Jaargang 2010

Cahiers Politiestudies (december 2010), 2010/4, n° 17 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Evidence-Based Policing

Editoren : Eveline De Wree, Elke Devroe, Wim Broer, Peter Van der Laan

In het domein van politie en justitie groeide de laatste jaren meer aandacht voor een ‘evidence-based’ beleid. Dit houdt in dat er voldoende ‘evidence’ moet worden ontwikkeld, door het verrichten van kwalitatief hoogstaand onderzoek. Ook moet deze ‘evidence’ een vertaling vinden naar praktijk en beleid. Dit Cahier bespreekt de mogelijkheden, moeilijkheden en toekomstige uitdagingen van ‘evidence-based policing’ in België en Nederland. De lezer vindt een algemeen gedeelte, waar de wisselwerking tussen de vraag- en aanbodzijde van ‘evidence-based policing’ wordt gegeven. Tevens komt de vertaling van kennis naar beleid aan bod (kennistransfer en kennisbenutting). In een tweede gedeelte wordt aan de hand van cases een waaier aan specifieke toepassingen van evidence-based beleid belicht (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2010), 2010/3, n° 16 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Policing in Europe (engelstalig)

Editoren : Antoinette Verhage, Jan Terpstra, Piet Deelman, Eddy Muylaert, Patrick Van Parys

The past decades have witnessed the rapid development of the transnationalisation of policing. Increasingly, types of cooperation, information-exchange and contacts between national police organizations, both formal and informal, take place. In this Cahier, we aim to answer several questions. Firstly, we aim to examine and analyze the types of cooperation between police organizations in Europe.  Secondly, we will shed some light on the impact of this transnationalisation on the development of police service in different European countries. This last subject will be studied by looking at two police models (“community policing” and “plural policing”), that have gained international attention, but often very diverse national interpretations (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2010), 2010/2, n° 15 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Policing Multiple Communities

Editoren : Frank Bovenkerk, Marleen Easton, Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers

In dit Cahier komen de implicaties voor het politiewerk in de samenleving van vandaag en morgen aan bod. De samenleving wordt gekenmerkt door een diversiteit aan gemeenschappen die niet langer te vatten zijn in territoriale en geografische omschrijvingen. Er dienen zich nieuwe vormen van gemeenschappen aan, die voor zowel beleids- als terreinmensen onzichtbaar zijn en daardoor onderbenut blijven. Dit Cahier bestudeert het effect van het geloof in de gemeenschapsgerichte buurtbenadering. Doet er zich geen tunnelblindheid voor nieuwe evoluties in onze samenlevingen voor? (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2010), 2010/1, n° 14 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Politieleiderschap

Editoren : Lieselot Bisschop, Kees Buijnink, Sofie De Kimpe, Mirko Noordegraaf

Politieleiders zijn zowel managers van een onderneming als hoofd van een publieke organisatie die niet los kan worden gezien van de democratische context waarin de politie functioneert. Politieleiders staan tussen de organisatie en de omgeving in, op een kruispunt van belangen. Dit Cahier geeft aandacht aan politieleiderschap in het algemeen en de korpschef is het bijzonder. De resultaten van een wetenschappelijk onderzoek naar het profiel en de evaluatie van de korpschefs van de Belgische lokale politie, krijgt in dit Cahier een plaats. Tevens vinden bijdragen over rekrutering, selectie, ontwikkeling en evaluatie van politieleiders en hogere publieke leidinggevenden een plaats en wordt een toekomstvisie voor politieleiderschap geschetst (ISN-nummer : 1784-5300).