Jaargangen

De Cahiers Politiestudies is een wetenschappelijke kwartaalreeks, die zich richt op hoogstaande, kwalitatieve bijdragen over politionele vraagstukken en fenomenen die de politie interesseren. De kwartaalreeks is multidisciplinair opgezet, waarbij de criminologen een prominente plaats krijgen naast andere disciplines.

In deze reeks vinden Nederlandstalige publicaties hun plaats. De reeks wordt begeleid door een adviesraad waarin ondermeer leden zetelen van het Centre for Policing & Security [CPS] (België) en de Stichting Maatschappij en Veiligheid [SMV] (Nederland). De adviesraad waakt over de kwaliteit van de ingediende manuscripten dankzij een double blind peerreview-procedure en ontwikkelt een proactief beleid met het oog op het samenstellen van thematische volumes. Daartoe worden gasteditoren in België en Nederland aangezocht.

Sinds 2018 worden de Cahiers Politiestudies uitgegeven door Uitgeverij Gompel-Svacina

Van 2006 tot 2008 verzorgde Uitgeverij Politeia de uitgaven van de Cahiers Politiestudies.

Van 2009 tot 2017 verzorgde Uitgeverij Maklu de uitgaven van de Cahiers Politiestudies.