Info voor correspondenten

Verzoek tot review

De redacteurs van de Cahiers Politiestudies zoeken anonieme reviewers (correspondenten) aan, die vertrouwd zijn met het onderwerp van het themanummer.

Er wordt gevraagd :

  • Op korte termijn te willen bevestigen of zij bereid zijn deze review te maken;
  • Op een termijn van een 3 à 4-tal weken de review te bezorgen.

Alle reviews dienen opgemaakt volgens onderstaande structuur en toegezonden aan : paul.ponsaers@ugent.be

Structuur reviewnota

Peer Review  ‘[Titel]’

Informatie voor reviewers

De double blind peer review verplicht ons voor elke artikel review documenten bij te houden, waarin de mening van de reviewer over verschillende aspecten van het artikel duidelijk naar voren komt. Deze reviewdocumenten dienen om de objectiviteit te verhogen en discussies met de auteurs te vermijden. Wij vragen u aan te geven of de schrijfstijl van het artikel goed is, de structuur van het artikel helder is, de inhoud duidelijk is, het juridisch en methodologisch correct is, het in overeenstemming is met de vraag van de gasteditor, het thema van het cahier, het actueel is, etc. Op die manier kunnen de reviewers de auteurs adviseren over aanpassingen, verbeteringen, toevoegingen, etc. Gelieve bij de formulering rekening te houden met het feit dat de redacteurs van de diverse commentarennota’s één samengestelde review maken die dan gebruikt kan worden als  geïntegreerde synthese review, gericht aan de auteur(s).

Algemene beoordeling (kies)

 Publicatierijp zonder meer (++)  KLAAR VOOR PUBLICATIE

 Publicatierijp maar met aanbevelingen (commentaren) (+) (auteur wordt aanbevolen rekening te houden met de opmerkingen) MINOR REVISIONS

 Niet publicatierijp zonder noodzakelijke aanpassingen (-) (auteur is verplicht commentaren aan te passen) MAJOR REVISIONS

 Niet publicatierijp (--) AFWIJZING

Commentaar

Taal

Structuur

Inhoud

  • Algemeen
  • Specifiek gevraagde aanpassingen

Conclusie van de review