Jaargang 2008

Cahiers Politiestudies (december 2008), 2008/4, n° 9 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Politiecultuur

Editoren : Alain Collier, Elke Devroe, Eddie Hendrickx

In dit Cahier wordt onderzocht of ook de cultuur binnen politie een verandering onderging, naast de structurele hervormingen. De geïntegreerde politie reikt de bakens aan voor een gemeenschapsgerichte politiezorg die dienstverlening aan de burger en transparantie en responsabilisering hoog in het vaandel draagt met de deontologische code als kwaliteitslabel. Dit Cahier biedt inzicht in de veelheid aan begrippen die beschreven worden wanneer over politie en cultuur wordt nagedacht.

 

Cahiers Politiestudies (september 2008), 2008/3, n° 8 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Veelplegers 

Editor : Fien Gilleir

De problematiek rond veelplegers wordt hier belicht aan de hand van de resultaten van een onderzoek waarbij o.a. gepeild werd naar de recidive van veelplegers na het volgen van een intensieve ambulante begeleiding. Politionele statistieken, bespreking van een atypisch daderprogramma en een bijdrage over de situatie in Nederland biedt nog meer stof tot nadenken.

 

Cahiers Politiestudies (mei 2008), 2008/2, n° 7 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Het analyseren van de geloofwaardigheid van verhoren

Editoren : Lotte Smets, Aldert Vrij

Verschillende leugendetectiemethoden worden gepositioneerd tegenover enerzijds het huidig recherchewerk en, anderzijds, de diverse weten-schappelijke ontwikkelingen omtrent ‘het verhoor’. Hiertoe wordt de utiliteit en de effectiviteit van dergelijke technieken en tevens de kwaliteit van het politioneel dossier centraal gezet.

 

Cahiers Politiestudies (februari 2008), 2008/1, n° 6 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Intern Korpsbeheer - Financieel Management en Dienstorganisatie

Editoren : Mark Crispel, Sofie De Kimpe

Zowel financieel management als dienstorganisatie, beide essentiële onderdelen van het beleidsvoeringsproces binnen een politiekorps, komen uitgebreid aan bod. Analyses van de begroting van politiezones, de regelgeving inzake dienstorganisatie, case-study’s uit binnen- en buitenland, enz. belichten in dit Cahier twee thema’s die van fundamenteel belang zijn voor het welslagen van een beleidsgerichte cultuur binnen de lokale politiediensten.