2015-2019

2019

English - Edited Book

(605) Groenemeyer, A., Gayet-Viaud, C., Mesko, G., Ponsaers, P. , Shapland, J. (eds.) (2019). Deviance and Crime - Social Control, Criminal Justice and Criminology in Europe, GERN Research Paper Series n°5, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, pp. 167.

Dutch - Articles in journals

(604) Devroe, E., Schmidt, A., Gunther Moor, L., Ponsaers, P. (2019). "Proficiat. Een écht jubileum", Cahiers Politiestudies, De essentie van politiewerk, nr. 50(1), 9-36.

(603) Ponsaers, P. (2019). “De schaalgrootte van de politie doet er weinig toe, wel de afstand tot het gezag”, Cahiers Politiestudies, De essentie van politiewerk, nr. 50(1), 111-118.

Dutch - Guest-editor journals

(602) Devroe, E., Schmidt, A., Gunther Moor, L., Ponsaers, P. (Eds.) (2019).  Cahiers Politiestudies, De essentie van politiewerk, nr. 50, pp. 260.

Dutch - Chapters in book

(601) Cools, M., Ponsaers, P. (2019). "Nico Gunzburg (1882-1984) - Bruggenbouwer tussen strafrecht, criminologie en sociologie", in Heirbaut, D., Gerkens, J.-F., Wautelet, P., Grandjean, G., Humblet, P. en Cools, M. "Tweehonderd jaar rechtsfaculteiten Gent en Luik", Brugge: Die Keure, 44-47.

2018

English - Articles in journals

(600) Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). The power context of police reform in Belgium - The Brussels case: a shift in the style of policing after the terrorist attacks, Policing: A Journal of Policy and Practice, 1-15 (access).

(599) Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “Terrorism and Governance Strategies in Brussels”, Forensic Research & Criminology International Journal, 6(1): 00178. DOI: 10.15406/frcij.2018.06.00178.

(598) Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “The Power Context of Police Reform in Belgium - The Brussels Case: A Shift in the Style of Policing after the Terrorist Attacks”, in Whitepaper, HCB Collegereeks - Veiligheid, recht en bestuur, Den Haag: Haags Congres Bureau, 2-14.

Dutch - Edited book

(597) Ponsaers, P. (2018). Loden jaren. De Bende van Nijvel gekaderd. Oud-Turnhout / ’s-Hertogenbosch: Gompel & Svacina, pp. 420.

Dutch - Chapters in book

(596) Ponsaers, P. (2018). “De veiligheidsagenda’s van Europese grootsteden”, in Bauwens, T., Christiaens, J., De Koster, K., De Koster, M. (eds.). Criminologie in beweging. Liber Amico/arum Els Enhus, Brussel: VUBPress, 103-122.

Dutch - Articles in journals

(595) Ponsaers, P., Devroe, E. (2018). “Politie en parlementaire controle in België en Nederland – De stille kracht van de parlementaire democratie”, Cahiers Politiestudies, Evaluatie van de Politie, nr. 48(3), 103-132.

(594) Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “Policing European Metropolises Project (PEMP). De veiligheidsagenda in Europese grootsteden”, Handboek Politiediensten, Gemeenschapsgerichte Politiezorg – Beleid, Afl. 125, 27, 1 mei, 3-44.

(593) Ponsaers, P. (2018). “In memoriam Brice De Ruyver (1954-2017)”, Cahiers Politiestudies, Dienstverlening door de Politie, nr. 46(1), 73-76.

(592) Ponsaers, P. (2018). “Boekbespreking. Blauwe patronen. Betekenisgeving in politiewerk”, Cahiers Politiestudies, Dienstverlening door de Politie, nr. 46(1), 153-155.

(591) Devroe, E., Ponsaers, P., "Policing European Metropolises Project (PEMP) De veiligheidsagenda in Europese grootsteden", Handboek Politiediensten - Gemeenschapsgerichte politiezorg – Beleid - Afl. 125, 27, 16 april 2018, 3-44.

Dutch - Guest-editor journals

(590) Schmidt, A., Kansil, T., Ponsaers, P., Bruggeman, W. (Eds.) (2018).  Cahiers Politiestudies, Glocalisering, nr. 47, pp. 182.

2017

English - Edited Book 

(589) Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.) (2017). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, pp. 343.

Dutch - Edited Book

(588) Ponsaers, P. (2017). Jihadi’s in België - De route naar Zaventem en Maalbeek, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 252.

English - Chapters in book      

(587) Ponsaers, P., Devroe, E. (2017). “The Brussels Bombings - Striking a Balance Between Law Enforcement and Risk Management”, in Kellner A.M. (ed.), Democracy and Terrorism - Experiences in Coping with Terror Attacks - Case Studies from Belgium, France, Israel and Norway, Friedrich Ebert Stiftung, International Policy Analysis, 5-14.

(586) Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (2017). “Processes of convergence and divergence in the policy formulation of policing strategies for European metropolises”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 15-34.

(585) Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “European national police systems and metropolitan realities”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 35-86.  

(584) Edwards, A., Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “The European world of metropolitan policing, Interpreting patterns of governance, policy and politics”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 315-343.  

Dutch - Chapters in books

(583) Ponsaers, P. (2017). “De politieke ambities bij de invoering van het verbod op private milities in België: Een historische inkijk”, in Bijleveld, C., Van der Laan, P. (eds.). Liber Amicorum Gerben Bruinsma, Den Haag: Boom, 257-265.

Dutch - Articles in journals

(582) Ponsaers, P. (2017). "De strijd om de controle op politie en inlichtingendiensten", Cahiers Politiestudies, Herinneren en vergeten in de politie, nr. 45, 79-114.

(581) Ponsaers, P. (2017). “De historische wortels van de Brusselse aanslagen”, Handboek Politiediensten, Veiligheidsbeleid - Cases, Afl. 123, 65, 31 augustus, 3-49.

(580) Ponsaers, P. (2017). “De politieke ambities bij de invoering van het verbod op private milities in België. Een historische inkijk”, Cahiers Politiestudies, Eigenrichting, nr. 43, 51-62.

(579) van der Vijver, K., Devroe, E., Gunther Moor, L., Janssen, J., Ponsaers, P., van Stokkom, B. (2017). “Eigenrichting en rechtshandhaving door burgers. Een overzicht van dimensies, vormen en praktijken”, Cahiers Politiestudies, Eigenrichting, nr. 43, 11-30.

(578) Ponsaers, P., van der Vijver, K., Devroe, E., Gunther Moor, L., Janssen, J., van Stokkom, B. (2017). “Eigenrichting? De grenzen van democratische zelfbescherming”, Cahiers Politiestudies, Eigenrichting, nr. 43, 7-10.

(577) Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “Radicalisering in Molenbeek, Belgisch tweesporenbeleid verhindert integrale aanpak”, Proces, 96/1, 40-58.

(576) Ponsaers, P. (2017). “Geweldgebruik is bij uitstek een politieke kwestie”, De Morgen, 29 juni 2017.

(575)  Ponsaers, P., Devroe, E. (2017). “Criminologen over de lokale verschillen in het veiligheidsbeleid”, Knack, 22 februari.

(574) Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). De burgemeester van de grote stad wordt politieagent en rechter tegelijk, De Correspondent, Februari.

Dutch - Guest-editor journals

(573) Ponsaers, P., Devroe, E., van der Vijver, K., Gunther Moor, L., Janssen, J., van Stokkom, B. (Eds.) (2017).  Cahiers Politiestudies, Eigenrichting, nr. 43, pp. 154.

2016

English - Edited Book

(572) de Maillard, J., Groenmeyer, A., Ponsaers, P. , Shapland, J., Viannello, F. (eds.) (2016). Crime and order, criminal justice experiences et desistance, GERN Research Paper Series n°4, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, pp. 205.   

English - Articles in journals

(571) Ponsaers, P. (2016). "Revisiting the classics: Police work - The social organisation of policing: Peter Manning", Policing and Society, 26:3, 253-359.

(570) Devroe, E., Ponsaers, P. (2016).  "The Informal Economy of Intelligence into Terrorism: A Moroccan-Belgian Case-Study". Forensic Research & Criminology International Journal , 2(2): 00051.

English - Chapters in books     

(569) Ponsaers, P. , Devroe, E. (2016). "How integrated is local prevention of radicalisation and terrorism?", in T. Renard (ed.), Counterterrorism in Belgium: Key Challenges and Policy Options, Egmont Paper n° 89 , 23-33.

French - Articles in journals          

(568) Ponsaers, P. , Devroe, E., "Une nouvelle structure pour la police de Bruxelles?", Vigiles - Revue du Droit de Police , 42 (2), 51-56.        

Dutch - Chapters in books

(567)  Ponsaers, P. (2016).  "Tussen woord en daad groeit een onoverbrugbare spagaat", in Bruggeman, W., Hardyns, W. (eds.), Radicalisme en Terrorisme, Van Theorie naar Praktijk, Reeks Veiligheidsstudies n°15, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 135-144.        

Dutch - Guest-editor journals

(566) Ponsaers, P. (2016). Panopticon, Themanummer Communautarisering , 37 (4), 249-386.    

Dutch - Articles in journals                          

(565) Ponsaers, P. (2016). “De communautarisering van de bijzondere inspectiediensten inzake milieu”, Orde van de Dag , nr. 76, 23-32.

(564) Ponsaers, P. , Devroe, E. (2016). “Politiebestellen van transitielanden in Centraal- en Oost-Europa”, Handboek Politiediensten , Internationaal, Afl. 119, 1-41.

(563) Devroe, E., Ponsaers, P. (2016). “De wonden en littekens van Molenbeek”, Handboek Politiediensten , Veiligheidsbeleid, Afl. 119, 1-27.

(562) Ponsaers, P. (ed.) (2016). “De communautarisering of de deconstructie van de soevereine staat”, Panopticon , 37 (4), 249-259.        

(561) Ponsaers, P. , Devroe, E., “Een nieuwe structuur voor de Brusselse politie?”, Vigiles, Tijdschrift voor Politierecht , 42 (2), 45-50.        

(560) Ponsaers, P. , Devroe, E., "De dilemma's van beleidsregimes bij 'high impact crime' in Europese metropolen", Strafblad , Vol 14, n°2, 131-138.

(559) Ponsaers, P.  (2016). Boekbespreking Van Dijk, A., Hoogewoning, F.& Punch, M. (2016). What matters in policing? Change, values and leadership in turbulent times. Bristol: Policy Press., in Janssen, J., Bisschop, L., van Solinge, T., De Baets, Ph. (eds.). Themanummer Groene Criminologie en Veiligheidszorg, Cahiers Politiestudies, n°38, 2015/4, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 215-219.

(558) Ponsaers, P. , Devroe, E. (2016). “Molenbeek (maart 2016) na Parijs (november 2016). Het kanaalplan en de sluipende privatisering”, in Themanummer Criminele organisaties en Organisatiecriminaliteit, Cahiers Politiestudies , n°39, 2016/2, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 213-236.

(557) Devroe, E., Ponsaers, P. (2016). “En nu naar de echte oorzaken van radicalisering”, De Morgen , 30 maart, p. 30.

(556) Ponsaers, P. (2016). “Prévention? Trop peu, trop tard”, Le Vif , Jg. 34, nr. 13, 1 april, 20-21.

(555) Ponsaers, P., Renard, T. (2016). “Je mag niet toelaten dat een paar stenengooiers het idee krijgen dat ze onaantastbaar zijn”,  Knack , Jg. 46, nr. 13, 30 maart, 20-25.

(554) Lerouge, H. (2016). “Privatisering, centralisering en militarisering”, Prof. em. Paul Ponsaers : Een grote doorbraak voor de private sector, Marxistische Studies , vol 113, 14-36.

(553) Ponsaers, P., Devroe, E. (2016). “De politie draagt wapens, en kiest zelf waar en wanneer”, De Standaard, 12 augustus.

2015

English - Edited books 

(552) Cândido da Agra, C., Cardoso, C., de Maillard, J., O’Reily, C., Ponsaers, P ., Shapland, J. (eds.) (2015). Criminology, Security and Justice: Methodological and Epistemological issues, GERN Research Paper Series n°3, Antwerpen/Apeldoorn/Portland: Maklu, pp. 186.

English - Chapters in books

(551) Ponsaers, P. (2015). “Chapter 9: Regulation, governance and enforcement of white-collar crime in Europe, Special criminal law and inspectorates in Europe”, in J. Van Erp, W. Huisman, G. Vande Walle, in The Routledge Handbook of White-Collar and Corporate Crime in Europe , London: Routledge, 151-163.

(550) Ponsaers, P. (2015). “Is Legitimacy Police Property?”, in G. Mesko , J. Tanbeke (eds.), in Trust and Legitimacy in Criminal Justice – European Perspectives , Heidelberg: Springer, 93-110.

Dutch - Edited books 

(549) Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître (eds.) (2015). De Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat, Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 400.

(548) Devroe, E., Duchatelet, A., Easton, M., Gunther Moor, L., Wondergem, L.  Ponsaers, P. (eds.) (2015), Zicht op First Responders, Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België, Reeks Veiligheidsstudies n°12, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 337.

(547) Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Salduz Plus, Aandachtspunten bij de implementatie van van de EU-richtlijn 2013/48, Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 308.

(546) Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Bijzondere inspectiediensten, Overzicht, bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en knelpunten, Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 250.

(545) Ponsaers, P. , Roegiers, N., Balthazar, H. (eds.) (2015).  Naar een herevaluatie van burgerinfiltratie, CPS Scriptieprijs 2015, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, pp. 140.

Dutch - Chapters in books 

(544) Devroe, E., Duchatelet, A., Easton, M., Gunther Moor, L., Wondergem, L.  Ponsaers, P. (2015), “Editoriaal”, in Devroe, E., Duchatelet, A., Easton, M., Gunther Moor, L., Wondergem, L.  Ponsaers, P. (eds.), Zicht op Frst Responders, Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 9-24.

(543) Ponsaers, P.  (2015). “Geweld tegen en door politie, een complexe aangelegenheid”,  in De rechtbank een schouwtoneel, Het spectakel van het strafrecht in België , K. Vanhaesebrouck, Y. Cartuyvels, Ch. Guillain (eds .), Leuven : Lannoo Campus, 196-200.

(542) Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître (2015). “Redactioneel”, in Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître, De Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 7-18.

(541) Ponsaers, P. , Devroe, E. (2015). “De toekomst van Europese Nationale Politiebestellen?”, in Ponsaers, P. , Bruggeman, W., Easton, M., Lemaître, De Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 45-83.

(540) Bockstaele, M., Ponsaers, P. (2015). “Editoriaal”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Salduz Plus, Aandachtspunten bij de implementatie van van de EU-richtlijn 2013/48 , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 7-12.

(539) Ponsaers, P. (2015), “Het Europa van de Mensenrechten en de Politie”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.) (2015), Salduz Plus, Aandachtspunten bij de implementatie van van de EU-richtlijn 2013/48 , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 19-31.

(538) Bockstaele, M., Ponsaers, P. (2015). “De kracht van niet-politionele fraudebestrijders”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.), Bijzondere inspectiediensten, Overzicht, bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en knelpunten , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 11-16.

(537) Ponsaers, P. (2015). “De voortdurende herschikking van het inspectiewezen”, in Bockstaele, M., Ponsaers, P. (eds.), Bijzondere inspectiediensten, Overzicht, bevoegdheden, instrumenten, samenwerking en knelpunten , Reeks Veiligheidsstudies, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 17-80.

Dutch - Guest-editor journals        

(536) Ponsaers, P. , De Raedt, E., Wondergem, L., Gunther Moor, L. (eds.) (2015). Themanummer Outsourcing Policing, Cahiers Politiestudies , n°36, 2015/3, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 222.

Dutch - Articles in journals        

(535) Ponsaers, P. , De Raedt, E., Wondergem, L., Gunther Moor, L. (2015), “Editoriaal”, in Ponsaers, P. , De Raedt, E., Wondergem, L., Gunther Moor, L. (eds.). Themanummer Outsourcing Policing, Cahiers Politiestudies , n°36, 2015/3, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, 7-10.

(534) Ponsaers, P.  (2015). “De opkomst van de private veiligheidssector in België?”, Panopticon, 36(5), 480-488.