Veiligheidsfenomenen & ordeverstoring

Boeken

Shapland, J., De Maillard, J., Farall, S., Groenemeijer, A., Ponsaers, P. (eds.) (2014). Desistance, social order and responses to crime – Today’s security issues, GERN Research Paper Series n°2, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, pp. 200.

Ponsaers, P., Crawford, A., de Maillard, J., Shapland, J., Verhage, A. (eds.) (2013). Crime, Violence, Justice and Social Order – Monitoring Contemporary Security Issues, GERN Research Paper Series n° 1, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 298.

Liedenbaum, C., Descheemaeker, L., Easton, M., Noppe, J., Ponsaers, P., Terpstra, J., Vande Walle, G., Verhage, A. (2013). De Wijk achter de Botsing – Een Onderzoek naar Wijken in Nederland en België met ernstige Ordeverstoringen, Reeks Politiestudies n°7, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 268.

Ponsaers, P. , De Ruyver, B., Lemaitre, A., Macquet, Cl., Pieters, T., Vaerewyck, W., Fincoeur, B., Vander Laenen, F. (2005). Drugsoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten – Naar een Monitor Integraal Lokaal Drugsbeleid, Reeks Wetenschap en Maatschappij, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 41. 

Artikelen

Devroe, E. (2016) Waarom sanctioneren als het anders kan? De genese van het Belgisch overlastbeleid doorheen diverse staatshervormingen, Panopticon, 37 (4), 290-310.

Devroe, E. (2016) “Mind the GAP. Over ASBOS en CRASBOS in Groot Brittannië, Orde van de Dag73 (2) 47-57.

Devroe, E. (2015). ‘La création d’une culture de contrôle? Les intentions politiques derrière la genèse des Sanctions Administratives Communales’, Revue de Droit pénal et de criminologie, (23) 21-45.

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2012), “On how a failing government creates an intrusive police force”, Cahiers Politiestudies , n° 25.

Devroe, E. & Ponsaers, P. (2011). “Bestuurlijke aanpak van kleine vormen van ordeverstoring in 3 Europese landen”, Cahiers Politiestudies , n°18, 221-247.

Hoofdstukken in boeken

Devroe, E. (2017). Over kleine alledaagse dingen die storen. De overlastaanpak in Groot Brittannië, in C. Bijleveld, P. Van der Laan, (eds.). Liber Amicorum Gerben Bruinsma, Den Haag: Boom, 257-265.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2009). “Het afdwingbaarheidsvraagstuk bij overlast : een vergelijkend perspectief”, in Afdwingbaarheid integrale veiligheid : met zachte of harde hand, of helemaal niet, Christiaensen, S., Bruggeman, W. (eds.), Cahiers Integrale Veiligheid n°8, Brussel: Politeia, 107-133. 

Ponsaers, P. , Vander Beken, T. (2008). “Onderzoek naar de implementatie van de GAS-wet in België: cijfers en discussies”, in Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan, Cools, M., De Ruyver, B., De Wree, E., Hebberecht, P., Pauwels, L., Ponsaers, P. , Van Den Herrewegen, E., Vander Beken, T., Van Malderen, S., Vermeulen, G. (eds.), Reeks Update in de Criminologie, n°4, Vakgroep Strafrecht & Criminologie, Mechelen: Kluwer, 59-81.