Blog Paul Ponsaers

Vervelende vliegen - Augustus 2008

Bepaalde, specifieke private veiligheidsstrategiën zijn nadrukkelijk gericht op het verspreiden, als het ware het “verdunnen”, van zogn. “problematische groepen” (lees : jongeren in stedelijke centra). De geleidelijke invoering van hetgeen genoemd wordt “Mosquito-boxes” is hier het sprekende voorbeeld van.

 

Het gaat om apparaatjes die een geluid met een zeer hoge ultrasone frequentie (hoger dan 8.000 herts) produceren, dat enkel gehoord kan worden door kinderen en jongeren onder de 25 jaar. Eens men ouder is, is men niet meer in staat het geluid waar te nemen. Het apparaat kende in de UK intussen sinds 2005 ruime verspreiding. Jongeren signaleerden reeds oorsuizingen en hoofdpijn ten gevolge van de Mosquito.

 

Het apparaatje wordt  voornamelijk gehanteerd in shoppingmalls om groepjes ‘hangjongeren’ uiteen te drijven en te verspreiden. Intussen neemt het gebruik van deze apparaten in bepaalde landen, zoals de UK, Duitsland, Zwitserland en Nederland, een erg hoge vlucht.

 

De Europese Commissie deelde mee dat ze haar handen van de kwestie wil afhouden en verwijst naar de bevoegdheid van de  lidstaten om een dergelijk fenomeen te verbieden. In Engeland zouden al zo’n 3.500 toestelletjes gebruikt worden in parken, commerciële centra en stadskernen. In Nederland hangen intussen ongeveer driehonderd Mosquito’s in zestig gemeenten.

 

In België bestaat geen wettelijke regeling over de Mosquito. De minister van Binnenlandse Zaken is van mening dat het niet nodig is om een specifieke wettelijke regeling uit te werken, aangezien het apparaat onder de wet tegen schadelijke producten zou vallen. Niettemin werd de eerste Mosquito geïnstalleerd in Aywaille, niet ver van Luik, en liepen bij de producent (Compound Security Systems) reeds een tiental bestellingen binnen. De gemeenten Elsene, Antwerpen, Turnhout en Zonhoven lieten intussen weten de Mosquito op hun grondgebied te willen verbieden.

 

De Engelse kinderombudsman heeft intussen een campagne opgezet tegen het snel toenemend gebruik van de Mosquito. Het Belgische Kinderrechtencommissariaat vindt het onaanvaardbaar om onze jeugd op deze wijze te behandelen en stelt het gebruik ervan gelijk met geweld. Waar zijn we toch mee bezig ? Met het wegjagen van onze jeugd, als vervelende vliegen ? Een cynischer naam voor het ding kon de producent nauwelijks bedenken.