1995-1999

1999

French - Articles in journals 

(115) Ponsaers, P.(1999). “La réforme de la police en Belgique : Un compromis à huit tentacules”, Revue française d’administration publique , Chevallier, J., Gleizal, J. (eds.), L’administration de la Sécurité, n°91, 565-576. 

Dutch - Edited books 

(114) Bogaerts, S., Scharff, P., Ponsaers, P., et al. (1999). De Veiligheidsmonitor 1998 – Beschrijving van de federale bevraging , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 113. 

(113) Depovere, K., Ponsaers, P.(1999). Evaluatie Preventiecontracten, Vijf jaar preventiecontracten in Vlaanderen (‘93-’98) , Gent: Onderzoeksgroep Criminologie, Universiteit Gent, 130. 

(112) Vlek, F., Ponsaers, P. (eds.) (1999), Monitoring public safety , Ministerie van Binnenlandse Zaken Nederland / Algemene Politiesteundienst, pp. 47. 

Dutch - Chapters in books 

(111) Ponsaers, P.(1999). “Een blik in de toekomst: Sturen vanop wel heel grote afstand”, in Fijnaut, C., De Ruyver, B., Goossens, F. (eds.), De reorganisatie van het politiewezen , Samenleving Criminaliteit & Strafrechtspleging n°17, Leuven: Universitaire Pers, 265-275. 

(110) Ponsaers, P.(1999). “Het beheer van beleidsinformatie: Virtual Reality”, in Van Elchingen, S. (ed.), Informatiebeheer in het kader van de Politiehervorming , Leuven: Centrum voor Politiestudies, 29-52. 

(109) Ponsaers, P., Van Outrive, L. (1999). “Politiehervorming en Informatie - Alles staat in de steigers”, in VAN ELCHINGEN, S. (ed.), Informatiebeheer in het kader van de Politiehervorming , Leuven: Centrum voor Politiestudies, 197-208. 

Dutch - Guest-editor journals 

(108) Ponsaers, P., Hebberecht, P. (eds.) (1999). “Vliegen zonder vleugels, wetenschap zonder theorie”, Panopticon , Themanummer Theoretische Criminologie, Vol. 20, n°6, 505-509. 

(107) Ponsaers, P. (ed.) (1999). “ Octopus - De politiehervorming”, Orde van de Dag, n°6. 

Dutch - Articles in journals 

(106) Ponsaers, P.(1999). “Gezocht: Onderkomen voor verweesd Belgisch beleidsondersteunend onderzoek – Een pleidooi voor een rationeel informatiebeleid”, Tijdschrift voor Criminologie , Vol. 41, n°4, 409-418. 

(105) Ponsaers, P.(1999). “Tien jaar onderzoek omtrent politie in België: Onderzoeksprogramma de Politie en de Veiligheid van de Burger”, Panopticon , Vol. 20, n°6, 591-597. 

(104) Devroe , E., Ponsaers, P., Stoop, R., Beullens, M. (1999). “De fetisj van de grootstedelijke criminaliteit - Over verschillen in geweldspatronen”, Planologisch Nieuws , Vol. 19, n°3, 282-291. 

(103) Depovere , K., Ponsaers, P.(1999). “Veiligheidspreventie – Op zoek naar een tussenpositie”, Welzijnsgids-Welzijnszorg , Afl. 31, 123-150. 

(102) Depovere, K., Ponsaers, P. (1999). “Veiligheidspreventie – Op zoek naar een tussenpositie”, Handboek Criminaliteitspreventie , Afl. 9, 1-27. 

(101) Ponsaers , P.(1999). ”Pacificatie of hernieuwde politiestrijd?”, Orde van de Dag , n°6, 7-18. 

(100) Ponsaers, P. (1999). “Drijven op de maalstroom van de tijd”, Tijdschrift voor Criminologie , Veertig jaar Tijdschrift voor Criminologie, Vol. 41, n°2, 198-202. 

(099) Ponsaers, P.(1999). “Diegene die niet evalueert riskeert geëvalueerd te worden”, Handboek Politiediensten , Actuele voorinformatie n°293, 37-43. 

(098) Ponsaers, P.(1999). “De wijkagent in België: een evaluatie”, Handboek Politiediensten , Actuele voorinformatie n°300, 12-15.

1998

French - Chapters in books 

(97) Ponsaers, P.(1998). “Vers une réforme de la structure policière belge?”, in Politique, Police et Justice au bord du futur. Mélanges pour et avec L. Van Outrive , Cartuyvels, Y., Robert, Ph. (eds.), Paris : L'Harmattan, 247-268. 

(096) Ponsaers, P.(1998). “La place de la criminologie dans la recherche et l’aide à la décision”, in Kellens, G., Lemaitre, A., (Eds.), Criminologie et Société , Bruxelles: Bruylant, 145-152. 

French - Articles in journals 

(095) Ponsaers, P., Tanghe, C., et al. (1998). “Du bon usage des statistiques dans le cadre de l’évaluation d’une politique”, Mouvement Communal , n°1, 31-37. 

Dutch - Edited books 

(094) Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. et al. (1998). Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1996-1997 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS) , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 190. 

(093) Spiessens, G., Ponsaers, P.(1998). Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie: Gebeurtenissen Openbare Orde, Rapport 1997, gegevens 1996 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 199. 

(092) Trepant, M., Ponsaers, P., et al. (1998). Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1997 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 71. 

(091) De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1998). De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1996-1997 – Een statistische benadering , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 136. 

(090) Anciaux , O., Muylle, K., Ponsaers, P.(1998). Federaal rapport vijfhoeksoverleg – Jaar 1997 – De IPZ’s in de schoot van het vijfhoeksoverleg , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 108. 

Dutch - Chapters in books 

(089)   Ponsaers, P.(1998). “De interne werkverdeling inzake recherchewerk en de interne controle op het recherchewerk”, in De organisatie van de recherche-activiteiten van de politie , Van Elchingen, S. (ed.), Leuven: Centrum voor Politiestudies, 77-92. 

(088) Ponsaers, P.(1998). “Betekenis van een nieuwe geïntegreerde politiestructuur”, in Strafrecht – Wie is er bang van het Strafrecht? , Ph. Traest & A. De Nauw (eds.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva '97-'98, Uitg. Mys & Breesch, 205-241. 

Dutch - Guest-editor journals 

(087) Ponsaers , P.(ed.) (1998). “ Autonome politionele afhandeling”, Orde van de Dag , Vol. 1, n°1. 

Dutch - Articles in journals 

(087) Ponsaers, P., “Een becommentarieerd overzicht van de centrale beleidsdocumenten inzake de politiereorganisatie”, Panopticon , Vol. 19, n°3, 207-222. 

(086) Devroe, E., Ponsaers, P. (1998). “Evolutie 1996-97 van de geregistreerde criminaliteit: federaal, provinciaal en lokaal”, Panopticon , Vol. 19, n°6, 513-553. 

(085) Ponsaers, P., Bogaerts, S. (1998). “Is ‘zero tolerance’ een optie”?, Orde van de Dag , Vol. 1, n°3, 51-58.  

1997

French - Policy reports

(084) Huybrechts, L., Ponsaers, P.(1997). L’unité dans la diversité – Liberté dans l’union, Rapport final Commission pour une structure policière plus efficace , Bruxelles : Service Fédérale d’Information, Bruxelles, pp. 116.

Dutch - Edited books

(083) De Vreese , S., Scharff, P., Ponsaers, P.et al. (1997). De Veiligheidsmonitor – Beschrijving van de federale veiligheidsmonitor en vergelijking tussen de lokale veiligheidsmonitoren , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 133.

(082) Spiessens, G., Ponsaers, P.et al. (1997). Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie: Gebeurtenissen Openbare Orde, Rapport 1996, gegevens 1995 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 120.

(081) Trepant, M., Ponsaers, P.et al. (1997). Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1996 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 71.

(080) Anciaux, O., Muylle, K., Cappelle, J., Ponsaers, P.(1997). Federaal rapport vijfhoeksoverleg werkjaren 1995-1996 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 139.

(079) De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1997). De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1995-1996 – Een statistische benadering , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 144.

(078) Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1997). Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1995-1996 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS) , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 246.

Dutch - Articles in journals

(077) Ponsaers, P.(1997). “Criminaliteit en onveiligheid in België; recente cijfers en gegevens”, Justitiële Verkenningen , Vol. 23, n°8, 45-61.

(076) Ponsaers, P.(1997). “Terug naar de orde van de dag”, Panopticon , Vol. 18, n°6, 537-542.

(075) Ponsaers, P., Tanghe, C., et al. (1997). “Het gebruik van criminaliteitscijfers bij evaluatieonderzoek”, De Gemeente , n°11, 717-725.

Dutch - Policy reports

(074) Huybrechts, L., Ponsaers, P., et al. (1997). Eenheid in verscheidenheid - Vrijheid in gebondenheid , Eindrapport Commissie voor een Efficiëntere Politiestructuur , Brussel: Federale Voorlichtingsdienst, Brussel, pp. 118.

1996

French – Edited books 

(073) Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P. et al. (1996). La criminalité en 1995. National, Wallonie, Bruxelles – basée sur la statistique criminelle interpolicière inégrée (SCII) , SGAP, Diegem : Kluwer Editorial, pp. 173. 

French - Articles in journals 

(072) Ponsaers, P., Devroe, E., Beullens, M. (1996). “ Traitement des informations statistiques policières ” , Manuel des Services de Police , Suppl. 37, 1-132. 

Dutch - Edited books 

(071) Spiessens, G., Ponsaers, P.et al. (1996). Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie Jaarrapport 1995 - Gebeurtenissen Openbare Orde , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 169. 

(070) Trepant, M., Ponsaers, P.(1996). Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1995 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 123. 

(069) De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1996). De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1994-1995 – Een statistische benadering , APSD , Diegem: Kluwer Editorial, pp. 123. 

(068) Beullens , M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1996). De criminaliteit in 1995. Nationaal, Vlaanderen, Brussel – Op basis van de geïntegreerde interpolitiële criminaliteitsstatistiek , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 179. 

(067) Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., et al. (1996). Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1994-1995 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS) , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 207. 

Dutch - Articles in journals 

(066) Ponsaers, P., Trepant, M. (1996). “Beleidsondersteuning in een veranderend politielandschap”, Panopticon , Vol. 17, n°2, 130-151. 

(065) Ponsaers, P.(1996). “Eerste vergelijkend GICS-rapport: Gewijzigd aangiftegedrag en meer pro-actief optreden”, Panopticon , Vol. 17, n°6, 605-606. 

(064) Ponsaers, P. (1996). “Pilootprojecten interpolitiezones: nulmeting en veiligheidsmonitoring”, Panopticon , Vol. 17, n°6, 606-608.

1995

English - Chapters in books 

(063) Ponsaers, P.(1995). “The production of order and the control of crime in Belgium: Research in the 1980s”, in Research, Crime and Justice in Europe. An assessment and some recommendations , Robert, Ph., Van Outrive, L., Jefferson, T., Shapland, J. (eds.), Sheffield: Centre for Criminological and Legal Research, 19-46. 

French - Articles in journals 

(062) Beullens, M, Devroe, E., Ponsaers, P. (1995). “ Statistique de la criminalité enregistrée par la police: Franchir le pas vers la pratique”, Manuel des Services de Police , Suppl. 33, 1-23. 

(061) Ponsaers, P.(1995). “Vers une statistique de criminalité renouvelée”, Revue de la Gendarmerie , août, 26-29. 

Dutch - Edited books 

(060) Trepant, M., Ponsaers, P.et al. (1995). Morfologie van de Politiediensten – Syntheserapport op 1 januari 1994 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 152. 

(059) Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1995). De criminaliteit in 1994. Een jaaroverzicht op basis van geïntegreerde interpolitiële criminalteitsstatistiek (GICS) , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 159. 

(058) Boon, K., Cappelle, J., Anciaux, O., Brouillard, I., Guisset, A-S., Scharff, P., Ponsaers, P.(1995). Het vijfhoeksoverleg : van plan tot realiteit – Een terugblik op de periode 1990-1995 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 102. 

(057) De Vreese, S., Lameyse, A., Warrant, T., Ponsaers, P. (1995). De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1993-1994 – Een statistische benadering , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 166. 

(056) Spiessens , G., De Vreese, S., Cappelle, J., Ponsaers, P.(1995). Statistiekgebeurtenissen bestuurlijke politie – Basisregistratie – Rapport 1994 – Gegevens 1993 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 262. 

Dutch - Articles in journals 

(055) Ponsaers, P., Devroe, E., Beullens, M. (1995). “Politionele statistische informatieverwerking”, Handboek Politiediensten , Afl. 37, 1-101. 

(054) Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.(1995). “Statistieken door de Algemene Politiesteundienst: De stap naar de lokale preventiepraktijk”, Handboek Criminaliteitspreventie , Afl. 1, 1-24. 

(53) Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.(1995). “Statistiek van de geregistreerde criminaliteit: De stap naar de praktijk”, Handboek Politiediensten , Afl. 36, 1-23.

(052) Ponsaers, P.(1995). “Naar een vernieuwde criminaliteitsstatistiek” , Revue van de Rijkswacht , aug., 26-29.