Algemene Politiesteundienst

Bibliografie Paul Ponsaers


Paul was van 1989 tot 1998 achtereenvolgens werkzaam bij de Algemene Rijkspolitie (ARP) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken als onderzoekcoördinator, als adviseur op het kabinet van de minister en als Hoofd van de Afdeling Politiebeleidsondersteuning van de Algemene Politiesteundienst (APSD).

Op deze pagina staan chronologisch per jaar de publicaties opgesomd die hij in die periode realiseerde. 


 

1998

French - Chapters in books 

Ponsaers, P.(1998). “Vers une réforme de la structure policière belge?”, in Politique, Police et Justice au bord du futur. Mélanges pour et avec L. Van Outrive , Cartuyvels, Y., Robert, Ph. (eds.), Paris : L'Harmattan, 247-268. 

Ponsaers, P.(1998). “La place de la criminologie dans la recherche et l’aide à la décision”, in Kellens, G., Lemaitre, A., (Eds.), Criminologie et Société , Bruxelles: Bruylant, 145-152. 

French - Articles in journals 

Ponsaers, P., Tanghe, C., et al. (1998). “Du bon usage des statistiques dans le cadre de l’évaluation d’une politique”, Mouvement Communal , n°1, 31-37. 

Dutch - Edited books 

Devroe, E., Ponsaers, P., De Klerck, S. et al. (1998). Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1996-1997 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS) , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 190. 

Spiessens, G., Ponsaers, P.(1998). Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie: Gebeurtenissen Openbare Orde, Rapport 1997, gegevens 1996 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 199. 

Trepant, M., Ponsaers, P., et al. (1998). Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1997 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 71. 

De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1998). De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1996-1997 – Een statistische benadering , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 136. 

Anciaux , O., Muylle, K., Ponsaers, P.(1998). Federaal rapport vijfhoeksoverleg – Jaar 1997 – De IPZ’s in de schoot van het vijfhoeksoverleg , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 108. 

Dutch - Chapters in books 

Ponsaers, P.(1998). “De interne werkverdeling inzake recherchewerk en de interne controle op het recherchewerk”, in De organisatie van de recherche-activiteiten van de politie , Van Elchingen, S. (ed.), Leuven: Centrum voor Politiestudies, 77-92. 

Ponsaers, P.(1998). “Betekenis van een nieuwe geïntegreerde politiestructuur”, in Strafrecht – Wie is er bang van het Strafrecht? , Ph. Traest & A. De Nauw (eds.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva '97-'98, Uitg. Mys & Breesch, 205-241. 

Dutch - Guest-editor journals 

Ponsaers , P.(ed.) (1998). “ Autonome politionele afhandeling”, Orde van de Dag , Vol. 1, n°1. 

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P., “Een becommentarieerd overzicht van de centrale beleidsdocumenten inzake de politiereorganisatie”, Panopticon , Vol. 19, n°3, 207-222. 

Devroe, E., Ponsaers, P. (1998). “Evolutie 1996-97 van de geregistreerde criminaliteit: federaal, provinciaal en lokaal”, Panopticon , Vol. 19, n°6, 513-553. 

Ponsaers, P., Bogaerts, S. (1998). “Is ‘zero tolerance’ een optie”?, Orde van de Dag , Vol. 1, n°3, 51-58.  

1997

French - Policy reports

Huybrechts, L., Ponsaers, P.(1997). L’unité dans la diversité – Liberté dans l’union, Rapport final Commission pour une structure policière plus efficace , Bruxelles : Service Fédérale d’Information, Bruxelles, pp. 116.

Dutch - Edited books

De Vreese , S., Scharff, P., Ponsaers, P.et al. (1997). De Veiligheidsmonitor – Beschrijving van de federale veiligheidsmonitor en vergelijking tussen de lokale veiligheidsmonitoren , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 133.

Spiessens, G., Ponsaers, P.et al. (1997). Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie: Gebeurtenissen Openbare Orde, Rapport 1996, gegevens 1995 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 120.

Trepant, M., Ponsaers, P.et al. (1997). Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1996 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 71.

Anciaux, O., Muylle, K., Cappelle, J., Ponsaers, P.(1997). Federaal rapport vijfhoeksoverleg werkjaren 1995-1996 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 139.

De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1997). De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1995-1996 – Een statistische benadering , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 144.

Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1997). Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1995-1996 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS) , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 246.

Dutch - Articles in journals

Ponsaers, P.(1997). “Criminaliteit en onveiligheid in België; recente cijfers en gegevens”, Justitiële Verkenningen , Vol. 23, n°8, 45-61.

Ponsaers, P.(1997). “Terug naar de orde van de dag”, Panopticon , Vol. 18, n°6, 537-542.

Ponsaers, P., Tanghe, C., et al. (1997). “Het gebruik van criminaliteitscijfers bij evaluatieonderzoek”, De Gemeente , n°11, 717-725.

Dutch - Policy reports

Huybrechts, L., Ponsaers, P., et al. (1997). Eenheid in verscheidenheid - Vrijheid in gebondenheid , Eindrapport Commissie voor een Efficiëntere Politiestructuur , Brussel: Federale Voorlichtingsdienst, Brussel, pp. 118.

1996

French – Edited books 

Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P. et al. (1996). La criminalité en 1995. National, Wallonie, Bruxelles – basée sur la statistique criminelle interpolicière inégrée (SCII) , SGAP, Diegem : Kluwer Editorial, pp. 173. 

French - Articles in journals 

Ponsaers, P., Devroe, E., Beullens, M. (1996). “ Traitement des informations statistiques policières ” , Manuel des Services de Police , Suppl. 37, 1-132. 

Dutch - Edited books 

Spiessens, G., Ponsaers, P.et al. (1996). Statistiek Bestuurlijke Politie – Basisregistratie Jaarrapport 1995 - Gebeurtenissen Openbare Orde , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 169. 

Trepant, M., Ponsaers, P.(1996). Morfologie van de Politiediensten – Cijfergegevens op 1 januari 1995 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 123. 

De Vreese, S., Ponsaers, P.et al. (1996). De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1994-1995 – Een statistische benadering , APSD , Diegem: Kluwer Editorial, pp. 123. 

Beullens , M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1996). De criminaliteit in 1995. Nationaal, Vlaanderen, Brussel – Op basis van de geïntegreerde interpolitiële criminaliteitsstatistiek , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 179. 

Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P., et al. (1996). Een vergelijkend jaaroverzicht van de criminaliteit in 1994-1995 – Op basis van geïntegreerde Interpolitiële Criminaliteitsstatistiek (GICS) , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 207. 

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P., Trepant, M. (1996). “Beleidsondersteuning in een veranderend politielandschap”, Panopticon , Vol. 17, n°2, 130-151. 

Ponsaers, P.(1996). “Eerste vergelijkend GICS-rapport: Gewijzigd aangiftegedrag en meer pro-actief optreden”, Panopticon , Vol. 17, n°6, 605-606. 

Ponsaers, P. (1996). “Pilootprojecten interpolitiezones: nulmeting en veiligheidsmonitoring”, Panopticon , Vol. 17, n°6, 606-608.

1995

English - Chapters in books 

Ponsaers, P.(1995). “The production of order and the control of crime in Belgium: Research in the 1980s”, in Research, Crime and Justice in Europe. An assessment and some recommendations , Robert, Ph., Van Outrive, L., Jefferson, T., Shapland, J. (eds.), Sheffield: Centre for Criminological and Legal Research, 19-46. 

French - Articles in journals 

Beullens, M, Devroe, E., Ponsaers, P. (1995). “ Statistique de la criminalité enregistrée par la police: Franchir le pas vers la pratique”, Manuel des Services de Police , Suppl. 33, 1-23. 

Ponsaers, P.(1995). “Vers une statistique de criminalité renouvelée”, Revue de la Gendarmerie , août, 26-29. 

Dutch - Edited books 

Trepant, M., Ponsaers, P.et al. (1995). Morfologie van de Politiediensten – Syntheserapport op 1 januari 1994 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 152. 

Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.et al. (1995). De criminaliteit in 1994. Een jaaroverzicht op basis van geïntegreerde interpolitiële criminalteitsstatistiek (GICS) , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 159. 

Boon, K., Cappelle, J., Anciaux, O., Brouillard, I., Guisset, A-S., Scharff, P., Ponsaers, P.(1995). Het vijfhoeksoverleg : van plan tot realiteit – Een terugblik op de periode 1990-1995 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 102. 

De Vreese, S., Lameyse, A., Warrant, T., Ponsaers, P. (1995). De ordehandhaving naar aanleiding van het voetbalseizoen 1993-1994 – Een statistische benadering , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 166. 

Spiessens , G., De Vreese, S., Cappelle, J., Ponsaers, P.(1995). Statistiekgebeurtenissen bestuurlijke politie – Basisregistratie – Rapport 1994 – Gegevens 1993 , APSD, Diegem: Kluwer Editorial, pp. 262. 

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P., Devroe, E., Beullens, M. (1995). “Politionele statistische informatieverwerking”, Handboek Politiediensten , Afl. 37, 1-101. 

Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.(1995). “Statistieken door de Algemene Politiesteundienst: De stap naar de lokale preventiepraktijk”, Handboek Criminaliteitspreventie , Afl. 1, 1-24. 

Beullens, M., Devroe, E., Ponsaers, P.(1995). “Statistiek van de geregistreerde criminaliteit: De stap naar de praktijk”, Handboek Politiediensten , Afl. 36, 1-23.

Ponsaers, P.(1995). “Naar een vernieuwde criminaliteitsstatistiek” , Revue van de Rijkswacht , aug., 26-29. 

1994

Dutch - Edited books 

Devroe, E., Beullens, M., Ponsaers, P.(1994). Testrapport Criminaliteitscijfers 1993 (Periode 1-7-93 tot 31-12-93) , Binnenlandse Zaken, Werkgroep Politiële Statistiek.

Dutch - Articles in journals 

Cramwinckel, M.N., Ponsaers, P.(1994). “Het politiebestel van België en Nederland. Enige ontwikkelingen”, Bestuurskunde , Vol. 3, n°6, 263-273.

1993

French - Chapters in books 

Ponsaers, P., Janssen, Ch. (1993). “Les travaux de recherche sur la production de l’ordre et le controle pénal en Belgique: bilan des années 1980”, in Crime et Justice en Europe. Etat des recherches, évaluations et recommandations , Robert, Ph., Van Outrive, L. (eds.), Paris : L’Harmattan, 39-80

Catalan - Chapters in books 

Ponsaers, P., Janssens, Ch. (1993). “Els treballs de recerca sobre la produccio d’ordre I control penal a Belgica: balanç dels anys 80”, in Recerca, Delinqüència I justicia a Europa - Avaluacio I recomanacions , Robert, Ph., Van Outrive, L. (eds.), Centre d’Estudis Juridics I Formacio Espedialitzada, n°10, 51-86.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P., Devroe, E., Janssen, Ch. (1993). “Feedback des données morphologiques sur les services de police”, Mouvement Communal , n°3, 81-91.

Ponsaers, P.(1993). “Politie-informatica-project”, Panopticon , Vol. 14, n°3, 270-271.

1992

French - Chapters in books

Ponsaers, P.(1992). “Le système policier belge ” , in Polices d’Europe , ERBES, J.-M., e.a. (eds.), IHESI, Paris : L’Harmattan, 63-110.

Dutch - Edited books 

Ponsaers, P., Devroe, E., Janssen, Ch., mmv. Colle, P. (1992). Feedback morfologische gegevens van de politiediensten (1-1-92) , Ministerie van Binnenlandse Zaken, In het kader van het Steunpunt “Criminaliteit, Bestuurlijke Politie en Strafrechtsbedeling”, Brugge: Politeia, pp. 165.

Dutch - Articles in journals 

Ponsaers, P.(1992). “Nationale magistraten: 365 dagen, 24 uur op 24, all-round-men zijn”, Politeia , Vol. 2, n°1, 8-11.

1991

English - Chapters in books 

Ponsaers, P.(1991). “Structuralism and research on the labour inspectorate“, in La Création de la Loi et ses Acteurs. L’exemple du Droit Pénal , editor : Robert, Ph. (ed.), Onati, 103-128.

French - Edited books 

Van Outrive, L., Cartuyvels, Y., Ponsaers, P.(1991). Les polices en Belgique, Histoire socio-politique du système policier de 1794 à nos jours , Bruxelles : Vie Ouvrière, pp. 336.

French - Articles in journals 

Ponsaers, P.(1991). “L’autonomie communale, un alibi“, Politeia , Vol. 1, n°3, 33-36.

Ponsaers, P.(1991). “Radioscopie des services de police“, Politeia , Vol. 1, n°1, 46-48.

Dutch - Edited books 

Van Outrive, L., Cartuyvels, Y., Ponsaers, P.(1991). Sire, ik ben ongerust. Geschiedenis van de Belgische politie 1794-1991 , Leuven: Kritak, pp. 367.

Ponsaers, P.(1991). Louis Tobback, Afscheid van een stiefzoon - Een gesprek over het socialisme en de staat , Leuven: Kritak, pp. 79.

Devroe, E., Ponsaers, P. (1991). Feedback morfologische gegevens van de politiediensten . Syntheserapport 1-1-91, in het kader van het Steunpunt “Criminaliteit, Bestuurlijke Politie en Strafrechtsbedeling“, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Rijkspolitie, Brussel, pp. 107.

Dutch - Articles in journals 

Devroe, E., Ponsaers, P. (1991). “Politiekorps Mechelen: Wij leggen de loodjes niet meer op de lijkkist“, Politeia , Vol. 1, n°2, 31-33.

Devroe, E., Janssens, Ch., Nuyts, CH., Ponsaers, P. (1991). “Demilitarisering: Te ver gegrepen of niet ver genoeg?”, Politeia , Vol. 1, n°4, 7-12.

Ponsaers, P.(1991). “Politiediensten in kaart gebracht“, Politeia , Vol. 1, n°1, 46-48.

Cappelle, J., Ponsaers, P.(1991). “Vijfhoeksoverleg: Met hoop of wanhoop de toekomst tegemoet?“, Politeia , Vol. 1, n°2, 19-30.

Cappelle, J., Ponsaers, P., “Vijfhoeksoverleg: De toekomst of de laatste uitstel?“, Politeia , Vol. 1, n°3, 25-32.

1990

French - Articles in journals

Ponsaers, P. (1990). "La recherche empirique en sciences sociales sur la police en Belgique", in Les Cahier de la Sécurité Intérieure, Paris: IHESI, 275-287.

Dutch - Articles in journals

Ponsaers, P.(1990). “De Bende: niets nieuws onder de zon, alleen wat concentrische cirkels errond“, Panopticon , Vol. 11, n°6, 495-505.

Ponsaers, P.(1990). “Hugo Gijsels, De Bende en Co – 20 jaar destabilisering”, De Hoogste Tijd, Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid, Vol. 3, n°4, 18-19.

1989

Dutch - Edited books 

Blankenburg, E.R., mmv. Ponsaers, P., Ippel, P.C., Van Swaaningen, R. (1889). Rechtssociologie , Vrije Universiteit, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Criminologie en Rechtsgeleerdheid, Amsterdam, pp. 284.