Jaargang 2006

Cahiers Politiestudies (december 2006), 2006/2, n° 1 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Wie is de Baas van de Lokale Politie? - Balans tussen COP en ingrijpende politietechnieken

Editoren : Sofie De Kimpe, Arne Dormaels, Eddy Hendrickx, Patrick Van Calster

Met de centrale vraag “Wie is de baas van de lokale politie?” als basis, wordt in het eerste deel van dit Cahier voornamelijk aandacht besteed aan de gezagsoverheden en hun onderlinge verhouding tot de lokale politieorganisatie. Het tweede deel van legt de focus op het politiefunctioneren, met het afwegen van gemeenschapsgerichte politiezorg tegenover politionele repressie als basis voor de discussie

 

Cahiers Politiestudies (september 2006), 2006/1, n° 0 (Brussel: Politeia)

Themanummer : Het Kerntakendebat Continued

Editoren : Paul Ponsaers, Els Enhus, Frank Hutsebaut

Hier wordt een volledige weergave gegeven van enerzijds de teksten van de sprekers en anderzijds syntheses van de debatten die tijdens de studiedag “Het kerntakendebat en de politie” van het CPS werden gegeven. Dit wordt verder aangevuld met diverse bijdragen die het debat willen verdiepen vanuit andere standpunten of ervaringen zoals bv. administratieve afhandeling van milieuzaken.