Evidence based beleid & Evaluatie

Boeken

Bekkers, V., Devroe, E., Sluis, A. van der, Prins, R., Cachet, L., Akerboom, M., Nuij, W., Waltheer, J. (2017) Politiebestel in balans? Politiek-bestuurlijke sturing, democratische verantwoording , samenwerking en maatschappelijke inbedding in een nationaal politiebestel, Evaluatie Nederlandse politie, Erasmus Universiteit Rotterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden - Faculteit Governance and Global Affairs, WODC

Pauwels, L., De Keulenaer, S., Delterne, S., Devroe, E., Forceville, J., Hardyns, W., Kerbab, R., Maes, E., Moons, D., Plessers, J., Pleysier, S., Ponsaers, P., Van Dael, E., Verhage, A.   (Eds.) (2014). Criminografische Ontwikkelingen III - Van (victim)-survey tot penitentiaire statistiek,  Panopticon Libri n°9, Antwerpen: Maklu, pp. 203.

Parmentier, S., Ponsaers, P. (eds.) (2008). De Vlaamse advocaat – Wie, wat, hoe?, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, pp. 213. 

Ponsaers, P. , Enhus, E., Van Den Herrewegen, E., Vandevoorde, N. (2006). Meet- en opvolgingsinstrument voor de strafrechtelijke keten – Handleiding, Reeks Dienst voor het Strafrechtelijke Beleid, n° 22, Dienst voor het Strafrechtelijk Beleid / Algemene Directie Veiligheids- en Preventiebeleid, Brussel: Politeia, pp. 400. 

Depovere, K., Ponsaers, P.(1999). Evaluatie Preventiecontracten, Vijf jaar preventiecontracten in Vlaanderen (‘93-’98) , Gent: Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 130. 

Artikelen

Devroe, E., Cachet, L., Kop, N. & Bruggeman, W., (2018) Een reflectie over de evaluatie van politie in België en Nederland, in Devroe, E., Cachet, L., Kop, N. & Bruggeman, W. ‘Evaluatie van de politie’, Cahiers Politiestudies, 7-17.

Devroe, E., De Raedt, E., Elffers, H. & Schaap, D. (Eds.) (2017), Meten is weten, Cahier Politiestudies, 41 (4), Maklu; Devroe, E. & Van der Eng, W. (2017) Data uit de strafrechtsketen in internationaal perspectief, in E. Devroe, E. De Raedt, H. Elffers D.Schaap (Eds.) (2017), Meten is weten, Cahiers Politiestudies, 41 (4), 95-116.

Ponsaers, P. (ed.) (2016). “De communautarisering of de deconstructie van de soevereine staat”, Panopticon , 37 (4), 249-259.

Devroe, E . & Ponsaers, P. (2014). “Evidence based beleid en praktijk bij de politie in Nederland en België”, Tijdschrift voor de Politie , Jg. 76, n°10, 20-25 .

Gilleir, F., Easton, M., Ponsaers, P. (2010). “Een U-Turn voor jongvolwassen veelplegers – Kanttekeningen bij een empirisch onderzoek naar het effect van een controlerend-begeleidend programma”, Panopticon, Vol. 31, n°1, 5-19. 

Bisschop, L., De Kimpe, S. & Ponsaers, P. (2010). “Korpschefs. Rapport van het onderzoek naar het profiel en de evaluatie van de korpschefs van de lokale politie in België”, Cahiers Politiestudies, n°14, 35-178. 

Ponsaers, P. (ed.) (2010). Themanummer Evaluatieonderzoek, Panopticon, Antwerpen: Maklu, Vol. 31, n°3, pp. 122. 

Van Erp, J., Huisman, W., Van den Bunt, H., H., Ponsaers, P. (2008). “Toezicht en compliance”, Tijdschrift voor Criminologie, (50) 2, 83-95.

Hoofdstukken in boeken

Vande Walle, G. Verhage, A., Enhus, E., Ponsaers, P. (2012). “Klachten voorkomen door klachten te behandelen: naar een vernieuwd model van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde”, in Hubeau, B., Gibens, S., Mercelis, S., Parmentier, S., Ponsaers, P. , Van Aeken, K., Vande Walle, G., Van Houtte, J. (eds.) (2012), Dialoog tussen recht en samenleving - Een handboek over het rechtssociologisch onderzoek in Vlaanderen , Leuven: ACCO, 693-713.

Ponsaers, P. (2010). “De verhouding politie en wetenschappelijk onderzoek - Kritische analyse van 25 jaar politieonderzoek in Europa en de Angelsaksische wereld”, in Evaluatie van 10 jaar politiehervorming, Bruggeman, W., Devroe, E., Easton, M. (eds.), Panopticon Libri n°4, Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 131-150. 

Ponsaers, P. (2010). “Een terugblik met zicht op de toekomst. Evaluatie van de politiehervorming in België”, in Strafrechtshandhaving in België en Nederland. Uitgave ter gelegenheid van het eredoctoraat aan Prof. dr. Cyrille Fijnaut door de Universiteit Gent, De Ruyver, B., Ponsaers, P. , Vermeulen, G., Vander Beken, T. (eds.), Antwerpen-Apeldoorn: Maklu, 21-40. 

Devroe, E., Ponsaers, P. (2008). “Veel beleidsinformatie, weinig gebruik: over het informatiedeficit van verborgen tendensen”, in Orde van de Dag - Jubileumeditie ter gelegenheid van 10 jaar Orde van de Dag. De hervormingen bij politie en justitie: in gespreide dagorde, Van Cauwenberghe, K. (ed.), Mechelen: Kluwer, n° 41, 161-174. 

Ponsaers, P. (2002). “On evaluating ‘Community (Oriented) Policing’ through other police models”, in Evaluating Community Policing , Van den Broeck, T., Eliaerts, Ch. (eds.), Brussels: Politeia, 51-76.