Jaargang 2009

Cahiers Politiestudies (december 2009), 2009/4, n° 13 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Wat doet de politie?

Editoren : Isabel Verwee, Eddie Hendrickx, Frits Vlek

De gemeenschapsgerichte politiezorg werd het officiële denkkader in België, en de politie krijgt dus een brede dienstverlenende opdracht ten aanzien van de burger. Onderzoek toont aan dat de politie voor deze taak veel van haar middelen aanwendt en dat deze vormen van dienstverlening deel uitmaken van de lokale veiligheidsplannen. Anderzijds verwachten de overheden dat de politie veel investeert in de bestrijding van de zware vormen van criminaliteit. De vastgelegde prioriteiten van het nationaal veiligheidsplan getuigen hiervan. De basispolitie besteedt echter slechts 20% van haar capaciteit aan deze laatste opdracht. Dit Cahier biedt een concreet antwoord op de vraag wat de politie nu eigenlijk doet (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (september 2009), 2009/3, n° 12 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : De relatie in de keten tussen politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank

Editoren : Miet Vanderhallen, Geert Vervaeke, Emma Jaspaert

In dit Cahier worden de horizontale, verticale en diagonale bindingen en knelpunten tussen politie, parket, onderzoeksrechter en zetel geduid. In het ganse proces van de strafrechtsketen zijn diverse actoren werkzaam i.f.v. het einddoel namelijk het leveren van een legitieme, efficiënte en effectieve strafvervolging en –uitvoering. Hoe deze actoren in interactie treden, wat de wettelijke bepalingen ter zake zijn en of dit op de werkvloer al dan niet tot problemen aanleiding is, maakt de kernprobleemstelling uit van dit Cahier (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (mei 2009), 2009/2, n° 11 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Restorative Policing (engelstalig)

Editoren : Joanna Shapland, Tony Peters, Bas van Stokkom, Lodewijk Gunther Moor, Paul Ponsaers

Describing and analysing restorative practices within policing shows how police work on the beat, in particular, offers a lot of valuable opportunities to react or respond to problematic anti-social behaviour. Restorative ways of dealing with these situations take place within the normal ambit of police peacekeeping, allowing officers to initiate problem-solving interventions and to deal with the problematic aspects of non-conforming behaviour as well, minimising its damaging social and material effects on victims. Actions to restore social order and to respond to victims’ complaints and points of view contribute, in a win/win approach, to early problem-solving interventions, which can avoid the use of the criminal justice system. Such an approach optimizes the synergy provided by careful community-oriented police action and promotes community and civic interests.
This volume describes and conceptualises the incorporation of these restorative practices within day-to-day policing in the Low Countries, together with some practices from England and Wales. Some restorative practices involve the police responding to criminal offences, but passing the case on for mediation to other agencies. In other situations, the police are much more active within the restorative process, taking the role of mediator themselves. So police may undertake mediation, refer cases to mediation and/or signpost the possibility of mediation to the parties, depending on the situation and the schemes in place in each town and country (ISN-nummer : 1784-5300).

 

Cahiers Politiestudies (februari 2009), 2009/1, n° 10 (Antwerpen/Apeldoorn: Maklu)

Themanummer : Bestuurlijke Politionele Informatiestromen

Editoren : Gerwinde Vynckier, Marleen Easton, Sofie De Kimpe

Dit Cahier zet de politiële bestuurlijke informatiestromen in de kijker, waarbij de diverse facetten en/of problemen waar politie bij het beheer van informatie mee te maken heeft op verschillende niveaus (federaal, arrondissementeel, provinciaal en lokaal) aan bod komen. Naast de resultaten van een recent wetenschappelijk onderzoek naar bestuurlijke informatiestromen wordt dit Cahier aangevuld met bijdragen van professionelen uit diverse hoeken zoals het comité P en leidinggevenden binnen verschillende bestuurlijke en politiële niveaus (ISN-nummer : 1784-5300).