, Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 46, n°2, 165-181. 

(212) Ponsaers, P. (2004). “De overlast van de stedelijke criminologie”, Tijdschrift voor Criminologie, Vol . 46, n°3, 209. 

(211) Ponsaers, P. (2004). “Rondtrekkende dadergroepen. Rationele Nederlandse criminologen en irrationele criminelen in Vlaanderen”, Tijdschrift voor Criminologie, Jubileumuitgave - 30 jaar NVK, 45 jaar TvC, 15-23. 

(210) Van Calster, P. Lippens, R., Ponsaers , P. (2004), “Organisaties en Organisatiecriminologie - Enkele bedenkingen over organisatiemoraliteit en –criminaliteit in een snel evoluerend organisatielandschap”, Panopticon, Vol. 25, n°4, 25-40. 

(209) Van Hees, G., Ponsaers, P. (2004). “In eer en geweten : Case-study over het werk van een onderzoeksrechter in een grootstedelijk gerechtelijk arrondissement”, Orde van de Dag, n°28, 29-38.

2003

English - Chapters in books

(208) Ponsaers, P. , De Kimpe, S. (2003). “Community (Oriented) Policing and its Ethical Consequences: The Belgian Case”, in Einstein, S., Amir, M. (eds.), The Uncertainty Series, Volume 4.1., Police Corruption: Paradigms, Models and Concepts – Challenges for Developing Countries, Office of International Criminal Justice (OICJ), Huntsvill: Sam Houston State University, 165-180.

French - Edited books

(207) Ponsaers, P. , Cartuyvels, Y., Francis, V., Guillain, Ch., Van Ex, J., Vanhaverbeke, W., Verhage, A., Vogliotti, M. (2003). Le traitement policier: une autonomie relative? Etude empirique sur le Traitement Policier Autonome, Série Problèmes Actuels concernant la Cohésion Sociale, Politique Scientifique Fédérale, Gent: Academia Press, pp. 311.

French- Articles in journals 

(206) Ponsaers, P. , Berkmoes, H. (2003). “Faut-il encore une police? Commentaires et considérations sur la créatrion de la fonction d’agent de sécurité”, Vigiles, Revue du Droit de Police , Vol. 9, n°3, 77-85.

Dutch - Edited books

(205) Vandevoorde, N., Vaerewyck, W., Enhus, E., Ponsaers, P. (2003). Politie in de steigers – Bouwen aan gemeenschapsgerichte politiefuncties in een lokale context, Brussel: Politeia, pp. 294.

(204) Vander Beken, T., Ponsaers, P. , Defever, Ch., Pauwels, L. (2003). Politiecapaciteit in de gerechtelijke zuil – Een methodologische studie, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 110.

(203) Ponsaers, P. , De Keulenaer, S., Vanhaverbeke, W., Bijzondere inspectiediensten: empirisch onderzoek naar hun verbaliseringsgedrag, Reeks Actuele Problemen met betrekking tot de Sociale Cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 271.

(202)   Vermeulen, G., Ponsaers, P. , Verlinden, A. (2003). Het profiel van de pedoseksueel – Een sociologische benadering, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 258.

(201) Ponsaers , P. , Cartuyvels, Y., Francis, V., Guillain, Ch., Van Ex, J., Vanhaverbeke, W., Verhage, A., Vogliotti, M. (2003). Politionele behandeling: relatieve autonomie? Een empirisch onderzoek naar de Autonome Politionele Afhandeling, Reeks Actuele Problemen met betrekking tot de Sociale Cohesie, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 333.

(200) Balthazar, T., Christiaens, J., Cools, M., Decorte, T., De Ruyver, B., Hebberecht, P., Ponsaers, P. , Snacken, S., Traest, Ph., Vander Beken, T., Vermeulen, G. (eds.) (2003). Jongeren en Criminaliteit, Reeks Update in de Criminologie, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, pp. 260.

(199) Goeminne, B., Enhus, E., Ponsaers, P. (2003). Criminaliteit in de publieke ruimte - Een inleiding in de hotspot analyse, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n°3, Brussel: Politeia, pp. 112.

(198) Van Altert, K., Enhus, E., Ponsaers, P. (2003). Naar een meet- en opvolgingsinstrument voor instroom en selectie in de strafrechtelijke keten, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n°4, Brussel: Politeia, Brussel, pp. 304.

(197) De Baets, Ph., De Keulenaer, S., Ponsaers, P. (ed.) (2003). Het Belgisch Inspectiewezen - Een niet ingeloste belofte, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 236.

Dutch - Chapters in books

(196) Ponsaers, P. (2003). “Eén van de grote mazen in het controlenet : de bijzondere inspectiediensten”, in Berkmoes, H., Bourdoux, G. (eds.), Custodes, Cahiers voor politie- en justitievraagstukken, Tien jaar politiefunctie - Dix ans de fonction de police, Brussel: Politeia, 247-261.

(195) Ponsaers, P. , Pauwels, L. (2003). “De onderzoekbaarheid van jeugddelinquentie - Over de self-report-methode”, in Jongeren en Criminaliteit, Balthazar, T., Christiaens, J., Cools, M., Decorte, T., De Ruyver, B., Hebberecht, P., Ponsaers, P. , Snacken, S., Traest, Ph., Vander Beken, T., Vermeulen, G. (eds.), Reeks Update in de Criminologie, n°1, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, Mechelen, 45-69.

(194) Ponsaers, P. (2003). “De parabel van de ‘Broken window-theorie’ - Community (oriented) policing en buurtgerichtheid”, in Externe Oriëntering van de Politie – Gemeenschapsgerichte politiezorg, Van Erck, J. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 7-28.

(193) Ponsaers, P. (2003). “Oorsprong en ontwikkeling van de inspectie op de nijverheid in België: ‘stalen vuisten’ of ‘helpende handen’?, in De Baets, Ph., De Keulenaer, S., Ponsaers, P. (ed.), Het Belgisch Inspectiewezen - Een niet ingeloste belofte, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 17-48.

(192) De Baets, Ph., De Keulenaer, S., Ponsaers, P. (2003). “Het Belgisch bijzonder inspectiewezen: een alsmaar moeilijker in te lossen belofte”, in De Baets, Ph., De Keulenaer, S., Ponsaers, P. (ed.), Het Belgisch Inspectiewezen - Een niet ingeloste belofte, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 217-222.

Dutch - Guest-editor journals 

(191) Ponsaers, P. , Cazaux, T. (eds.) (2003), “Editoriaal”, Panopticon, Themanummer Milieucriminologie, Vol. 24, n°3.

(190) Easton, M., Enhus, E., Ponsaers, P. , Van de Sompel, R. (ed.) (2003). De Politiehervorming - Een evaluatie vanuit de praktijk, Orde van de Dag, n°23, pp. 148.

Dutch - Articles in journals 

(189) Ponsaers, P. (2003). “Enkele verduidelijkingen bij centrale noties uit de wet op de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden”, Orde van de Dag- Thema : Bijzondere Opsporingsmethoden - Het doel heiligt de middelen?, n°21, 71-78.

(188) Ponsaers, P. , Cazaux, T. (2003), “Editoriaal”, Panopticon, Themanummer Milieucriminologie, Vol. 24, n°3, 221-225.

(187) Ponsaers, P. , De Keulenaer, S. (2003). “Met strafrecht tegen milieudelicten? Rol en functie van bijzondere inspectiediensten in de strijd tegen milieucriminaliteit”, Panopticon, Vol. 24, n°3, 250-265.

(186) Ponsaers, P. , Berkmoes, H. (2003). “Moet er nog politie zijn? Commentaar op en bedenkingen n.a.v. de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte”, Vigiles, Tijdschrift voor Politierecht , Vol. 9, n°3, 77-85.

(185) Ponsaers, P. (2003). “De verhouding tussen lokaal en federaal niveau: functioneel of problematisch?”, Orde van de Dag, n°23, 43-62.

Dutch - Policy reports

(184) Duquesne, A., Verwilghen, M., Omzendbrief CP 1 van 27 mei 2003 betreffende Community Policing, definitie van de Belgische interpretatie van toepassing op de geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, B.S. 09-07-2003; Bijlage bij de omzendbrief : Van de Sompel, R., Ponsaers, P. , “ De pijlers van de gemeenschapsgerichte politiezorg in België”, pp. 66.

(183) Ponsaers, P. (2003). “Community (Oriented) Policing, buurtgerichteid en de parabel van de Broken Window Theorie”, in Nieuwe Kring Info, Koninklijke Kring van Officieren van de Lokale Politie van Antwerpen en Omliggende Politiezones, nr. 2/03, Antwerpen, 4-24.

(182) Task Force Stedenbeleid (2003). De eeuw van de stad – Witboek – Over Stadrepublieken en rastersteden, Boudry, L., Cabus, P., Corijn, P., De Rynck, F., Kesteloot, Ch., Loeckx, A. (eds.), Project Stedenbeleid, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel: Die Keure, pp. 238.

(181)   Ponsaers, P. , De Kimpe, S., Pauwels, L., Van Altert, K. (2003). “Over de relatie tussen stedelijkheid en criminaliteit – Interactie, integratie en differentiatie”, in De eeuw van de stad – Voorstudies – Over Stadrepublieken en rastersteden, Project Stedenbeleid, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel: Die Keure, 233-272.

2002

English - Edited books 

(180) Ponsaers, P., Ruggiero, V. (eds.) (2002). La criminalité économique et financière en Europe – Economic and financial crime in Europe , Paris : L’Harmattan, pp. 253.

English - Chapters in books 

(179) Ponsaers, P. (2002). “On evaluating ‘Community (Oriented) Policing’ through other police models”, in Evaluating Community Policing , Van den Broeck, T., Eliaerts, Ch. (eds.), Brussels: Politeia, 51-76.

(178) Ponsaers, P. (2002). “A few considerations by way of a conclusion and comparison of an exploratory project”, in La criminalité économique et financière en Europe – Economic and financial crime in Europe , Ponsaers, P. , Ruggiero, V., Paris : L’Harmattan, 205-224.

English - Articles in journals 

(177) Ponsaers, P. (2002). “What is so organised about financial-economic crime? - The Belgian case”, Crime, Law & Social Change , Vol. 37, N°3, 191-201.

French - Chapters in books 

(176) Ponsaers, P. , Ruggiero, V. (2002). “La criminalité d’affaires”, in Crime et sécurité, L’état des savoirs , Robert, Ph., Muchielli, L. (eds.), Paris : La Découverte, 223-231.

(175) Ponsaers, P. (2002). “Quelques considérations en guise de conclusion et de comparaison d’un projet exploratoire”, in La criminalité économique et financière en Europe – Economic and financial crime in Europe , Ponsaers, P. , Ruggiero, V., Paris : L’Harmattan, 205-214.

Dutch - Edited books 

(174) Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. , Vervaeke, G. (eds.) (2002). Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek , Brussel: Politeia, pp. 519.

(173) Duhaut, G., Ponsaers, P. , Pyl, G., Van de Sompel, R. (eds.) (2002), Voor verder onderzoek … - Pour suite d’enquête … , Brussel: Politeia, Brussel, pp. 878.

(172) Ponsaers, P. (ed.) (2002). Vernieuwing in de Recherche , Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 172.

(171) Ponsaers, P. (2002). Van Nuffel, D., Van Outrive, L. (eds.) (2002). Partnership en Politie , Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, pp. 104.

(170) Ponsaers, P. (ed.) (2002). Interzonale Samenwerking , Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, pp. 122.

(169) De Keulenaer, S., Van Altert, K., Ponsaers, P. (2002). Wegwijzer Bijzondere Inspectiediensten , Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 175.

Dutch - Chapters in books 

(168) Ponsaers, P. (2002). “De politie in de ‘community’ of de ‘community’ in de politie?”, in Handboek Forensisch Welzijnswerk , Bouverne-De Bie, M., Kloeck, K., Meyvis, W., Roose, R., Vanacker, J. (eds.), Gent: Academia Press, 417-456.

(167) Ponsaers, P. (2002). “Naar een reële vernieuwing van de recherche? Een bilan van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek inzake LPM”, in Vernieuwing in de Recherche , Ponsaers, P. (ed.), Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 7-10.

(166) Ponsaers, P. (2002). “De plaats van het Lawful Policing Model ten aanzien van Community Policing”, in Vernieuwing in de Recherche , Ponsaers, P. (ed.), Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 11-38.

(165) Ponsaers, P. (2002). “Wat betekent partnership voor de lokale politie? Community-partnership: kansen en risico’s”, in Partnership en Politie , Ponsaers, P. , Van Nuffel, D., Van Outrive, L. (eds.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 9-24.

(164) Ponsaers, P. , Pauwels, L. (2002). “De methodenstrijd in de criminologie?”, in Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek , Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. , Vervaeke, G. (eds.), Brussel: Politeia, 55-72.

(163) Goethals, J., Ponsaers, P. , Devroe, E., Pauwels, L., Beyens, K. (2002). “Criminografisch onderzoek in België”, in Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek , Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. , Vervaeke, G. (eds.), Brussel: Politeia, 137-188.

(162) Ponsaers, P. (2002). “Methoden van het onderzoek naar politie in België”, in Criminologie in actie. Handboek criminologisch onderzoek , Beyens, K., Goethals, J., Ponsaers, P. , Vervaeke, G. (eds.), Brussel: Politeia, 299-332.

(161) Ponsaers, P. , Vandevoorde, N. (2002). “Een kans tot herschikking van onevenwichten? Kansen en mogelijkheden van interzonale samenwerking”, in Interzonale Samenwerking , Ponsaers, P. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 9-26.

(160) Ponsaers, P. (2002). “Woord vooraf”, in Van Genua tot Laken. Het beheren van grootschalige risicogebeurtenissen in het kader van openbare orde , Van Parys, P. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 3-5.

(159) Ponsaers, P. (2002). “Een kwestie van evenwichten. De plaats van politieoverheden in het vernieuwde politiebestel en de uittekening van het politiebeleid”, in Voor verder onderzoek … - Pour suite d’enquête … , Duhaut, G., Ponsaers, P. , Pyl, G., Van de Sompel, R., Brussel: Politeia, 32-51.

(158) Ponsaers, P. (2002). “Doorduwen of onderhandelen? De betekenis van sociaal discretionair optreden in het kader van gemeenschapsgerichte politie”, in Voor verder onderzoek … - Pour suite d’enquête … , Duhaut, G., Ponsaers, P. , Pyl, G., Van de Sompel, R., Brussel: Politeia, 649-666.

(157) Ponsaers, P. (2002). “Van conservatieve verhoorder tot sluwe onderzoeker - Een empirische poging tot typologering van verhoorders”, in Politieverhoor en Personality-profiling , Bockstaele, M. (ed.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 13-21.

(156) Ponsaers, P. (2002). “Na de Octopus-omwenteling. – De torens (van politie en justitie) zinderen nog na”, in Justitie in Beweging – Justice en Mouvement , Cools, M., Thuy, J. (eds.), Brussel: Politeia, 55-64

(155) Ponsaers, P. (2002). “Voorwoord”, in De ene buurt is de andere niet – Exploratie van mogelijkheden tot contextualisering van geregistreerde criminaliteit op buurtniveau , Pauwels, L. (ed.), Brussel: VUBPress, 9-11.

Dutch - Guest-editor journals 

(154) Van Cauwenberghe, K., Ponsaers, P. (eds.) (2002). Beleid van het O.M.: klare taal?, Orde van de Dag , n°18, pp. 69.

Dutch - Articles in journals 

(153)   Ponsaers, P. , Snacken, S. (eds.) (2002). “Privatisering en nachtwakersstaat”, Panopticon , Vol. 23, n°2, 97-101.

2001

English - Articles in journals 

(152) Ponsaers, P. (2001). “Reading about ‘community (oriented) policing’ and police models”, Policing : An International Journal of Police Strategies& Management, Vol. 24, n°4, 470-496.

Dutch - Edited books

(151) Enhus, E., Ponsaers, P. , Hutsebaut, F., Van Outrive, L. (eds.) (2001). De Politiehervorming, Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, pp. 216. 

(150) Ponsaers , P. , Vervaeke, G., Goethals, J. (2001). De Veiligheidsmonitor – Behoeftendetectie bij de bevolking, Brussel: Politeia, pp. 135. 

(149) Ponsaers, P. , De Kimpe, S. (2001). Consensusmania - Over de achtergronden van de politiehervorming, Leuven/Leusden: ACCO, pp. 283. 

(148) Ponsaers, P. , Mulkers, J. (2001). Politionele recherchetechnieken - Een praktijkoverzicht, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 209. 

(147) Ponsaers, P. , Mulkers, J., Stoop, R. (2001). De ondervraging – Analyse van een politietechniek, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 151.

Dutch - Chapters in books

(146) Ponsaers, P. (2001). “Op zoek naar een integraal veiligheidsbeleid – Het politiebeleid vervat in de nationale en zonale veiligheidsplannen”, in De Politiehervorming, Enhus, E., Ponsaers, P. , Hutsebaut, F., Van Outrive, L. (eds.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 61-86. 

(145) Ponsaers, P. (2001). “Community (Oriented) Policing en sociaal discretionair politie-optreden”, in Herstelrecht tussen toekomst en verleden - Liber Amicorum Tony Peters, Dupont, L., Hutsebaut, F. (eds.), Leuven: Universitaire Pers, 441-454. 

(144) Ponsaers, P. (2001). “De plaats van lokale veiligheidsplannen in een Community Policy-model”, in Veiligheid, Een Illusie? - Theorie, Onderzoek en Praktijk, Casselman, J., Goethals, J., Goossens, F., Hutsebaut, F., Vervaeke, G., Walgrave, L. (eds.), Brussel: Politeia, 103-118. 

(143) Ponsaers, P. , Mulkers, J. (2001). “Pragmatisme met aandacht voor het algemeen belang, Over kansen en gevaren van publiek-private samenwerking bij fraudebestrijding”, in Publiek-private fraudebestrijding, Over de mogelijkheden van samenwerking tussen publieke en private actoren in de strijd tegen de fraude, Brussel: Politeia, 51-64. 

(142) Ponsaers, P. (2001), “Heroriëntatie van evaluatiemethodieken inzake preventie”, in Les ateliers de la prévention – Workshops preventie – Actes – Congresboek, Centre Interuniversitaire de Formation Permanente, CIFOP, 275-281. 

(141) Ponsaers, P. (2001). “Tussen private en publieke conflictoplossing”, in Bedrijfsspionage, Van Altert, K. (ed.), Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 2-4. 

(140) Ponsaers, P. (2001). “Tijdsreeksanalyse, een onmisbaar beleidsinstrument”, in Criminaliteit in de tijd, Methodes van tijdsreeksanalyse, Deel 1, Stoop, R. (ed.), Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 2-4. 

(139) Ponsaers, P. (2001). “Voorwoord”, in Criminaliteit in de ruimte, Ruimtelijke spreiding van criminaliteit, Deel 2, Stoop, R., Pauwels, L. (eds.), Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 4-5. 

(138) Ponsaers, P. (2001). “Geïntegreerd verslag van de werkgroepen“, in De Politiehervorming, Enhus, E., Ponsaers, P. , Hutsebaut, F., Van Outrive, L. (eds.), Brussel: Politeia, Centrum voor Politiestudies, 93-100. 

Dutch - Articles in journals 

(137) Devroe, E., Ponsaers, P. (2001). “Prioriteitstelling : nog meer van hetzelfde?”, Custodes, Cahiers voor politie- en justitievraagstukken, n°3, 13-30. 

(136) Ponsaers, P. (2001). “De ontwikkeling van community (oriented) policing en de verhouding tot andere politiemodellen”, Handboek Politiediensten, Gemeenschapsgerichte politiezorg, Afl. 57, 1-42. 

(135) Mulkers, J., Ponsaers, P. (2001). “Samenwerking tussen private rechercheurs en de reguliere politie”, Private Veiligheid - Sécurité Privée, n°11, 20-24. 

(134) Mulkers, J., Ponsaers, P. (2001). “De doelmatigheid van de politionele recherche: politionele recherchemethoden en -technieken”, Handboek Politiediensten, Afl. 58, 1-26. 

(133) Mulkers, J., Ponsaers, P. (2001). “Het politioneel rechercheproces”, Handboek Politiediensten, Afl. 59, 1-34. 

(132) Ponsaers, P. (2001). “Vat krijgen op onveiligheid”, Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid, Afl. 57, 1-9. 

(131) Ponsaers, P. (2001). “Voor een democratische politie: Community Policing en Schaderegeling”, Nieuwsbrief Suggnomè, Forum voor herstelrecht en bemiddeling, Vol. 2, n°1, 6-7. 

Dutch - Policy reports 

(130) Ponsaers, P. , Enhus, E. (2001). “Werkbundel bij het vademecum veiligheidsplannen ten behoeve van het opstellen van het nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen”, in Vademecum Politiezones, Politeia, Addendum 3, 1-127. 

(129) Ponsaers, P. (2001). “Pleidooi voor een hervorming van het denken over politie”, in Feestbrochure 100 jaar Koninklijke kring der commissarissen en adjunct-commissarissen van politie der stad Antwerpen en omliggende gemeenten, Academische zitting ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig bestaan op vrijdag 27 april 2001, Antwerpen, 7-20.

2000

Catalan - Articles in journals 

(128) Ponsaers, P. (2000). “Nuevas formas de conflicto : la revolución tecnológica y la transformación del control público”, in Revista Catalana de Seguretat Pública – Las nuevas políticas de seguridad , n°6-7, Generalitat de Catalunya, Escola de policia de Catalunya, 43-56.

Dutch - Chapters in books 

(127) Ponsaers , P. , Hebberecht, P. (2000). “Criminologie in België : Beleidsgerichte wetenschap, met een geïmporteerde theorie?”, in Criminologie, De Wetenschap, De Mens , Vanderborght, J., Vanacker, J., Maes, E. (eds.), Brussel: Politeia, 45-60.

(126) Decorte, T., Hebberecht, P., Ponsaers, P. (2000). “De opleiding criminologische wetenschappen aan de Universiteit Gent”, in Criminologie, De Wetenschap, De Mens , Vanderborght, J., Vanacker, J., Maes, E. (eds.), Brussel: Politeia, 247-256.

(125) Ponsaers, P. (2000). “Lokeren, criminaliteit en onveiligheid : is er reden tot paniek?“, in Voorbij de nuloptie, Beschouwingen over nultolerantie en lokale (on)veiligheid , Lippens, R. (ed.), Brussel: Imavo, 38-53.

Dutch - Guest-editor journals 

(124) Ponsaers , P. (ed.) (2000), Witte boorden en vuile handen, Orde van de Dag , n°12.

Dutch - Articles in journals 

(123) Ponsaers, P. (2000). “Nieuwe vormen van sociaal conflict: De nieuwe technologische revolutie en de transformatie van de openbare orde”, Panopticon , Vol. 21, n°2, 147-160.

(122) Ponsaers , P. (2000). “Het debat geopend”, Orde van de Dag - Thema : Witte boorden en vuile handen, n°12, 3-6.

(121) Ponsaers, P. (2000). “Wat is er zo georganiseerd aan financieel-economische criminaliteit?”, Orde van de Dag - Thema : Witte boorden en vuile handen, n°12, 75-82.

(120) Ponsaers, P. (2000). “K. Beyens: Straffen als sociale praktijk, Een penologisch onderzoek naar straftoemeting” , Panopticon , Vol. 21, n°, 483-486.

(119) Ponsaers , P. , Stoop, R. (2000). “Criminografische basisinformatie”, Panopticon , Vol. 21, n°1, 87-88.

(118) Vandevoorde, N., Vanderhallen, M., Stoop, R., Pleysier, S., Ponsaers, P. , Vervaeke, G., Goethals, J. (2000). “Actieonderzoek Veiligheidsmonitor: inventarisatie van de bestaande exploitatieprocedures en inherente knelpunten van de lokale Veiligheidsmonitoren in Vlaanderen”, Panopticon , Vol. 21, n°5, 457-462.

Dutch - Policy reports 

(117) Ponsaers, P. , Enhus, E. (2000). Vademecum veiligheidsplannen ten behoeve van het opstellen van het nationaal veiligheidsplan en de zonale veiligheidsplannen , in Vademecum Politiezones , Brussel: Politeia, 2000, 1-108.

(116) Ponsaers, P. , Enhus, E. (2000). 1 ste nationaal veiligheidsplan 2001 – Krachtlijnen , Bijlage bij : Het Politiejournaal , Brussel: Politeia, 1-61.