Politiek Geweld & Radicalisering

Boeken

Ponsaers, P. (2021). Georganiseerde Wanorde, Rechts-extremisme in Vlaanderen 2019-2021. Oud-Turnhout / 's-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, pp. 175.

Ponsaers, P. (2020). Haatzaaiers, Extreemrechtse Radicalisering, Oud-Turnhout / ‘s-Hertogenbosch : Gompel & Svacina, in press.

Ponsaers, P. (2020). Terrorisme in België. Polarisering en politiek geweld. Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, pp. 326.

Ponsaers, P. (2018). Loden jaren. De Bende van Nijvel gekaderd. Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, pp. 420.

Ponsaers, P. (2017). Jihadi’s in België - De route naar Zaventem en Maalbeek, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 252.

Noppe, J., Ponsaers, P. , Verhage, A., De Ruyver, B., Easton, M. (2010). Preventie van radicalisering in België, Governance of Security Research Report Series, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, pp. 185 . 

 

Artikelen

Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). The power context of police reform in Belgium - The Brussels case: a shift in the style of policing after the terrorist attacks, Policing: A Journal of Policy and Practice, 1-15.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “Terrorism and Governance Strategies in Brussels”, Forensic Research & Criminology International Journal, 6(1): 00178. DOI: 10.15406/frcij.2018.06.00178.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “The Power Context of Police Reform in Belgium - The Brussels Case: A Shift in the Style of Policing after the Terrorist Attacks”, in Whitepaper, HCB Collegereeks - Veiligheid, recht en bestuur, Den Haag: Haags Congres Bureau, 2-14.

Ponsaers, P. (2017). “De historische wortels van de Brusselse aanslagen”, Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid - Cases, Afl. 123, 65, 31 augustus, 3-49.

Ponsaers, P. (2017). “De politieke ambities bij de invoering van het verbod op private milities in België. Een historische inkijk”, Cahiers PolitiestudiesEigenrichting, nr. 43, 51-62.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “Radicalisering in Molenbeek, Belgisch tweesporenbeleid verhindert integrale aanpak”, Proces, 96/1, 40-58.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2016).  "The Informal Economy of Intelligence into Terrorism: A Moroccan-Belgian Case-Study". Forensic Research & Criminology International Journal , 2(2): 00051.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2016). “De wonden en littekens van Molenbeek”, Handboek Politiediensten , Veiligheidsbeleid, Afl. 119, 1-27.

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2016). “Molenbeek (maart 2016) na Parijs (november 2016). Het kanaalplan en de sluipende privatisering”, in Themanummer Criminele organisaties en Organisatiecriminaliteit, Cahiers Politiestudies , n°39, 2016/2, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 213-236.

De Waele, M., Pauwels, P., Ponsaers, P., Schils, N., Easton, M. (2013). “De overbodige punitieve reactie tot uitbreiding van de wet op de privémilities”, Orde van de Dag – Dimensies van Punitiviteit, Mechelen: Kluwer, n°61, 20-28.

 

Hoofdstukken in boeken

Ponsaers, P., Devroe, E. (2017). “The Brussels Bombings - Striking a Balance Between Law Enforcement and Risk Management”, in Kellner A.M. (ed.), Democracy and Terrorism - Experiences in Coping with Terror Attacks - Case Studies from Belgium, France, Israel and Norway, Friedrich Ebert Stiftung, International Policy Analysis, 5-14.

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2016). "How integrated is local prevention of radicalisation and terrorism?", in T. Renard (ed.), Counterterrorism in Belgium: Key Challenges and Policy Options, Egmont Paper n° 89 , 23-33.

Ponsaers, P. (2017). “De politieke ambities bij de invoering van het verbod op private milities in België: Een historische inkijk”, in Bijleveld, C., Van der Laan, P. (eds.). Liber Amicorum Gerben Bruinsma, Den Haag: Boom, 257-265.

Ponsaers, P. (2016).  "Tussen woord en daad groeit een onoverbrugbare spagaat", in Bruggeman, W., Hardyns, W. (eds.), Radicalisme en Terrorisme, Van Theorie naar Praktijk, Reeks Veiligheidsstudies n°15, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 135-144.

Ponsaers, P. (2011). “Het proces van radicalisering”, In Universalis – Liber Amicorum Cyrille Fijnaut, Spapens, T., Groenhuijsen, M. & Kooijmans, T. (eds.), Antwerpen/Cambridge: Intersentia, 975-988.

 

Journalistieke bijdragen

Ponsaers, P. (2012). “Radicalisering : Klikken of Empowerment?”, in : Crimelink , over misdaad & veiligheid, Virtùmedia, Nieuwerkerk a/d Ijssel, Jg. 5 (2), 6.