Expertise Paul Ponsaers

Lid onderzoeksvisitatiecommissie Rechtsfaculteit - Vrije Universiteit Amsterdam - Samenstelling panel : prof. dr. P. Torremans (voorzitter), prof. dr. St. Kirste, prof. dr. Vincent Sagaert, prof. dr. M. Scheltema,  prof. dr. P. Ponsaers - Looptijd : Site visit 24 & 25 oktober 2016.

     

Lid selectiecommissie korpschef politiezone Dilbeek  - Woensdag 14 oktober 2015 - Gemeentehuis, Gemeenteplein 1, Dilbeek.


Voorzitter proefonderzoeksvisitatie Institute for Public Administration - Universiteit Leiden, Campus Den Haag, Schouwburgstraat, Nederland (29-10-2014), met prof. dr. J. Schaeken (LUCTH), prof. dr. M. Hosli (Campus Den Haag, prof. dr. W. Kickert (EUR), prof. dr. Ezra Suleiman (Princeton).


Lid selectiecommissie Voorzitter van de FOD Binnenlandse Zaken - Selor, Gebouw "Centre Etoile", Bisschoffsheimlaan 15, Brussel (24-02-2014).


Lid van de stuurgroep "Een visie voor de politie in 2025". Rapport in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken (Looptijd: december 2009 - mei 2014), m
andaathouder-voorzitter: Willy Bruggeman (29-10-2014).

 

Assessment ten behoeve van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen mbt. het visitatierapport aangaande de opleiding verstrekt aan OPAC - November 2012 Rapport afgeleverd.

Persconferentie "Een gemeenschappelijke strategie voor OPAC" - Rapport in opdracht van de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen, A. Denys, naar aanleiding van het visitatierapport dat OPAC ontving in het kader van het federaal project "Politie, een lerende organisatie".
Voorgesteld aan de pers op 25 januari 2013.


Lid onderzoeksvisitatiecommissie Rechtsfaculteit (Midterm) - Vrije Universiteit Amsterdam - Samenstelling panel : prof. dr. J. Goldschmidt, Prof. dr. W. van Boom, Prof dr. K. Hailbronner, Prof. dr. P. de Hert, 
prof. dr. P. Ponsaers - Looptijd : Site visit 26 & 27 november 2012


Hoorzitting Kamer van Volksvertegenwoordigers - Commissie Binnenlandse Zaken - Gehoord als expert inzake radicalisering en private milities - Vrijdag 29 juni 2012.

Fonds de la Recherche Scientifique (FNRS), Egmontstraat 5 Brussel -
Lid van de Commissie SHS-5 (Sciences Humaines et Sociales – 5) - Appel Bourses et Mandats 2012-2014.


Herbeoordeling Executive Master of Police Management (EMPM), School of Police Leadership, Police Academy of the Netherlands - Samenstelling panel : prof. dr.
J. Maesschalck, prof. dr. P. Ponsaers, dr. Th. van der Krogt - Opdrachtgever : NVAO (Nederlands-Vlaams Accreditatie Orgaan)
Site visit 23 april 2012.

 

Lid selectiecommissie korpschef politiezone Damme/Knokke-Heist - Dinsdag 12 april 2011 - Hotel Pavillon du Zoute, Bronlaan 4, Knokke-Heist.


Visitatie Opleiding Master of Tactical Policing, Politieacademie Nederland -
Samenstelling visitatiecommissie : Prof. dr. P. Ponsaers (Voorzitter), mr. Jan Wilzing, mr. Diederik Greive, mr. Reindert de Leeuw, auditoren mevr. L. Hoevenaars & mevr. I. De Jong - Opdrachtgever : Netherlands Quality Agency (NQA) - Site visit april 2011.

 

Expertmeeting "Herijken beroepsprofielen politie", Politieonderwijsraad, Nl. - Donderdag 8 oktober 2010 - Hotel Den Haag Van Der Valk, Nootdorp, Nederland.

 

Accreditatie Executive Master of Police Management (EMPM), School of Police Leadership, Police Academy of the Netherlands - Samenstelling panel : prof. dr. Ch. Reichard (Chair), prof. dr. J. Maesschalck, prof. dr. W. Mikulowski, prof. dr. P. Ponsaers, dr. Th. van der Krogt, Lt. Gen. Minze Beuving, drs. A. van Gerwen - Opdrachtgever : EAPAA / NVAO (European Association for Public Administration Accreditation) - Site visit juni 2010.

 

Lid van de stuurgroep “Politie, lerende organisatie” als wetenschappelijk expert - Vrijdag 13 november 2009 – Leuvenseweg 21, 2000 Brussel – Installatievergadering.

 

Strategisch seminarie Federale Politie – Commissariaat-Generaal - Woensdag 23 juni 2009 - Hotel Floréal Panoramique - Mont Saint Aubert - Lezing : “De politie anno 2025” .

 

Academic Conference : “Pearls in Policing” - Donderdag 11 juni – Zaterdag 13 juni 2009 – Carlton Ambassador Hotel, Den Haag (Nl.) - Organisator : Nederlandse Politieacademie - Seminar aangaande onderzoeksthema’s voor de toekomst.

 

Accreditatie opleiding Security Engineering and Management (SEM) TU Delft (Nederland) - Samenstelling panel : Ira Helsloot (VU, Amsterdam Nl.); Kees van der Vijver (Univ Twente Nl.), Reinder Woldring (Gasunie, Nl.), Paul Ponsaers (België, UGent) - Opdrachtgever : NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie), Parkstraat 28, Den Haag - Juni 2009 (installatievergadering).

 

Evaluatie van de jaarlijkse verslaggeving van het Comité P   - Promotor : Prof. dr. P. Ponsaers (UGent) - Opdrachtgever : Comité P - Onderzoeker : Jo Hellinckx (UGent-SVA) - Looptijd : 6 maanden (2009).

 

Visitatie Opleiding Criminologie in Franstalig België - Samenstelling visitatiecommissie : Président : Prof. dr. Jean Trépagnier (Canada, Université de Montréal); Membres : Prof. dr. Candido da Agra (Portugal, Université de Porto); Prof. dr. Tony Peters (Belgique, KULeuven); mme Monique Beuken (Belgique, FOD Justice); Prof. dr. Paul Ponsaers (Belgique, UGent) - Opdrachtgever : Agence pour l’Evaluation de la Qualité de l’Enseignement Supérieur (aeqes), Rue Adolphe Lavallée 1, 5ième étage, B-1080 Bruxelles - Looptijd : Maandag 4 mei 2009 (installatievergadering) – maandag 22 juni 2009 (afwerking rapportage).

 

Visitatie Opleiding Criminologie in Nederland - Samenstelling visitatiecommissie : Voorzitter : Prof. dr. Paul Ponsaers (België, UGent); Leden : drs. L.G.H. Gunther Moor (Nederland, SMVP); Prof. dr. René van Hezewijk (Faculteit Psychologie, Open Universiteit Nederland); Prof. dr. Tony Peters (België, KULeuven); Prof. dr. Jan Reijntjes (Nederland, Universiteit van de Nederlandse Antillen) - Opdrachtgever : Quality Assurance Netherlands Universities (Qanu), Catharijnesingel 56, Postbus 8035, 3503 RA Utrecht, Nl. - Looptijd : Woensdag 8 maart 2006 (installatievergadering) - woensdag 28 maart 2007 (aanbieding rapport).

 

Staten-Generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers - Promotor : Prof. dr. Paul Ponsaers, voorzitter werkgroep "Veroorzakers" Opdrachtgever : Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Vlaams Minister van - Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen - Looptijd : 12 maanden (2007).

 

Visitatie Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) - Voorzitter : Prof. dr. C.J.M. Schuyt; Leden: Prof. dr. J.Goethals (Universiteit Leuven), Prof. Dr. P. Ponsaers (Universiteit Gent), Mr. E.M. d’Hondt (VSNU), Prof. Dr. W. Derksen (Ruimtelijk Planbureau), P. Bartholomeus, RA (Ministerie van Financien) en Mr. Dr. P.Korver (secretaris) - Opdrachtgever : Ministerie van Justitie Nederland - Looptijd : 6 maanden - Aanbieding dinsdag 14 juni 2005.

 

Ondersteuning Zonaal Veiligheidsplan Antwerpen - Expert : Prof. dr. P. Ponsaers (UGent-SVA) - Opdrachtgever : Zonale Politie Antwerpen - Looptijd : 12 maanden (2002).

 

Audit Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) - Promotor : Voorzitter : Prof. dr. C. Schuyt; Lid : Prof. dr. Paul Ponsaers - Opdrachtgever : Ministerie van Justitie Nederland
Looptijd : 2000-2001.

 

Ontwikkeling nationaal en zonale veiligheidsplannen in het kader van de politiehervorming - Coach Werkgroep 2 (Veiligheidsplannen) : Prof. dr. P. Ponsaers (UGent-SVA) - Opdrachtgever : Ministerie van Binnenlandse Zaken - Algemene Rijkspolitie (ARP) - Onderzoeker : Els Enhus (VUB/UGent-SVA)
Looptijd : 12 maanden (2000).

 

Coaching Afdeling Politiebeleidsondersteuning (APSD/PBO) - Promotor : Prof. dr. P. Ponsaers (UGent-SVA) - Opdrachtgever : Algemene Politiesteundienst (APSD), Afdeling - Politiebeleidsondersteuning (PBO) - Onderzoeker : Patrick de Weireldt (UGent-SVA) - Looptijd : 6 maanden (1999).