Lezingen Paul Ponsaers

2016

 

Woensdag 10 februari 2016 - Universiteit Leiden – Campus Den Haag – Bestuurskunde - Gastcollege ass. prof. dr. E. Devroe - "Four European Police Models”.

Vrijdag 19 februari 2016 - Nationaal Syndicaat van het Politie en Veiligheidspersoneel (NSVP) - Oude Abdijstraat 3, Drongen - Lezing "De politie na de terreurdreiging".

Vrijdag 11 maart 2016 - Opleidingscentrum P.I.V.O. Vlaamse Brabant, Poverstraat 75 Asse - Lezing "Interne en externe controle op politie: Naar een nieuw systeem van klachtenbehandeling", Organisatie Centre for Policing & Security.

Maandag 18 april 2016NICC – Financietoren, Brussel – Seminar naar aanleiding van Transformations in the everyday work of the police and the judiciary – Expertise bij de voortgang bij het onderzoek, met prof. dr. S. Parmentier, dr. Christian Mouhanna, prof. dr. P. Ponsaers – Onderzoek uitgevoerd door ULg (prof. dr. Frederic Schoenaers), UA (prof. dr. Bernard Hubeau), NICC (drs. Carrol Tange).

Woensdag 20 april 2016Avans Hogeschool, ‘s Hertogenbosch – Studiedag Cahiers op de Campus “Groene Criminologie en Veiligheidszorg”, Organisator : Centrum voor Politiestudies, Stichting Maatschappij & Veiligheid, Universiteit Leiden.

Dinsdag 25 april 2016 - Stadsschouwburg Antwerpen, Theaterplein 1 - Trefdag Sociaal Beleid - Organisator : VVSG - Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten, Inleider van stellingen bij het debat tussen politieke mandatarissen.

Dinsdag 31 mei 2016 - Stadhuis Vilvoorde - Studiedag "Radicalisering aanpakken: Nu of Nooit", Organisator Centre for Policing & Security - Participant in debat "Krachtlijnen voor een versterkt preventiebeleid".

Donderdag 8 september Erasmus Universiteit, Rotterdam – Studiedag Cahiers op de Campus “Georganiseerde criminaliteit en Organisatiecriminaliteit”, Organisator : Centrum voor Politiestudies, Stichting Maatschappij & Veiligheid, Universiteit Leiden.

Dinsdag 13 september 2016 – Deelname expertmeeting, Toezicht inzake strafvorderlijk optreden, Lindner Hotel – Antwerpen, Organisatie : Universiteit Leiden, Centre for Policing & Security (CPS).

Woensdag 14 september 2016 - Universiteit Leiden – Campus Den Haag – Bestuurskunde - Gastcollege ass. prof. dr. E. Devroe - "Four European Police Models”.

Monday 19th – Wednesday 21st september 2016 - GERN Summer School 5th edition, Dortmund, Germany. Organised by Technische Universität Dortmund. Presentation "The problem of generalisation in criminological research" & Commentator on papers of PhD students.

21st to 24th of September 2016 – Participating at the 16th Annual Conference of the European Society of Criminology, Münster, Germany.

  • Workshop 22.9.2016 - F-Building F 029 3:45pm - 5:00pm

Police Reform in Europe: new directions, insights and challenges, Chair Nick Fyfe - Lecture: Policing and police in one hand: the necessity of one Brussels metropolitan police force (Elke Devroe, Paul Ponsaers)

  • Workshop 23.9.2016 - J-Building J 3 8:30am - 9:45am

Methodological and theoretical issues raised by the Policing European Metropolises Project (PEMP), Chair Paul Ponsaers - Lecture: Introduction to the Policing European Metropolises Project (PEMP)

  • Workshop 23.9.2016 - F-Building F 029 2:15pm - 3:30pm

Convergence and divergence in policing agenda-setting in European metropolises, Chair Elke Devroe, Paul Ponsaers

26 september 2016 - Kamer, Leuvenseweg 7 Brussel - Hoorzitting Parlementaire Onderzoekscommissie Aanslagen - Getuige inzake "Theorieën en Preventiemethodieken inzake Radicalisering".

20 oktober 2016 - Mechelen, Stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN, Lamot site - Avondseminar : Preventie en aanpak van radicalisering - Keynote lezing: "Nood aan een meer doorgedreven preventie van radicalisering".

10 november 2016 - Edinburgh, Scottish International Policing Conference 2016 "Policing: Localism in a Globalising World - John McIntyre Centre, University of Edinburgh - Organisation : The Scottish Institute for Policing Research - Keynote lecture, 44th James Smart Memorial Lecture: "European Metropolises: Convergence and Divergence in the Politics of Security in City-Regions". Consult: http://www.sipr.ac.uk/events/IPC2016.php

11 november 2016 - Edinburgh, Scottisch Government, Victoria Quay Building - International Seminar on Police and Fire Reform - Lecture : "Understand the context and contours of reform in comparative perspective: Belgium".

2015

Vrijdag 30 januari 2015 – Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan, Nederland – Studiedag Tijdschrift voor Criminologie, Naar aanleiding van themanummer Criminologie en Opsporing, Keynote lezing: “Information Sharing? Graag ook met wetenschappers”.

Donderdag 6 februari 2015 - Federale Politie, Groendreef, Gent - Studiedag "De toekomst van de politie", Lezing: De politie nog onder curatele van de nationale staat? - Een Europese verkenning, Studiedag Centre for Policing & Security (CPS).

Monday 23 to Saturday 28 February 2015 – Guestprofessor at Universidade de Porto, Faculdade de DIreito, School of Criminology, Portugal. Lectures concerning: Methodology: “The problem of generalisation in criminological research”, “Research designs and causality in criminological research”; Financial and Economic Crime: “The relation between organised and corporate crime”, “The Importance of Informal Eonomy”.

Dinsdag 3 maart 2015 - Universiteit Leiden – Campus Den Haag – Bestuurskunde - Gastcollege ass. prof. dr. E. Devroe - "Four European Police Models”.

Woensdag 4 maart 2015 – CC Ter Vesten – Beveren-Waas – Lezing “De toekomst van de politie in de EU”, Studiedag “Salduz+: Een nieuwe stap naar Europa, ‘t Sal-duz (nog) beter gaan?”.

Woensdag 13 mei 2015 - Radboud Universiteit Nijmegen - Lid van de PhD jury van Renze Salet, “Opsporing, tegenspraak en veranderende frames, Een onderzoek naar tegenspraak in grootschalige rechercheonderzoeken”(Radboud Nijmegen, Law)– Tutors Prof. dr. Jan Terpstra (Radboud Nijmegen), Prof. dr. Leny de Groot (Radboud Nijmegen).

24 of June - 26 of June 2015 - Sheffield University, Law School - The Informal Economy: Local and Global - International Symposion, on invitation, Lezing: "The Informal Economy of Intelligence into Terrorism" - Chair of Session 5: Regulation and Enforcement.

2nd to 5th September 2015 – Participating at the 15th Annual Conference of the European Society of Criminology, Porto, Portugal. Organizer of Panel WG8-3: ‘Comparing the governance of policing in European Metropolises’, Lecture: ‘European National Police Systems and Metropolitan Realities’.

Monday 7th – Wednesday 8th september 2015 - GERN Summer School 4th edition, Paris, France. Organised by CESDIP, University of Versailles, CNRS, Ministry of Justice. Presentation "Casse-study design and its modalities" & Commentator on 6 papers of PhD students.

Woensdag 16 september 2015 - Lid van de jury van de publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid 2013, samen met mr. G.J. Knigge (VZ), prof. dr. H. Boutellier, prof. dr. Em. P. Ponsaers en mevr. dr. J.L.H.J. Janssen. Winnaar : Michiel Princen, De gekooide recherche. Het ware verhaal achter de matige prestaties van de Nederlandse opsporing, Amsterdam: Prometheus/Bert Bakker, 2015.

Vrijdag 18 september 2015 – Vrije Universiteit Amsterdam - Lid van de PhD jury van Wouter Landman, “Blauwe Patronen, Betekenisgeving in Politiewerk” (VU, Bestuurskunde)– Tutors Prof. dr. Hans Bouttelier (VU), Prof. dr. em. Kees Van der Vijver (Univ Twente).

Woensdag 30 september 2015 - Universiteit Leiden – Campus Den Haag – Bestuurskunde - Gastcollege ass. prof. dr. E. Devroe - "Four European Police Models”.

Woensdag 14 oktober 2015 - Gemeentehuis Dilbeek, Gemeenteplein 1 - Lid van selectiecommissie korpschef politiezone Dilbeek.

Vrijdag 16 oktober 2015 - AZ Wilrijk - Studiedag "First Responders", Organisator: Centre for Policing & Security (CPS). Piloot van de studiedag, 150 deelnemers.

Donderdag 22 oktober 2015 - Federale Politie, Groendreef, Gent - Netwerk beleidsmedewerkers van de politiezones en diensten van de federale politie van Oost-Vlaanderen. Lezing "Visieontwikkeling en de toekomst van de politie".

Donderdag 26 november 2015 - Rijksdienst voor Pensioenen, Brussel - Studiedag "Fraude: geïntegreerde aanpak door inspectiediensten en politie, Organisator: Centre for Policing & Security (CPS), Piloot van de studiedag, Lezing: "De herschikking van het inspectiewezen", 120 deelnemers.

2014

Donderdag 16 januari 2014 - FOD Binnenlandse Zaken - Waterloolaan 75, Brussel - Lid begeleidingscommissie onderzoek Stresaviora (Strengthening resilience against violent radicalization), Onderzoek door Katrin Euer, Anke van Vossole en Anne Groenen.

Woensdag 22 januari 2014 – La Maison des Arts, Schaerbeeck - Organisatoren: VUB-LSTS, CPDP & Statewatch, Debat "Back to the Future? Undercover Police, Citizen Cops and Corporate Spies" met Ben Hayes, Statewatch (UK), Nafeez Ahmed, The Guardian (UK); Gemma Galdon Clavell, University of Barcelona (ES); Gary T Marx, MIT (US); Eveline Lubbers, University of Bath/Spinwatch (UK); Paul Ponsaers, University of Ghent (BE).

Donderdag 23 januari 2014 - Stichting Maatschappij & Veiligheid, Louis Couperusplein 2, Den Haag - Middagseminar SMV & CPS "Illegale en Informele Economie" - Dagvoorzitter.

Donderdag 20 februari 2014 – Huis van het Nederlands, Philippe de Champagnestraat 23, Brussel – Studiedag "Politie en haar maatschappelijke partners", Organisator: Centrum voor Politiestudies, formuleren van de conclusies van de studiedag.

Donderdag 13 maart 2014 – Auditorium van de Nationale Bank van België, Warmoesberg 61, Brussel – Studiedag "Underground Economy”, Organisator: Centrum voor Politiestudies – Nationale Bank van België, Piloot bij de organisatie van de studiedag.

Vrijdag 14 maart 2014 – Oude Vismijn, Vismarkt 4, Brugge – Deelname aan debat inzake criminaliteit en onveiligheid, Organisator: Jong Socialisten Nationaal.

Dinsdag 25 maart 2014 - Universiteit Gent – Master Criminologie, Universiteitstraat 4, Gent - Gastcollege prof. dr. N. Persak - "The relation between corporate crime and organised crime".

Vrijdag 28 maart 2014 – FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan, Brussel – Voorzitter international focus group in het kader van onderzoek “An integral methodology to develop an information led and community orientated policy to tackle domestic burglary” (HOME/2012/ISEC/FP/C2), Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union, European Commission – Directorate-General Home Affairs.

Donderdag 8 mei 2014 – Lid selectiecommissie FNRS SHS5 – Egmontstraat 5 Brussel.

Donderdag 15 mei 2014 - Universiteit Leiden – Campus Den Haag – Bestuurskunde - Gastcollege ass. prof. dr. E. Devroe - "Four European Police Models”.

Woensdag 21 mei 2014 – FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan, Brussel – Voorzitter international focus group in het kader van onderzoek “An integral methodology to develop an information led and community orientated policy to tackle domestic burglary” (HOME/2012/ISEC/FP/C2), Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union, European Commission – Directorate-General Home Affairs.

Woensdag 4 juni 2014 – Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13, Antwerpen – Studiedag "In naam der wet! Heeft de politie gezag?”, Organisator: Centrum voor Politiestudies – Stichting Maatschappij en Veiligheid, Piloot bij de organisatie van de studiedag.

Woensdag 18 juni 2014 – Provinciaal Administratief Centrum, Wilson Woodrowplein, Gent – Studiedag "GAS en Gemeenschapswachten”, Organisator: Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Uitgeverij Politeia, Lezing: "Geïntegreerde Preventie? Over de lokale preventie inspanningen van politie en gemeenschapswachten".

Woensdag 4 – Zaterdag 11 september 2014 - GERN Summer School 3th edition, Universidade do Porto, Faculdade de Direito, Porto, Portugal - Presentation "The Problem of Generalisation in Criminology" & Commentator on 5 papers of PhD students.

Donderdag 11 - Zaterdag 13 september 2014 - 14th annual conference of the European Society of Criminology at Prague, Tzech Republik – Organizer of Panel WG1-6: ‘Findings from phase one of the Policing European Metropoles Programme’; Organizer of Panel PA6-6: ‘WG on Criminology Curricula / WG on PhD Programmes in Europe – Doctoral Programmes in Criminology in Belgium’.

Maandag 13 oktober 2014 – Lid selectiecommissie FNRS SHS5 – Egmontstraat 5 Brussel.

Wednesday 29 oktober 2914 - Voorzitter proefonderzoeksvisitatie Institute for Public Administration - Universiteit Leiden, Campus Den Haag, Schouwburgstraat, Nederland, met prof. dr. Jos Schaeken (LUCTH), prof.  dr. Madeleine Hosli (Campus Den Haag), prof. dr. Walter Kickert (EUR), en prof. dr. Ezra Suleiman (Princeton).

Donderdag 30 oktober 2014 - International Conference on the Modernization of the Justice Chain, National Archives, De Ruysbroeckstraat 2-6, Brussels - Organizer : Inter University Attraction Pole (KUleuven, UCL, ULg, UNamur, Cesdip), The importance of Trust, Cooperation and Human Capital - Moderator of the round table (with Willy Bruggeman, Christophe Mincke and  Bart Willocx) on policy.

Vrijdag 7 november 2014 - Hoofdbureau Politie, Den Haag, Nederland – Organizor: Jaarcongres van het Tijdschrift voor de Politie, Dag van de Ondermijning: de signalen, impact en aanpak – Lezing : Trends en Ontwikkelingen in Ondermijning (keynote).

Vrijdag 28 november 2014 - Het Pand, Onderbergen, Gent, België - Interlabo "Aspects of Police Legitimacy" - Organisatoren: GERN - Research Unit Urban Crime & Policing - Research Consortium Crime, Criminology & Criminal Policy, dagvoorzitter.

Dinsdag 2 en woensdag 3 december 2014Warnsveld Politieacademie - Lid van jury Internationaal Leertraject Colombus VI, Nationale Politie Nederland, Den Haag - Presentatie van papers en discussie, deliberatie met jury, uitreiking van attesten.

2013

Vrijdag 8 februari 2013 – UGent, Universiteitstraat 4, Gent - Auditorium 1 - Vierde Criminologisch Forum - "Van Extremisme tot Terrorisme in het post-Breivik tijdperk" - Organisator : Vlaamse Vereniging voor Criminologie - Dagvoorzitter.

Donderdag 28 februari 2013 - Oost-Vlaamse Politieacademie (OPAC) - Studiedag CPS "Schaalveranderingen" - Organisator Centrum voor Politiestudies - Besluiten van de studiedag.

Dinsdag 19 maart 2013 - Permeke Bibliotheek, Antwerpen - Studienamiddag CPS "Sociale Media en Politie" - Organisator Centrum voor Politiestudies - Dagvoorzitter.

Dinsdag 26 maart 2013 - Stadhuis Mechelen - Opleiding burgemeesters provincie Oost-Vlaanderen - Lezing ; Voer voor Lokale Beleidsmakers - Organisator : Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

Woensdag 27 maart 2013 - Cultureel Centrum Ter Vesten, Beveren - Studiedag CPS "'t Salduz beter gaan?" - Lezing : Gemeenschappelijke EU-standaarden voor het garanderen van procedurele rechten in strafzaken - Organisator : Centrum voor Politiestudies (CPS).

Donderdag 18 april 2013 - Boekenforum Uitgeverij Maklu, Somersstraat, Antwerpen - Studiedag CPS "Burgerparticipatie" - Lezing : Randvoorwaarden bij burgerparticipatie : Wederkerigheid, empowerment en sturing - Organisator : Centrum voor Politiestudies (CPS en Maklu).

Dinsdag 7 mei 2013Kwartier Leopoldskazerne, Gaspar de Craeyerstraat 2, 9000 Gent – Jaarlijkse bijeenkomst Kring van het Middenkader van de Geïntegreerde Politie – Lezing : De toekomst van de Politie.

Dinsdag 28 mei 2013 - Infopol at Kortrijk XPO, Doorniksesteenweg 216, Kortrijk - European First Responders Innovation Platform Meeting - Colloquium - Organisatoren : first responders organizations, Entreprise Europe Network, Infopol, The Hague Security Delta, Centrum voor Politiestudies - Dagvoorzitter colloquium.

Dinsdag 4 juni 2013 - Stadhuis Gent - Opleiding burgemeesters provincie Oost-Vlaanderen - Lezing ; Voer voor Lokale Beleidsmakers - Organisator : Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG).

Woensdag 5 juni 2013 - Kazerne Dossin, Mechelen - "Tussen mens en recht. Politie als hoeder van mensenrechten: feiten en dilemma's" - Conclusies van de studiedag - Organisator : Centrum voor Politiestudies (CPS).

Maandag 17 juni 2013 – Poliisiammattikorkeakoulu, Police College of Finland, Tampere, Finland – Keynote: “Towards a Sociology of Policing – Fragmentation and Centralization” – Organised by Annual Seminar of EPIC (European Research Institutes Collaboration).

Dinsdag 18 juni 2013 – Hotel Mercure Amersfoort Centre, Nederland – Congres Nationale Politie (2de editie) - Keynote: “De Nederlandse Politiehervorming vanuit een Belgisch Perspectief” – Organisator : Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid.

Donderdag 5 - Zaterdag 7 september 2013 - 13th annual conference of the European Society of Criminology at ELT University Budapest - 'Beyond Punitiveness' - Presentation 1 : "Farewell to a stepfather, or how to redefine the relation between social science and police in Belgium"; Presentation 2 : "Deconstruction, Consolidation and Reconstruction? Crime control and policing policy without government in Belgium".

Maandag 9 - Woensdag 11 september 2013 - GERN Summer School 2nd edition, The Moot Court, School of Law, Winter Street, Sheffield S3 7ND - Presentation "Comparative Research in Criminology" & Commentator on 6 papers of PhD students.

Woensdag 18 september 2013 - Lid van de jury van de publicatieprijs Stichting Maatschappij en Veiligheid 2013, samen met prof. mr. Y. Buruma (vz), prof. mr. G.J. Knigge, prof. dr. H. Boutellier, prof. dr. Em. P. Ponsaers en mevr. dr. J.L.H.J. Janssen. Winnaar : Marigo Teeuwen, Verraderlijk gewoon. Licht verstandelijk gehandicapte jongeren, hun wereld en hun plaats in het strafrecht, Amsterdam: SWP, 2012.

Maandag 23 - Woensdag 25 september 2013 - Symposium 40th Anniversary Celebration of the Faculty of Criminal Justice and Security - Colloquium "Democracy, Crime, Social Control, and Security", Kotnikova 8, Ljubljana - Keynote speaker: "Community Policing - Public trust, legitimacy and democracy". Ontvangen Award of Excellence for Research on Policing in Europe.

Woensdag 2 oktober 2013 – Lid selectiecommissie FNRS SHS5 – Egmontstraat 5 Brussel.

Vrijdag 11 oktober 2013 – Lid van jury Internationaal Leertraject Colombus V, Nationale Politie Nederland, Den Haag, voorbespreking papers.

Maandag 14 oktober 2013 – 20 jarig bestaan van Preventiedienst Brugge – De Biekorf, Naaldenstraat, Brugge – Lezing : “Uitdagingen voor het lokale preventie- en veiligheidsbeleid”.

Woensdag 16 oktober 2013 - Universiteit Leiden – Campus Den Haag – Bestuurskunde - Gastcollege prof. dr. J. Van Donselaar - "Polarization and Radicalization : An integral preventive approach".

Donderdag 17 oktober 2013 – Universiteit Gent – Faculteit Rechtsgeleerdheid – Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Viering 75 jaar Criminologie aan de Gentse Universiteit, Lezing : “Nico Gunzburg : Ik heb een huis, wil u het hebben”?

Dinsdag 22 oktober 2013 - Congrescentrum De Finale, Berchem - Studienamiddag "De wijk achter de botsing: hoe buurten omgaan met relgedrag, sociaal conflict en wanorde; en hoe de politie dit aanpakt", Organisator: Centrum voor Politiestudies & Stichting Maatschappij en Veiligheid, moderator debat.

Donderdag 24 & Vrijdag 25 oktober 2013 - NSCR, De Boelelaan 1077a, 1081 HV Amsterdam - International seminar 'Reimagining Broken Windows: From theory to policy', Discutant paper of Tracey L. Meares, Yale University "Police Legitimacy and Neighborhood Improvement".

Dinsdag 5 en woensdag 6 november 2013Warnsveld Politieacademie - Lid van jury Internationaal Leertraject Colombus V, Nationale Politie Nederland, Den Haag - Presentatie van papers en discussie, deliberatie met jury, uitreiking van attesten.

Woensdag 20 november 2013 – De Factorij, Schaarbeek – Studiedag "Loopbaanplanning bij de politie ", Organisator: Centrum voor Politiestudies, formuleren van de conclusies van de studiedag.

Dinsdag 25 november 2013 - Universiteit Leiden – Campus Den Haag – Bestuurskunde - Gastcollege ass. prof. dr. E. Devroe - "Police Models in Europe ".

Donderdag 28 en vrijdag 29 november 2013 - Mövenpick Hotel, Piet Heinkade Amsterdam - Conference "Unfolding Unrest: Signals and Intervention", European Working Conference on Public Disorder, Member of an interactive group discussion. Organisatie : National Coordinator for Security and Counterterrorism, Ministry of Security and Justice, the Netherlands, with support of the European Commission, Directorate General Home Affairs.

2012

Donderdag 29 maart 2012 – Zebrastraat, Gent - Sessie 3 in 6de Update in de Criminologie « Actualia in het Strafrecht en de Criminologie » - Organisator : Vakgroep Strafrecht en Criminologie, UGent - Lezing : ‘Moet het hoger politieonderwijs al dan niet academiseren?’.

Vrijdag 20 april 2012 – Rosarium, Amsterdam, Nederland - Voer voor Kwartiermakers. Kennis voor de inrichting van de Nationale Politie - Organisator : Programmadirectie Politie & Wetenschap Nl., Politieacademie - Lezing : Met vallen en opstaan: lessen uit de Belgische politiehervorming’.

Donderdag 24 mei 2012 – PAC, Provinciaal Administratief Centrum “Het Zuid”, 9000 Gent – Verhoorcoaches in de Belgische recherchepraktijk - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse en Centrum voor Politiestudies - Lezing : ‘Borgen van politie-ervaring en het wetenschappelijk ondersteunen ervan’ - Dagvoorzitter.

Maandag 4 juni 2012 - Zebrastraat evenementencomplex, 9000 Gent - Uitreiking CPS scriptieprijs 2012 - Organisator : Centrum voor Politiestudies - Lezing : 'De functie van de selectiecommissie en de jury bij de keuze van de scriptieprijs 2012'.

Donderdag 28 juni 2012 - Cultuurhuis Permeke - De Coninckplein 25-26 - 2060 Antwerpen - Studienamiddag "Gemeentelijke Administratieve Sancties - GAS : Inclusief of Exclusief Beleid? - Organisator : Centrum voor Politiestudies / Onderzoeksgroep Governance of Security - Dagvoorzitter en conclusies.

Maandag 3, dinsdag 4 en woensdag 5 september 2012 – Faculteit Rechtsgeleerdheid, UGent – Organisatie van de GERN Summer School (1ste editie) ism. Doctoral School Arts, Humanities & Law, “Crime, Criminal Justice and Social Control”, medelesgever met Adam Crawford, Joanna Shapland en Jacques de Maillard, Lezing : “The problem of generalisation in criminological research”.

Donderdag 6 september 2012 – Faculteit Rechtsgeleerdheid, UGent – Organisatie van internationale conferentie mbt. “Economic crisis and Informal Economy” ism. GERN – Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse.

Donderdag 13 september 2012 – Faculteit Rechtsgeleerdheid, UGent – Plechtige Proclamatie – Aula Volderstraat – Lezing : “Criminologen op de arbeidsmarkt, Nood aan herijking”.

Dinsdag 18 september 2012 - CC Ter Vesten - Gravenplein - Beveren - Studiedag Politiele surveillance en noodhulp in review: transversaliteit doorheen toezicht en interventie - Organisator Centrum voor Politiestudies - Lezing : "De capaciteitsberekening bij interventie en toezicht als basisfunctie".

Maandag 24 september 2012 - Katho - Ipsoc - Campus Kortrijk - Doorniksesteenweg 145, 8500 Kortrijk - Studienamiddag "(Jonge) slachtoffers op de dool?" - Organisatoren Centrum voor Politiestudies - Onderzoeksgroep SVA - Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid - Dagvoorzitter : "Afronding en conclusies".

Maandag 29 oktober 2012 - Universiteit Leiden - Kamer Onnesgebouw Leiden - Gastcollege prof. dr. E. Müller - "Veiligheidsbeleid in België".

Maandag 5 november 2012 - Universiteit Leiden - Kamer Onnesgebouw Leiden - Gastcollege prof. dr. E. Devroe - "Policemodels in Europe".

Dinsdag 11 december 2012 - De Ceder - Parijsestraat Deinze - Seminar on the Policing-Science Nexus - Organisatoren Centrum voor Politiestudies - GaPS.

Woensdag 12 december 2012, Donderdag 13 december 2012 - De Ceder - Parijsestraat Deinze - International Conference "Tides and Currents in Police Theories" - Organisatoren Centrum voor Politiestudies - Onderzoeksgroep SVA - GERN - Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent - Dagvoorzitter : "Afronding en conclusies".

Vrijdag 14 december 2012 - De Ceder - Parijsestraat Deinze - Interlabo "Policing and Social Cohesion"Organisatoren Centrum voor Politiestudies - Onderzoeksgroep SVA - GERN - Faculteit Rechtsgeleerdheid UGent - Dagvoorzitter : "Afronding en conclusies".

2011

Vrijdag 11 februari 2011 – Campus Oefenplein, Inkomhal aula QD - Derde Criminologisch Forum – ‘(In)tolerantie in grootstedelijke context’ - Organisator : Vlaamse Vereniging voor Criminologie (VVC), Vrije Universiteit Brussel (VUB) - Lezing : « Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid : Onderzoek naar een geïntegreerde aanpak » - Voorzitter workshop : « Financieel-economische criminaliteit : oorzaken, gevolgen en controle ».

Dinsdag 22 februari 2011 – Provinciehuis Antwerpen - Studiedag ‘Evaluatie van veiligheidsbeleid en –plannen : Integraal en geïntegreerd?’ - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw - Lezing : ‘Evaluatie van veiligheidsplannen – Vanuit een sociaal-wetenschappelijk perspectief’.

Donderdag 7 april 2011 – Monty – Montignystraat 3 – Antwerpen - Kennis is Macht, Een feest van parate kennis, een interactieve bibliotheek met 60 experts, een opwaardering van orale kennisoverdracht, een persoonlijk gesprek met een betrouwbare bron - Organisator : Monty, De Buren, Klara, Vlaamse Gemeenschap, Stad Antwerpen - Participant als « savant » aan vier gespreksrondes.

Donderdag 26 mei 2011 – Huize Clingendael, Clingendael 7 in Den Haag, Nederland - Seminar ‘Internationalisering politiesamenwerking in nationaal verband’ - Organisator : Columbus III, Leergang Strategische Politieleiderschap - Lezing : ‘Internationalisering begint op de hoek van de straat’.

Dinsdag 13 september 2011 – Artevelde Hogeschool Gent - Studiedag ‘Bijstand van advocaten bij verhoren : nu de concrete invulling’ - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw - Dagvoorzitter, Lezing : ‘De maatschappelijke betekenis van het Salduz arrest’.

Woensdag 21 tot zaterdag 24 september 2011 - Vulnius, Lithuania - ESC-conferentie : 11th Annual Conference of the European Society of Criminologie - Rethinking Crime and Punishment in Europe - Chair of panel on Policing and Politics - Lecture (met A. Verhage) : “The Political Geography of Public Space and the Role of the Police”.

Woensdag 28 september 2011 – GC Ten Weyngaert, Brussel (Vorst) - Studiedag ‘Puzzelen aan lokale veiligheid – De stukjes van de legpuzzel gespreid’ - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw, Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, Centrum voor Duurzaam Onderzoek, Centrum voor Lokale Politiek - Lezing : ‘Conclusies bij de studiedag’.

2010

Vrijdag 21 mei 2010 – Stadhuis Halle, Oudstrijdersplein 18, 1500 Halle - Colloquium : “Integrale Veiligheid” - Organisator : FOD Binnenlandse Zaken, Directie Lokale Integrale Veiligheid - Moderator paneldiscussie, mmv. Caroline Vrijens, Johan Vanwezer, Johan Deklerck, Ronald Bandell, Pascale Verwimp, Philip Willekens

Woensdag 26 mei 2010 – Cultureel Centrum Ter Vesten, Beveren - Studiedag : "Multiple Communities en hun politiële aanpak" - Organisator : Centrum voor Politiestudies (CPS) - Lezing : “De politiële ruimtelijke asymmetrie ".

Donderdag 27 mei 2010 – Brederodestraat, Brussel - Ronde Tafel : "Quelles priorités dans les réponses à la délinquance juvénile" - Organisator : Koning Boudewijnstichting (KBS).

Zaterdag 4 september & Zondag 5 september 2010 - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteitstraat 4, 9000 Gent - Preconference European Society of Criminology (ESC) «Police, Policing, Policy and the City» - Organisatoren : ESC working group on policing, Onderzoeksgroepen Sociale Veiligheidsanalyse (UGent/VUB) (SVA), Research Group Governing and Policing Security (GaPS) - Lezing : PONSAERS, P, COOLS, M., DORMAELS, A., EASTON, M., VANDE WALLE, G., VERHAGE, A., “The Spatial Asymmetry of the Police : The Geographical Anchoring of the Police and the Delocalisation of Crime and Disorder".

Dinsdag 14 september 2010 - Congrescentrum Het Pand, 9000 Gent - Namiddagseminarie Sociale Cohesie en Criminaliteit - Organisatoren : Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (UGent) (SVA), Sociale Cohesie Indicatoren in Vlaanderen (SCIV), IWT - Lezingen : PONSAERS, P., “Inleiding en voorstelling SCIF-project – Criminologische pijler binnen het SCIF-project"

Donderdag 23 september 2010 - Ramada Hotel, 2000 Antwerpen - COPPRa Conference : Community Policing Preventing Radicalisation & Terrorism - Organisor : Belgian Presidency of the Council of the European Union 2010 - Lecture : “Community Counter-terrorism policing : Something new?" 

Vrijdag 24 september 2010 - Hoofdstraat 54-62 – 3972 LB Driebergen, Nederland - Expertmeeting « Netwerken op de stromen » - Organisatoren : Korps Landelijke Politiediensten, Nederland - Lezing : “Nodale oriëntatie : Multiple Community Policing".

Vrijdag 1 oktober 2010 - Gouvernementsgebouw provincie Oost-Vlaanderen, Gent - Seminar : « European awareness – Working together buy learning together » - Organisatie : Centrum voor Politiestudies.

Donderdag 14 oktober 2010 - Kabinet Binnenlandse Zaken, Wetstraat, Brussel - Persconferentie « Voorstelling van de resultaten van het onderzoek naar radicalisering » 

Donderdag 14 oktober 2010 - FOD Binnenlandse Zaken, Waterloolaan, Brussel - Expertmeeting « Radicalization within the EU » - Organisor : Belgian Presidency of the Council of the European Union 2010 - Lecture : “Radicalization and Polarization : a preventive approach".

Vrijdag 15 oktober 2010 - Egmontpaleis, Brussel - Conference « Best Practice Conference : Preventing violent radicalization : the role of civil society » Organisor : Belgian Presidency of the Council of the European Union 2010 - Lecture : “Radicalization and Polarization : An integral preventive approach".

Dinsdag 19 oktober 2010 - Boekenforum Maklu, Somersstraat, Antwerpen - Persontmoeting « Politie in de maatschappij – Bakens voor de toekomst, De kerk in het midden houden » - Open brief mbt. de evaluatie van de politiehervorming (Lieselot Bisschop, Elke Devroe, Marleen Easton, Paul Ponsaers, Antoinette Verhage) - Organisator : Uitgeverij Maklu.

Donderdag 28 oktober 2010 - Auditoriuim C, Universiteitstraat, Gent - Debatavond « Islam en Radicalisering » - Organisator : Alumnivereniging Crimilumni UGent Debat met prof. dr. J. Leman; commissaris J-P. Devos en Vorser J. Noppe, Moderator prof. P. Ponsaers.

Maandag 6 december 2010 - Provincieraadzaal, Provincieplein 1, 3000 Leuven - Studienamiddag « Sociale Cohesie in Vlaanderen – Uitsluiting, Kansarmoede, Beleid » - Organisator : KULeuven, UGent, UAntwerpen, VUB - Lezing : « De rol van verstedelijking en sociale cohesie bij gemeentelijke concentraties en individuele verschillen in onveiligheidsbeleving ».

2009

Dinsdag 3 februari 2009 – Rechtsfaculteit KULeuven - College De Valk - Leuven - Studiedag : Tweede Criminologisch Forum - “Etniciteit, diversiteit en criminaliteit” - Organisator : Panopticon vzw Vlaamse Vereniging voor Criminologie, Strafrecht en Forensisch Welzijnswerk (VVC), LINC - Voorstelling onderzoek : "Multiple Community Policing. Hoezo?" en navolgend debat.

Maandag 9 februari 2009 – POD Federaal Wetenschapsbeleid – Brussel - Seminar : Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor interactie justitie en drughulpverlening” - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse, Institute for International Research on Criminal Policy (Ugent) - Met lezingen van Paul Turnbull (vice-directeur King’s College Londen) en Serge Brochu (Executief directeur International Forum of Public Universities (IFPU) - Afsluiting en conclusies van de discussies.

Vrijdag 13 februari 2009 – FOD Volksgezondheid – Victor Hortaplein 40 – 1060 Brussel - Organisator : Algemene Cel Drugbeleid - Voorstelling onderzoek : "Do’s and dont’s in een integraal en geïntegreerd drugbeleid – Methodologische aanbevelingen".

Maandag 23 maart 2009 – Provinciehuis - Antwerpen - Studiedag : Actuele vraagstukken van bestuurlijke politie - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw - Dagvoorzitter : “Inleiding op de thema’s”. 

Vrijdag 3 april 2009 – Universiteit Twente – Gebouw Spiegel, zaal 2 - Seminar : “Dertig jaar politiestudies in Nederland : terugblik en vooruitzicht– Ter gelegenheid van het afscheid van Kees van der Vijver als hoogleraar Politiestudies en directeur van het IPIT-Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken - Organisator : IPIT-Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken – Institute for Governance Studies - Voorzitter van paneldiscussie : “Politiestudies : Een terugblik en waardering” - Panellid discussie : “Politiestudies : Hoe nu verder?”

Woensdag 22 april 2009 – Infopol 2009 – Kortrijk Xpo Belgium - Seminar : “Educatief seminar in het kader van de 8ste internationale vakbeurs voor de uitrusting van politie, bewakings- en veiligheidsdiensten” - Organisator : Infopol2009, insamenwerking met de lokale en de federale politie - Lezing : “De politie anno 2025”.

Donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei 2009 – Duinse Polders, Blankenberge (B.) - Tweedaags congres : “Restorative Policing” - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw. (Gent) - Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (Dordrecht), The Police Foundation (UK) - Lezing : “Inleiding bij het congres”.

Dinsdag 19 mei 2009 – Lamotsite, Mechelen (B.) - Studiedag : “Burgers en Veiligheid : Van toeschouwer tot medespeler” - Organisator : Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten, Koning Boudewijn Stichting - Lezing : “Spelregels voor een participatiebeleid inzake veiligheid”.

Vrijdag 5 juni 2009 – Koninklijke Schouwburg, De Haag, Nl. - Huldiging van afscheidnemend directeur van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie Lodewijk Gunther Moor - Organisator : Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (Dordrecht) - Lezing : Politieonderzoek : noodzakelijke voorwaarde voor een democratische politie - Kritische synthese van 25 jaar politieonderzoek naar de verhouding politie en bevolking.

Woensdag 17 juni tot vrijdag 19 juni 2009 – ICCCR Open University, Milton Keynes (UK) - Final conference CRIMPREV : “Deviance, Crime and Prevention in a Punitive Age” - Organisator : GERN, Scientific cooridinator, Prof. dr. René Lévy (CNRS) - Lecture : “Potential effects of national policies on the informal economy”.

Vrijdag 26 juni 2009 – Provinciaal Gouvernement Oost-Vlaanderen - Gent - Academische zitting 20 jaar OPAC - Organisator : Oost-Vlaamse Politieacademie OPAC - Lezing : “Enkele leidende principes bij de hertekening van het politieonderwijs”.

Donderdag 2 juli 2009 – Koninklijke Miliaire School (KMS) - Brussel - Studiedag : Evaluatie van de evaluatie van 10 jaar politiehervorming - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw - Lezing : Politieonderzoek als noodzakelijke voorwaarde voor een democratische politie”.

Woensdag 9 tot zaterdag 12 september 2009 – Ljubljana, Slovenia - ESC-conferentie : 9th Annual Conference of the European Society of Criminology - Session : Insights on Police : Quarter of a Century Research on Police in Europe and the Anglo-Saxon World – Chair Lecture : “Moving beyond the Scientific and Disciplinary Ethnocentrism of Police-research” - Session : Community Policing in Europe (ESC Working Group on Policing) - Lecture : “The view of the Police on Community Policing in Belgian Multicultural Neighbourhoods”.

Zaterdag 19 september 2009 – Maklu, Somerstraat 13-15, Antwerpen - Het Boekenpodium, Centrum voor het non-fictionboek - Organisator : Maklu, Garant, Het Spinhuis - Lezing : “De gemeente en haar sancties bij antisociaal gedrag”  

Donderdag 24 september 2009 – Centre fédéral de formation des services de secours, Rue de Florival 91, Archennes - Journée d’études : Les pratiques des inspections sociales : entre régulation et répression - Organisator : Centre d’Études sur la police asbl. - Intervention : “Les inspections sociales : entre gant de protection et masse de fer”.

Donderdag 29 oktober 2009 – Zebrastraat 32, 9000 Gent - Studiedag : “10 jaar politieonderzoek : verleden en toekomst” - Organisator : Associatieonderzoeksgroep Governance of Security, ism. Centrum voor Politiestudies - Lezing : Onderzoek naar integrale veiligheid” – Dagvoorzitter.

Donderdag 12 november 2009 – Zebrastraat 32, 9000 Gent - Jubileumcontres : “30 jaar Panopticon” - Organisator : VZW Panopticon – Voorzitter van de Raad van Bestuur, ism. uitgeverij Maklu.

Donderdag 26 november 2009 – Het Pand, Gent - The 11th Cross-border Crime Colloquium : Cross-border crime inroads on integrity - Organisor : Universiteit Gent (IRCP), Teesside University, Universiteit van Tilburg, FWO - Lecture : “On differences between policies on informal and formal economy”.

Donderdag 3 december 2009 - Compexe Cinepointcom, bd. Des Gerardchamps, Verviers - Studiedag : “Chemins de traverse - Récits & échanges sur la transversalité au sein des services de police” - Organisator : Zone de police Vesdre - Lezing : “La transversalité dans l’orientation externe de la police”.

Donderdag 10 december 2009 – Aula, Voldersstraat 9, 9000 Gent - Symposium "(Straf-)rechtshandhaving België-Nederland" - Uitreiking van het eredoctoraat aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut - Organisator : De Rector van de Universiteit Gent, Prof. dr. Paul Van Cauwenberge, de onderzoeksgroepen IRCP en SVA - Lezing : “Evaluatie van de politiehervorming in België - Een terugblik met zicht op de toekomst".

Donderdag 17 december 2009 – Seminariecentrum ‘t Roodhof, Nieuwbergstraat 32, 8020 Oostkamp - Studiedag "Toekomstig Politieleiderschap" - Organisator : West-Vlaamse Politieschool (WPS) - Lezing : “De politie en zijn leiders in 2025 ".

Zondag 20 december 2009 tot donderdag 24 december 2009 – UFR – Criminologie de l’Université de Cocody-Abidjan, Côte d’Ivoire - Werkbezoek door prof. dr. Paul Ponsaers en prof. dr. Marc Cools aan UFR Criminologie in het kader van doctoraal proefschrift van Wah Kouadio, bilateraal akkoord tussen beide universiteiten - Intervention devant les étudiants DEA de l’UFR : “Les enjeux criminologiques en Belgique”

2008

Van donderdag 17 tot vrijdag 18 januari 2008 – Università di Bologna, Palazzo Malvezzi (Facoltá di Giurisprudenza), Via Zamboni 22, room 3 - Third Seminar CRIMPREV Workpackage 5 (EU) - Organisator : Prof. dr. Dario Melossi (Università di Bologna – Italy), Prof. Dr. Joanna Shapland (Sheffield University), Prof. Dr. Paul Ponsaers (Ugent) Seminarvoorzitter : “The informal eonomy and its links with migration, ethnic and family ties and gender.

Vrijdag 1 februari 2008 – Vrije Universiteit Brussel - Studiedag : Wetenschappelijk onderzoek inzake nieuwe aanpak van criminaliteit – Voormiddag : De aanpak van jonge veelplegers in vraag gesteld – Namiddag : Leugens en hun detectie in strafonderzoeken - Organisator : Centrum voor Politiestudies - Dagvoorzitter : “Inleiding op het thema - Conclusies van de studiedag”.

Vrijdag 8 februari 2008 – Rechtsfaculteit UGent - Universiteitstraat 6 – 9000 Gent - Studiedag : Eerste Criminologisch Forum - “Criminologisch onderzoek in Vlaanderen” - Organisator : Panopticon vzw - Vlaamse Vereniging voor Criminologie, Strafrecht en Forensisch Welzijnswerk (VVC) - Lezing plenaire sessie : ‘Reactie op lezingen vanuit de Vlaamse criminologie’ - Voorzitter Onderzoeksseminar : ‘Reassurance Policing’.

Woensdag 13 februari 2008 – Kazerne Geruzet, Luchtmachtlaan 10, 1040 Etterbeek (Brussel) - College in de basisopleiding officierenkader (4 uur) - Organisator : Nationale School voor Officieren (DPEO) - Gastprofessor : De multiculturele maatschappij, rol en verantwoordelijkheden van de politieoverheden en de politie”.

Donderdag 6 maart 2008 – Academieraadzaal, Aula van de Universiteit Gent, Voldersstraat 9, Gent - Update Criminologie : Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan (Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie) - Organisator : Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Permanente Vorming Gandaius, U.G. - Lezing ism. prof. dr. T. Vander Beken: ‘Onderzoek naar de implementatie van de GAS-wet in België: cijfers en discussies’.

Donderdag 13 maart 2008 – Katholieke Universiteit Leuven – Auitorium 01.56, Tiensestraat, Leuven - College in het kader van het Masterprogramma – Profiel stedelijke criminaliteit en grootstedenbeleid - Organisator : Afdeling Strafrecht, Strafvordering & Criminologie, KULeuven - Gastprofessor : ‘De parabel van de broken windows en de stedelijke criminaliteit in Vlaanderen’.

Vrijdag 14 maart 2008 – Katholieke Universiteit Leuven – Aula Zeger van Hee, Tiensestraat, Leuven - Studiedag : “De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde” - Studiedag naar aanleiding van 10 jaar Orde van de Dag - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw – Kluwer – Redactie Orde van de Dag - Lezing : ‘Slotconclusies bij de studiedag’.

Donderdag 20 maart 2008 – Academieraadzaal, Aula van de Universiteit Gent, Voldersstraat 9, Gent - Update Criminologie : Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan (Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie) - Organisator : Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Permanente Vorming Gandaius, U.G. - Voorzitterschap sessie 4 : ‘Stedelijkheid en overlast’.

Van woensdag 2 tot vrijdag 4 april 2008 – Faculty of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Ljubljana, Slovenia - Fourth Seminar CRIMPREV Workpackage 5 (EU) - Organisator : Prof. dr. Bojan Dobovsek (University of Maribor - Slovenia), Prof. Dr. Joanna Shapland (Sheffield University), Prof. Dr. Paul Ponsaers (Ugent) - Lezing Antoinette Verhage : “Impact, scope and practice of anti-money laundering policy.

Van donderdag 10 tot vrijdag 11april 2008 – University of Liege – Campus Sart-Tilman – Law Faculty, B31 – Belgium - Seminar CRIMPREV Workpackage 4 (EU) “Perceptions of Crime and Insecurity” - Organisator : Prof. dr. André Lemaître (Université de Liège) – Prof. dr. Adam Crawford (Leeds University) - Lezing : “A general report on the feeling of insecurity in Belgium”; report on a broad listening process in Belgium on subjective and objective feelings of insecurity, with proposals for local solutions.

28 & 30 april 2008 - Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), Wetstraat 71, 1000 Brussel - Lesgever voor de opleiding De structuur van het Belgische Veiligheidslandschap - Vakgebieden : De politie en niet-politiële veiligheidsdiensten.

6 juni 2008 – Leuvense Politiehuis, Philipssite 4, 3000 Leuven - Interactief Seminarie : “Herstelrechtelijke praktijken in de politiezorg : een beleidsperspectief” - Organisatoren : Centrum voor Politiestudies, vzw Suggnomé, Forum voor Herstelrecht en Bemiddeling, Politiekorps Leuven - Lezing : “Een nieuwe fase in de ontwikkeling van COP – Peacekeeping, pacificatie en Restorative Policing”.

Maandag 21 tot vrijdag 25 juli 2008 – Universitat de Barcelona, Universitat Ramon Llull – Spain - ISC-conferentie : XV World Congress of the International Society for Criminology - Chair of session n°1 on 21-7-08 : “Education in specific criminological methodologies” - Lecture in session n°2 on 23-7-08 : “Blurring boundaries : Organised crime and organisational crime”.

Donderdag 16 oktober 2008 – Egmont Palace, Brussels - International Seminar : Police education and training in Belgium: on the way to Bologna? - Organisator : Centrum voor Politiestudies - Lezing : "Conclusions of the seminar".

Van woensdag 29 tot vrijdag 31 oktober 2008 – Rechtsfaculteit, Capaciteitsgroep Criminologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland - Fifth Seminar CRIMPREV Workpackage 5 (EU) - Organisator : Prof. dr. Henk van den Bunt (Erasmus Universiteit - Nederland), Prof. Dr.Joanna Shapland (Sheffield University), Prof. Dr.Paul Ponsaers (Ugent).

Vrijdag 21 november 2008 – Aula Zeger Van Hee, Leuven - Studiedag : Hoe punitief is België? - Organisator : Deelredactie Panopticon Strafuitvoering en Justitiële Hulpverlening, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) - Lezing : "De politieke economie van de punitiviteit".

Vrijdag 5 december 2008 – Zaal Storck, Ernest Blérotstraat 1, 1070 Brussel - Studiedag : Diversiteit in diversiteit - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw – Centre d’Etudes sur la police asbl. - Lezing : "Synopsis van de projectresultaten en voorstelling van het boek Out-of-the-Box".

Donderdag 11 en vrijdag 12 december 2008 – Het Pand, Gent - Jaarvergadering : (In) tolerantie en Mensenrechten - Organisator : Associatieonderzoeksgroep Governance of Security (GofS), Vereniging voor de Sociaal-Wetenschappelijke studie van het Recht - Chair sessie “Human rights and cultural diversity” - Presentatie van de resultaten van het onderzoek “Profiel van de Vlaamse advocatuur”.

Dinsdag 16 december 2008 – VUB, Campus Etterbeek, gebouw D promotiezaal - Congres : “Actoren in Veiligheid. Zien we door de bomen het bos?” - Organisator : Vakgroep Criminologie, VUB - Debat : Prof. dr. P. Ponsaers (UGent), met prof. dr. E. Enhus (VUB), korpschef D. Yansenne (politiezone Schaarbeek), R. Vanderhaegen (preventiedienst Evere).

2007

Woensdag 7 februari 2007 – Campus VUB, QC – Brussel - Academische zitting ter ere van het emeritaat van Prof. dr. Christian Eliaerts - Organisator : Vakgroep Criminologie - Vrije Universiteit Brussel - Lezing : “Christian Eliaerts, een bijzonder bruggenbouwer”.

Vrijdag 9 februari 2007 – Auditoire Central B, UCL - Woluwé-Saint-Lambert) - First General Conference : “Crimprev - Assessing Crime, Deviance and Prevention in Europe” - Organisator : Center for Law and Justice History - Hochschule Esslingen - Lezing, met prof. dr. J. Shapland : “New challenges of crime and deviant behaviour : the informal economy and organised crime in Europe”.

Vrijdag 15 februari 2007 – Vlaams Parlement - Hertogstraat - 1011 Brussel - Staten-Generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers - Organisator : Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaams Minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen - Lezing : “Voorstelling van de aanbeveling van de werkgroep ‘Veroorzakers’ - Voorzitterschap P. Ponsaers”

Donderdag 22 maart en vrijdag 23 maart 2007 – Hoeve Biestheuvel, Hoogeloon, Noord Brabant (Nl.) - Tweedaags congres : “Reassurance Policing : een alliantie tussen burgers en politie?” - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw. (Gent) - Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (Dordrecht) - Dagvoorzitter, Lezing : “Community (Oriented) Policing reassured : betekenis in een Vlaamse context”.

Maart - april 2007 - Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO), Wetstraat 71, 1000 Brussel - Lesgever voor de opleiding Criminaliteit : Fenomenen, Beleid en Recht -Vakgebieden : Preventie, Criminografie.

Dinsdag 8 mei 2007 – Tiensestraat, College De Valk, Leuven - College in het kader van Advanced Master in European Criminology - Organisator : Afdeling Strafrecht, Strafvordering & Criminologie, KULeuven - Gastprofessor : Community (Oriented) Policing, Neighborhood Orientation, and the Parable of the Broken Window Theory”.

Dinsdag 22 mei 2007 - Koningsstraat 148, Brussel - Persconferentie : voorstelling van het onderzoek “Het profiel van de Vlaamse advocaat” - Organisator : Orde van Vlaamse Balies - Lezing : “De methode van de advocatenbevraging”.

Woensdag 6 juni 2007 - Auditorium 2000 - Brussels EXPO - International Conference : “The Belgian police ... A centre of excellence” - Organisator : Belgian Federal Police - Lezing : “Cultural Reform, Reforming is more than changing structures”

Donderdag 7 juni 2007 - Museum voor Communicatie, Zeestraat, Den Haag (Nl.) - Conferentie : “Gezamelijke Aanpak Discriminatie” - Organisator : Ministers van Justite en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Nl.) - Lezing : “Discriminatie, of de “normalisering” van hetgeen eigenlijk niet kan”.

Vrijdag 22 juni 2007 – Provinciale Politieschool Antwerpen, Luchtbalcomplex Gebouw B, Noorderlaan 500, 2030 Antwerpen - Studiedag : “Oorzaken en motieven van delinquent gedrag : empirische bevindingen uit twee recente Belgische studies” : “Inbreken is mijn vak - Textuur en praktijk van woninginbraak” (voormiddag); “Buurtinvloeden en jeugddelinquentie. Een toets van de sociale desorganisatietheorie” - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse  – Centrum voor Politiestudies vzw - Voormiddag : Lid paneldebat “Op welke wijze kan dit onderzoek het beleid inspireren?”; Namiddag : Voorzitter, moderator paneldebat “Individuele verschillen in delinquent gedrag. Context en mechanismen”.

Van woensdag 4 tot vrijdag 6 juli 2007 – Het Pand, Onderbergen, Priorzaal, Gent - Second Seminar CRIMPREV Workpackage 5 (EU) - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (UGent) - Seminarvoorzitter : “The relation between Organized Crime and Informal Markets.

Maandag 27 augustus 2007 – Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, Leiden, The Netherlands - Studiedag : NSCR 15th Anniversary Conference : “Research & Law Enforcement - Progress and Prospects” - Organisator : NSCR (Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement) - Lezing “Using crime figures in practice” - “Crimefigures for measuring and monitoring the criminal chain”.

Vrijdag 14 september 2007 - Zuiderpershuis, Waalse Kaai, Antwerpen - Debat : Black September: De Belgische Connectie - Een debat over structureel geweld en terrorisme met afgevaardigde van de Liga voor Mensenrechten (Jos Vander Velpen), de Federale Gerechtelijke Politie (Glenn Audenaert -Gerechtelijk directeur Federale Gerechtelijke Politie Brussel)en de Universiteit Gent (Paul Ponsaers - Vakgroep Strafrecht & Criminologie UGent) - Moderator: Guy Poppe (journalist).

Van februari tot september 2007 - Katholieke Universiteit Leuven - Organisator : Faculteit Rechtsgeleerdheid - Vakgroep Strafrecht, Strafvordering & Criminologie – KULeuven - Opleidingsonderdeel (30 uur) in : Eerste bachelor, Verkorte bachelor en aanvullende opleiding Criminologische Wetenschappen - Gastprofessor : Grondslagen van de criminologische sociologie”.

Woensdag 26 tot zaterdag 29 september 2007 - Universita di Bologna – Italy - ESC-conferentie : 7th Annual Conference of the European Society of Criminologie - Chair of panel 5.14 : on “Community Policing” - Lecture : “Community (Oriented) Policing reassured : Significance within a Flemish context”.

Woensdag 17, 18 en 30 oktober 2007 - Federale Politie - Rechercheschool - Kazerne Géruzet - Organisator : Diensten van de Commissaris-Generaal - Strategische Analysten - Opleidingsonderdeel (2 x 5 uur) in : Nederlandstalige en Franstalige strategische analysten - Gastprofessor : “Inleiding in de Criminologie”

Vrijdag 19 oktober 2007 – Office National de Sécurité Sociale, Auditorium F Van Rossum, P5, Place Victor Horta, 11 - 1060 Bruxelles - Studiedag : La fraude sociale : Une priorité de politique criminelle? - Colloque en hommage à Pierre Van der Vorst - Organisator : Ecole de sciences criminologiques - Centre de recherches criminologiques - Faculté de Droit - Université Libre de Bruxelles - Lezing : “Services spéciaux d’inspection - Etude sur leurs habitudes en matière de verbalisation”.

Woensdag 17, 18 en 30 oktober 2007 - Federale Politie - Rechercheschool - Kazerne Géruzet - Organisator : Diensten van de Commissaris-Generaal - Strategische Analysten - Opleidingsonderdeel (2 x 5 uur) in : Nederlandstalige en Franstalige strategische analysten - Gastprofessor : “Inleiding in de Criminologie”

Woensdag 19 december 2007 – De Factorij – Huart Hamoirlaan 136 – Schaarbeek - Seminarie : Diversiteit in Diversiteit - Organisator : Centrum voor Politiestudies (CPS), Centre d’Etudes sur la Police (CEP), mmv. Koning Boudewijnstichting, Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid - Verwelkoming van de deelnemers.

Lid van de Publicatieprijs Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie 2007 - De samenstelling van de jury is als volgt: prof. mr. Theo de Roos, voorzitter; prof. dr. Hans Boutellier; drs. Anita Hazenberg; mr. Geert Knigge; prof. dr. Paul Ponsaers - De jury heeft de Publicatieprijs SMVP 2007 toegekend aan Hans Werdmölder voor zijn boek “Marokkaanse lieverdjes. Crimineel en hinderlijk gedrag onder Marokkaanse jongeren, Amsterdam: Balans, 2005” .

2006

Vrijdag  13 januari 2006 - Het Pand, Gent - Seminar : La transformation de la chaîne pénale à travers l’interaction du secteur privé - Organisator : Interlabo - Groupe Européen de Recherches sur les Normativités (GERN) - Dagvoorzitter : La saturation de la chaîne pénale et la nécessité des alternatives (SVA); Enquête et justice privée : développer un autre ordre juridique? (SVA); Entreprise accusée, chaîne juridique déroutée. Les affaires des médicaments nuisibles (SVA)’.

Van donderdag 9 februari tot dinsdag 14 februari 2006 - University of Sarajevo - Bosnië-Herzegovina - Organisator : Faculty of Criminal Justice Sciences - Course (13 hours) in : Master in European Criminology, Criminalistics and Criminal Justice - Guestlecturer : ‘Module 6 : Police Models in Europe’.

Maandag 6 maart 2006 - Kabinet van de Premier, Wetstraat 16, Brussel - Organisator : Begeleidingscommissie bij de Politiehervorming (Vz. Prof. dr. De Ruyver) - Lezing : “Kernvragen bij politiële Kerntaken”.

Donderdag 9 maart 2006 - Aula, Academieraadszaal, Volderstraat, Gent - Update Criminologie : “3de Postuniversitaire vormingscyclus : Het slachtoffer van criminaliteit : tussen perceptie en realiteit” - Organisator : Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Permanente Vorming Gandaius, U.G. - Lezing : “Het slachtoffer en de criminologie : afscheid van een stiefvader”.

Donderdag 16 maart 2006 - Provinciehuis De Boeverbos, Brugge - Studiedag : “Kerntakendebat Politie” - Organisator : Centrum voor Politiestudies ism. VVSG - Lezing : “Kernvragen bij  politiële Kerntaken”.

Donderdag 16 maart 2006 - Aula, Academieraadszaal, Volderstraat, Gent - Update Criminologie : “3de Postuniversitaire vormingscyclus : Het slachtoffer van criminaliteit : tussen perceptie en realiteit” - Organisator : Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Permanente Vorming Gandaius, U.G. - Dagvoorzitter : “Het slachtoffer en politie”.

Vrijdag 25 maart 2006 - Stadhuis Rotterdam, Coolsingel 40, Nederland - Discussienamiddag : “Prestatiecontracten van de politie : een afrekening in het politiële circuit?” - Organisator : Tijdschrift voor Criminologie, Nederlandse Vereniging voor Kriminologie - Dagvoorzitter : “Criminologie en Politie in Nederland en België - Actuele concepten rond structuur en cultuur”.

Vrijdag 31 maart – zaterdag 1 april 2006 – Center for Political Research (CEVIPOF), Rue de l’Université 98, Paris - Seminar : “Corruption & Democratie” - Organisator : Sciences Po Paris, Prof. dr. Pierre Lascoumes & Prof. dr. Odette Tomescu-Hatto.

Vrijdag 21 april 2006 – The Grand Hotel, Kloveniersburgwal, Amsterdam, Nederland - Deelname aan expertmeeting inzake “Andere Politieparadigma’s” - Organisator : Programma Politie en Wetenschap, Nl.

Maandag 24 april 2006 – Northgate Center, Brussel - College in het kader van opleidingscyclus van ambtenaren van de Veiligheid van de Staat - Organisator : Veiligheid van de Staat – Ministerie van Justitie - Gastprofessor : “De politiehervorming en de Bijzondere Inspectiediensten in België”.

Vrijdag 27 april 2006 – Zaal De Schelde, PAC (Provincie Oost-Vlaanderen), W. Wilsonplein 2, Gent - Discussienamiddag : “Hoe lokaal kan een veiligheidsbeleid zijn?” - Organisator : Tijdschrift Panopticon – Uitgeverij Maklu - Lezing : “Dragende krachtlijnen voor een strategie voor meer veiligheid voor iedereen”.

Dinsdag 2 mei 2006 – Tiensestraat, College De Valk, Leuven - College in het kader van Advanced Master in European Criminology - Organisator : Afdeling Strafrecht, Strafvordering & Criminologie, KULeuven - Gastprofessor : Community (Oriented) Policing, Neighborhood Orientation, and the Parable of the "Broken Window" Theory”.

Van maandag 10 juli tot vrijdag 21 juli 2006 – The University of Waikato – New Zealand - Organisator : The University of Waikato – Waikato Law School - Course (26 hours) in : Bachelor of Laws with Honours - Guestlecturer : ‘Criminology, Criminal Justice Policy and Law’.

Van woensdag 20 tot vrijdag 22 september 2006 – The Old Hall Hotel, Buxton, Derbyshire (UK) - First Seminar CRIMPREV Workpackage 5 (EU) - Organisator : Sheffield University – Centre for Criminological Rsearch (UK) - Lezing : Formal and informal pharmaceutical economies in third world countries : synergetic, symbiotic or parasitical”.

Woensdag 4 oktober 2006 – Paleis te Brussel - Aanbieding van het Algemeen Verslag over Onveiligheidsgevoelens aan HKH Prins Filip en Prinses Mathilde - Organisator : Koning Boudewijnstichting, Brussel - Lezing : “Strategische krachtlijnen voor meer veiligheid voor iedereen”.

Van dinsdag 10 tot woensdag 11 oktober 2006 – Hôtel Le Chantecler, St. Adèle, Quebec, Canada - Congrès “L’évaluation de la criminalité économique et des moyens de la contrer » - Organisator : Centre International de Criminologie Comparée (CICC) de l’Université de Montréal & Institut de Lutte contre la Criminalité Economique  (ICLE) de Neuchâtel - Lezing : L’économie pharmaceutique formelle et informelle dans des pays du Tiers-monde : parasitaire, symbiotique ou synergique?”

Donderdag 19 oktober 2006 – Universitaire Stichting, Zaal Félicien Cattier, Egmontstraat 11, Brussel - Discussienamiddag : “Naar een nieuw profiel voor de politieleider. Meer manager, minder politieagent?” - Organisator : Uitgeverij Vanden Broele – Centrum voor Politiestudies vzw. - Lezing : “Burger, bestuur en beleid : slotbeschouwingen en conclusies”.

Dinsdag 7 november 2006 – Provinciaal Administratief Centrum – Woodrow Wilsonplein 2, Gent - Studiedag : “Wie is baas van de lokale politie?” - Organisator : Centrum voor Politiestudies, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - Lezing : “Slotbeschouwing : veel bazen, geen regisseur”.

Dinsdag 21 november 2006 – FOD Justitie – Gebouw “Border D” – Zaal 113, Eversstraat 2/8, Brussel - Vormingssessie politie & magistratuur : “Databank Ecolex – Afvalovertredingen en sancties” - Organisator : Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie), POD Wetenschapsbeleid - Lezing : “Voorstelling van de databank Ecolex”.

Donderdag 23 november 2006 – Hotel Tulip Inn Brussels Boulevard – Bolwerklaan 17, 1210 Brussel - Studiedag : “Meet- en Opvolgingsinstrument voor de Strafrechtelijke Keten” - Organisator : Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid (FOD Justitie), Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid (FOD Binnenlandse Zaken) - Lezing : “Het meet- en opvolgingsinstrument als stimulans voor het lokaal integraal veiligheidsbeleid”.

Dinsdag 19 december 2006 – Koninklijke Militaire School – Notelaarstraat, Brussel - Colloquium : “De bijzondere inspectiediensten : bijzondere onbekenden voor politie, justitie en bestuurlijke overheid?” - Organisator : Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten - Uitgeverij Politeia - Dagvoorzitter, lezing : “Een bijzondere plaats voor de Bijzondere Inspectiediensten (BID) in het Integraal Veiligheidsbeleid”.

2005

6 tot 13 januari 2005 - Studiereis op uitnodiging van ‘Ministère de la Défense Nationale - Commandement de la Gendarmerie Nationale’, Algiers, in kader van overeenkomst met UGent.

Donderdag 3 februari 2005 – Provinciaal Administratief Centrum (PAC), Gent - Studiedag : “10 miljoen klanten moet je verdienen – Bijdrage(n) tot de evaluatie van politie en justitie” - Organisator : Centrum voor PolitieStudies [CPS] - Lezing : ‘Evaluatie van de distributie van politiecapaciteit’.

Maandag 28 februari 2005 – Het Pand, 9000 Gent, Persconferentiezaal - Persconferentie : “UGent analyseert preventiewerking Politie Gent” - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse - Lezing : ‘Technopreventieve werking bij de preventiecel van de politiezone Gent’.

Donderdag 10 maart 2005 – VUB-campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Promotiezaal - Postacademische vormingscyclus : “Transnationale Georganiseerde Criminaliteit” - Organisator : Instituut voor Postacademische vorming VUB (IPAVUB) - Dagvoorzitter : ‘Beeldvorming en Analyse van transnationale georganiseerde criminaliteit”.

Donderdag 24 maart 2005 – Internationaal Congrescentrum ICC - Citadelpark, Gent - Congres: “Federaal Wetenschapsbeleid en drugsonderzoek : componenten van het geïntegreerd beleid onderzoek” - Coördinatie : Federaal Wetenschapsbeleid, Universiteit Gent, Université de Liège en Universiteit Antwerpen - Lezing Onderzoeksgroep SVA W. Vaerewyck  : “Drugsoverlast in de lokale context”.

Donderdag 21 april 2005 – Domaine provincial d’Hélécine, rue Armand Dewolf 2, 1357 Helecine - Studiedag : “La police judiciaire au plan local – Enjeux des pratiques actuelles” - Organisator : Centre d’Etude sur la Police [CEP] - Lezing : ‘Conclusions de la journée d’étude’.

Donderdag 28 april 2005 – Auditoires Montesquieu, Place Montesquieu – 1348 Louvain-la-Neuve - Colloquium : “La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale – 75ième anniversaire de l’Ecole de Criminologie” - Organisator : Le département de Criminologie et de Droit Pénal de l’Université Catholique de Louvain - Voorzitter atelier : ‘Responsabilité pénale des auteurs de crime de masse’ - Lezing : ‘En quête de la victime collective’.

Woensdag 25 mei 2005 – UA Stadscampus, Rodestraat 12, 2000 Antwerpen, Lokaal R004 - Studienamiddag : “Gewapend bestuur – Gemeentelijke administratieve sancties” - Organisator : Die Keure, VVSG, Tegenspraak vzw, UAMS - Lezing : ‘De overlast van de wet of de wet van de overlast”.

Donderdag 26 mei 2005 – Salle du Conseil de la Faculté de Philosophie et Lettres, Louvain-la-neuve - Colloque : “Les chiffres du crime en débat – Regards croisés sur la statistique pénale en Belgique (1830-2005)” - Organisator : Le Centre d’Histoire du Droit et de la Justice (UCL) et L’Institut d’Informatique (FUNDP) - Lezing : ‘Le chaos des statistiques policières dépassé” ?

Vrijdag 3 juni 2005 – Université de Liège – Service de Criminologie, Bd. du Rectorat, 3 , Bât. B33, 4000 Liège - Journée Interlabos du GERN : “Intégrité des marchés, patrimoine culturel, patrimoine écologique et criminalité” - Organisator : Service de Criminologie - Participant aan paneldiscussie : “Difficultés de recherche et approche par études de cas”.

Woensdag 8 juni 2005 – Koning Boudewijnstichting, Bredrodestrat 21, 1000 Brussel - Studienamiddag : “Algemeen Verslag over de Onveiligheid – Initiatieven genomen door de politie” - Organisator : Koning Boudewijnstichting - Dagvoorzitter : ‘Aanbevelingen ivm. de mogelijke rol van de politie inzake IV en de grenzen hiervan”.

Donderdag 16 juni 2005 – Haagse Hogeschool, Den Haag, Nederland - Studiedag : “Marktdag NVK 2005” - Organisator : Nederlandse Vereniging voor Kriminologie.

Donderdag 30 juni 2005 – Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) – Auditorium – Relegemsestraat 40 – Asse - Studiedag : “Nieuwe ontwikkelingen in de Opsporing” - Organisator : Politie & Wetenschap, Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid, IRCP, Onderoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse, Centrum voor Politiestudies, Centre d’Etude de la Police - Lezingen : ‘Eindconclusies : De Andere Rechtsorde, een schets van de private opsporing”, “Eindconclusies : Kwaliteit en gerechtelijk werk, Recherchemanagement in de strafrechtsketen”.

Dinsdag 25 oktober 2005 – Antwerp Expo Center – Jan Van Rijswijcklaan – Antwerpen - Studiedag : “Integrale Veiligheid – Verantwoordelijkheden, methodiek, best practices” - Organisator : Kluwer Opleidingen – Wolters Kluwer Company - Dagvoorzitter : ‘Methodiek voor het voeren van een integraal veiligheidsbeleid – Opnieuw het middenveld bezetten'

2004

Donderdag 19 februari 2004 – Kasteel Vilain XIIII, Leut-Maasmechelen - Organisator : Kamer van Maas en Kempen - Lezing : “Criminaliteit in een stedelijke omgeving”.

Woensdag 25 februari 2004 – Keele University, U.K. - Organisator : Department of Criminology, Keele University - Gastcollege : “The reform of police-organisations – The Belgian Case”.

Donderdag 4 maart 2004 – DGC Oudenaarde, Bergstraat 32, Oudenaarde - Organisator : Overleg korpschefs gerechtelijk arrondissement Oudenaarde - Lezing : “Samenwerking tussen korpschefs en de directeur-coördinator”.

Donderdag 1 april 2004 – Aula van de Universiteit Gent, Volderstraat Gent - Colloquium “Het moraliteitsverslag in assisenzaken” - Organisator : Centrum voor Politiestudies (CPS) - Dagvoorzitter : “Conclusies bij de studiedag moraliteitsverslag in assisenzaken”.

Dinsdag 4 mei 2004 – Zaal Rector Vermeylen, Het Pand, Gent - Persvoorstelling : Drugs en overlast. Studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse [SVA], Institute for International Research on Criminal Policy [IRCP], Instituut voor Sociaal Drugsonderzoek [ISD]; U.G. - Lezing : ‘Resultaten van de bevolkingsbevraging inzake (drugs-)overlast.

Vrijdag 7 mei 2004 – Kasteel Den Brandt, Wilrijk - Seminar : Het functioneren van de Belgische Bijzondere Inspectiediensten - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse [SVA], U.G., Uitgeverij Maklu - Dagvoorzitterschap, Lezing : ‘Het moeilijke spel van wortel en stok – Organisatiecriminaliteit en handhavingsstrategieën van bijzondere inspectie- en opsporingsdiensten.

Donderdag 17 juni 2004 – Haagse Hogeschool, Den Haag, Nederland - Congres : Jubileumcongres Nederlandse Vereniging voor Kriminologie 30 jaar - Organisator : Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK).

Aanbieding van Jubileumuitgave Tijdschrift voor Criminologie - 30 jaar NVK, 45 jaar TvC, Criminologie in Nederland, een Vlaamse spiegel.

Woensdag 23 juni 2004 – Auditorium ‘De Schelde’ – Provinciaal Administratief Centrum, Gent - Studienamiddag : Drugs en Overlast – Drogues et Nuisances - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse [SVA], U.G., ism. ISD  & IRCP, U.G. & Federaal Wetenschapsbeleid - Lezing : ‘Presentatie van de onderzoeksresultaten inzake de bevolkingsbevraging.

Vrijdag 25 juni 2004 – Nationale School voor Officieren, Complex ‘de Witte de Haelen’, Brussel - Diploma-uitreiking aan de officieren van de 2de promotie - Organisator : Nationale School voor Officieren - Lezing : ‘De evolutie van de officierenopleiding.

Maandag 12 juli 2004 – Koning Boudewijnstichting, Brederadestraat 21, Brussel - Ronde Tafel ‘Het onveiligheidsgevoel meten’, in het kader van het Algemeen Verslag over de Onveiligheid - Organisator : Koning Boudewijnstichting - Dagvoorzitterschap: Panelgesprek met de heer F. Vlek, directeur van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap (Nl.), en mevr. Renée Zauberman, onderzoekster bij CESDIP (Fr.).

Donderdag 26 augustus 2004 – Vrije Universiteit, de Boelelaan 1105, Amsterdam, Nederland - 4th Annual Conference of the European Society of Criminology, August 25-28, 2004, Global Similarities - Local Differences - Organisator : European Society of Criminology - Lezing : “Evaluating the distribution of police-capacity”, contribution to the peer reviewed session chaired by Prof. dr.Frans Leeuw, WODC, Ministry of Justice, The Netherlands : “Evaluating criminal justice programs : a state of the art”.

24 tot 28 september 2004 - Studiereis op uitnodiging van universiteiten van Ljubliana (Slovenië), Belgrado (Servië), Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) in kader van Tempus-project.

Dinsdag 12 oktober 2004 – College van Procureurs-generaal, Ernest Allardstraat, 42, Brussel - Workshop “Jaarstatistiek van het Openbaar Ministerie. Opsporing en Vervolging van strafzaken door de parketten bij de rechtbanken van eerste aanleg” - Organisator : Statistische analysten van het College van Procureurs-generaal - Lezing : ‘Enkele commentaren op de nieuwe parketstatistiek”.

Donderdag 14 oktober – VUB-campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Promotiezaal - Postacademische vormingscyclus : “Criminaliteit en rechtshandhaving in beeld” - Organisator : Instituut voor Postacademische vorming VUB (IPAVUB) - Lezing : ‘Het belang van basics - Pleidooi voor een kwalitatieve statistiek van de geregistreerde criminaliteit”.

Dinsdag 16 november 2004 – Provinciaal Hof, Brugge - Viering van de “Internationale dag van de verdraagzaamheid” - Organisator : Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen vzw - Lezing : ‘Lezing bij de uitreiking van de Prijs van de Harmonieuze Samenleving 2004”.

Vrijdag 19 november 2004 – Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO), Asse (Relegem) - Studiedag “Politie en Verkeershandhaving” - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw & Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) - Voorzitterschap workshop : ‘Evaluatie en Monitoring van Actieplannen”.

Donderdag 25 november 2004 – VUB-campus, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Promotiezaal - Postacademische vormingscyclus : “Criminaliteit en rechtshandhaving in beeld” Organisator : Instituut voor Postacademische vorming VUB (IPAVUB) - Lezing : ‘Meet- en Opvolgingssysteem doorheen de strafrechtspiramide”.

Zaterdag 11 december 2004 – Het Pand, 9000 Gent, Dormitoriumzaal - Seminar : “Gemeentelijke administratieve sancties en gewapend bestuursrecht” - Organisator : Redactie Tijdschrift Tegenspraak - Lezing : ‘Drugsoverlast : Resultaten van een bevolkingsbevraging in problematische buurten”.

Donderdag 16 december 2004 – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, Binnenhofzaal - Lunchbijeenkomst “Van theoretische concepten naar politiepraktijk” - Organisator : Tijdschrift voor Criminologie – Directie Politie, Informatie, Kennisontwikkeling en Onderzoek (IKOO) - Lezing : ‘De evaluatie van de distributie van politiecapaciteit”.

2003

Maandag 10 maart 2003 – Bordetauditorium, Waterloolaan 115, Brussel - Bijeenkomst Gerechtelijke Pijler – Ministerie van Justitie - Organisator : Dienst voor Strafrechtelijk Beleid - Lezing : ‘Politiecapaciteit voor de GDA’s’.

Donderdag 20 maart 2003 – Cultureel Centrum Den Borre, Bierbeek - Studiedag Externe Gerichtheid – Gemeenschapsgerichte politie - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) - Lezing : ‘Community (Oriented) Policing, buurtgerichtheid en de parabel van de Broken Windows-theorie’.

Donderdag 27 maart 2003 – Wassenaarseweg 72, Leiden, Nederland - Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid (OMV) -  Vinger-aan-de-pols-dag - Organisator : Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) - Lezing : ‘Met strafrecht tegen milieudelicten? Rol en functie van Bijzondere Inspectiediensten in de strijd tegen milieucriminaliteit’.

Woensdag 2 april 2003 – Hotel Le Plaza, Bruxelles - Stage international : Collectivités locales, comment relever les défis de la sécurité urbaine? - Organisator : International Faculty for Executives (IFE), Paris - Lezing : ‘État des lieux de l’insécurité dans l’environnement urbain’

Woensdag 7 mei 2003 - XPO (B) - 5de Internationale Vakbeurs voor de uitrusting van politie, bewakings- en veiligheidsdiensten, Kortrijk - Seminarie ‘Politieopleidingen in Europa’ - Organisator : Infopol - Lezing : ‘De centrale rol van de opleidingen tijdens het hervormingsproces’

Maandag 12 mei 2003 - Provinciehuis Boeverbos, St-Andries Brugge - Colloquim ‘Illegalen op doorreis – Balanceren op het slappe koord tussen welzijn en justitie?’ - Organisator : Provinciaal Integratiecentrum West-Vlaanderen vzw, ism. de provincie West-Vlaanderen - Lezing : ‘Conclusies en aanbevelingen’

Dinsdag 1 juli 2003 – Provinciaal Administratief Centrum (PAC), Gent - Studiedag : Resultaten wetenschappelijk onderzoek : “Op het kruispunt tussen Opsporing en Vervolging” - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse [SVA], Séminaire Interdisciplinaire d’Etudes Juridiques [FUSL], Centrum voor PolitieStudies [CPS], Centre d’Etudes sur la Police [CEP], met de steun van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden [DWTC] - Lezingen : ‘De besluiten inzake het APA-onderzoek’; ‘De besluiten inzake het onderzoek naar bijzondere inspectiediensten’

Dinsdag 9 september 2003 - Diamant Building, Brussel - Tweetalige conferentie : Stedelijke veiligheid en stadsvernieuwing - Organisator : Institute for International Research (IIR), Brussels - Dagvoorzitter, lezing : ‘Stand van zaken inzake onveiligheid in de stedelijke omgeving’

Zaterdag 27 september 2003 - Begijnhof Congrescentrum, Leuven - Engelstalige conferentie : Public Opinion and the Administration of Justice – Popular perceptions and their implications for policy-making inBelgium and western countries

Organisator : Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, KULeuven; Department of Sociology, Faculty of Economics, Management and Social Sciences; Department of Criminology, Faculty of Law, U.Liège - Dagvoorzitter : ‘The role of the media: reflecting public opinion or constructing it?’ - ‘The administration of justice: how to know public opinion and what to do with it?’

Donderdag 30 oktober 2003 – Bordetauditorium, Waterloolaan 115, Brussel - Valorisatiedag “Naar een Meet- en Opvolgingssysteem voor instroom en selectie in de strafrechtelijke keten” - Ministerie van Justitie - Ministerie van Binnenlandse Zaken - Organisator : Dienst voor Strafrechtelijk Beleid - Lezing : “Een lange weg naar transparantie - De ontwikkeling van een meet- en opvolgingssysteem”.

Donderdag 6 november 2003 – Cultureel Centrum, Berchem - Studiedag “Van normen naar kwaliteitsindicatoren voor de lokale politie - De invloed van lokale kenmerken en het gemeentelijke beleid op de invulling van de politiefunctie” - Organisator : Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsheidsAnalyse [SVA], Centrum voor Politiestudies - Lezing : “Slotconclusies bij de studiedag”.

Donderdag 13 november 2003 – Egmontpaleis, Brussel - Colloquium “10 jaar politiefunctie – Het politieoptreden onder de loep van het Vast Comité P” - Organisator : Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten – Politeia - Lezing : “Eén van de grote mazen in het controlenet : de bijzondere inspectiediensten”.

Donderdag 20 november 2003 – Universiteitstraat 4, Gent - Update Criminologie : “Het strafrechtssysteem in de laatmoderniteit” (Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie) - Organisator : Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Permanente Vorming Gandaius, U.G. - Lezing : “Voorbij het verzadigde strafrechtelijk apparaat – Empirische indicaties” – “Twee onderzoeken naar strafrechtelijke afhandeling : Autonome Politieafhandeling en Bijzondere Inspectiediensten”.

Vrijdag 28 november 2003 – Hoofdbureau van Politie te Amsterdam, Nederland - Expertmeeting “Bemiddeling in de politiepraktijk” (Aanbieding boek “Een herstelgerichte aanpak van overlast en slepende conflicten”) - Organisator : Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie - Lezing : “Bemiddeling in de Belgische politiepraktijk”.

Dinsdag 16 december 2003 – Hotel ‘La Grande Ecluse’, Brussel - Workshop “Integraal Veiligheidsbeleid” (Bespreking reflexiedocument) - Organisator : Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Directie Publieke Veiligheid - Lezing : “Discussiepunten inzake integrale en geïntegreerde veiligheid”.

2002

Donderdag 7 maart 2002 – Cultureel Centrum, Beveren - Studiedag : Van Genua tot Laken – Het beheren van grootschalige risicogebeurtenissen in het kader van de openbare orde - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) - Dagvoorzitterschap, Lezing : ‘Tussen kritische distantie en empathische betrokkenheid’.

Donderdag 21 maart 2002 – Kasteel Den Brandt, Wilrijk - Seminar : Vernieuwing in de Recherche - Recherchemethoden en –technieken - Organisator : Onderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse [SVA], U.G., Uitgeverij Maklu - Dagvoorzitterschap, Lezing : ‘Naar een reële vernieuwing van de recherche? Een bilan van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek inzake Lawful Policing.

Vrijdag  3 mei 2002 – Het Pand, Gent - Seminar : Traitement Policier : Autonomie Relative? - Organisator : Interlabo Groupe Européen de Recherches sur les Normativités (GERN) - Lezing : La genèse du Traitement Policier Autonome en Belgique,  avec un coup d’oeil sur les Pays-Bas et l’Angleterre’, ‘Résultats de terrain en Flandres’.

Woensdag 15 mei 2002 – Stadhuis, Gent - Studiedag Politieverhoor en Personality-profiling - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) - Dagvoorzitterschap, Lezing : ‘Van conservatieve verhoorder tot sluwe onderzoeker – Een empirische poging tot typologering van verhoorders’.

Donderdag 13 juni 2002 – Cultureel Centrum Den Borre, Bierbeek - Studiedag Interzonale Samenwerking - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) - Lezing : ‘Een kans tot herschikking van onevenwichten? Kansen en mogelijkheden van interzonale samenwerking’.

Maandag 16 september 2002 – Kleine Zavel, 8, Egmontpaleis, Brussel - Colloquium Justitie in Beweging - Organisator : Federale Overheidsdienst Justitie - Lezing : ‘Na de Octopus-omwenteling : De torens (van politie en justitie) zinderen nog na’.

Dinsdag 1 oktober 2002 – Parlement, Brussel - 24th International Course for Higher Specialization ‘Ethics – Policing and Corruption’ - Organisator : Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten - Lezing : ‘Community (Oriented) Policing and its Ethical Consequences – The Belgian Case’.

Donderdag 24 oktober 2002 – Universiteitstraat 4, Gent - Update Criminologie : Jongeren en Criminaliteit (Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie) - Organisator : Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Permanente Vorming Gandaius, U.G. - Lezing : ‘Methodologische problemen en criminografisch materiaal bij onderzoek naar jongeren en criminaliteit’.

Donderdag 7 november 2002 – Universiteitstraat 4, Gent - Update Criminologie : Jongeren en Criminaliteit (Postuniversitaire Vormingscyclus Criminologie) - Organisator : Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Permanente Vorming Gandaius, U.G. - Voorzitterschap sessie 4 : ‘Het beleid inzake jongeren en criminaliteit’.

Donderdag 21 november 2002 – POTVA vzw, Noorderlaan 500, Antwerpen - Academische zitting nieuwe aula POTVA - Organisator : Politie Opleidings-, Trainings- en Vormingscentrum Antwerpen (POTVA vzw) - Lezing : ‘Fundamentele veranderingen bij politie en justitie’

Woensdag 4 december 2002 – Provinciegebouw, Antwerpen - De Antwerpse situatie inzake jongeren - Organisator : Stadsbestuur Antwerpen, Kabinet Integrale Veiligheidszorg - Lezing : ‘De onderzoekbaarheid van jeugddelinquentie – Over de self report methode’

Dinsdag 17 december 2002 – Congressenpaleis, Brussel - Eén jaar (na de) politiehervorming, Elf uitgesproken meningen over de politie van vandaag en morgen - Organisator Colloquium : Politeia nv. - Dagvoorzitterschap, Lezing : ‘Over de keuze van zonale politiekorpsen voor een basispolitiezorg’

2001

Donderdag  29 maart 2001 – Bordetauditorium, Waterloolaan 115, Brussel - Bijeenkomst Gerechtelijke Pijler – Ministerie van Justitie - Organisator : Dienst voor Strafrechtelijk Beleid - Lezing : ‘De plaats van lokale veiligheidsplannen in een Community Policy-model’.

Donderdag  29 maart 2001 – Auditorium Zeger Van Hee, Leuven - Studiedag : Veiligheid, een illusie? Theorie, onderzoek en praktijk - Organisator : Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, KULeuven - Lezing : ‘De plaats van lokale veiligheidsplannen in een Community Policy-model’.

Vrijdag  30 maart 2001 – Cultureel Centrum, Aalst - Studiedag : Naar een planmatig politiebeleid - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) - Lezing : ‘Op zoek naar een integraal veiligheidsbeleid – Het politiebeleid vervat in de nationale en zonale veiligheidsplannen’.

Donderdag  26 april 2001 – Provinciegebouw, Hasselt - Studiedag : De Politiehervorming - Organisator : Provinciebestuur Limburg - Lezing : ‘De plaats van lokale veiligheidsplannen in een Community Policy-model’.

Vrijdag  27 april 2001 – Stadhuis, Antwerpen - Studiedag : Academische zitting ter gelegenheid van de viering van het 100-jarig van de Koninklijke Kring - Organisator : Koninklijke kring der commissarissen en adjunct-commissarissen van politie der stad Antwerpen en omliggende gemeenten - Lezing : ‘Pleidooi voor een hervorming van het denken over politie’.

Zaterdag  28 april 2001 – UIA, Wilrijk - Studiedag : Politie en Veiligheid - Organisator : Studiekring Hugo Coveliers - Lezing : ‘De demilitarisering als gangmaker voor de politiehervorming’.

Vrijdag  18 mei 2001 – Auditorium VBO, Brussel - Studiedag : Publiek-private fraudebestrijding. Over de mogelijkheden van samenwerking tussen publieke en private actoren in de strijd tegen fraude - Organisator : Verbond van Belgische Ondernemingen, Ernst & Young, Uitgeverij Politeia - Lezing : ‘Pragmatisme met aandacht voor het algemeen belang, Over kansen en gevaren van publiek-private samenwerking bij fraudebestrijding’.

Zaterdag  13 oktober 2001 – ULB, Brussel - Colloque : ‘Le Pénal en Belgique, bilan critique des connaissances’ - Organisator : Centre de Recherches Criminologiques, Faculté de Droit - Dagvoorzitter ‘Atelier Police’.

Donderdag  25 oktober 2001 – Stadhuis, Sint-Niklaas - Workshop stedelijk beleid : Leefbaarheid en Veiligheid - Organisator : Vlaamse Gemeenschap, Stedenbeleid - Lezing : ‘Over de relatie stedelijkheid en criminaliteit - Interactie, Integratie en Differentiatie’.

Woensdag  12 december 2001 – Dexia, Rue de la Banque, 3, Brussel - Studiedag : Zonale Veiligheidsplannen - Organisator : Federale Politie, Algemene Directie van de Geïntegreerde Werking (CGL) - Lezing : ‘De plaats van lokale veiligheidsplannen in een Community Policy-model’.

Vrijdag  14 december 2001 – Cultureel Centrum, Dilbeek - Studiedag : Partnerschip en Politie - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) - Lezing : ‘Wat betekent partnership voor de lokale politie? Community-partnership : Kansen en risico’s’.

2000

Vrijdag  24 februari 2000 – Lokeren - Studiedag : ‘Voorbij de nuloptie’ - Organisator : Ploeg vzw, Culturele Centrale ABVV, Masereelfonds, Steunpunt Provinciaal Integratiecentrum, IMAVO vzw. - Lezing : ‘Lokeren, criminaliteit en onveiligheid : is er reden tot paniek?’.

Donderdag  23 maart 2000 – Charleroi - Nationaal congres ‘Les ateliers de la prévention – Workshops preventie’ - Organisator : Op initiatief van de stad Charleroi-Antwerpen, Centre Interuniversitaire de Formation Permanente, CIFOP - Lezing : ‘Heroriëntatie van evaluatiemethodieken inzake preventie’.

Woensdag  16 augustus 2000 – Triomflaan, Auditorium G, VUB, Brussel - Seminar ‘Brussels 2000 - Evaluating Community Policing’ - Organisator : Vakgroep Criminologie VUB - Lezing : ‘On evaluating ‘Community (Oriented) Policing’ through other police models’.

Zaterdag  25 november 2000 – Afdeling Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, Leuven - Studiedag ‘Criminologie 2000. En verder…’ - Organisator : Vereniging van Afgestudeerde Leuvense Criminologen (VALC), het Kriminologisch Genootschap Brussel (KGB), de Oudstudentenvereniging Criminologie Universiteit Gent (OSCRUG) - Lezing : ‘Criminologie in België : Beleidsgerichte wetenschap, met een geïmporteerde theorie?’.

1999

1999-2001 : Lesgever Oost-Vlaamse Politie-academie (OPAC).

Vrijdag  16 april 1999 – Auditorium Zeger Van Hee, Leuven - Studiedag : De reorganisatie van het politiewezen - Organisator : Afd. Strafrecht, Strafvordering & Criminologie (KUL), Vakgroep Strafrecht & Criminologie (UG) - Lezing : ‘Een blik in de toekomst : Sturen vanop wel heel grote afstand’.

Vrijdag  21 mei 1999 – Cultureel Centrum, Beveren - Studiedag : Informatiebeheer in het kader van de politiehervorming - Organisator : Centrum voor Politiestudies vzw (CPS) - Lezing : ‘Het beheer van beleidsinformatie : Virtual Reality’.

 Woensdag  13 oktober 1999 – Grote Aula, Gent - Studienamiddag naar aanleiding van het 25-jarig jubileum van de vereniging van oud-studenten criminologie, U.G. - Organisator : Oudstudentenvereniging Criminologie Universiteit Gent (OSCRUG) - Lezing : ‘De plaats van de wijkagent/sectorwerker binnen de nieuwe lokale politie’.

Woensdag  24 november 1999 – Provinciaal Centrum, Genk - Studiedag : Privaat-publieke samenwerking - Organisator : Crime Control Lezing : ‘Nieuwe vormen van sociaal conflict. De nieuwe technologische revolutie en de transformatie van de openbare orde’.