Publieke & Private Politie

Boeken

Devroe, E., Malsch, M. Matthys, J. & Minderman, G. (2017) Toezicht op strafvorderlijk  overheidsoptreden, Universiteit van Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, NSCR, Vrije Universiteit Amsterdam, WODC rapport, Den Haag.

Bekkers, V., Devroe, E., Sluis, A. van der, Prins, R., Cachet, L., Akerboom, M., Nuij, W., Waltheer, J. (2017) Politiebestel in balans? Politiek-bestuurlijke sturing, democratische verantwoording , samenwerking en maatschappelijke inbedding in een nationaal politiebestel, Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, WODC

Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître (eds.) (2015). De Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat, Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 400. 

Devroe, E., Ponsaers, P. , Gunther Moor, L., Green, J., Skinns, L., Bisschop, L., Verhage, A., Bacon, M. (eds.) (2012). Cahiers Politiestudies, Tides and currents in police theories, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, Jg. 2012-4, n°25.

Ponsaers, P. , Tange, C., Van Outrive, L. (eds.) (2009). Regards sur la police – Insights on police, Bruxelles/Brussels : Bruylant,Ecole des Sciences Criminologiques Léon Cornil, pp. 607. 

Duhaut, G., Ponsaers, P. , Pyl, G., Van de Sompel, R. (eds.) (2002), Voor verder onderzoek … - Pour suite d’enquête … , Brussel: Politeia, Brussel, pp. 878.

Ponsaers, P. , De Kimpe, S. (2001). Consensusmania - Over de achtergronden van de politiehervorming, Leuven/Leusden: ACCO, pp. 283. 

Van Outrive, L., Cartuyvels, Y., Ponsaers, P.(1991). Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de Belgische politie 1794-1991 , Leuven: Kritak, pp. 367; Van Outrive, L., Cartuyvels, Y., Ponsaers, P.(1991). Les polices en Belgique, Histoire socio-politique du système policier de 1794 à nos jours , Bruxelles : Vie Ouvrière, pp. 336.

Rosenthal, U., Schaap, L., Van Riessen, J.C., Ponsaers, P. , Verhage, A., mmv. Van Mechelen, P.J., Cools, M.J.M. (2005). In elkaars verlengde? – Publieke en private speurders in Nederland en België, Politiewetenschap nr. 24, Programma Politie en Wetenschap / Apeldoorn: Uitgeverij Kerckebosch, pp. 305. 

Vandevoorde, N., Vaerewyck, W., Enhus, E., Ponsaers, P. (2003). Politie in de steigers – Bouwen aan gemeenschapsgerichte politiefuncties in een lokale context, Brussel: Politeia, pp. 294.

Artikelen

Devroe, E. (2020) ‘Wie bekijkt wie en wie bewaakt wie? Toezicht op politie in België en in Nederland’,  Cahiers Politiestudies , Jaargang 2020-2, nr. 55 p. 23-48.

Van Sluis, A. & Devroe, E. (2020) Checks and balances in democratic control of public police. A case study of the Dutch national police after the reform, Police Practice and Research.

Gunther Moor, L., Van den Broeck, T., Devroe, E. & Verhage, A. (2018), (Eds.) Dienstverlening door de politie, Cahiers Politiestudies, 46.

Devroe, E., Schmidt, A., Gunther Moor, L., Ponsaers, P. (Eds.) (2019).  Cahiers Politiestudies, De essentie van politiewerk, nr. 50, pp. 260.

Ponsaers, P., Devroe, E. (2018). “Politie en parlementaire controle in België en Nederland – De stille kracht van de parlementaire democratie”, Cahiers PolitiestudiesEvaluatie van de Politie, nr. 48(3), 103-132.

Devroe, E. (2018), Toezicht op politie in België en in Nederland, Handboek Politiediensten, aflevering 125, 27, 2-83.

Gunther Moor, L., Van den Broeck, T., Devroe, E. & Verhage, A. (2018), (Eds.) Dienstverlening door de politie, Cahiers Politiestudies, 46.

Ponsaers, P. , De Raedt, E., Wondergem, L., Gunther Moor, L. (eds.) (2015). Themanummer Outsourcing Policing, Cahiers Politiestudies , n°36, 2015/3, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 222.

Devroe, E. & Terwel, Ph. (2015). De politiefunctie geprivatiseerd? Private beveiliging in België en Nederland, Cahiers Politiestudies, 3 (36), 11-31.

Ponsaers, P.  (2015). “De opkomst van de private veiligheidssector in België?”, Panopticon, 36(5), 480-488.

Devroe, E., Hardyns, W., Van der vijver, K. en Van Dijk, A. (Eds.) (2015). De toekomst van de politie, Cahiers Politiestudies33. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu

Ponsaers, P. & Devroe, E. (2014), “Nationale politiebestellen in beweging in Europa”, Handboek Politiediensten , Internationaal, Afl. 111, 1-60.

Ponsaers, P. , Gunther Moor, L., D'haese, W., Eysinck Smeets, M. (Eds.) (2014). Cahiers Politiestudies - Politie en haar maatschappelijke partners, n°30, pp. 194 .    

Gunther Moor, L., Ponsaers, P. , De Vries, M., Easton, M. (Eds.) (2014). Cahiers Politiestudies – Het Gezag van de Politie, n°31.

Verhage, A., Ponsaers, P. (2013). “Community policing as a police strategy: effects and future outlook”. In EUCPN Secretariat (eds.), EUCPN Toolbox Series, no. 2, European Crime Prevention Network: Brussels, 7-15.

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2012), “On how a failing government creates an intrusive police force”, Cahiers Politiestudies , n° 25.

Ponsaers, P. (2001). “Reading about ‘community (oriented) policing’ and police models”, Policing : An International Journal of Police Strategies& Management, Vol. 24, n°4, 470-496.

Hoofdstukken in boeken

Devroe, E., Ponsaers, P. (2013). “Reforming the Belgian police system between central and local”, In Fyfe, N.R., Terpstra, J., Tops, P. (Eds.), Centralizing forces? Comparative perspectives on contemporary police reform in northern and western Europe, The Hague: Boom Legal Publishers/Eleven, 77-98.

Verhage, A., Ponsaers, P.(2013). “Impacts of Community Oriented Policing”, In Bruinsma, G., Weisburd, D. (Eds.), Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice (ECCJ), New York: Springer, 2430-2435.

Van Branteghem, J.-M., Van de Sompel, R., Ponsaers, P. , Boekaert, T. (2007). “Pillars of community policing in Belgium”, in Towards an excellent police function, Bruggeman, W., Van Branteghem, J.-M., Van Nuffel, D. (eds.), Brussels: Politeia, 15-36.