Integrale Veiligheid & Plural Policing

Boeken

Devroe, E., Duchatelet, A., Easton, M., Gunther Moor, L., Wondergem, L.  Ponsaers, P. (eds.) (2015), Zicht op First Responders, Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België, Reeks Veiligheidsstudies n°12, Antwerpen / Apeldoorn: Maklu, pp. 337.

Bauwens, T., Enhus, E., Ponsaers, P. , Reynaert, H., Van Assche, J. (2011). Integraal veiligheidsbeleid tussen pragmatisme en idealisme, Het complexe samenspel van lokale en bovenlokale bestuurlijke actoren, Criminologische Studies, Brussel: VUBPress, pp. 118.

De Ruyver, B., Lemaitre, A., Born, M., Ponsaers, P. , Pauwels, L., Vander Laenen, F., Vanderplasschen, W., Van Malderen, S., Chapeau, M., Vindevogel, S., Cammaert, F., Moës, A., Devue, A., Vandam, L. (2009). Do’s and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid, Reeks Wetenschap en Maatschappij, Federaal Wetenschapsbeleid, Gent: Academia Press, pp. 380. 

Cachet, L., De Kimpe, S., Ponsaers, P. , Ringeling, A. (eds.) (2008). Governance of Security in the Netherlands and Belgium, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, Reeks Het groene gras, pp. 356. 

Ponsaers, P. (ed.) (2005). Integraal Veiligheidsbeleid, Mechelen: Kluwer, pp. 479. 

Artikelen

Devroe, E. (2015) The power of the locality: does plural policing really exist in Belgium? Forensic Research and Criminology International Journal, 1 (4),doi: 10.15406/frcij-2015.01.00023

Devroe, E. (2015). ‘Purple vests. The origins of plural policing in Belgium’, European Journal of Policing studies, 2 (3), 304-325.

Devroe, E. (2015). Bringing politics back into the study of policing. A case-study on the policing of social disorder in Belgium, Policing & Society: an international Journal on Research and Policy, 25 (4),published online April 30 2015.

Devroe, E. (2014). ‘Het kopje naast het schoteltje. Over de gestructureerde versnippering in het integrale veiligheidsbeleid’. In P. Ponsaers, L.G.Moor, W. D’Haese, M.E. Smeets (Eds.). Politie en haar maatschappelijke partners, Cahiers Politiestudies (pp.159-181). Antwerpen/Apeldoorn: Maklu.

Ponsaers, P. , Cammaert, P., Goeminne, B., Hoste, J., Pauwels, L. (2005). “Opnieuw het middenveld bezetten - Draaiboek voor een Integraal Veiligheidsbeleid – Delen I. & II. Methodiek voor het voeren van een Integraal Veiligheidsbeleid”, Handboek Politiediensten- Veiligheidsbeleid - Afl 76, 301, 7-88;  Afl 78, 267, 87-130. 

Hoofdstukken in boeken

Schmidt, A., Prins, R. & Devroe, E. Integraal veiligheidsbeleid in België en Nederland. Eenzelfde beleidsconcept voor een totaal andere realiteit, in Devroe, E., Duchatelet, A., Ponsaers, P., Easton, M., Gunther Moor, L. en Wondergem, L. (Eds.) (2015). Zicht op First responders. Handboek bij het beheer van evenementen en noodsituaties in Nederland en België, Reeks Veiligheidsstudies, 35-57.

Devroe, E. (2015). Toekomstige pluralisering van de politiefunctie? De kannibalistische reactie van de Belgische politie. In: P. Ponsaers, W. Bruggeman, M. Easton & A. Lemaitre (Eds.), Toekomstpolitie, Triggers voor een voldragen debat, Antwerpen/Apeldoorn: Maklu, 85-104.

Ponsaers, P. (2012). “Krachtlijnen voor een vernieuwd preventiebeleid”, in De Bie, M., Roose, R., Vandenbroeck, M. (Eds.), Maatschappelijk engagement: Een besef van kwetsbaarheid, Liber Amicorum Nicole Vettenburg, Gent: Academia Press, 235-254 .

Easton, M., Ponsaers, P. , Demaree, C., Enhus, E., Elffers, H., Hutsebaut, F, Gunther Moor, L. (2010). “Politiewerking in multiculturele buurten. De beeldvorming bij burgers en agenten over de gemeenschapsgerichte politiezorg”, in Meer kleur op straat. Diversiteit en veiligheid in België en Nederland, Van Craen, M. (ed.), Brugge: Uitgeverij Vandenbroele, Reeks Burger, Bestuur & Beleid, 45-78.