Stedelijkheid en Sociale Cohesie

Boeken

Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.) (2017). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, pp. 343.

Devroe, E. (2012). ‘A swelling culture of control. De genese en de toepassing van de wet op de administratieve sancties in België’. Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 529 p.

Cools, M., De Kimpe, S., Dormaels, A., Easton, M., Enhus, E., Ponsaers, P., Vande Walle, G., Verhage, A. (eds.) (2010). Police, Policing, Policy and the City in Europe, The Hague: Eleven International Publishing, Reeks Het groene gras, pp. 287.

Albers, Ch., Teller, M., Ponsaers, P. (2006). Algemeen Verslag over Onveiligheidsgevoelens - Luisteren naar mensen over onveiligheid, Koning Boudewijnstichting, Brussel, pp. 226.

Task Force Stedenbeleid (2003). De eeuw van de stad – Witboek – Over Stadrepublieken en rastersteden, Project Stedenbeleid, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel: Die Keure, pp. 238.

Artikelen

Devroe, E. (2019), Politie in de open stad, in Devroe, E., Schmidt, A., Gunther Moor, L., Ponsaers, P. (Eds). ‘De essentie van politie’, Cahiers Politiestudies, 50, 73-80.  

Devroe, E., Ponsaers, P. (2018). “Policing European Metropolises Project (PEMP). De veiligheidsagenda in Europese grootsteden”, Handboek Politiediensten, Gemeenschapsgerichte Politiezorg – Beleid, Afl. 125, 27, 1 mei, 3-44.

Devroe, E., Bruinsma, G. & Vander Beken, T. (2018) ’An expanding culture of control? The municipal administrative Sanctions Act in Belgium, European Journal of Criminal Policy and Research, doi:10.1007/s10610-016-9321-2

Devroe, E. (2018), Steden en hun poortwachters. Divergenties en convergenties in veiligheidsbeleid in metropolen, Cahiers Politiestudies, Glocalisering, 47, 27-45.

Devroe, E. (2017), Over toekomstbestendige policing. De dilemma’s van veiligheidsregimes in grote steden, Justitiële Verkenningen, De toekomstbestendigheid van de politie, (4) 43, 81-97; https://www.wodc.nl/binaries/JV1704_Volledige%20tekst_tcm28-280526.pdf#page=81

Ponsaers, P. , Devroe, E. (2016). "De dilemma's van beleidsregimes bij 'high impact crime' in Europese metropolen", Strafblad , Vol 14, n°2, 131-138.

Ponsaers, P ., Edwards, A., Verhage, A., Recasens i Brunet, A. (Eds.) (2014). European Journal of Policing Studies, Special Issue Policing European Metropolises, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, Vol. 2, n°1, 345-354.

Ponsaers, P., Edwards, A., Verhage, A., Recasens i Brunet, A. (2014). “Policing European Metropolises”, in Ponsaers, P., Edwards, A., Verhage, A., Recasens i Brunet, A. (Eds.). European Journal of Policing Studies, Special Issue Policing European Metropolises, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, Vol. 2, n°1, 345-354 .

Recasens i Brunet, A., Ponsaers, P. (2014). “Policing Barcelona”, in Ponsaers, P., Edwards, A., Verhage, A., Recasens i Brunet, A. (Eds.). European Journal of Policing Studies , Special Issue Policing European Metropolises, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, Vol. 2, n°1, 452-470.

Devroe, E., Ponsaers, P., De Pauw, E. (2014). “Policing in Europese Metropolen”, Themanummer Policing in Europese Metropolen, Orde van de Dag , n° 68, 2-6 .

Ponsaers, P., Easton, M., Van den Broeck, T., Verhage, A., Bruggeman, W. (2014). “Besluit – Enkele markante bevindingen over policing in 7 Europese metropolen”,  Themanummer Policing in Europese Metropolen,  Orde van de Dag , n° 68, 80-85 .

Recasens i Brunet, A., Ponsaers, P. (2014), “Barcelona en haar politie”, Themanummer Policing in Europese Metropolen, Orde van de Dag , n° 68, 48-59 .

Devroe, E. en Petrov, M. (2014) Policing in Sofia. From centralisation to decentralisation, European Journal of Policing studies, 2 (1),  372-403.

Devroe, E. (2013).Local political leadership and the governance of urban security in Belgium and the Netherlands’, European Journal of Criminology, 10 (3), 314-325.

Ponsaers, P. (2010). “De politiële ruimtelijke asymmetrie – De geografische politiële verankering en de delokalisering van criminaliteit en ordeverstoring”, Cahiers Politiestudies, n°15, 15-48. 

Hoofdstukken in boeken

Ponsaers, P. (2018). “De veiligheidsagenda’s van Europese grootsteden”, in Bauwens, T., Christiaens, J., De Koster, K., De Koster, M. (eds.). Criminologie in beweging. Liber Amico/arum Els Enhus, Brussel: VUBPress, 103-122.

Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (2017). “Processes of convergence and divergence in the policy formulation of policing strategies for European metropolises”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 15-34.

Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “European national police systems and metropolitan realities”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 35-86.  

Edwards, A., Devroe, E., Ponsaers, P. (2017). “The European world of metropolitan policing, Interpreting patterns of governance, policy and politics”, in Devroe, E., Edwards, A., Ponsaers, P. (eds.). Policing European Metropolises, The Politics of Security in City-Regions, London and New York: Routledge, 315-343.  

Verhage, A., Ponsaers, P. (2012). “The Political Geography of Public Space – On Criminalisation and Punishment, Privatisation, Dispersion and Exclusion”, in Zurawski, N., Vande Walle, G., Van Den Herrewegen, E. (eds), Crime, Security and Surveillance - Effects for the surveillant and the surveilled, Den Haag: Eleven International Publishing, 147-164.

Ponsaers, P., Cools, M., Dormaels, A., Easton, M., Vande Walle, G., Verhage, A. (2010). “The Spatial Asymmetry of the Police: The Geographical Anchoring of the Police and the Delocalisation of Crime and Disorder”, in Police, Policing, Policy and the City in Europe, Cools, M., De Kimpe, S., Dormaels, A., Easton, M., Enhus, E., Ponsaers, P., Vande Walle, G., Verhage, A. (eds.), The Hague: Eleven International Publishing, Reeks Het groene gras, 235-278.