Recente activiteiten

23/06/2021 Gehoord als expert in Hoorzitting Parlement

Vandaag werd ik gehoord als expert in de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken omtrent een aantal hangende wetsvoorstellen inzake de aanpassing van de wet op de private milities. De discussie ging voornamelijk over de mogelijkheid om verenigingen te verbieden die zich schuldig maken aan inbreuken op de gender-, discriminatie- en racismewetgeving.