Jaargang 2007

Cahiers Politiestudies (december 2007), 2007/4, n° 5 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Politie en het gebruik van Geweld

Editor : Frank Hutsebaut

Dit Cahier betreft een bundeling van de teksten en een synthese van de debatten van de CPS-studiedag “Politie en het gebruik van geweld” en belicht vele dimensies: politieambtenaren zelf gerechtigd om geweld te gebruiken, maar ook soms zelf het slachtoffer van geweldgebruik door burgers. Zowel de regelgeving, rechtspraak, opleidings- en trainingsmodaliteiten als voorbeelden uit Nederland komen hier aan bod.

 

Cahiers Politiestudies (september 2007), 2007/3, n° 4 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Recherche - Verzelfstandigd of Geïntegreerd? 

Editoren : Elke Devroe, Johan Denolf, Eddy Hendrickx

In diverse bijdragen wordt hier op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag of de recherche de afgelopen jaren verzelfstandigd is of geïntegreerd kan genoemd worden. Zowel vanuit algemene invalshoeken als vanuit de beroepspraktijk wordt hierop ingezoomd en wordt een eigen visie weergegeven over deze thematiek.

 

Cahiers Politiestudies (mei 2007), 2007/2, n° 3 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Reassurance Policing- Concepten en Receptie

Editoren : Paul Ponsaers, Lodewijk Gunther Moor

Samen met de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) wordt hier het concept “Reassurance Policing” aan een kritische blik onderworpen, gelet dat het nog nergens is ingeburgerd in politiemiddens en voornamelijk gepercipieerd wordt als een nieuw ‘buzz-word’. Velen huiveren bij een dergelijk nieuw concept, maar dit woordje uitleg kan misschien toch een oplossing bieden …

 

Cahiers Politiestudies (februari 2007), 2007/1, n° 2 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Het opleidingsdebat heropenen- Op zoek naar concrete oplossingen

Editoren : Paul Ponsaers, Amy Verschraegen, Chris Eliaerts

Het maatschappelijk debat omtrent het politieonderwijs krijgt hier een nieuwe stimulans: met een pragmatische en concrete insteek en met oog op concrete realisaties worden verschillende discussiepunten belicht. De afstemming met het reguliere onderwijs, het tekort aan wetenschappelijk onderzoek om het politieonderwijs te onderbouwen en de verschillende verwachtingen die alle betrokken partners stellen aan de politieambtenaren komen allen aan bod in een publicatie die opnieuw stof tot discussie geeft.